Moenthus2

Danmarks historie

 • Period: Jan 1, 737 to Jan 1, 1066

  Vikingetiden

  Vikingetiden. Man havde et høvdinge samfund.
  Man havde en polyteistisk religion, det vil sige at vi troede på flere forskeliige guder, da vi var asatroende.
 • Jun 8, 793

  Vikingetidens start

  Vikingetidens start
  Det første kendte svenske, danske og norske vikingeangreb fandt sted d. 8 juni 793. ud for den nordengelske kyst mod klosteret på øen Lindisfarne. Dette var nødvendigvis ikke det første, men det første registreret (som der er kilder på)
  Vikingetogterne i denne periode var små og ikke så organiseret.
 • Period: Feb 6, 800 to Feb 6, 930

  Landnamstiden

  I denne periode var der en stor kolonisation på Island fra andre nordiske lande.
  Der kommer derfor mange strider mellem slægterne.
  Inden for litteraturen i denne periode var de centrale emner konflikter. I sagaerne var det konflikter mellem individet og samfund/slægt - indiviet var ikke vigtigt. De centrale emner i islandsk litteratur var: Skæbne, ære, stolthed, kærlighed, jord og få materialer, slægt, overgang til kristendommen.
 • Jan 1, 950

  Rejsning af den lille Jellingesten

  Rejsning af den lille Jellingesten
  Gorm den Gamle rejser stenen i Jellinge. Gorm den gamle rejste stenen til minde om dronning Thyra. På stenen står:
  "Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyre, sin kone, Danmarks bod"
 • Jan 1, 972

  Den store Jellingesten rejses

  Den store Jellingesten rejses
  Harald Blåtand rejser stenen til minde om sine forældre Gorm den Gamle og Thyra. Stenen kaldes Danmarks dåbsattest, og på stenen står der:
  "Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde Danerne kristne"
  Runnealferbetet er fra omkring det 2. århundered, det blev hovedsageligt brugt inden for gemansk og nordisk kultur.
 • Feb 5, 982

  Erik den Røde udforsker Grønland

  Erik den Røde udforsker Grønland
  Erik den Røde udforsker/opdager i dette år Grønland. Derefter vender han tilbage til Island.
  Senere leder han islandske bosættere til Grønland.
 • Jan 3, 1000

  Vikingerne opdager Nordamerika

  Vikingerne opdager Nordamerika
  Vikingen Leif den Lykkelige var den første viking til at opdage Vinland (Nordamerika). Han var søn af Erik den Røde. Omkring år 1000 sejlede han til øen Newfoundland uden for Canadas Kyst.
  Vikingerne sejlede også ned langs den nordamerikanske østkyst.
 • Period: Jan 1, 1066 to Jan 1, 1536

  Middelalderen i Danmark

  Middelalderen starter cirka efter vikingetiden og slutter igen i 1536, da reformationen starter. Vi var en kongemagt, og havde en monoteistisk tro, vi troede på en gud. Vi var katolske og man troede at mennesket allerede fra fødslen at man var født som synder. Man skulle efterleve den kristne moral.
  I middelalderen eksisterede der et feudalsamfund - Kongen, adel og kirke sad på magten.
 • Feb 5, 1066

  Vikingetidens afslutning

  Vikingetidens afslutning
  Slaget ved Hastings. Dette år markeres som vikingetidens afslutning
 • Jan 1, 1200

  Gunlaug Ormstunges Saga

  Gunlaug Ormstunges Saga blev nedskrevet.
  kærlighedshistorien bliver brugt til at fremstille slægtens betydning.
  Gunlaugs ønsker ligger under slægtens ønsker og normer.
  Han burde følge normerne og blive hjemme og gifte sig i stedet for at rejse, men det vil han ikke acceptere det giver katastrofe og drama.
 • Feb 6, 1200

  Folkevisens genre

  Blev importet fra Frankrig i 1200
  Den egentlige genre er ballade, da folkeviserne egentlig er en dansevise.
  Trylleviser som omhandlede: Det overnaturlige
  Ridderviser som omhandlede: samfundsmæssige konflikter som magt, ægteskab, jord og blodhævn.
  Der bliver ofte brugt syrebadsteknik, som er en teknik, hvor alt det unødvendige er fjernet.
 • Feb 6, 1200

  Vikingstidens genre

  Sagerne blev ikke nedskrevet på dansk, men et fællessporg, der var i skandinaviden.
  Der var to forskellige former for digt:
  Eddaer: handlede om guder og helte i Norden, så man kan sige det var om nordisk mytologi.
  Skjaldedigte. En meget kompliceret form for digt, der omhandlede sindrige ting.
 • Feb 6, 1200

  Gunlaug Ormstunge Saga

  Thorsten har en drøm og en pige og nogle fugle. Han får tydet drømmen og da han får en pige (Helga) vælger han at sende hende væk.
  Helga møder Gunlaug og han vil straks giftes, men han vil ud og rejse, så det laver en aftale om at han skal være tilbage inden for 3 år. Hun bliver gift i mellemtiden og de to mænd har en duel og de dør begge.
 • Jun 15, 1219

  Dannebrog faldt ned fra himlen

  Dannebrog faldt ned fra himlen
  Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanise i det nuværende Tallinn i Estland. Kongen var på korstog i Estland. Danskerne blev dog hårdt presset, da esterne overfaldt den danske lejr. Ærkebiskoppen Anders Sunesen holdte hænderne mod himlen og bad, men blev til sidst så træt, så han ikke kunne blive ved. Dette så ud som om at Valdemar Sejrs hær ville tabe, men Dannebrog faldt ned fra himlen og de vandt herredømmet over det nordlig Estland.
 • Jan 1, 1350

  Pesten hærger over Danmark

  Pesten hærger over Danmark
  Pesten udryder en tredjedel af Danmarks befolkning døde.
  Pesten fører til socialmobilitet (bønderne får lidt mere magt/frihed)
  Mens den udfodre verdensopfattelsen, da det rammer alle. Den gang troede man at det var syndere, som blev syge.
  Den katolske kirkes autoitet blivet tvivlet.
 • Period: Feb 5, 1535 to

  Adelsvælde

  Adelen havde en stor del af magten, og var med til at bestemme sammen med kongen.
 • Jan 1, 1536

  Reformation

  Reformation
  Martin Luther var grundlægger af den protestantiske trosretning. Reformationen starter i Danmark. Danskerne overgår fra den katolske kirke til den protestantiske kirke.
  Danmark blev protestantisk pga af penge og politisk magt. Konge kunne skubbe den katolske kirke uden for inflydelse og derved få mere magt.
 • Jan 1, 1550

  Harpens Kraft

  Harpens Kraft
  Harpens Kraft blev nedskrevet af adelsdamer i 1500-1600 talet. Det er en tryllevise.
  Resume: En pige græder og hendes forlovede tror hun græder pga. penge. Men hun græder i virkelighed, fordi hun er bange for at falde i vandet (hvilket også sket for hendes søster). Hendes forlovede lover hende at det ikke vil ske, men det gør det. Hendes forlovede (vellemanden) spiller på harpe og trolden kommer frem med hans forloved og søsteren. Han slår derefter trolden ihjel og de to frolovede bliver gift.
 • Feb 6, 1550

  middelalderns fremstilling af kærligheden

  Kærligheds historien bliver brugt til at advare mod tilværelsens dæmoniske krafter.
  Ægteskabet indgåes mellem ligeværdige parter men her kan det også gå galt.
  Fordi man skal have styr på angsten inden ægteskab dvs. turde
  forlade hjemmet
  fx trolden symbolisere hendes frygt for ægteskabet.
 • Statskup i 1660

  Efter svenskekrigene led dele af Danmark af stor fattigdom. Rigsrådet forslog at alle stænder skulle betale en ekstra skat, men dette nægtede adlen.
  Under krigen havde flere adler flygtet ud af landet, så de havde ikke den store støtte fra bønderne.
  Da adlen accepterede den ekstra skat, men nu syntes bønderne at kongen skulle have alt magten, og tronen skulle være arvelig.
  Til sidst accepterede adlen at betale skatten. Men nu mente borgerne at kongedømmet skulle være arveligt.
 • Period: to

  Enevælde

  Danmark fik enevælde. Vi fik en kongelov, som sagde at tronen nu skulle være arvelig i 1665. Enevælden betød at kongen bestemte alt, og skulle ikke have adelen og kirken med. Det gav en vis form for effektivitet, da lovene var ens alle steder (en meter var en meter)
 • Oplysningstiden (og den fransk revoultion)

  Oplysningstiden (og den fransk revoultion)
  Man ændrede på visse rettigheder og man mente at bønderne nu skulle have samme rettigheder og bedre rettigheder.
  Især den franske relvoution havde en stor betydning, den ændrede på synet af menneskerettigheder. Mens flere lande syntes at man skulle have en samfundskontrakt.
  Og nogle mennesker mente at man skulle dyrke fornuften.
 • Period: to

  Romantikken

  Idealerne for romantikken var det gode, det sande og det skønne.
  Man prøvede i denne periode at vende blikket væk fra krise og koncentrede om sig det indre, følelserne og fantasien. Man prøver at opnå en større og bredere mening med tilværelsen.
  Romantikkerne troede at gud var i naturen. Alt i naturen var en stor organisme - vi er forbundet i naturen.
  Romantikken fokuserede på den kortvarige kærlighed.
  Dette var også en periode hvor kærlighed til landet blev skabt - nationalisme.
 • Sanct Hansaften-Spil

  Sanct Hansaften-Spil
  Kærlighedshistorien bruges her til at fremstille samhængen mellem natur, poesi, religion. Vi lærer at det er vigtigt at mennesket skal have kontakt med individets følelsesliv.
  Kærligheden er i dette tilfælde kort, men den er lykkelig.
  Digtet er skrevet af Oehlenschläger. Dette digt handler om kærligheden mellem to unge - Maria og Ludvig. De to unge kan dog ikke få hinanden. I digtet beskrives der at de er i et sammenspil med naturen.
 • Treårskrigen

  Treårskrigen
  Grunden til treårskrigen var at De socialliberale i Danmark ville gøre Slesvig dansk me ikke Holsten. De ville altså ikke have Holsten med i Danmark.
  I Slesvig og Holsten ville de gerne være selvstændige og optages i det tyske forbund, men det ville den danske konge ikke være med til. Og så startede krigen.
  Man kalder også denne krig den 1. slesviske krig.
  Krigen varede indtil 1850.
 • Danmarks Riges Grundlov

  Danmarks Riges Grundlov
  Danmarks Riges Grundlov er oprindeligt fra 1849. Det betragtes traditionelt som den højeste lovgivning i det danske rige.
 • Voldene fjernes

  I 1850'erne fjernes de københavnske volde. København bliver moderniseret. Der kommer industri og handel. Arbejderklassen vokser også.
 • Krigen 1864

  Krigen 1864
  1864 opstod fordi at man var meget nationalistiske i dk. Så man troede at man kunne overvinde alt, det har bla. noget at gøre med ånden fra 48. Slesvigs skæbne. Krigen endte i et nederlag for Danmark, og vi måtte opgive hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Det moderne gennembrud er der hvor en masse ny teknologi kom frem, Danmark blev moderniseret. Danmark blev et industrisamfund.
  Inde for litteraturen skete der det at man gik mere over til det realistiske. Man holdt op med at forskønne alt, som man havde gjort i romantikken.
  Bla. Herman Bang skrev meget på denne måde.
 • Foran alteret af Herman Bang

  Foran alteret af Herman Bang
  Denne kærlighedshistorie bruges til at fremstille kærligheden som ikke er rosen rødt som i romantikken. Blev også brugt til at vise kærligheden illusioner.
  Historien handler om et pligtægteskab, hvor man som noget nyt viste man kvindernes position i samfundet. Hun er et objekt som slægten. handler med.
 • Foran altert

  Den handler om et par der skal giftes. Pigen føler ikke hun har lyst, men hun skal da det ikke handler om hvad hun vil, men hvad der er godt for familien.
  hun får frataget sin frihed.
  vi får afvide at kærlighed er en vane, så pigen forvendter at hun med tiden vil elske ham.
  Alle i kriken misunder og beundre paret, men hun deler ikke gæsternes følelser.
  Herman bang forstod sig på kvinder og deres mangel på rettigheder. Han kalder dem selv for "stille eksistenser".
 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig
  Krigen startede i 1914 og slutter i 1918. Noget af baggrunden for første verdenskrig var at den Østrig-Ungarnske tronarvining blev myrdet af serbiske seperatister.
 • 2. Verdenskrig

  2. Verdenskrig
  Krigen var en global konflikt. Den startede ved at Tyskland angreb Polen i 1939. Verden oplevede en blitzkrig. Krigen var forbundet med nationalsocialismen og nazismen. Optakten til 2. verdenskrig er at Adolf Hitler kommer til magten i Tyskenland som leder nazistpartiet. Dette førte jødeudrydelser rundt om i Europa.
  Tyskland, Italien og Japan kæmper mod de allierede (USA, England og Sovjet)