הקדמה לספר במדבר

Timeline created by naaormnl
In History
 • AD 1

  יציאת מצרים

 • AD 1

  קריעת ים סוף

 • AD 1

  מרה

 • AD 1

  תחילת ירידת המן

 • AD 1

  מתן תורה

 • AD 1

  חטא העגל ושבירת לוחות ראשונים

 • AD 1

  משה עולה פעם שלישית להר סיני

 • AD 1

  קבלת לוחות שניים- ה' סולח לעם

 • 2

  חנוכת המשכן והשראת השכינה + קרבנות הנשיאים + מות נדב ואביהוא

 • 2

  פסח של שנה שנייה

 • 2

  תחילת ספר במדבר - מפקד בני ישראל

 • 2

  תחילת מסע בני ישראל לארץ ישראל + פרשת המתאוננים

 • 2

  פרשת מרים

 • 2

  שליחת המרגלים

 • 2

  חטא המרגלים

 • 40

  תחילת מסע בני ישראל לארץ ישראל + מות מרים

 • 40

  מות אהרון