Θεσσαλονίκη 20

Θεσσαλονίκη

 • 315 BCE

  315 π.Χ. Ίδρυση της πόλης

  315 π.Χ. Ίδρυση της πόλης
  Ιδρυση της πόλης από τον Κάσσανδρο
 • 279 BCE

  279 π.Χ. Πολιορκία από τους Κέλτες

  279 π.Χ. Πολιορκία από τους Κέλτες
  Πολιορκία της πόλης από τους Κέλτες
 • 168 BCE

  168 π.Χ. Υπό ρωμαϊκή κυριαρχία

  Υπό ρωμαική κυριαρχία. Πρωτεύουσα της επαρχίας Macedonia Secunda
 • 148 BCE

  148 π.Χ. Πρωτεύουσα επαρχίας

  148 π.Χ. Πρωτεύουσα επαρχίας
  Πρωτεύουσα της Provincia Macedonia
 • 50

  50 Ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη

  50 Ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη
  Ο Απόστολος Παύλος κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη και ιδρύει τη δεύτερη χριστιανική κοινότητα της Ευρώπης
 • 254

  254 Πολιορκία Γότθων

  254 Πολιορκία Γότθων
  Πρώτη πολιορκία από τους Γότθους.
 • 268

  268 Πολιορκία Γότθων

  268 Πολιορκία Γότθων
  Δεύτερη πολιορκία από τους Γότθους.
 • 293

  293 Gaius Galerius Valerius Maximianus

  293 Gaius Galerius Valerius Maximianus
  Ο καίσαρας Γαλέριος (αρχιστράτηγος της Ανατολής) ορίζει τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσά του.
 • 293

  293 Complex Galerianus

  293 Complex Galerianus
  Οικοδομείται το Γαλεριανό Συγκρότημα
 • 305

  305 Άγιος Δημήτριος

  305 Άγιος Δημήτριος
  Θάνατος του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 • 306

  306 Καμάρα

  306 Καμάρα
  Οικοδομείται η αψίδα θριάμβου του Γαλερίου, η σημερινή Καμάρα των Θεσσαλονικέων.
 • 378

  378 Θεοδόσιος Α΄

  378 Θεοδόσιος Α΄
  Ο Θεοδόσιος Α΄ αποκρούει πολιορκία των Γότθων
 • 390

  390 Σφαγή στον Ιππόδορμο

  390 Σφαγή στον Ιππόδορμο
  Σφαγή 7000 Θεσσαλονικέων από τον Θεοδόσιο Α΄ στον Ιππόδορμο της πόλης.
 • 586

  586 Πολιορκία Σλάβων

  586 Πολιορκία Σλάβων
  Πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους
 • 597

  597 Πολιορκία Σλάβων

  597 Πολιορκία Σλάβων
  Δεύτερη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους
 • 688

  688 Ιουστινιανός Β΄

  688 Ιουστινιανός Β΄
  Ο Ιουστινιανός Β΄ αφού κατανίκησε τους Σλάβους, εισήλθε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη.
 • 863

  863 Ιερασπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

  863 Ιερασπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος
  Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων
 • 904

  904 Σαρακηνοί

  904 Σαρακηνοί
  Οι Σαρακηνοί καταλαμβάνουν την πόλη μετά από πολιορκία τριών ημερών. Ακολουθούν σφαγές και λεηλασίες.
 • 1185

  1185 Νορμανδοί

  1185 Νορμανδοί
  Οι Νορμανδοί αλώνουν την Θεσσαλονίκη.
 • 1204

  1204 Φράγκοι

  1204 Φράγκοι
  Ο Βονιφάτιος Μομφερατικός ιδρύει το βασίλειο της Θεσσαλονίκης μετά την άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους.
 • 1224

  1224 Ξανά Συμβασιλεύουσα

  1224 Ξανά Συμβασιλεύουσα
  Απελευθέρωση της πόλης από τον Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Κομνηνό Δούκα.
 • 1342

  1342 Κατακουζηνός και Ζηλωτές

  1342 Κατακουζηνός και Ζηλωτές
  Ο Ιωάννης Κατακουζινός πολιορκεί τη Θεσσαλονίκη. Ξεσπά η κοινωνική επανάσταση των Ζηλωτών.
 • 1350

  1350 Αννα της Σαβοίας

  1350 Αννα της Σαβοίας
  Η Άννα της Σαβοίας εγκαταστάθηκε στη πόλη και κυβέρνησε στο όνομα του γιού της Ιωάννη Ε΄.
 • 1376

  1376 Ασκεναζίμ

  1376 Ασκεναζίμ
  Εγκατάσταση των Εβραίων Ασκεναζίμ από την Κεντρική Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη.
 • 1391

  1391 Βαγιαζίτ Α΄

  1391 Βαγιαζίτ Α΄
  Καταστροφή της πόλης από τον Βαγιαζίτ Α΄.
 • 1403

  1403 Μανουήλ Β΄

  1403 Μανουήλ Β΄
  Η Θεσσαλονίκη ξανά Βυζαντινή πόλη υπό τον Μανουήλ Β΄.
 • 1423

  1423 Ενετοί

  1423 Ενετοί
  Η πόλη παραδίδεται στους Ενετούς
 • 1430

  1430 Μουράτ Β΄

  1430 Μουράτ Β΄
  Άλωση της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ Β΄. Η Θεσσαλονίκη γίνεται οθωμανική.
 • 1430

  1430 Λευκός Πύργος

  1430 Λευκός Πύργος
  Μετά την άλωση από τους Τούρκους, χτίζεται ο Λευκός Πύργος ως φυλακή. Σήμερα είναι το σύμβολο της πόλης,
 • 1444

  1444 Μπέη Χαμάμ

  1444 Μπέη Χαμάμ
  Κατασκευάζεται το Μπεή Χαμάμ από τον Μουράτ Β΄. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης κι ένα από τα σημαντικότερα των Βαλκανίων.
 • 1455

  1455 Μπεζεστένι

  1455 Μπεζεστένι
  Μπεζεστένι - Σημείο αναφοράς της εμπορικής ζωής της πόλης κατά την Τουρκοκρατία. Κτίστηκε πιθανότατα επί σουλτάνου Μεχμέτ Β΄ (1455-1459). Τα εξωτερικά περιμετρικά καταστήματα αποτελούν προσθήκη των αρχών του 20ου αι.
 • 1468

  1468 Αλκαζάρ

  1468 Αλκαζάρ
  Κατασκευάζεται στη πόλη το Χαμζά Μπέη Τζαμί, γνωστό σήμερα στους Θεσσαλονικείς ως <Αλκαζάρ>.
 • 1484

  1484 Αλατζά Ιμαρέτ

  1484 Αλατζά Ιμαρέτ
  Κατασκευάζεται στη πόλη το Αλατζά Ιμαρέτ
 • 1492

  1492 Σεφαραδίμ

  1492 Σεφαραδίμ
  Εγκατάσταση των Εβραίων Σεφαραδίμ από την Ισπανία. Η Θεσσαλονίκη γίνεται πολυπολιτισμική πόλη.
 • 1870 Τουρκικό Προξενείο

  1870 Τουρκικό Προξενείο
  Τουρκικό Προξενείο - Ανεγέρθηκε από τον Μουδερρή Χατζή Μεχμέτ Βακφ. Ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας φέρεται να γεννήθηκε εδώ το 1881 και να έζησε ως το 1888. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης το κτίριο περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. Έπειτα πέρασε στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος το δώρισε στον Μουσταφά Κεμάλ. Από το 1953 λειτουργεί ως μουσείο και αποτελεί πόλο έλξης για τους Τούρκους επισκέπτες στην πόλη.
 • 1874 Καταστροφή των τειχών

  1874 Καταστροφή των τειχών
  Το 1874 κατεδαφίσθηκε το θαλάσσιο τείχος κι ένα μέρος του ανατολικού τείχους επειδή θεωρήθηκε ότι εμπόδιζαν την ανάπτυξη της πόλης.
 • 1879 Σχολή Τυφλών

  1879 Σχολή Τυφλών
  Σχολή Τυφλών - Χτίστηκε από τον Χαζήφ Μπέη σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Στεγάστηκαν σ’ αυτό η εμπορική σχολή Κωνσταντινίδη, το Βρεφοκομείο Αγ. Στυλιανός κ.ά. Επί Κατοχής επιτάχθηκε από τους Γερμανούς. Από το 1961 εδρεύει και λειτουργεί η Σχολή Τυφλών.
 • 1887

  1887
  Παλιά Φιλοσοφική - Χτίζεται ως Οθωμανική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έργο του αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι. Το 1927 εγκαταστάθηκε εδώ το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το κτίριο είναι γνωστό ως η Παλιά Φιλοσοφική του ΑΠΘ, τμήμα της οποίας στεγάζει μέχρι σήμερα.
 • 1889

  1889
  Αποτέλεσε δωρεά του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Την ημέρα των εγκαινίων έρρεε σερμπέτι βύσσινο από το σιντριβάνι. Το σημερινό σιντριβάνι είναι πιστή ανακατασκευή του αρχικού και επανατοποθετήθηκε το 1977.
 • 1891 Διοικητήριο

  1891 Διοικητήριο
  Διοικητήριο - Χτισμένο κοντά στα ερείπια βυζαντινού παλατιού, από τον αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι, ήταν το κτίριο διοίκησης της οθωμανικής περιόδου, το Κονάκι, και έδρα του βαλή της πόλης. Σήμερα εδρεύει σ’ αυτό το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης.
 • 1898 Βίλλα Αλατίνη

  1898 Βίλλα Αλατίνη
  Κατασκευάζεται από τον Βιταλιάνο Ποζέλι η βίλα της οικογένειας Αλατίνη. Το 1909 ήταν κατοικία του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄, το 1926 στέγασε την Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, αργότερα τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και σήμερα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • 1898 Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή

  1898 Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή
  Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή. Σ’ αυτήν διέμεινε η τριανδρία Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δαγκλής. Σήμερα εδρεύει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ) και λειτουργεί βιβλιοπωλείο και χώρος εκθέσεων.
 • 1900 Βίλλα Μεχμέτ Καπαντζή

  1900 Βίλλα Μεχμέτ Καπαντζή
  Βίλλα Μεχμέτ Καπαντζή. Χτίστηκε το 1900 σε σχέδια του Πιέρο Αριγκόνι. Επί Κατοχής στεγάστηκε εδώ η Γκεστάπο, ενώ στα χρόνια 1954-73 εγκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες του Ν.Α.Τ.Ο. Σήμερα στεγάζει τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.
 • 1902 Γενί Τζαμί

  1902 Γενί Τζαμί
  Κατασκευάζεται το Γενί Τζαμί, χώρος λατρείας για εξισλαμισμένους Εβραίους. Στέγασε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης.
 • 1902 Νοσοκομείο Αγιος Δημήτριος

  1902 Νοσοκομείο Αγιος Δημήτριος
  Χτίστηκε ως Νοσοκομείο άπορων ξένων κι έπειτα μετατράπηκε σε Δημοτικό Νοσοκομείο Χαμιδιέ Μπελεντιγιέ. Περιελάμβανε το κτίριο του λυσσιατρείου (σημερινός παιδικός σταθμός Άνω Πόλης) και τους Κήπους του Πασά. Σήμερα, ανήκει στον Δήμο και λειτουργεί ως το Νοσοκομείο Αγ.Δημήτριος.
 • 1903 Κρατικό Ωδείο

  1903 Κρατικό Ωδείο
  Η Οθωμανική Τράπεζα κατασκευάστηκε στη συνοικία του Φραγκομαχαλά από τους αρχιτέκτονες Μπαρούχ και Αμάρ. Χτίστηκε στα θεμέλια του κατεστραμένου αρχοντικού του Τζέικ Άμποτ. Τα αγάλματα στην αυλή είχαν μεταφερθεί από την εξοχική έπαυλη του Άμποτ. Το κτίριο λειτούργησε ως Ι.Κ.Α. ενώ σήμερα στεγάζει το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
 • 1904 Κήποι του Πασά

  1904 Κήποι του Πασά
  Κήποι του πασά - Χώρος πρασίνου που αποτελούσε κήπο του Νοσοκομείου Αγ. Δημήτριος. Διαμορφώθηκε το 1904 από άγνωστο αρχιτέκτονα. Άγνωστη είναι και η προέλευση της ονομασίας του. Οι κατασκευές του αποτελούν δείγμα του κινήματος της φανταστικής αρχιτεκτονικής.
 • 1905 Βίλλα Μορντώχ

  1905 Βίλλα Μορντώχ
  Βίλλα Μορντώχ. Xτίστηκε για τον Τούρκο μέραρχο Σεϊφουλάχ Πασά, από τον αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Το 1930 πέρασε στην κατοχή του Μορντώχ. Σήμερα στεγάζει τη Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού και την Ε΄Δημοτική Κοινότητα.
 • 1900 Στρατηγείο

  1900 Στρατηγείο
  Στρατηγείο - Το παρόν κτίσμα χτίστηκε γύρω στο 1900-01. Έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι και χρηματοδοτήθηκε από τους τότε κατοίκους της πόλης. Το 1916 χρησιμοποιήθηκε ως διοικητήριο από την προσωρινή κυβέρνηση του Βενιζέλου. Σήμερα στεγάζει το Στρατηγείο του Γ΄ Σώματος Στρατού.
 • 1908 Ηρακλής

  1908 Ηρακλής
  Ιδρύεται ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης
 • 1910 Τελωνείο - Επιβατικός Σταθμός

  1910 Τελωνείο - Επιβατικός Σταθμός
  Τελωνείο - Κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Άλεξ Βαλωρύ, με εργολήπτη τον Ελί Μοδιάνο. Αποτελεί το πρώτο κτίριο στην πόλη χτισμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • 1911 Βίλλα Μπιάνκα

  1911 Βίλλα Μπιάνκα
  Η Βίλα Μπιάνκα χτίστηκε το 1911-13, από τον Ιταλοεβραίο βιομήχανο και εμπορικό αντιπρόσωπο Ντίνο Φερνάντεζ Ντίαζ, σε σχέδια του Πιέτρο Αρριγκόνι. Από το 2013 στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης.
 • 1912 Απευλεθέρωση Θεσσαλονίκης

  1912 Απευλεθέρωση Θεσσαλονίκης
  Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη.
 • 1913 Δολοφονία Γεωργίου

  1913 Δολοφονία Γεωργίου
  Ο βασιλιάς Γεώργιος δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη.
 • 1914 Αρης

  1914 Αρης
  Ιδύεται ο Αρης Θεσσαλονίκης
 • 1915 Η Ανταντ στη Θεσσαλονίκη

  1915 Η Ανταντ στη Θεσσαλονίκη
  Συμμαχικά στρατεύματα της Αντνατ εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
 • 1917 Η Μεγάλη Πυρκαγιά

  1917 Η Μεγάλη Πυρκαγιά
  Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 καταστρέφει το κέντρο της πόλης.
 • 1925 Ίδρυση ΑΠΘ

  1925 Ίδρυση ΑΠΘ
  Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ιδρύει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1926 ΠΑΟΚ

  1926 ΠΑΟΚ
  Ιδρύεται από πρόσφυγες Κωνσταντινουπολήτες ο ΠΑΟΚ Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολητών
 • 1936 Μάης του 36

  1936 Μάης του 36
  Τη Πρωτομαγιά του 1936 εκδηλώνεται εξέγερση των καπνεργατών της πόλης με αποτέλεσμα 12 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
 • 1941 Γερμανική Κατοχή

  1941 Γερμανική Κατοχή
  Γερμανική κατοχή. Στις 9 του Απρίλη οι Γερμανοί εισέρχονται στη πόλη.
 • 1943 Ταξίδι στο Θάνατο

  1943 Ταξίδι στο Θάνατο
  Μεταφορά των Ελλήνων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη για το Auschwitz, Bergen-Belsen και Treblinka.
 • 1944 Απελευθέρωση

  1944 Απελευθέρωση
  Στις 30 Οκτωβρίου 1944 η ΧΙ Μεραρχία του ΕΛΑΣ απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη από τους Γερμανούς.
 • 1962 Κρατήρας του Δερβενίου

  1962 Κρατήρας του Δερβενίου
  Ανακαλύπτεται ο περίφημος πλέον κρατήρας του Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, ένα αριστούργημα αρχαίας ελληνικής μικροτεχνίας.
 • 1963 Δολοφονία Λαμπράκη

  1963 Δολοφονία Λαμπράκη
  Δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης.
 • 1978 Ο Μεγάλος Σεισμός

  1978 Ο Μεγάλος Σεισμός
  Ο Μεγάλος Σεισμός της Θεσσαλονίκης. 49 νεκροί και ζημιές ύψους 1,2 δις €
 • 1987 Η τρύπα του Κούβελα

  1987 Η τρύπα του Κούβελα
  Τον Φεβρουάριο του 1987 γίνεται η πρώτη προσπάθεια εκσκαφής μετρό στη Θεσσαλονίκη από τον Δήμο επί δημαρχείας Σ. Κούβελα. Η εκσκαφή έγινε στην οδό Εγνατία από το Συντριβάνι έως το Παλαί ντε Σπόρ στο ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου. Λόγω έλλειψης κονδηλίων έμεινε για αρκετό καιρό ο δρόμος σκαμμένος, με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να τον χαρακτηρίσουν "η τρύπα του Κούβελα".
 • 1997 Πολιτιστική Πρωτεύουσα

  1997 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
  Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
 • Μετρό Θεσσαλονίκης Υπογραφή Σύμβασης

  Μετρό Θεσσαλονίκης Υπογραφή Σύμβασης
  Η υπογραφή της σύμβασης για το Μετρό Θεσσαλονίκης έγινε την 07.04.2006 με οριστικό ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ IMPREGILO-ANSALDO T.S.F.-SELI-ANSALDOBREDA και προϋπολογισμό €1,052 δισ. Η περίοδος κατασκευής υπολογιζόταν αρχικά στα 6,5 χρόνια, με ολοκλήρωση του έργου τον Οκτώβριο του 2012.
 • Μετρό Θεσσαλονίκης - Το πρώτο εργοτάξιο

  Μετρό Θεσσαλονίκης - Το πρώτο εργοτάξιο
  Το Μετρό Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 2006 με την εγκατάσταση του πρώτου εργοταξίου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης.
 • 2012

  2012
  Κατά τις ανασκαφές στον σταθμό του Μετρό <Βενιζέλου> ανακαλύπτεται ο Decomanus Maximus κάτω από την Εγνατία οδό. Η μαρμαρόστρωτη ρωμαϊκή οδός αποτελεί μοναδικό αρχαιολογικό έυρημα.
 • Η Αφροδίτη του Μετρό Θεσσαλονίκης

  Η Αφροδίτη του Μετρό Θεσσαλονίκης
  Κατά τις ανασκαφές στον σταθμό της <Αγίας Σοφίας> του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακαλύπτεται ένα εντυπωσιακό ακέφαλο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης.