היסטוריה של מתמטיקה

 • Period: 4000 BCE to 2000 BCE

  מצרים העתיקה

  שיטת כפל מספרים על בסיס 2
  ביטוי שבר כסכום שברי היחידה
  גאומטריה יישומית- לצורך חישובי שטחים לתשלומי מסים
 • Period: 4000 BCE to 330 BCE

  הבבלים

  בבל- חלק של עיראק. 4000 לפנהס- שומרים, 2500 לפנה"ס- כשדים. 330 לפנה"ס- אלכסנדר הגדול. תרומת בבל למתמטיקה בעיקר לאחר כיבוש אלכסנדר הגדול.
  שיטת הספירה של הבבלים – שיטת פוזיציה. תלות במיקום הספרה. על בסיס 60. בתחילה לא היה סימון 0 בהמשך הוסף. שיטה זאת נשמרה בכמה מדידות מודרנים-זמן, זויות,
  הצגת שברים על בסיס 60.
  הבבלים לא השתמשו במספרים שליליים ועבורם פאי = 3.
 • 600 BCE

  תאלס

  מאה ה – 6 לפנה"ס. חי באיזור טורקיה. תאלס היה אסטרונום- אורך השנה 365 ימים, ניבוי ליקוי חמה, הדובה הקטנה. יכול להיות לתאלס היה המורה של פיתגורס
  ניסוח טעונים כללים במתמטיקה: משפט חפיפה ז.צ.ז., זויות נגדיות שוות, זויות בסיס במשש שוות ועוד...
 • 550 BCE

  פיתגורס

  פיתגורס במחצית הראשונה של המאה ה6 לפנה"ס
  הוא נולד ביוון ולאחר נדודים התיישב בדרום איטליה

  הפיתגוריים אלו תלמידיו שהמשיכו בחקירה
  - מספרים צורניים: משולשים, מרובעים.
  - מספרים משוכללים: מספרים השווים לסכום מחלקיהם.
  - משפט פיתגורס
  - ממוצע אריתמטי, הנדסי, הרמוני- הקשר לסדרות
  - שלשות פיתגוריות- מקרה של שני מספרים עוקבים: t,(t2+1)/2,(t2-1)/2 לא כולל את כל השלשות.... פיתוח של n2+2mn+m2 מקרה ספציפי ש m=1.
  מקרה כללי: נקבל- s,t,s2-t2,2st,s2+t2 כאשר נבחר s,t האחד זוגי והשני אי זוגי.
 • 300 BCE

  אוקלידס

  אחד המדענים הראשוניים באלכסנדריה- עיר חוף במצרים על שמו של אלכסנדר מוקדון אשר כבר את האזור והשליט את התרבות ההלניסטית. יצירתו המפורסמת היא הספר יסודות- בעל השפעה על המתמטיקה והאנושות בכלל.
  חלק מההגדרות של אוקלידס אינן מתקבלות כיום.
  קבע וניסח אכסיומות- קבע 5 אכסיומות.
  - בעיית בניה: כיצד להפוך מחומש קמור למרובע בעל שטח זהה.
  - אקסיומת המקבילים של אוקלידס
  מספרים ראשוניים (בניגוד למספר פריק). אוקלידס הוכיח כי קיימים אין סוף מספרים ראשוניים
 • 250 BCE

  ארכימדס

  נולד בסיצליה החל לעסוק במתמטיקה לאחר גיל 40. גילה את חוק המנוף.
  שיטתו: בכל בעיה ניגש לפתרון באופן אינטואיטיבי ורק אח"כ מאשר את גילויו בהוכחות מדוייקות.
  - מדידת מעגל: מצולע חוסם וחסום על המעגל וחישוב היחס של היקף הצורות וקוטר המעגל למציאת קירוב לפאי.
  - יחס נפח חרוט\נפח כדור\נפח גליל
  - חלוקת זווית לשלושה חלקים בעזרת מחוגה וסרגל. בנייתו לא עמדה בדרישות. רק במאה ה 19 הוכח שאי אפשר לפתור בעיה זאת.
 • 220 BCE

  אפולוניוס

  פעל במקביל לארכימדס וארטוסטנס)- בגיל צעיר עבר לאלכסנדריה.
  - נתן שמות לעקומות המתקבלים עי חרוט- אליפסה,פרבולה,היפרבולה
 • 200 BCE

  ארתוסתנס

  גר באלכסנדריה, ספרן ראשי במוזיאון המדע. היה אחד האנשים המשכילים ביותר בעולם העתיק. יצירתו גאוגרפיה ניסיון מדעי ראשון לבסס לימוד ג"ג באמצעות מתמטיקה.
  "הנפה של ארתוסתנס"- שיטה למציאת מס' ראשוניים
  כמו כן, סיכם את החומר הידוע על הממוצעים השונים
 • 100

  הירון

  התגורר באלכסנדריה
  עסק בחישוב שטחים. הוכיח חישוב שטח משולש על סמך אורכי הצלעות a,b,c, אלו הצלעות, p מחצית מהיקף המשולש. S=√(p(p-a)(p-b)(p-c))
  הרחבה של משפט פיתגורס
 • 200

  פפוס

  המאה השלישית לספירה- אלכסנדריה.
  - בספרו (האוסף המתמטי) דן בשאלה, כל המצולעים בעלי אותו היקף איזו צורה בעלת השטח הגדול ביותר. הוא מוכיח כי המצולע המשוכלל הוא בעל השטח הגדול ביותר (זויות וצלעות שוות)
  - בספר ישנו הוכחה למשפט "מגניב" (לא נפרט אותו)...
 • 200

  דיופנטוס

  מאה השלישית לספירה, אלכסנדריה. היחיד שעסק ביוון באלגברה. פירסם את ספרו אריתמטיקה.
  - הוא השתמש בסמלים לסימון פעולות חשבון ולסימון חזקות גם מעבר לחזקה שלישית. (עד אז המספרים ייצגו צורות גיאומטריות)
  - פתרון משוואות שיש בהן יותר משתנים ממשוואות (משוואות דיופנטיות). משפט פיתגורס דוגמא למשוואה כזאת כאשר שלשות פיתגוריות הן פתרונות למשוואה.
 • Period: 200 to Feb 14, 1200

  ההמתמטיקה בהודו

  יצירת שיטת פוזיציה לפי בסיס 10. שיטה שמשתמשים בה עד היום. צורת הכפלת מספרים- שיטת רשתות בהתייחסות למספרים שליליים במאה ה-7. המתמטיקאי ברהמגופה (600 ) ניסוח כללים לפעולות על מס' שליליים. המתטיקאי בהסקרה (1100). ניסוח כללי כפל וחילוק. ערכו של פאי לפי ההודים √10