סנסנה תצא חדשה

סנסנה

By gubiro
 • הקמת הישוב על פי החלטת הדרג המדיני

  הקמת הישוב על פי החלטת הדרג המדיני - הקמת היישוב הינה עפ"י החלטת ממשלה מס' 3951 מיום 5.4.98 .
 • המחנה אושר לאזרוח.

  שר התשתיות הלאומיות אריאל שרון נתן הנחייה להעביר את תכנון הישוב לחטיבה להתיישבות ומקץ מס' חודשים המחנה אושר לאזרוח.
 • היאחזות הנח"ל סנסנה אוזרחה בעידוד משרד הביטחון.

 • הרשאה לתכנון הישוב על אדמות מדינה אלה.

  תכנון התב"ע החל ב- 2003. על מנת להימנע מעקירת היער והתנגדויות ה"ירוקים" , הקצה המנהל האזרחי אדמות בבעלות המדינה , מצפון לישוב הזמני והעניק הרשאה לתכנון הישוב על אדמות מדינה אלה.
 • החלטת ראש הממשלה אריאל שרון ושר הביטחון שאול מופז לצרף את סנסנה לאשכולות כשכונה נוספת.

 • – ראש הממשלה אריאל שרון ושר הביטחון שאול מופז מקיימים סיור בסנסנה להבנת המשמעויות בשטח של צירוף סנסנה כשכונה באשכולות

 • חתימת מפקד צה"ל באזור יהודה ושומרון (אלוף פקמ"ז) על תקנות להרחבת תחום השיפוט של אשכולות וצירוף שכונת סנסנה

 • Period: to

  אישור כל הדרגים המקצועיים והתכנוניים במנהל האזרחי את תב"ע 505/1 שכונת סנסנה באשכולות.

 • עוזר רוה"מ להתיישבות עוזי קרן פונה לעוזר שהב"ט להתיישבות עם כל החומר הנצרך ומבקש לסיים את הליכי תכנון התב"ע.

 • אישור שר הביטחון אהוד ברק לסיים את הליכי תכנון תב"ע סנסנה.

 • פרסום הפקדת תב"ע 505/1

 • מוגשות 3 התנגדויות לתב"ע שהופקדה

 • ועדת התנגדויות מתכנסת לדון בהתנגדויות. המנהל האזרחי ממתין להנחיות הדרג המדיני להמשך קידום בשל ההתנגדויות שהוגשו מחשש שהתכנית תדחה בבג"צ.

 • Period: to

  סיורים ופגישות עם עשרות מקבלי החלטות ופקידים בכירים הקשורים לתכניתלהבהרת הבעיה והעלאת הדחיפות לפיתרון

  . (בני בגין,מזכיר הממשלה צביקה האוזר,אחז בן ארי- ראש הלשכה המשפטית משה"ב, גבי קדוש – יועץ רוה"מ להתיישבות, איתן ברושי – יועץ שהב"ט להתיישבות, אייל גבאי- מנכ"ל משרד רוה"מ, שר המדע-הרשקוביץ, השר בוגי יעלון, השר לפיתוח הנגב- סילבן שלום, השר גלעד ארדן, השר עוזי לנדאו, חברי ועדת קו כחול מנהל אזרחי, חה"כ: אבי דיכטר, ראובן ריבלין, אורי אריאל, כצל'ה, אריה אלדד, דוד רותם, גילה גמליאל, זבולון אורלב, זאב אלקין, עוזי קרן, ציפי חוטובלי, פאינה קירשנבאום ועוד).
 • פגישה בנושא סנסנה רוה"מ ושהב"ט

 • עדכון "קו כחול" לשכונת סנסנה באשכולות ע"י אלוף הפיקוד.

 • הנחיית שהב"ט למנהל האזרחי המאשר לסיים את הליך התכנון (לדחות את ההתנגדויות).

 • עקב התנגדות המנהל האזרחי להנחיה יוצאת חוו"ד של היועץ המשפטי של משרד הביטחון שאין מניעה לאשר את התכנית כפי שהיא וניתן להגן עליה בבג"צ אם יוגש. מחלקת הבגצי"ם במשרד המשפטים לא מקבלת את חוות הדעת של משרד הביטחון.

 • המנהל האזרחי מקבל את ההתנגדויות ומחליט לדחות את התכנית שהופקדה ואושרה ע"י שהב"ט למתן תוקף.

 • שר הביטחון מאשר ניסוח החלטת ממשלה חדשה להזזת הנ.צ של החלטת הממשלה 3951 ולאשרר את הקמת סנסנה כישוב נפרד .

 • החלטת ממשלה לאשר את הקמת סנסנה כישוב נפרד.

 • – חתימת צו שיפוט ע"י אלוף הפיקוד לישוב סנסנה בהתאם להחלטת הממשלה

 • הגשת תכנית תב"ע עדכנית 522 בהתאם לצו השיפוט למנהל האזרחי לקראת דיון להפקדה.

 • תכנית תב"ע עדכנית 522 אושרה להפקדה

 • הוגשו התנגדויות לתכנית 522.

 • ועדת ההתנגדויות של מועצת תכנון עליונה דחתה את ההתנגדויות

 • עמותת "במקום-אדריכלים למען זכויות תכנון" הגישה עתירה לבג"ץ

  עמותת "במקום-אדריכלים למען זכויות תכנון" הגישה עתירה לבג"ץ כנגד ועדת משנה להתנגדויות אשר תחתה את התנגדותם לתב"ע (הטענה כי לא ניתן ,ע"פ החוק הירדני החל בשטחי איו"ש, לקדם תב"ע נקודתית ללא תכנית אזורית, {כאשר אין בכל איו"ש כל תכנית אזורית} עוד התבקש סעד של צו מניעה כנגד הישוב והמועצה לפיתוח שכונת הקבע, המדינה טרם הגיבה אולם הסכימה דה פקטו למתן צו מניעה עד למתן תגובתה
 • הוגשה תגובת המדינה לבג"ץ -עמדת המדינה תומכת בעמדת הישוב, מבקשת לדחות את העתירה על היבטיה העקרוניים

 • ניתנה החלטה בבג"ץ ולפיה נקבע כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב שופטים, ניתן היתר למדינה לפרסם התכנית למתן תוקף ולועדה המקומית לקבל ולטפל בבקשות להיתר עד ולא כול מתן היתרי בנייה

 • דיון בעתירה לבג"ץ קבוע ליום 20/07/15.