הורד (2)

עשרת המבצעים

By nbujv
 • 1967 BCE

  מבצע תפילין

  מבצע תפילין
  מבצע תפילין החל בשנת תשכ"ז, אז יצא הרבי בקריאה לחסידי חב"ד לזכות כל יהודי במצות הנחת תפילין בכל יום. קריאה זו זכתה לשם הצבאי "מבצע תפילין", שהוא בעצם המבצע הראשון של הרבי מתוך מבצעי המצוות שנועדו להפיח מחדש רוח חיים בקיום המצוות על ידי עם ישראל, ב"גאון יעקב" ובכל מקום ומקום.
 • מבצע נרות שבת קודש

  מבצע נרות שבת קודש
  מבצע נרות שבת קודש הינו אחד מעשרת המבצעים עליהם הכריז הרבי במהלך שנות נשיאותו, ובמסגרתו פועלים חסידי חב"ד לעידוד נשים ובנות מגיל 3 ומעלה להדליק נרות שבת בכל יום שישי. מטבע הדברים, עיקר העיסוק במבצע זה נעשה על ידי נשי ובנות חב"ד.
 • מבצע מזוזה

  מבצע מזוזה
  מבצע מזוזה הוא אחד מעשרת המבצעים שהכריז הרבי מתוך מטרה לקרב יהודים לשמירת תורה ומצוות.
  מאז תחילת המבצע, עורר הרבי פעמים רבות על קביעת מזוזות כשרות בכל בית יהודי ועל בדיקתם מעת לעת, והזכיר בקשר לכך את דברי חז"ל שלמזוזה יש סגולה לשמור ולהגן על היהודי ועל ביתו ורכושו בכל זמן ועת.
 • מבצע צדקה

  מבצע צדקה
  מבצע צדקה הוא אחד מעשרת המבצעים של הרבי, לעורר את חשיבות נתינת הצדקה בכל הזדמנות אפשרית, ולהניח קופת צדקה בכל מקום אפשרי
 • מבצע תורה

  מבצע תורה
  מבצע תורה הוכרז על ידי הרבי בשנת תשל"ד, יחד עם המבצעים "מבצע מזוזה", "מבצע צדקה", "מבצע בית מלא ספרים" ו"מבצע נרות שבת קודש (נש"ק)". במסגרת מבצע זה החלה תעמולה חב"דית שעוררה יהודים להשתדל במיוחד להוסיף בלימוד תורה בכל רגע פנוי, בנוסף על החיוב שישנו לכל יהודי על פי ההלכה ללמוד שיעור אחד בבוקר ושיעור אחד בערב.
 • מבצע בית מלא ספרים

  מבצע בית מלא ספרים
  בשיחת שבת פרשת נשא תשל"ד הכריז הרבי על מבצע מיוחד, הקשור להרחבת "מבצע תורה" שיסד אז, והוא מבצע "בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה", היינו שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש וירבה בשיעורי תורה. הרבי באר שבמילה "מלא" הכוונה כפשוטו, לשים ספרים בכל הקירות בבית בהם מותר לעשות זאת, ורק בשרותים ובחדר שינה זוגי להמנע מלשים ספרים הוראה זו, היא בנוסף להוראת אדמו"ר הריי"צ בנוגע לשלושת הספרים כתר שם טוב, אור תורה ותניא: "נחוץ ונכון הדבר, שיהיה לחסידים את שלושת הספרים ומטעמים ידועים, לא לכורכם בכרך אחד"[1].
  "
 • מבצע כשרות

  מבצע כשרות
  על 'מבצע כשרות' או 'מבצע כשרות האכילה ושתייה' כפי שנקראו בלשונו הקדושה של הרבי, הוכרז לראשונה בהתועדות שבת-קודש פרשת במדבר תשל"ה. ביום ד' לפרשת פנחס, ט"ז בתמוז תשל"ה ובשבת-קודש פרשת מטות-מסעי תשל"ה - הקדיש הרבי לעניין דברים בהרחבה. במסגרת המבצע מגיעים צוותים מיוחדים של מתנדבים לבתים, לפי בקשה, להכשרת המטבח וכליו. כמו כן כולל המבצע הפצת ספרות וחומר הסברה על חשיבות הכשרות.
 • מבצע טהרת המשפחה

  מבצע טהרת המשפחה
  מבצע טהרת המשפחה הוכרז על ידי אדמו"ר הריי"צ בשנת תר"צ, בעת ביקורו הראשון בארצות הברית, בעקבות הבורות בנושא שאפיינה את הציבור היהודי בזמנו. בדורנו, קבעו הרבי בשנת תשל"ה לאחד מעשרת המבצעים הקבועים.
 • מבצע אהבת ישראל

  מבצע אהבת ישראל
  מבצע אהבת ישראל הוכרז על ידי הרבי בח"י אלול תשל"ו, בשיחה שנשא הרבי ביום זה, בה דיבר שעל כל יהודי לפעול בקרב הזולת ולהשפיע על הסביבה הקרובה את מצות "אהבת ישראל", שענינה הוא כי על כל יהודי ויהודי לאהוב יהודי שני "כמוך".
 • מבצע חינוך

  מבצע חינוך
  מבצע חינוך הוכרז על ידי הרבי בשנת תשל"ו - שנת החינוך, ובמסגרתו קרא הרבי לדאוג לחינוך יהודי לכל ילד יהודי, שיקבל חינוך יהודי אמיתי במוסדות המחנכים ברוח המסורת היהודית. במסגרת המבצע החל עניין אמירת שנים עשר הפסוקים.