עשרת המבצעים

עשרת המבצעים

 • מבצע תפילין

  מבצע תפילין
  בשבת פרשת במדבר, שהיתה גם שבת מברכים חודש סיון בשנת תשכ"ז, ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים כאשר עם ישראל היה נתון במתח רב ובמצב רוח קודר - נשא הרבי דברים בהתוועדות בצהרי יום השבת קודש, ופנה לחסידים בקריאה נרגשת לצאת ל"רחובה של עיר" ולזכות יהודים בהנחת תפילין, שהיא המצוה המיוחדת שהושוותה לכל התורה כולה, ולה סגולה מיוחדת לניצחון עם ישראל במלחמה. מובא בדברי חכמינו זכרונם לברכה שהפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך - ויראו ממך" - אלו תפילין שבראש.
 • מבצע נש"ק

  מבצע נש"ק
  במסגרת המבצע פועלים חסידי חב"ד לעידוד נשים ובנות מגיל 3 ומעלה להדליק נרות שבת בכל יום שישי. מטבע הדברים, עיקר העיסוק במבצע זה נעשה על ידי נשי ובנות חב"ד.המבצע החל בעקבות שיחה אותה נשא הרבי בפני החסידים בכ"ד אלול תשל"ד, בה דיבר ועורר אודות כך אשר כל אשה ובת בישראל, תשתדל בקיום מצות הדלקת נרות שבת קודש ויום טוב, וכמו כן - בנות יתחילו להדליק נרות שבת מגיל חינוך. ענין זה אינו תקנה של הרבי אלא חידוש של מנהג ישן שכבר היה נהוג בחצרות בעלז, באבוב, גור, ואף בליטא בחצר וולוז'ין אצל רבי חיים מבריסק ועוד .
 • מבצע תורה

  מבצע תורה
  במסגרת מבצע זה החלה תעמולה חב"דית שעוררה יהודים להשתדל במיוחד להוסיף בלימוד תורה בכל רגע פנוי, בנוסף על החיוב שישנו לכל יהודי על פי ההלכה ללמוד שיעור אחד בבוקר ושיעור אחד בערב.
 • מבצע מזוזה

  מבצע מזוזה
  מאז תחילת המבצע, עורר הרבי פעמים רבות על קביעת מזוזות כשרות בכל בית יהודי ועל בדיקתם מעת לעת, והזכיר בקשר לכך את דברי חז"ל שלמזוזה יש סגולה לשמור ולהגן על היהודי ועל ביתו ורכושו בכל זמן ועת.
 • מבצע צדקה

  מבצע צדקה
  במסגרת המבצע קרא הרבי לעורר את חשיבות נתינת הצדקה בכל הזדמנות אפשרית, ולהניח קופת צדקה בכל מקום אפשרי.
 • מבצע בית מלא ספרים

  מבצע בית מלא ספרים
  בשיחת שבת פרשת נשא תשל"ד הכריז הרבי על מבצע מיוחד, הקשור להרחבת "מבצע תורה" שיסד אז, והוא מבצע "בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה", היינו שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש וירבה בשיעורי תורה. הרבי באר שבמילה "מלא" הכוונה כפשוטו, לשים ספרים בכל הקירות בבית בהם מותר לעשות זאת
 • מבצע כשרות

  מבצע כשרות
  המבצע החל בעקבות שיחה אותה נשא הרבי בפני החסידים בכ"ד אלול תשל"ד, בה דיבר ועורר אודות כך אשר כל אשה ובת בישראל, תשתדל בקיום מצות הדלקת נרות שבת קודש ויום טוב, וכמו כן - בנות יתחילו להדליק נרות שבת מגיל חינוך. ענין זה אינו תקנה של הרבי אלא חידוש של מנהג ישן שכבר היה נהוג בחצרות בעלז, באבוב, גור, ואף בליטא בחצר וולוז'ין אצל רבי חיים מבריסק ועוד .
 • מבצע טהרת המשפחה

  מבצע טהרת המשפחה
  מבצע טהרת המשפחה הוכרז על ידי אדמו"ר הריי"צ בשנת תר"צ, בעת ביקורו הראשון בארצות הברית, בעקבות הבורות בנושא שאפיינה את הציבור היהודי בזמנו. הרבי הדגיש עד כמה צריכים להשתדל לסיים את בנין המקוה לנשים במהירות האפשרית, ויפה שעה אחת קודם. וכידוע סיפור הגמרא - "מעשה רב" - אודות ענשו של יהושע על שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה, שבזה מודגש עד כמה נוגעת הזריזות בסיום בנין המקוה ופתיחתה, אפילו כאשר מדובר אודות זירוז של יום אחד בלבד.
 • מבצע חינוך

  מבצע חינוך
  במסגרת המבצע קרא הרבי לדאוג לחינוך יהודי לכל ילד יהודי, שיקבל חינוך יהודי אמיתי במוסדות המחנכים ברוח המסורת היהודית. במסגרת המבצע גם החל עניין אמירת שנים עשר הפסוקים.
 • מבצע אהבת ישראל

  מבצע אהבת ישראל
  המבצע הוכרז על ידי הרבי בח"י אלול תשל"ו, בשיחה שנשא הרבי ביום זה, בה דיבר שעל כל יהודי לפעול בקרב הזולת ולהשפיע על הסביבה הקרובה את מצות "אהבת ישראל", שעניינה הוא כי על כל יהודי ויהודי לאהוב יהודי שני "כמוך". בהתאם לכך שכל מבצעי המצוות של הרבי הינם "מצוות כלליות", שבהם יש להקפיד ולהדר יותר, נמצא "מבצע אהבת ישראל" בראש, בהיות מצוה זו, כדברי חכמינו זכרונם לברכה "כלל גדול בתורה" ו"כל התורה כולה".