Fall2014 nationalism thumb 200x200

ציר זמן שורשים

 • אישי: אח של אבא שלי, רמי, נולד

 • לאומי: הקמת מדינת ישראל

  לאומי: הקמת מדינת ישראל
 • לאומי: מלחמת העצמאות

  לאומי: מלחמת העצמאות
 • עולמי: מושקת לראשונה טלוויזיה צבעונית

  עולמי: מושקת לראשונה טלוויזיה צבעונית
 • לאומי: הקמת השכונה מונוסון

  לאומי: הקמת השכונה מונוסון
 • אישי: משפחתה של סבתי מצד אימא עלתה לארץ מפולין

 • עולמי: נאס"א נוסדת

  עולמי: נאס"א נוסדת
 • לאומי: משפט אייכמן

  לאומי: משפט אייכמן
 • עולמי: טיסה של מטוס מתרסקת

  עולמי: טיסה של מטוס מתרסקת
 • לאומי: מלחמת ששת הימים

 • אישי: אבא שלי נולד

  אישי: אבא שלי נולד
 • עולמי: הנחתת האדם הראשון על הירח

  עולמי: הנחתת האדם הראשון על הירח
 • לאומי: ראשת הממשלה הראשונה נבחרת

  לאומי: ראשת הממשלה הראשונה נבחרת
 • אישי: סבתא רבתא מצד אבא, רבקה, נפטרה

 • אישי: אימא שלי נולדה

  אישי: אימא שלי נולדה
 • עולמי: בניית מגדלי התאומים

  עולמי: בניית מגדלי התאומים
 • לאומי: מלחמת יום הכיפורים

  לאומי: מלחמת יום הכיפורים
 • אישי: סבא רבה מצד אימא, נוח, נפטר

 • עולמי: משווקים לראשונה לייזרדיסק

  עולמי: משווקים לראשונה לייזרדיסק
 • לאומי: זכייה ראשונה באירווזיון

  לאומי: זכייה ראשונה באירווזיון
 • לאומי: הסכם שלום בין מצרים לישראל

  לאומי: הסכם שלום בין מצרים לישראל
 • עולמי: הופק המשחק פקמן

  עולמי: הופק המשחק פקמן
 • לאומי: מלחמת לבנון הראשונה

  לאומי: מלחמת לבנון הראשונה
 • עולמי: הופקה המצלמת הוידאו הראשונה ע"י חברת סוני

 • אישי: סבתא רבתא מצד אבא, אסתר, נפטרה

 • לאומי: הוצאת השטרות והשקלים החדשים

  לאומי: הוצאת השטרות והשקלים החדשים
 • אישי: אבא שלי התגייס למודיעין

 • לאומי: בוצע "התרגיל המסריח"

 • עולמי: התפרקות ברית המועצות

  עולמי: התפרקות ברית המועצות
 • עולמי: הקמת האיחוד האירופי

  עולמי: הקמת האיחוד האירופי
 • לאומי: האינתיפאדה הראשונה

 • לאומי: הסכם שלום בין ירדן לישראל

  לאומי: הסכם שלום בין ירדן לישראל
 • לאומי: רצח יצחק רבין

 • אישי: אח של סבי מצד אימא, חיים, נפטר

 • אישי: הוריי הכירו

 • עולמי: אסון התאומים

  עולמי: אסון התאומים
 • הוריי התחתנו

  הוריי התחתנו
 • עולמי: מטבע האירו הופך לחוקי

  עולמי: מטבע האירו הופך לחוקי
 • לאומי: חיבור יהוד ומונוסון

  לאומי: חיבור יהוד ומונוסון
 • אישי: סבא שלי מצד אבא, שמעון, נפטר

 • לאומי: מלחמת לבנון השנייה

  לאומי: מלחמת לבנון השנייה
 • אישי: אני נולדתי

  אישי: אני נולדתי
 • לאומי: בינימין נתניהו נבחר לראש הממשלה עד עכשיו

   לאומי: בינימין נתניהו נבחר לראש הממשלה עד עכשיו
 • עולמי: רעידת אדמה בהאיטי

 • לאומי: השריפה בכרמל

  לאומי: השריפה בכרמל
 • אישי: אח שלי, אורי, נולד

 • אישי: מעבר הדירה מאור יהודה למונוסון

 • לאומי: מבצע צוק איתן

  לאומי: מבצע צוק איתן
 • לאומי: סבתא מצד אבא, מלכה, נפטרה

 • אישי: בת מצווה של אחותי, שירה

 • עולמי: דונאלט טרמאפ נבחר לנשיר ארה"ב

 • לאומי: זכייה אחרונה באירווזיון

  לאומי: זכייה אחרונה באירווזיון
 • אישי: בת מצווה שלי