A trianoni béke gazdasági és társadalmi hatásai

Timeline created by Berényi Mónika
In History
 • A trianoni békeszerződés

  A trianoni békeszerződés
  • Következmények:
  • Magyarország területének 2/3-át elvesztette
  • A magyarság 1/3-a idegen fennhatóság alá került
  • Elcsatolt területek: Felvidék, Csallóköz, Kárpátalja, Szerémség, Partium, Bánát, Bácska, Muravidék, Burgenland
  • Etnikai következmény: Magyarország homogén nemzetállammá vált
  • 3.3 milliós magyarság idegen fennhatóság alatt
  • az elcsatolt magyar népesség fele, színmagyar területekkel közvetlenül a trianoni határ túloldalára került
  • Utódállamok gazdasági elzárkózás
 • A konszolidáció évei

  A konszolidáció évei
  gróf Bethlen István miniszterelnöksége alatt
 • Period: to

  Mezőgazdaság

  • az egységes birodalmi piac szétesése
  • a magyar piac nem tudja felszívni a gabonafelesleget
  • tőkehiány miatt nincs gépesítés, emiatt a világpiacon drága a magyar gabona
  • erdők aránya csökkent
  • a hegyvidéki állatállomány csökkent
  •a román megszállás és a rekvirálások hatalmas károkat okoztak
  • kedvező: a szántók és szőlők aránya nőtt
  • az utolsó békeév (1913.) szintjét a mezőgazdaság 1929-re érte el
 • Period: to

  Ipar, bányászat

  • nyersanyagforrások elveszítése
  • bányakincsek: nemesfém, só, szén (Csehszlovákia, Románia)
  • emiatt csökken a nehézipar, gépgyártás, kohászat
  • pl.:a borsodi szénmedence MO-n, de a vasérc Csehszlovákiában
  • faipar: csökken a hegyvidékek elcsatolása miatt
  • könnyűipar csökken, mivel nagy része Felvidéken volt
  • élelmiszeripar: a kapacitás nagy része MO-n - pl.: a budapesti malomipar
  • jellemző: vagy túlméretezett iparágak, vagy hiány
  • lassú fejlődés az elzárkózó gazdaságpolitika miatt is
 • Period: to

  Településszerkezet

  • egészségtelen településszerkezet:Budapest túlsúlya
  • határmenti városok: sok elveszítette a vonzáskörzetét
  • árvízvédelem: a folyók felső szakaszait elcsatolták, az alsó szakaszok: magyar területen
  • a jelentkező gondokat együttműködéssel lehetett volna megoldani
  • az utódállamok nem fejlesztették a magyarlakta területeket
 • Period: to

  Menekülők: a szülőföldről az anyaországba

  • az elcsatolt területek magyar lakosságának 13%-a települt át az anyaországba (repatriáltak)
  • 1918-1923 között: 400 000 ember költözött Magyarországra
  • főleg értelmiségiek: biztos egzisztenciát, jólétet hagytak hátra a szülőföldjükön
  • az állam nem tudta megoldani a menekültügyi kérdést
  • nincs számukra állás, lakhatás
  • tízezrek költöznek rokonokhoz
  • ezrek laknak évekig vagonokban
 • Period: to

  A közlekedés

  • vasúthálózat: a dualizmus korában a világ élvonalába került
  • sugaras felépítésű, központja Budapest
  • vasútvonalak, utak: hadászati és gazdasági szempontok alapján kerültek a határ túloldalára
  • az összes, az új határral párhuzamos út és vasútvonal a határ túloldalára került -pl.:
  • Szatmárnémeti-Nagyvárad – Arad vonal -Románia
  • Szabadka: SHS Királyság
  • a határmenti magyar városok között az összeköttetés csak Budapesten keresztül lehetséges ezután, pl.: Szeged-Pécs