Ballet silhouette

Ballettens udvikling og historie

 • 1 CE

  Forud for balletten - dansen som udtryksmiddel

  Dansen er altid blevet brugt som udtryksmiddel i forskellige kulturer. For hinduerne blev dansen brugt i forbindelse med guden Shiva og dansen understregede dele af kroppen, som ikke havde samme betydning i vestlig kultur. Specielt blev anklerne, halsen, næsen og håndleddene understreget i dansen.
 • 1400

  Oprindelsen

  Balletten har rod i renæssancens Italien, hvor den blev brugt som adelig forlystelse ved festligheder eller fejringer.
  Selve ordet ‘ballet’ er af italiensk oprindelse, afledt af verbet ballare, som betyder at danse.
 • 1494

  Frankrig importerer balletten

  Charles den Ottende af Frankrig ville okkupere Neapel (også kendt som Napoli) importerede de den italienske dansekultur med tilbage til Frankrig, hvor balletten blev udviklet ved det franske hof.
  Og heraf er ballettens sprog fransk.
 • 1581

  Hofballet - ballettens begyndelse

  Balletten "Comique de la Reine" blev opført i 1581 og markerer ballettens begyndelse.
  I hofballetten drejede koreografien sig i højere grad om mønstre end om trin og mindede meget om selskabsdansene, så alle kunne være med.
  Forestillingerne fungerede som et prægtigt floor show og var beregnet til at blive beskuet fra alle sider og oppefra.
 • Håndbog for dans

  Thoimot Arbeaus L’Orchésographie udkommer, som er en håndbog for dans, der er med til at etablere dansen som en profession.
 • Den første danske ballet

  Den første danske hofballet blev opført ved prins Christians bryllup med Magdalene Sibylle.
 • Ballet d'entre

  De 5 positioner, vi kender i dag, blev fastlagt sandsynligvis af Pierre Beauchamp, som var Ludvig d. 14's danselærer.
  Balletten fremtrådte ikke som en “ren” kunstform endnu, da forstillingerne var sammensat af dans, deklamation (oplæsning af digte), sang og musik. Dette skete i en meget løs sammenkædning, og balletten var i højere grad en samling entréer og divertissementer.
 • Professionelle og kvindelige dansere

  De første professionelle balletter opstår og kvindelige dansere indtager kvinderollerne, som førhen blev spillet af mænd.
 • Period: to

  Ballet som profession

  Teaterdansen fjernede sig fra selskabsdansen og flere ballet-begreber opstod, som vi også kender i dag fx chassé. Balletten blev en uddannelse og der blev oprette balletskoler.
 • Pariseroperaen

  Balletskolen ved Pariseroperaen blev grundlagt og er i dag derfor den ældste balletskole.
 • Operaballetten

  Operaballettens kunstneristiske og musikalske højdepunkt var Jean-Philippe Ramcaus.
  Forestillingerne vekslede mellem det pompøse og yndefulde.
  Kvinderne får lov til at få deres egen kvindelige rolle.
 • Ballet d'action

  Ballet d'action blev et modsvar til opera- og hofballetten, da dansen nu bliver mere selvstændig og historien bliver fortalt og formidlet med kroppen. Det skulle være mere end underholdning og øjenforlystelse. Det startede ved Juan Georges Noverre. Virtuositet bør undgås, musik og bevægelse skal være lig et, og alt skal tjene ballettens tema.
  Teoretikere vil have balletten anerkendt på samme niveau som malerier, skulpturer, litteratur og musik.
 • Af med masken

  Indtil nu bar danserne ofte maske, men denne forsvandt og dansen blev mere let og pirouetten kom i spil.
 • Vincenzo Galeotti

  Den italienske danser, Vincenzo Galeotti, bliver balletmester ved det Kongelige Teater. Italienerne dyrkede virtuositeten, hvor den franske dansestil var karakteriseret ved ynde, charme og elegance.