Background

Photosynthesis

 • 300 BCE

  Αριστοτέλης

  Αριστοτέλης
  Τα φυτά, όπως και τα ζώα, απαιτούν τροφή.
 • 300 BCE

  Θεόφραστος

  Θεόφραστος
  Τα φυτά αποκτούν την τροφή τους μέσω των ριζών.
 • 1450

  Nicholas of Cusa

  Nicholas of Cusa
  Προτείνει (αλλά δεν εκτελεί ποτέ) ένα πείραμα στο οποίο ένα φυτό ζυγίζεται και στη συνέχεια φυτεύεται σε δοχείο που περιέχει ζυγισμένη ποσότητα χώματος. Μετά από μερικούς μήνες, τα τελικά βάρη του φυτού και του χώματος, και το συνολικό βάρος του νερού που χρησιμοποιήθηκε, συγκρίνονται με τις αρχικές τιμές. Επιχειρεί να δείξει ότι η μάζα του φυτού προέρχεται μόνο από το νερό.
 • Jean Baptiste van Helmont

  Jean Baptiste van Helmont
  Eκτελεί το πείραμα που προτάθηκε από τον Nicholas of Cusa, σχεδόν 200 χρόνια νωρίτερα. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ολόκληρη η μάζα του φυτού προήλθε από το νερό.
 • Marcello Malpighi

  Marcello Malpighi
  Στα πράσινα φύλλα παράγεται η τροφή των φυτών.
 • Edme Mariotte

  Edme Mariotte
  Τα φυτά αποκτούν μέρος της τροφής τους από την ατμόσφαιρα.
 • John Woodward

  John Woodward
  Προσπαθεί να επιβεβαιώσει την υπόθεση του Van Helmont ότι στο νερό που καταναλώνουν τα φυτά οφείλεται η αύξηση της μάζας.
 • Stephen Hales

  Stephen Hales
  Είναι "πολύ πιθανό" να παίρνει το φυτό τροφή από τον αέρα και ότι το φως μπορεί επίσης να εμπλέκεται.
 • Charles Bonnet

  Charles Bonnet
  Παρατηρεί εκπομπή φυσαλίδων από φύλλο βυθισμένο στο νερό.
 • Joseph Priestley

  Joseph Priestley
  Tοποθέτησε ένα αναμμένο κερί σε ένα κλειστό γυάλινο δοχείο και παρατήρησε ότι έσβησε. Στη συνέχεια, τοποθέτησε στο δοχείο ένα μικρό φυτό, το άφησε μερικές μέρες και, ανάβοντας το κερί μέσα στο ίδιο δοχείο, παρατήρησε ότι έκαιγε. Συμπέρανε ότι τα φυτά απελευθερώνουν «αέριο που συντηρεί την καύση». Διαπίστωσε ότι ένα φυτό και ένα ζώο μπορούν να επιβιώσουν για μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο κλειστό γυάλινο δοχείο.
 • Antoine Lavoisier

  Antoine Lavoisier
  Ανακαλύπτει το στοιχείο που ονομάζει «οξυγόνο». Αναγνωρίζει ότι αυτό καταναλώνεται τόσο στην αναπνοή των ζώων όσο και στην καύση. Καταρρίπτει τη θεωρία του «phlogiston», υποθετικής ουσίας που έως τότε πίστευαν ότι εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της αναπνοής ή της καύσης. Θεμελιώνει τη σύγχρονη Χημεία
 • Jan Ingenhousz

  Jan Ingenhousz
  Μόνο τα πράσινα μέρη φυτών απελευθερώνουν οξυγόνο . Αυτό συμβαίνει μόνο όταν φωτίζονται από το ηλιακό φως.
 • Jean Senebier

  Jean Senebier
  Το οξυγόνο που παράγουν τα φυτά προέρχεται από το διοξείδιο του άνθρακα που απορροφούν. Έως τα μισά του 20ού αι., που εφαρμόστηκε η σήμανση των ατόμων, η λογικοφανής πρότασή του ήταν αποδεκτή.
 • Comparetti

  Comparetti
  Παρατηρεί πράσινα κοκκία σε φυτικούς ιστούς, τα οποία αργότερα αναγνωρίστηκαν ως χλωροπλάστες.
 • Nicolas de Saussure

  Nicolas de Saussure
  Αποδεικνύει ότι ο άνθρακας που απορροφάται και προέρχεται από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως την αύξηση του βάρους ενός φυτού. Υποθέτει ότι το πρόσθετο βάρος προέρχεται από νερό.
 • P. J. Pelletier, J. B. Caventou

  P. J. Pelletier, J. B. Caventou
  Ονομάζουν "χλωροφύλλη"την πράσινη χρωστική των φυτών.
 • Rene Dutrochet

  Rene Dutrochet
  Συνδέει τη χλωροφύλλη και την ικανότητα των φυτών να αφομοιώνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Αναγνωρίζει τα στόματα των φύλλων.
 • Matthias Schleiden

  Matthias Schleiden
  Το μόριο του νερού διασπάται στη διάρκεια της φωτοσύνθεσης.
 • Hugo von Mohl

  Hugo von Mohl
  Κάνει λεπτομερείς παρατηρήσεις στη δομή των χλωροπλαστών.
 • Julius Robert von Mayer

  Julius Robert von Mayer
  Ο ήλιος είναι η πηγή ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισμούς . Η φωτοσύνθεση είναι μετατροπή φωτεινής ενέργειας σε χημική.
 • Julius von Sachs

  Julius von Sachs
  Εντοπίζει σε χλωροπλάστες σχηματισμό αμύλου εξαρτώμενο από το φως. Καταλήγει στην: 6CO2 + 6H2O + φωτεινή ενέργεια ----> C6H12O6 + 6O2
 • Jean Baptiste Boussingault

  Jean Baptiste Boussingault
  Κάνει ακριβείς ποσοτικές μετρήσεις της πρόσληψης διοξειδίου του άνθρακα και της παραγωγής οξυγόνου και εξάγει μια ισοσταθμισμένη εξίσωση για τη φωτοσύνθεση: 6CO2 + 12H2O + φωτεινή ενέργεια ----> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
 • Emil Godlewski

  Emil Godlewski
  Ο C προέρχεται από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα. Ο σχηματισμός αμύλου σε φωτισμένα φύλλα εξαρτάται από την παρουσία διοξείδιο του άνθρακα.
 • Theodor Wilhelm Engelmann

  Theodor Wilhelm Engelmann
  Φωτίζει τμήματα ενός φύκους με μονοχρωματικές ακτινοβολίες. Διαπιστώνει ότι τα αερόβια βακτήρια που είχαν δυνατότητα κίνησης συγκεντρώνονταν σε εκείνη την περιοχή του νηματίου που φωτιζόταν από την ερυθρή ακτινοβολία. Διαπίστωσε στη συνέχεια ότι η συγκέντρωση του οξυγόνου σ' αυτή την περιοχή ήταν μεγαλύτερη. Συμπέρανε ότι η ερυθρή ακτινοβολία ήταν πιο αποτελεσματική για τη φωτοσύνθεση από την μπλε ακτινοβολία
 • Arthur Meyer

  Arthur Meyer
  Περιγράφει τους κόκκους των χλωροπλαστών.
 • Charles Barnes

  Charles Barnes
  Η διαδικασία με την οποία τα φωτισμένα πράσινα φυτά παράγουν ανθρακούχες ενώσεις καλείται είτε "φωτοσύνταξη" είτε "φωτοσύνθεση". Προτιμά το πρώτο, αλλά η "φωτοσύνθεση" υιοθετείται.
 • F. F. Blackman

  F. F. Blackman
  Η φωτοσύνθεση αποτελείται από δύο τύπους αντιδράσεων: μία ταχεία φωτοχημική διεργασία εξαρτώμενη από το φως και μια πιο αργή βιοχημική διαδικασία.
 • Richard Willstatter,Arthur Stoll

  Richard Willstatter,Arthur Stoll
  Δημοσιεύουν μελέτες σχετικά με τη δομή και τη χημεία της χλωροφύλλης. Στον Willstatter απονέμεται βραβείο Νόμπελ το 1915.
 • Robert (Robin) Hill

  Robert (Robin) Hill
  Η απελευθέρωση οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση συμβαίνει μόνο παρουσία φωτός. Μπορεί να παραχθεί οξυγόνο ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Οι αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης που συμβαίνουν στο φως ονομάστηκαν "φωτεινές " ή "αντιδράσεις Hill" .
 • Cornelis van Niel

  Cornelis van Niel
  Δείχνει ότι τα φωτοσυνθετικά βακτηρίδια που χρησιμοποιούν H2S ως δότη ηλεκτρονίων παράγουν στοιχειακό S αντί για O2. Προτείνει κατ΄αναλογία ότι το O2 που απελευθερώνεται στη φυτική φωτοσύνθεση προέρχεται από το Η2Ο και όχι από το CO2.
 • Samuel Ruben και Martin Kaman

  Samuel Ruben και Martin Kaman
  Χρησιμοποιούν νερό επισημασμένο με το βαρύ ισότοπο 18O για να επιβεβαιώσουν ότι το οξυγόνο που παράγεται στη φωτοσύνθεση προέρχεται από το H2O.
 • Daniel Arnon

  Daniel Arnon
  Υπάρχει φωτο-εξαρτώμενος σχηματισμός ΑΤΡ σε χλωροπλάστες.
  Χλωροπλάστες μπορούν να κάνουν πλήρη φωτοσύνθεση.
 • Melvin Calvin και οι συνάδελφοί του

  Melvin Calvin και οι συνάδελφοί του
  Με ραδιενεργά επισημασμένο 14CO2 θα διαλευκανθεί η οδός αφο-μοίωσης C στη φωτοσύνθεση. Διερεύνηση της «σκοτεινής φάσης» της φωτοσύνθεσης: Οι σκοτεινές αντιδράσεις είναι κυκλική διαδικασία που ονομάστηκε "κύκλος του Calvin" και οδηγεί στη δέσμευση και αναγωγή του CO2. Βραβείο Νόμπελ το 1961
 • Robert Emerson

  Robert Emerson
  Ανακαλύπτει ότι οι φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης αποτελούνται από δύο φωτοχημικά συστήματα
 • Robert Woodward

  Robert Woodward
  Συνθέτει χλωροφύλλη. Βραβείο Νόμπελ, 1965.
 • Robin Hill & Fay Bendall

  Robin Hill & Fay Bendall
  Μοντέλο "Z-scheme" για τις φωτοσυνθετικές αντιδράσεις φωτός.
 • Louis Duysens

  Louis Duysens
  Παρέχει στοιχεία για την υποστήριξη του "Z-scheme".
 • Roderick Clayton

  Roderick Clayton
  Απομονώνει τα κεντρικά σύμπλοκα των αντιδράσεων.
 • Bessel Kok

  Bessel Kok
  Προτείνει το μοντέλο "S-States" για να εξηγήσει την σταδιακή οξείδωση του Η2Ο και την απελευθέρωση του 02.
 • Hans Deisenhofer, Hartmut Michel, Robert Huber

  Hans Deisenhofer, Hartmut Michel, Robert Huber
  Κρυσταλλώνουν το κέντρο της φωτοσυνθετικής αντίδρασης από ένα πορφυρό βακτήριο και χρησιμοποιούν τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ για τον προσδιορισμό της λεπτομερούς δομής του. Βραβείο Νόμπελ, 1988.
 • Koichi Kobayashi

  Koichi Kobayashi
  Προσδιόρισε με ακρίβεια τον ρόλο της χλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση.
 • Junko Yano, Vittal Yachandra et.al

  Junko Yano, Vittal Yachandra et.al
  Καθορίζουν τη δομή του συμπλέγματος διαχωρισμού μαγγανίου-ασβεστίου.
 • David Tiede

  David Tiede
  Μελετά την επίδραση των φωτονίων στη φωτοσύνθεση.