השתלשלות התורה שבעל פה

 • 1312 BCE

  יציאת מצרים ומעמד הר סיני

  יציאת מצרים ומעמד הר סיני
  ממתן תורה עד הכניסה לארץ. ממשה רבינו עד יהושע. מספר שמות עד סוף דברים
 • Period: 1312 BCE to 260 BCE

  תקופת המקרא

  אלף שנים ממתן תורה עד סוף תקופת הכנסת הגדולה
 • 1272 BCE

  כיבוש הארץ על ידי יהושע

  כיבוש הארץ על ידי יהושע
  מהכניסה לארץ עד בניית בית המקדש הראשון
 • 930 BCE

  בית המקדש הראשון

  בית המקדש הראשון
  שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון 480 שנה אחרי יציאת מצרים
 • 586 BCE

  חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל

  חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל
  בית המקדש הראשון ושבעים שנה של גלות בבל
 • 260 BCE

  שיבת ציון ואנשי כנסת הגדולה

  שיבת ציון ואנשי כנסת הגדולה
  חזרת עם ישראל לארץ. 120 חכמים ונביאים בראשות עזרא .הנהגה דתית ורוחנית. עד שמעון הצדיק בתקופת יוון -אלכסנדר מוקדון
 • 260 BCE

  הזוגות

  הזוגות
  במקום אנשי כנסת הגדולה הסנהדרין. 71 דיינים שהנהיגו את העם. באשם הזוגות. 5 זוגות מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן ועד הלל ושמאי
 • Period: 260 BCE to 220

  תקופת התנאים

  פעילות התנאים חכמי המשנה החל משמעון הצדיק והזוגות ועד רבי יהודה הנשיא 480 שנה
 • 220

  התנאים

  התנאים
  חכמי המשנה .חיים ופועלים במהלך תקופת בית שני ועוד 150 שנה אחרי חורבן בית שני .מתלמידי הלל ושמאי ועד רבי יהודה הנשיא
 • Period: 220 to 500

  תקופת האמוראים

  מכתיבת המשנה 220 עד חתימת התלמוד הבבלי 500
 • 395

  תלמוד ירושלמי

  תלמוד ירושלמי
  בארץ ישראל נחתם על ידי רבי יוחנן ב395
 • 500

  תלמוד בבלי

  תלמוד בבלי
  מרכזי לימוד בבבל שבסופם בשנת 500 רב אשי ורבינא- סוף הוראה חותמים את התלמוד הבבלי
 • Period: 500 to 650

  תקופת הסבוראים

  סבוראים- נתנו סבר פנים יפה לתלמוד . משפרים עורכים ומסדרים את התלמוד וקובעים את נוסחו הסופי. החכמים הבולטים : רב יוסף ורב עינא
 • Period: 650 to 1040

  תקופת הגאונים

  נמשכה כ400 שנה . מרכז יהודי גדול בבבל. רעשי הישיבות נקראו גאון ומכאן שם התקופה משיבים על תשובות הלכתיות וספרות השות מתפתחת.
 • 752

  רב אחאי גאון

  רב אחאי גאון
  מהבולטים בתחילת תקופת הגאונים. ספרו המפורסם השאילתות דרשות בהלכה ובאגדה שבנוי על פי סדר פרשיות השבוע
 • 875

  רב עמרם גאון

  רב עמרם גאון
  הסידור הקדום ביותר . סידור רב עמרם גאון נוסח התפילה לחול לשבת ולחג עם הלכות תפילה
 • 942

  רב סעדיה גאון

  רב סעדיה גאון
  השני שכתב סידור. הראשון שכתב פירוש לתנך. הראשון שכתב פירוש למשנה.
  וכן ספר אמונות ודעות..הראשון שכתב פירוש לגמרא
 • 1006

  רב שרירא גאון

  רב שרירא גאון
  חיבורו המפורסם אגרת רב שרירא גאון שעוסקת בהשתלשלות התושבע ממשבה רבינו עד זמנו
 • 1038

  רב האי גאון

  רב האי גאון
  אחרון הגאונים נפטר ב 1038 ענה על אלפי תשובות
 • Period: 1040 to 1563

  תקופת הראשונים

  חלקה הראשון של תקופת הפוסקים- חכמי הלכה שעסקו בפסיקת הלכה ובפרשנות הגמרא ובאמונת ישראל בארבעה מרכזי תורה מרכזיים מצרים צפון אפריקה ספר ואשכנז
 • 1055

  רבנו חננאל

  רבנו חננאל
  צפון אפריקה פירוש מקיף לתלמוד הבבלי המודפס בתוך ספר התלמוד
 • 1103

  רי"ף רבי יצחק אלפסי

  רי"ף רבי יצחק אלפסי
  צפון אפריקה ובסוף ימיו בספרד. הספר- תלמוד קטן- ספר הלכות מסודר שמסכם את המסקנות ההלכתיות מסוגיות התלמוד ומודפס בתלמוד
 • 1104

  רבי שלמה יצחקי רש"י

  רבי שלמה יצחקי רש"י
  אשכנז גרמניה ואחר כך צרפת פירוש רש"י על התנך והגמרא פירוש קצר ומקיף על מהלך הלצוד .אבן יסוד לכל לומד תנך ותלמוד
 • 1204

  הרמבם

  הרמבם
  נולד בספרד עבר למרוקו לא"י ולמצרים. "משנה תורה" חיבורו החשוב. נקרא גם היד החזקה. מקיף את כל הנושאים ההלכתיים בתושבע ומחולק לפי נושאים ולא לפי סדר הגמרא. נחלק ל-14 חלקים. י"ד. עוסק גם בהלכות שלא נוהגות בזמן הזה ונקרא משנה תורה שילמדו את התורה ודבר שני יקראו בספר ההלכה שלו ויידעו מהי ההלכה
 • 1244

  בעלי התוספות

  בעלי התוספות
  נכדיו של רש"י . במיוחד רבינו תם ותלמידיהם יסדו שיטת לימוד המבררת לעומש את דברי הגמרא ומודפסים כרש"י על כל עמוד בתלמוד הבבלי.
 • 1327

  ראש רבינו אשר

  ראש רבינו אשר
  הלכות הראש חיבור הלכתי לפי סדר המסכתות. מסכם הלכות הנוהגות כיום .דומה לחיבורו של הריף
 • 1330

  רשבא ריטבא ר"ן רמב"ן

  רשבא ריטבא ר"ן רמב"ן
  ספרד. ספרי חידושים לתלמוד הבבלי. מפרשים לפי הפשט ובדרך עיון וחקירה . מודפסים כספר עצמאי ומהווים בסיס ללימוד בעיון
 • 1343

  רבינו יעקב בעל הטורים

  רבינו יעקב בעל הטורים
  בנו של הראש. חיבר "ארבעה טורים". אורח חיים-דיני תפילה וברכות, שבת ומעדים וכו. יורה דעה- איסור והיתר כשרות נידה אבלות וכו אבן העזר- כתובות קידושין וכו וכל מה שקשור לנישואין וגירושין חושן משפט- דיני נזיקין ודיני ממונות
 • 1572

  רמא

  רמא
  רבי משה איסרליש כתב במקביל לשולחן ערוך בפולין ספר הלכה ובסוף קרא לו המפה לשולחן ובו מופיעים מנהגי האשכנזים כשהם חלוקים על השולחן ערוך
 • 1575

  רבי יוסף קארו

  רבי יוסף קארו
  חיבר את ה"בית יוסף" "-פירוש והרחבה על ארבעה טורים. שתומצת אחר כך
  לספר הלכה באותו סגנון של ארבעה טורים- שולחן ערוך מנהגי הספרדים שהפך
  מנהגי האשכנזים לספר ההלכה המשפיע והמקובל ביותר להיות עם הרמא .
 • Period: 1576 to

  תקופת האחרונים

  מחתימת השולחן ערוך ועד ימינו
 • שתילי זיתים

  שתילי זיתים
  הרב דוד מזרחי לפי סדר השולחן ערוך על חלק מההלכות הלכה ליהודי תימן
 • שולחן ערוך הרב

  שולחן ערוך הרב
  רבי שניאור זלמן מלאדי מייסד חסידות חבד לפי סדר השולחן ערוך על חלק מההלכות בשולחן ערוך
 • קיצור שולחן ערוך

  קיצור שולחן ערוך
  רבי שלמה גאנצפריד . סדר חדש ועצמאי על חלק מההלכות בשולחן ערוך. מיועד להמון העם וכולל הלכות מעשיות.
 • בן איש חי

  בן איש חי
  רבי יוסף חיים מבגדד כתוב בסדר חדש ועצמאי על חלק מההלכות בשולחן ערוך. דרשו והלכות על סדר פרשיות השבוע. מקובל אצל הספרדים כספר הלכה
 • משנה ברורה

  משנה ברורה
  רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ה"חפץ חיים". פירוש מעמיק ומסכם על שוע אורח חיים הלכות יום יום שבתות וחגים. התקבל להלכה אצל האשכנזים.
 • כף החיים

  כף החיים
  הרב יעקב חיים סופר מבגדד לפי סדר השולחן ערוך על חלק מההלכות וכולל פסקי הלכה גם מהקבלה על פי הארי הקדוש
 • שמירת שבת כהלכתה

  שמירת שבת כהלכתה
  הרב יהושע נויבירט עוסק בהלכות שבת ויום טובמבעולם המודרני ספר הלכות בעיקר אצל האשכנזים
 • ילקוט יוסף

  ילקוט יוסף
  הרב יצחק יוסף הרב הראשי בעיקר על פי פסקי אביו הרב עובדיה יוסף. עוסק גם בהלכות העולם המודרני. נתקבל כספר הלכות אצל הספרדים.