Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων

Timeline created by BillysRev
In History
  • 862

    Ο Ραστισλαβος ζητάει βοήθεια από τον Μιχαήλ Γ'

    Ο Ραστισλαβος ζητάει βοήθεια από τον Μιχαήλ Γ'
    Με σκοπό να ευρυνει την ευελιξία του ο Ραστισλάβος προσπάθησε να περιορίσει τις δραστηριότητες των Φράγκων