Alosi konstantinoupolis mahomet

Τα γεγονότα από το Πρώτο Σχίσμα εως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453

 • 867

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων και Πρώτο Σχίσμα

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων και Πρώτο Σχίσμα
  Μετά από ανταγωνισμό Ορθόδοξης και Καθολικής εκκλησίας, οι Βούλγαροι εχριστιανίζονται από τους Βυζαντινούς αφού ο Πατριάρχης Φώτιος κατηγόρησε την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία για θέματα λατρείας και εκκλησιαστικής τάξης, το δόγμα πως το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (filioque), το οποίο τελικά απορρίφθηκε στη Σύνοδο του 867 και ο πάπας Νικόλαος αναθεματίστηκε οδηγώντας εν τέλει στο Πρώτο Σχίσμα των δύο εκκλησιών.
 • Period: 867 to 1081

  Μακεδονική δυναστεία

  Η Αυτοκρατορία φτάνει στο απόγειο της ακμής της για αυτό η περίοδος αυτή αποκαλείται ως χρυσή εποχή του Βυζαντίου. Η ανάπτυξη συναντάται στους τομείς της γεωργίας, της βιοτεχνίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου.
 • 904

  Άλωση Θεσσαλονίκης

  Άλωση Θεσσαλονίκης
  Άλωση Θεσσαλονίκης από τους Άραβες.
 • 944

  Άλωση Συριακής Έδεσσας

  Άλωση της Συριακής Έδεσσας από τους Βυζαντινούς.
 • 961

  Ανάκτηση Κρήτης

  Ανάκτηση Κρήτης
  Ανάκτηση μεγαλονήσου Κρήτης.
 • 962

  Στέψη Όθωνα και συνέπειες

  Ο Όθωνας Α΄ στέφθηκε από τον πάπα της Ρώμης "Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων" γεγονός που ο Νικηφόρος αρνήθηκε να αναγνωρίσει και το σχέδιο για τον γάμο γερμανού διαδόχου με βυζαντινή πριγκίπισσα, σύναψη ειρήνη και την ανάκτηση των κτήσεων της Νότιας Ιταλίας ναυαγεί.
 • 965

  Ανάκτηση Κύπρου

  Με τις επιτυχίες και τις ανακτήσεις ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Ιωάννης Τζιμισκής επεξέτειναν τα σύνορα του Βυζαντινού κράτους.
 • 972

  Βελτίωση σχέσεων Βυζαντίου- Ιταλίας

  Οι σχέσεις των δύο αυτοκρατοριών αποκαταστάθηκαν επί Ιωάννη Τζιμισκή με τον γάμο του Όθωνα Β΄ με τη ανηψιά του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοφανώ.
 • 1054

  Σχίσμα των δύο εκκλησιών

  Σχίσμα των δύο εκκλησιών
  Το 1054 ο χριστιανικός κόσμος διχάστηκε σε καθολική και ορθόδοξη εκκλησία. Το σχίσμα του 1054 υποβοηθήθηκε από εκείνο του 867 και τα αίτια του αφορούσαν κυρίως δογματικά (filioque), λατρευτικά (άζυμος άρτος, νηστεία Σαββάτου, αγαμία κλήρου, χρήση αγαλμάτων στους ναούς), διοικητικά (πρωτοκαθεδρία του πάπα)καθώς και πολιτικά και εθνολογικά ζητήματα.
 • 1071

  Κατάκτηση Ιταλικών κτήσεων από Νορμανδούς

  Οι σκανδιναβικής καταγωγής Νορμανδοί κατακτούν τις Ιταλικές κτήσεις που αποτελούσαν το μήλο της έριδας μεταξύ Βυζαντίου και γερμανικής αυτοκρατορίας.
 • 1071

  Εξωτερικά προβλήματα και η μάχη του Ματζικέρτ

  Εξωτερικά προβλήματα και η μάχη του Ματζικέρτ
  Το Βυζάντιο αντιμετωπίζει προβλήματα άμυνας στην Ιταλία, τη Βαλκανική και την Ανατολή. Στην Ανατολή αυτή την περίοδο οι Σελτζούκοι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι την διάλυση του Χαλιφάτου κατορθώνουν να φτάσουν ως στις Αν επαρχίες του Βυζαντίου, αναγκάζοντας τον Ρωμανό Δ΄ να τους αντιμετωπίσει στη μάχη του Ματζικέρτ, που τελικά οδηγεί στον αποδεκατισμό του βυζαντινού στρατού και στην αιχμαλωσία του Ρωμ, που συνάπτει ειρήνη και εξοντώνεται μόλις επιστρέψει, επιτρέποντας Σελτζούκους ακύρωση της ειρήνης.
 • Period: 1096 to 1099

  Πρώτη Σταυροφορία

  H Πρώτη Σταυροφορία ήταν η πρώτη από μία σειρά σταυροφοριών που προσπάθησαν να ανακαταλάβουν τους Αγίους Τόπους και κλήθηκε από τον Πάπα Ουρβανό Β΄ στη Σύνοδο του Κλερμόν το 1095.
 • Period: 1147 to 1148

  Δεύτερη Σταυροφορία

  Η Δεύτερη Σταυροφορία ήταν μία προσπάθεια της Δύσης να αντεπιτεθεί στην όλο ένα αυξανόμενη πίεση των Τούρκων. Τελικά, χειροτέρεψε την κατάσταση για τα σταυροφορικά κράτη, αλλά και μεγάλωσε το χάσμα μεταξύ της δυτικής Χριστιανοσύνης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
 • Period: 1189 to 1192

  Τρίτη Σταυροφορία

  Η Τρίτη Σταυροφορία ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη αλλά δεν πέτυχε τον απώτερο σκοπό της, που ήταν η επανάκτηση της Ιερουσαλήμ.
 • Period: 1201 to 1204

  Τέταρτη Σταυροφορία

  Η Δ' Σταυροφορία είχε σκοπό και στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω μιας εισβολής στην Αίγυπτο και την Αλεξάνδρεια, αλλά παρέκκλινε από τον στόχο της και οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τελικά την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία.
 • Apr 13, 1204

  Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους

  Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους
  Η πολιορκία και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 1204 και σημάδεψαν την κορύφωση της Τέταρτης Σταυροφορίας.Οι λεηλασίες, οι σφαγές και οι καταστροφές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Αρχίζει η Φραγκοκρατία στον ελλαδικό χώρο.
 • 1261

  Στέψη Μιχαήλ Παλαιολόγου

  Στέψη Μιχαήλ Παλαιολόγου
  Περί το 1261 η λατινική αυτοκρατορία βρισκόταν σε αξιοθρήνητη
  κατάσταση. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο οποίος κλείνοντας συμφωνία με τους Γενουάτες για παροχή βοήθειας, με αντάλλαγμα τελωνειακές και φορολογικές απαλλαγές, κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και τον Σεπτέμβριο στέφθηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία, ως Μιχαήλ Η΄
 • 1326

  Ίδρυση κράτους Οθωμανών με πρωτεύουσα την Προύσα

  Ίδρυση κράτους Οθωμανών με πρωτεύουσα την Προύσα
  Έπειτα από νικηφόρες για τους Οθωμανούς συγκρούσεις με τους Βυζαντινούς (1301), η Προύσα γίνεται πρωτεύουσα του κράτους του Οσμάν.
 • 1354

  Κατάληψη φρουρίου Καλλίπολης

  Ο Ορχάν καταλαμβάνει το φρούριο της Καλλίπολης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης αφού είναι ο πρώτος που οδηγεί τους Τούρκους σε ευρωπαϊκό έδαφος.
 • 1361

  Κατάληψη Διδυμότειχου και Αδριανούπολης

  Ο Μουράτ καταλαμβάνει το Διδυμότειχο και την Αδριανούπολη, η οποία αποτέλεσε τη νέα πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους (1365).
 • 1389

  Μάχη Κοσσυφοπεδίου

  Μάχη Κοσσυφοπεδίου
  Ο Βαγιαζήτ, μετά τη δολοφονία του Μουράτ, νικά τα βοσνιακά και σερβικά στρατεύματα στην καθοριστική για την τύχη της Βαλκανικής χερσονήσου μάχη του Κοσσυφοπεδίου.
 • Period: 1393 to 1394

  Πρώτος αποκλεισμός Κωνσταντινούπολης

  Πρώτος αποκλεισμός της Κωνσταντινούπολης από τον Βαγιαζήτ.
 • 1402

  Μάχη Ταμερλάνου

  Μάχη Ταμερλάνου
  Ο οθωμανικός στρατός με αρχηγό τον Βαγιζήτ ηττείται στη μάχη της Άγκυρας κι έτσι το Βυζάντιο εξασφαλίζει παράταση ζωής κι απαλλαγή από τον φόρο υποτέλειας.
 • 1422

  Απόπειρα πολιορκίας Πόλης

  Απόπειρα πολιορκίας Πόλης
  Ο Μουράτ Β΄ αρχίζει να πολιορκεί την Κων/πολη, που σώθηκε
  χάρη στα τείχη της.
 • 1423

  Εισβολή των Τούρκων στην Πελοπόνησσο

  Οι Οθωμανοί εισβάλλουν στην Πελοπόνησσο, η οποία γίνεται φόρου υποτελής.
 • 1425

  Στέψη Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου

  Στέψη Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου
  Το 1425 γίνεται αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
 • Period: 1438 to 1439

  Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας

  Ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος προσπαθεί να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση. Στη Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας δέχεται την πλήρη υποταγή της ορθόδοξης στην καθολική εκκλησία, με αποτέλεσμα τη σφοδρή αντίδραση του βυζαντινού λαού και τον διχασμό του σε ενωτικούς και ανθενωτικούς.
 • 1448

  Θάνατος αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου

  Τον Οκτώβριο του 1448 πεθαίνει ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
 • Jan 6, 1449

  Στροφή του Κωνσταντίου ΙΑ΄ Παλαιολόγου στον Μυστρά

  Στέφεται στο Μυστρά ο αδελφός του Κωνσταντίνος, δεσπότης του Μορέως και γίνεται δεκτός "παρά πάντων ασπασίως" στην Κωνσταντινούπολη.
 • 1451

  Ανακήρυξη του Μωάμεθ ως νέου Σουλτάνου

  Τον χειμώνα 1451 πεθαίνει ο τούρκος σουλτάνος Μουράτ Β΄. Διάδοχος του ανακηρύσσεται στην Αδριανούπολη ο γιος του Μωάμεθ.
 • 1452

  Κλείσιμο των θυρών της Πόλης

  Λεηλασίες των Τούρκων στον ευρύτερο χώρο του νέου φρουρίου αναγκάζουν τον Κωνσταντίνο να κλείσει τις θύρες της Πόλης.
 • 1452

  Κατασκευή μπομπάρδας

  Κατασκευή μπομπάρδας
  Οι Οθωμανοί επιτίθενται στο Δεσποτάτο του Μορέως. "Τεχνίτης δοκιμώτατος" αναλαμβάνει να κατασκευάσει για λογαριασμό των Τούρκων τεράστιο κανόν, ονόματι μπομπάρδα, αποτελεσματικό για τα τείχη της Βασιλεύουσας.
 • 1452

  Δημιουργία του τουρκικού φρουρίου Ρούμελη Χισάρ

  Δημιουργία του τουρκικού φρουρίου Ρούμελη Χισάρ
  Στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου χτίζεται το φρούριο Ρούμελη Χισάρ το οποίο αποκαλύπτει τις κατακτητικές βλέψεις του Μωάμεθ. Η δίοδος ελέγχεται πλέον απόλυτα από τους Τούρκους.
 • Period: 1452 to 1452

  Προετοιμασίες Βυζαντινών για την επικείμενη τουρκική πολιορκία

  Ενεργοποιούνται στοιχειωδώς η Βενετία και η Γένοβα μετά από σειρά τουρκικών προκλήσεων απέναντι σε πολίτες τους. Στις 12 Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος κηρύσσει την ένωση των εκκλησιών σε κοινή λειτουργία. Οι Κωνσταντινουπολίτες ετοιμάζονται για πολιορκία επισκευάζοντας τα τείχη στη γη και στη θάλασσα. Οχυρώνουν τον Κεράτιο με τεράστια αλυσίδα. Συλλέγουν χρήματα και τροφές ενώ απευθύνουν εκκλήσεις προς τον Πάπα και τους Ιταλούς ηγεμόνες για βοήθεια.
 • Period: Jan 1, 1453 to Jan 15, 1453

  Συγκέντρωση οθωμανικών δυνάμεων

  Κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Μωάμεθ στην Αδριανούπολη. Δοκιμάζεται το μεγάλο κανόνι.
 • Jan 26, 1453

  Βοήθεια για τους Βυζαντινούς από τη Δύση

  Βοήθεια για τους Βυζαντινούς από τη Δύση
  Φθάνουν στην Πόλη δύο γενουατικά πλοία με περίπου 700 μισθοφόρους υπό τις διαταγές του Giovanni Gioustiniani Longo.
 • Feb 4, 1453

  Κλείσιμο Κεράτιου κόλπου

  Κλείσιμο Κεράτιου κόλπου
  Κλείνει με αλυσίδα η είσοδος του Κεράτιου κόλπου.
 • May 15, 1453

  Νέα ενίσχυση Βυζαντινών από τη Δύση

  Η σύγκλητος της Βενετίας μετά από παπική πρόταση δέχεται να επανδρώσει πέντε πλοία για την ενίσχυση της Πόλης.
 • May 29, 1453

  Άλωση Κωνσταντινούπολης από Οθωμανούς

  Άλωση Κωνσταντινούπολης από Οθωμανούς
  Αρχίζει η μεγάλη επίθεση στις τρεις τη νύχτα με κύριο στόχο την Πύλη του Ρωμανού. Σχεδόν ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διείσδυση των Τούρκων από την Κερκόπορτα και την Πύλη του Χαρισίου. Ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται και αποσύρεται με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος. Κοντά στην Πύλη του Ρωμανού σκοτώνεται και ο αυτοκράτορας. Ακολουθούν λεηλασίες και αγριότητες. Διαφεύγουν δεκαέξι πλοία και ελάχιστοι από τους έγκλειστους που κατέγραψαν την Άλωση, ο Γεώργιος Σφραντζής, ο Nicolo Barbaro.