Flag of israel.svg

העלייה והקליטה בשנות ה 50

 • הכרזת על הקמת המדינה

  הכרזת על הקמת המדינה
  הבריטים עוזבים את הארץ ודוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל וכאשר עושה זאת הוא קורא לעולים לבוא.
 • סיבות לעלייה

  סיבות לעלייה
  הסיבות לעלייה הן:
  בריחה משלטון קומוניסטי
  ציונות
  שנאה
  הקמת המדינה
  קוראים לעלות
  ארץ האבות
 • העולים מגיעים

  העולים מגיעים
  במאי 1948 במדינת ישראל היו 650,000 יהודים 80 אחוז מהם היו אשכנזים והשאר מזרחים כאשר תוך שנה וחצי הוכפל מספר האוכלוסייה כפי 2
 • סוגי העליות

  סוגי העליות
  היו יהודים ברחבי העולם שהתקשו לעלות לארץ ישראל מכמה בחינות כמו שהמדינה לא הסכימה להם לעלות לארץ ישראל או שפשוט היו סכנות לחייהם אז היו כמה ארגונים שהיו מעלים יהודים אל ארץ ישראל בכמה סוגים
  והם:
  חיסול גלויות- יהודים אשר היו סכנה לחייהם באותו מדינה או שבעוד כמה זמן לא יוכלו לעבור לארץ ישראל
  עלייה מבוקרת- מעלים את הנערים שיכולים לעזור וק אז את המבוגרים
  עלייה חשאית - המדינה לא אפשרה לאותם תושבים לעבור ולכן עלו בסתר (ברחו)
 • התנשאויות

  הגזענות בארץ גדולה מאוד יש הרבה אשכנזים ביחס ליהודים וכל עדה מנסה לקפח את העדה השניה
 • קשיי העולים

  קשיי העולים
  אנשים ממשיכים לעלות והמדינה לא במצב טוב בהתחלה היה אוכל והיה דרך להתפרנס אך כאשר עלו הרבה מאוד אנשים חדשים אשר לא דוברי אותה שפה הבטחון לא יוכל להגן באמת על כל הארץ
 • קשיי המדינה

  קשיי המדינה
  הרבה עולים מגיעים אל הארץ ולמדינה כבר קשה לקבל את כולם אך בכל זאת לא מפסיקה את הקליטה הכלכלה על הפנים במדינה אין עבודות לתת לאנשים אין לאנשים כסף ואפילו צורכי קיום בסיסיים הם לא טובים
 • ואדי סליב

  הרבה עולים מצפון אפריקה בשנות 49-51 ישר מרגישים תחושות אדירות של קיפוח בגלל היותם מזרחים
 • "הישראלי החדש - "כור ההיתוך

  "הישראלי החדש - "כור ההיתוך
  כור ההיתוך הוא הצעה של הישראלי החדש שהוא בעצם יהיה חזק,לוחם,עובד,מתוחכם.
  איך מתחילים בזה בעצם :
  משנים להרבה אנשים שמות
  שינוי בכוח
  הפנייה ליעור
  כפרי עבודה
  מחיקת הזהות
  ך כל התהליכים האלה גורמים למזרחים שבעצם מנסים לשנות רק אותם ורוצים ליצור ישראלי שהוא יותר אשכנזי וזה מה שגורם לתחושת קיפוח עדתי
 • קשיי הכלכלה

  אין עבודה המקצועות לא מתאימים לסוג האנשים,השכלה נמוכה מאוד,אין כסף
  אנשים מתחילים לעבוד בכדי שתהיה עבודה שולחים אנשים ליעור אך כעבוד כמה זמן הרוב עוברים עבודות ואילו המזרחים נשארים באותם עבודות
 • חינוך

  חינוך
  המדינה מבינה שבכדי לפנרס את עצמה ולהעצים את הכלכלה היא צריכה אנשים משכילים שיוכלו לעבוד וגם בתחחם החינוך יש הרבה עבודה כך שעוד אנשים יוכלו לפרנס את עצמם בהתחלה חסרים מורים,ציוד,כיתות וכמובן שהשפה לא משותפת
  אך ב1950 מגיע חוק חינוך חובה
 • דיור

  דיור
  בהתחלה יש פתרונות דיור זמניים כגון:
  מחנות עולים
  אוהלים צבאיים
  כעבור כמה זמן עוברים לבסיסיים בריטים נטושים ולאחר זה מעבירי אנשים אל תוך שכונות ערביות נטושות
  ולאחר מכן העבירו אותם אל תוך מעברות
  מעברות היו שכונות זמניות
 • עיירות פיתוח

  עיירות פיתוח
  מתחילת שנת 1952 לא מעבירים יותר אנשים אל תוך מעבורות ומתחילים בשלב חדש שקוראים לו עיירות פיתוח אשר קמות לאורך אזורי הספר(אזורי גבול)
 • ירי בשיכור

  שני שוטרים יורים באזרח שיכור ממוצא מזרחי ופוצעים אותו מיד אחרי זה הרבה אנשים מהעדה המזרחית מקיפים את הניידת ומתפרעים
 • אירועי ואדי סליב

  אירועי ואדי סליב
  יום אחרי הירי מפגינים וצאים אל הרחובות ומשתוללים והורסים מבנים
  המשטרה מיד חיפשה יד מארגנת ומצאה את דוד בן הרוש
  התוצאות של כל המקרים הם שבן הרוש נכלא חבורה של אנשי עדה מזרחית מנסים להתקבל לכנסת ונכשלים
  וההשלכות שלה הן הפנתרים השחורים
 • הפנתרים השחורים

  הפנתרים השחורים
  הפנתרים השחורים היא תנועת מחאה ישראלית של צעירים מבני הדור השני של עולים לישראל ממדינות ערב, שהוקמה בשנת 1971. המודעות הציבורית לנושאים חברתיים בישראל גברה מאוד בעקבות פעולות "הפנתרים השחורים" והנושאים אותם העלו התנועה ופעיליה נכנסו לסדר היום של מדינת ישראל.