Images

חיי הרבנית חיה מושקא

 • הולדת הרבנית

  הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן ע"ה נולדה ביום השבת,כ"ה באדר תרס"א להוריה רבי יוסף יצחק והרבנית נחמה דינה. סבה,רבי שלום דובער,היה זה שהציע לקרוא לה בשם חיה מושקא,על שם הסבתא רבא שלה.
  במכתב ששלח הסבא להורים הוא איחל כי התינוקת תלך בדרכי זקנתה:".נקבל אנחנו כולנו מאיתה רוב נחת ועונג ברוחניות וגשמיות...ושתהיה אישה יראת ה' באמת, ותהיה בכל הפרטים כמו אמה זקנתה הצדקנית זיכרונה לברכה אשר שמה נקרא בה".
  את שנות חייה הראשונות בילתה חיה מושקא הצעירה בבית הוריה בעיירה ליובאוויטש שם ספגה חינוך חסידי-חבד"י שורשי.
 • Period: to

  חיי הרבנית

 • בבית סבא

  השהות הממושכת בבית סבה הגדול הותירו עליה רושם עמוק. שנים רבות את לאחר-מכן היא ציינה שתפילותיו המרגשות ומעוררות הלב חרוטות בזכרונה ומצלצלות באוזניה עד היום. "אני יכולה לחזור במדוייק על כל הדברים שנאמרו מפיו הקדוש", אמרה. כאשר נפל סבה למשכב נותרה חיה מושקא ערה במשך הלילה כדי לטפל בו.
 • בורחים לרוסטוב

  בורחים לרוסטוב
 • בורחים ללנינגרד

 • נוסעת עם אביה לגלותו בקאסטרומה

  היתה הראשונה למסור את בשורת הגאולה בטלפון מקוסטרמה לדירת אביה בלנינגרד.
 • בורחים לריגא

 • נערכו קשורי התנאים של הרבי עם הרבנית

  בריגא
 • חתונת הרבי והרבנית

  חתונת הרבי והרבנית
  ביום י"ד כסלו תרפ"ט נישאה הרבנית לרבי בעיר וורשה (פולין) ומסדר הקידושין היה אביה - אדמו"ר הריי"צ. ה"קבלת פנים" החלה בשעה 17:00 ושומרים מיוחדים אפשרו את הכניסה לישיבת תומכי תמימים ווארשה בה התקיימה החתונה, רק לבעלי כרטיס כניסה. אל השולחן בו ישב החתן, הסבו אדמו"רים רבנים וראשי קהל מכל רחבי פולין. לאחר שהרבי הריי"צ אמר את המאמר "לכה דודי לקראת כלה" נערכה החופה בחצר הישיבה, בה הצטופפו למעלה מ - 5,000 איש.
 • לאחר החתונה

  לאחר החתונה התגוררו בברלין אך בשנת תרצ"ג עברו לפריז ולאחר כיבוש צרפת עברו לניצה. אדמו"ר הריי"צ פעל רבות להוציא אותם משם, לאחר מאמצים וחודשים רבים אושרה ויזה אמריקנית עבורם, אותה קיבלו ב - כ' ניסן תש"א בקונסוליה האמריקנית שבמרסיי (צרפת).
 • החתן- הרבי

  החתן- הרבי
  כאשר יצאו הרבי ומשפחתו את גבולות רוסיה הסובייטית כמה חודשים לאחר-מכן, נלווה אליהם רבי מנחם מענדל, החתן המיועד. פקידי השלטונות שניסו להערים קשיים על רבי יוסף יצחק שאלו אותו: "האם לא תוכל למצוא חתן אחר לבתך?" "חתן כזה אי אפשר למצוא"! הייתה תשובתו החד משמעית.
 • הגעה לארה''ב

  23/6/1941בכ"ח סיון תש"א, הגיעו על סיפונה של האנייה "סורפא פינטא" לארה"ב - יום זה נקבע ליום חג ומועד על נס ההצלה של הרבי והרבנית.
 • הסתלקותה

  הסתלקותה
  ביום רביעי, כ"ב בשבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית חיה-מושקא, לאחר מחלה קצרה. הרבנית שחשה שלא בטוב, הובהלה לבית-רפואה. בהגיעה למקום ביקשה כוס מים, בירכה עליו "ברוך אתה ה'... שהכל נהיה בדברו" והחזירה את נשמתה ליוצרה. את דרכה האחרונה, עשתה הרבנית בהלוויה ענקית המתאימה למלכה. למעלה מ-15 אלף איש ליוו אותה ובראשם טורי אופנועים משטרתיים, שהובילו את הלוויה לבית-העלמין בקווינס, שם נטמנה בסמיכות לאביה, אדמו"ר הריי"צ.