Download

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1100-323 π.Χ.

 • Period: 1100 BCE to 750 BCE

  ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Η ομηρική εποχή πέρα από σκοτεινοί αιώνες είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως γεωμετρική εποχή, λόγω των αλλαγών που σημειώνονται περί το 1050 π.Χ. στην τεχνοτροπία της κεραμικής, ή εποχή του σιδήρου, καθώς από το 1100 π.Χ. και εξής γενικεύεται η χρήση του υλικού αυτού για την κατασκευή όπλων ή σκευών.
 • 800 BCE

  ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

  ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
  Οι ομηρικής κοινότητες παρουσίαζαν πληθυσμιακή αύξηση που προκάλεσε οικονομική κρίση λόγω περιορισμένων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης και μέσων εκμετάλλευσης, απουσία εργασιακής ειδίκευσης και έλλειψης άλλων πόρων.
 • 750 BCE

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  Αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των οργανωμένων πόλεων-κρατών και στην ίδρυση αποικιών.
 • 750 BCE

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
  Ονομάστηκε η οργανωμένη αποικιακή εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων στον χώρο της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Ο αποικισμός αυτός διέφερε από τον πρώτο γιατί αποτέλεσε οργανωμένη επιχείρηση από την μητρόπολη σε αντίθεση με την απλή μετακίνηση φυλών που συντελέστηκε κατά τον πρώτο αποικισμό. Πολλές αποικίες που ιδρύθηκαν αυτή την περίοδο εξελίχθηκαν σε πόλεις ισχυρές και έγιναν ανεξάρτητες από την μητρόπολη.
 • Period: 750 BCE to 480 BCE

  ΑΡΧΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Ονομάζεται αρχαίκη γιατί αυτή ήταν η περίοδος της προετοιμασίας και των απαρχών της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού κόσμου.
 • 700 BCE

  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΕΛΗ 7ου- ΑΡΧΕΣ 6ου ΑΙΩΝΑ π.Χ

  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΕΛΗ 7ου- ΑΡΧΕΣ 6ου ΑΙΩΝΑ π.Χ
  Ανατέθηκε σε πρόσωπα κοινής αποδοχής από την τάξη των ευγενών. Ονομάστηκαν νομοθέτες ή αισυμνήτες. Με την καταγραφή των νόμων η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση έγινε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των πολίτων. Έτσι το πολίτευμα μεταβλήθηκε σε ολιγαρχικό.
 • 500 BCE

  ΠΤΩΣΗ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΤΕΛΗ 6ου ΑΙΩΝΑ

  ΠΤΩΣΗ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΤΕΛΗ 6ου ΑΙΩΝΑ
  Αφού κατέρρευσαν τα τυραννικά καθεστώτα στις περισσότερες πόλεις κράτη επιβλήθηκαν ολιγαρχικά πολιτεύματα. Σε κάποιες άλλες όμως έγινε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και άνοιξε ο δρόμος προς την δημοκρατία.
 • 499 BCE

  ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

  ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
  Στην διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 5ου αιώνα π.Χ οι Έλληνες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την περσική απειλή.
 • 494 BCE

  ΑΦΟΡΜΗ ΠΕΡΙΚΣΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

  ΑΦΟΡΜΗ ΠΕΡΙΚΣΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
  Η αφορμή των περσικών επιχειρήσεων εναντίον της Ελλάδας ήταν η ατυχής εξέγερση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που ήταν υποτελείς στους Πέρσες στην Ιονική Επανάσταση (499-494 π.Χ.)
 • 492 BCE

  ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Η πρώτη απόπειρα των Περσών έναντι των Ελλήνων δεν είχε αίσιο τέλος. Ο στόλος τους καταστράφηκε στο ακρωτήριο Άθω αλλά ο στρατός τους υπέταξε την Μακεδονία και την Θράκη.
 • 490 BCE

  ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

  ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  Ήταν η πρώτη οργανωμένη εκστρατεία των Περσών, Ναυτική επιχείρηση που στόχευε στην τιμωρία των Ερέτριων και των Αθηναίων για την βοήθεια που έστειλαν στους Έλληνες της Μ.Ασίας. Τερματίστηκε με την ήττα των Περσών από τους Πλαταιείς και τους Αθηναίους. Δυναμική ήταν η συμβολή του Μιλτιάδη.
 • 481 BCE

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΠΕΡΣΩΝ (480-479 π.Χ.)

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΠΕΡΣΩΝ (480-479 π.Χ.)
  Οι Έλληνες αποφάσισαν να συγκροτήσουν αμυντική συμμαχία κατά των Περσών. Μέσα από μια σειρά συγκρούσεων στις Θερμοπύλες το Αρτεμίσιο, την Σαλαμίνα, τις Πλαταιές και την Μυκάλη οι Έλληνες αντιμετώπισαν με αποτελεσματικότητα τους Πέρσες και τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τον ελλαδικό χώρο.
 • 480 BCE

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΜΕΡΑΣ

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΜΕΡΑΣ
  Οι Έλληνες της Δύσης αντιμετώπισαν με επιτυχία την επεκτατικότητα των Καρχηδονίων στην Σικελία.
 • Period: 480 BCE to 323 BCE

  ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο χαρακτηρισμός αναγνωρίζει στην εποχή την υπεροχή των συντελεστών της και των επιτευγμάτων τους, επικυρώνει την πνευματική τους επιβολή και τη διαχρονική τους επιβίωση στις ιδέες και τα δημιουργήματα μεταγενέστερων εποχών. Αυτήν την εποχή διαμορφώθηκαν οι αξίες του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
 • 478 BCE

  Α΄ ΑΘΗΝΑΙΚΗ/ ΔΗΛΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  Α΄ ΑΘΗΝΑΙΚΗ/ ΔΗΛΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Η Αθήνα αφού ανασυγκροτήθηκε μετά τους Περσικούς πολέμους εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική δύναμη. Έγινε επικεφαλής πολλών ελληνικών πόλεων και έτσι ιδρύθηκε η Α' Αθηναϊκή Συμμαχία. Στόχος της ήταν να γίνει μεγάλη δύναμη. Έδρα αυτής της συμμαχίας ήταν η Δήλος που ήταν το συμμαχικό ταμείο. Κάθε χρόνοι συγκεντρώνονταν εκεί οι αντιπρόσωποι. Τα μέλη της αρχικά είχαν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και ο φόρος καθοριζόταν σε πλοία ή χρήματα.
 • 467 BCE

  ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ

  ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ
  Η σημαντικότερη στρατιωτική ενέργεια του Κίμωνα στην οποία αντιμετώπισε με επιτυχία του Πέρσες.
 • 464 BCE

  Γ' ΄ΜΕΣΣΗΝΙΚΑΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 464-455 π.Χ.

  Γ' ΄ΜΕΣΣΗΝΙΚΑΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 464-455 π.Χ.
  Η εξέγερση των ειλωτών της Μεσσηνίας.
 • 461 BCE

  ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΜΩΝΑ

  ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΜΩΝΑ
  Εξορίστηκε εξαιτίας της φιλολακωνικής πολιτικής που ακολουθούσε.
 • 454 BCE

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  Η Αθήνα μετέβαλε την συμμαχία σε Ηγεμονία. Η μεταβολή αυτή έγινε με την μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από την Δήλο στην Ακρόπολη των Αθηνών.
 • 451 BCE

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ
  Μετά από δεκαετή εξορία ο Κίμων επιστρέφει και αναλαμβάνει την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα. Υπογράφει 5ετή ανακωχή με την Σπάρτη και στρέφεται εναντίον των Περσών στην Κύπρο και στην μάχη του Κιτίου το 450 π.Χ. οπού και πεθαίνει. Τον επόμενο χρόνο οι Πέρσες νικήθηκαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου.
 • 445 BCE

  ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

  ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
  Μετά τον θάνατο του Κίμων στην πολιτική ανεβαίνει ο Περικλής και υπογράφει συνθήκη ειρήνης 30 χρόνων με τους Σπαρτιάτες.
 • 431 BCE

  ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ Η ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431-421 π.Χ.

  ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ Η ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431-421 π.Χ.
  Ο όρος Αρχιδάμειος πόλεμος δεν αφορούσε κάποιο συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά ήταν αρχαία ελληνική έκφραση με την οποία δηλώνονταν κάθε πόλεμος αντίθετος προς την επιθυμία εκείνου που τον αναλάμβανε. Η έκφραση αυτή προήλθε από τις επιδρομές του ειρηνόφιλου Βασιλέα της Σπάρτης Αρχίδαμου Β΄ στην Αττική.
 • Period: 431 BCE to 404 BCE

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

  Η υπογραφή της τριακονταετούς ειρήνης με την οποία έληξαν οι συγκρούσεις μεταξύ των Αθηναίων και των αντιπάλων της δεν έδωσαν λύσεις στις διαφορές τους. Η Αθήνα και η Σπάρτη με τις συμμαχίες τους υποδαύλιζαν τους ανταγωνισμούς και οδηγούσαν σε ανοιχτή ρήξη. Επιπλέον η φυλετικές διαφορές, οι πολιτειακή συγκρότηση των δύο αντιπάλων και οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας ήταν κάποια αίτια του πολέμου
 • 415 BCE

  ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 415-413

  ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 415-413
  Με τον όρο Εκστρατεία στη Σικελία εννοούμε την εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία στα πλαίσια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Στόχος της εκστρατείας ήταν η κατάλυση της ηγεμονίας των Συρακουσών στη Σικελία, την οποία οι Αθηναίοι ήθελαν να καταστήσουν ορμητήριο κατά των ελληνικών πόλεων της Κάτω Ιταλίας.
 • 413 BCE

  ΔΕΚΕΛΕΙΚΟΣ Η ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 413-404 π.Χ.

  ΔΕΚΕΛΕΙΚΟΣ Η ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 413-404 π.Χ.
  Η οχύρωση της Δεκέλειας από τους Σπαρτιάτες είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα για τους Αθηναίους, που έχασαν έτσι την ύπαιθρο. Οι Αθηναίοι έκαναν προσπάθεια για ναυπήγηση νέου στόλου, ενώ συγχρόνως οι Πέρσες επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο. Ο Αλκιβιάδης, που είχε καταφύγει στη Μικρά Ασία, συμβούλευσε τους Πέρσες να διατηρήσουν τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας-Σπάρτης, έτσι αυτοί έδωσαν χρήματα στους Σπαρτιάτες και εκείνοι ναυπήγησαν στόλο.
 • 395 BCE

  ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 395-386 π.Χ.

  ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 395-386 π.Χ.
  Οι Πέρσες μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο φρόντισαν να δημιουργήσουν αντισπαρτιατικό συνασπισμό και να υποκινήσουν μια σειρά αντιδράσεων που έγιναν γνωστές ως Βοιωτικός Πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος επισφραγίστηκε με μία μειωτική για τον Ελληνισμό ειρήνη.
 • 380 BCE

  ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ

  ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ
  Διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. από τον σοφιστή Γοργία. Κύριος εκφραστής της ήταν ο Ισοκράτης σύμφωνα με τον οποίο τον κοινό αγώνα εναντίον των Περσών θα μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της ηγεμονίας της. Αργότερα αφού η Αθήνα δεν μπορούσε να επιβληθεί πίστεψε ότι ένας ισχυρός μονάρχης θα ένωνε τους Έλληνες εναντίον των Περσών. Ακόμα αντίθετος με την πολιτική πιστός στην ιδέα του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας ήταν ο Δημοσθένης.
 • 371 BCE

  ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΤΡΑ

  ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΤΡΑ
  Η περίφημη αυτή μάχη, μεταξύ Σπαρτιατών και Θηβαίων, που διεξήχθη στα Λεύκτρα της Βοιωτίας, στην οποία και νικήθηκαν οι μέχρι τότε θεωρούμενοι αήττητοι Σπαρτιάτες, έδωσε αφενός μεν τέλος στην Πελοποννησιακή Συμμαχία αφετέρου χάρισε στους Θηβαίους την ηγεμονική τους θέση στον τότε ελλαδικό χώρο
 • 362 BCE

  ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

  ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
  Η δεύτερη μεγάλη μάχη της αρχαιότητας που έγινε γνωστή ως Μάχη της Μαντινείας το καλοκαίρι του 362 π.Χ. μεταξύ δύο συνασπισμών που είχαν επικεφαλής αντίστοιχα τη Θήβα και τη Σπάρτη, τις δύο τότε ισχυρότερες πόλεις της Ελλάδας, με έπαθλο την ηγεμονία της. Στη μάχη αυτή, όμως, που έληξε νικηφόρα για τη Θήβα, σκοτώθηκε ο ιδιαίτερα σημαντικός πολιτικός και στρατηγός Επαμεινώνδας.
 • 338 BCE

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
  Με αφορμή προβλήματα του μαντείου των Δελφών ο Φίλλιπος Β' επενέβη στην Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα. Σε μία από τις εκστρατείες του αντιμετώπισε νικηφόρα τους Θηβαίους και τους Αθηναίους στην μάχη της Χαιρώνειας. Έτσι επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης που είχε την δυνατότητα να ενώσει τους Έλληνες και να τους οδηγήσει εναντίον των Περσών.
 • 337 BCE

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  Συμμετείχαν όλες οι πόλεις κράτη εκτός από την Σπάρτη και αποφασίστηκε:
  Απαγόρευση των συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών πόλεων κρατών
  Προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και καταδίκαση της πειρατείας
  Ίδρυση πανελλήνιας συμμαχίας αμυντικής και επιθετικής με ισόβιο αρχηγό τον Φίλλιπο Β΄
 • 336 BCE

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
  Μετά την δολοφονία του Φίλλιπου Β' το συνέδριο της Κορίνθου επαναλήφθηκε από τον γιό του Αλέξανδρο. Ανανεώθηκε από την πλευρά των αντιπροσώπων στο πρόσωπο του νέου ηγέτη ο όρκος που είχαν δώσει στον πατέρα του
 • 323 BCE

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  Ο Μ. Αλέξανδρος παρά το μικρό διάστημα της βασιλείας του και την νεαρή ηλικία του 33 χρόνων όταν πέθανε έμεινε στην μνήμη πολλών λαών και η μορφή και η δράση του ενώθηκαν με την λαϊκή φαντασία και δημιούργησαν τον θρύλο ενός μυθικού ήρωα και πολεμιστή σε πολλούς λαούς.