Γρανα 1024x768

Μάχη της Γράνας

By nionia
  • Τα γεγονότα της μάχης

    Τα γεγονότα της μάχης
    Η φοβερή στρατηγική του Κολοκοτρώνη στην περίφημη Μάχη της Γράνας, που ανάγκασε τους Τούρκους σε μια κρίσιμη ήττα.