ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Timeline created by christinakalfou
In History
 • Ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή

   Ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
  επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου, και την περιορισμένη παρουσία
  αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο, εξαιτίας των ναπολεόντειων πολέμων. Έτσι απέκτησαν τον έλεγχο ση-
  μαντικού μέρους του εμπορίου.
 • Εγκατάλειψη της περιοχής

  οι κάτοικοι του Σουλίου, αυτόνομης περιοχής στην Ήπειρο, συγκρούστηκαν με τον Αλή πασά των Ιωαννί-
  νων, αλλά, παρά τον αγώνα που έκαναν υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.
 • Νεοελληνικός Διαφωτισμός

  Νεοελληνικός Διαφωτισμός
  Με αφετηρία τις παροικίες, ο ελληνισμός ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του Διαφωτισμού. Οι έμποροι και γενικότερα οι Έλληνες που ταξίδευαν στην Ευρώπη έγιναν οι φορείς διάδοσης αυτών των ιδεών
  στον ελλαδικό χώρο. Καλλιεργήθηκε, λοιπόν, η αντίληψη ότι η λογική μπορεί όχι μόνο να εξηγήσει τον κόσμο αλλά και να τον αλλάξει. Η εκπαίδευση συνδέθηκε με τον αγώνα για ελευθερία.