Εκχριστιανισμός των Σλάβων, by Vasiliki Darra

Timeline created by VouDou
In History
 • 740

  Ο εκχριστιανισμός των Καραντανών

  Ο εκχριστιανισμός των Καραντανών
  Η Καραντανία το 740 δέχτηκε επίθεση από τους Αβάρους. Ο ηγεμόνας Boruth αναγκάστηκε να προσφύγει για βοήθεια στους Βαυαρούς και ζήτησε εκχριστιανισμό του λαού του, ενώ ο ίδιος δεν ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Ως αντάλλαγμα η Καραντανία κατέστη προτεκτοράτο των Βαυαρών. Ιδιαίτερο ζήλο για τον εκχριστιανισμό επέδειξε ο ανιψιός του Boruth, ο Hotimir. Μέχρι τον 8ο αιώνα η Καραντανία είχε εκχριστιανιστεί.
 • 843

  Συνθήκη του Βερντέν

  Συνθήκη του Βερντέν
  Με τη συνθήκη του Βερντέν το 843 μ.χ., το αχανές Φραγκικό κράτος διαιρείται σε τρία τμήματα από τους διαδόχους του Μεγάλου Καρόλου. Με τη συνθήκη αυτή η Μοραβία, η οποία αποτελεί το ανατολικό τμήμα της Τσεχίας, βρέθηκε κάτω από την επικυριαρχία του ανατολικού τμήματος του Φραγκικού κράτους με δεσπόζουσα τη φυλή των Γερμανών, γεγονός που δεν άφηνε ικανοποιημένο τον ηγεμόνα των Μοραβών, Πρίγκιπα Ραστισλάβο, ο οποίος ήθελε πολιτική και εκκλησιαστική ανεξαρτησία.
 • 845

  Βοημοί Δούκες

  Σύμφωνα με το χρονικό <Annales Fuldenses>, στην αρχή του έτους 845, δεκατέσσερις Βοημοί Δούκες επισκέφτηκαν τον Λουδοβίκο Γερμανό ζητώντας να βαπτιστούν Χριστιανοί. Η βάπτιση έγινε μία εβδομάδα μετά τα Θεοφάνεια.
 • 862

  Πρόσκληση Ραστισλάβου για εκχριστιανισμό της Μοραβίας

  Πρόσκληση Ραστισλάβου για εκχριστιανισμό της Μοραβίας
  Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας, Πρίγκιπας Ραστισλάβος, το 862 μ.χ., μέσω απεσταλμένων του, ζήτησε τη συνεργασία του Βυζαντίου ώστε να σταλούν ιεραπόστολοι για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του και να εκχριστιανιστεί ο λαός του, με απώτερο σκοπό να αποφύγει την εξάρτηση από τους Γερμανούς και την επιρροή του Πάπα στην περιοχή αυτή. Τα κίνητρα του εκχριστιανισμού ήταν ίσως περισσότερο πολιτικά παρά θρησκευτικά.
 • 863

  Αποστολή των αδερφών Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία

  Αποστολή των αδερφών Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία
  Το θέρος του 863 μ.χ. οι δύο αδερφοί από τη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος (που αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος) και Μεθόδιος, φτάνουν στη Μοραβία επικεφαλής ιεραποστολικής ομάδας για να εκχριστιανίσουν τους Μοραβούς σύμφωνα με τα ελληνορθόδοξα πρότυπα, με εντολή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄(του Μέθυσου) και του Πατριάρχη Φώτιου. Λόγοι που υπαγόρευσαν την επιλογή τους:
  1. Ήταν έμπειροι διπλωμάτες και γνωστοί λόγιοι
  2. Γνώριζαν άριστα τη σλαβική και άλλες γλώσσες.
 • 863

  Μετάφραση της Αγίας Γραφής

  Μετάφραση της Αγίας Γραφής
  Το 863,οι αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, ξεκίνησαν την αποστολή τους με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που είναι σήμερα γνωστή ως Παλαιά Εκκλησιαστική Σλαβονική.Ο Κωνσταντίνος επινόησε το Γλαγολιτικό αλφάβητο, το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε για Σλαβονικά χειρόγραφα,το οποίο απέδιδε τις φωνητικές ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας. Απέδωσε επίσης τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά. Η γραφή η προερχόμενη από αυτό, η Κυριλλική, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες σήμερα.
 • 864

  Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

  Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
  Στο ζήτημα του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων η βυζαντινή εκκλησία συγκρούστηκε με τον πάπα, ο οποίος επιδίωκε την επέκταση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην άμεση γειτονιά του Βυζαντίου.
  Ο βυζαντινός στρατός υποχρέωσε το Βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη να δεχτεί τον Χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να βαπτιστεί μάλιστα ο ίδιος με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ'.
 • 867

  Σύνοδος του 867

  Σύνοδος του 867
  Η σύνοδος του έτους 867:
  1. Αναθεμάτισε τον πάπα
  2. Απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού (filioque)
  3. Καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία.
 • 870

  Σύνοδος του 870

  Σύνοδος του 870
  Με απόφαση της συνόδου του 870 η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
 • 870

  Ανατροπή Ραστισλάβου από τον Σβιατοπλούκ και θανάτωσή του

  Ανατροπή Ραστισλάβου από τον Σβιατοπλούκ και θανάτωσή του
  Στη Μοραβία την εξουσία έχει ο Σβιατοπλούκ, οποίος νωρίτερα ανέτρεψε το θείο και ευεργέτη του ηγεμόνα Ραστισλάβο και τον παρέδωσε στους Γερμανοφράγκους, στα χέρια των οποίων μαρτύρησε το 870.
 • 870

  Φυλάκιση Μεθοδίου

  Φυλάκιση Μεθοδίου
  Σε Σύνοδο που έγινε στο Ρέγκενσμπουργκ το 870, οι Γερμανοφράγκοι αποφάσισαν να φυλακίσουν τον Μεθόδιο σε μια μονή-φυλακή στη Σουαβία της ΝΔ Βαυαρίας, με την κατηγορία ότι δίδασκε σε περιοχή δικής τους δικαιοδοσίας. Παρέμεινε φυλακισμένος για 2,5 χρόνια και απελευθερώθηκε με παρέμβαση του Πάπα Ιωάννη Η΄.
 • 882

  Θάνατος Πάπα Ιωάννη Η΄

  Θάνατος Πάπα Ιωάννη Η΄
  Μετά τον θάνατο του Πάπα Ιωάννη Η΄ η σλαβική λειτουργία απαγορεύτηκε και τα βιβλία που ήταν γραμμένα στην παλαιοσλαβική κάηκαν.
 • 883

  Βάπτιση Μπόζιβοϊ Α΄ (Bořivoj I)

  Βάπτιση Μπόζιβοϊ Α΄ (Bořivoj I)
  Ο ηγεμόνας Μπόζιβοϊ Α΄ της Βοημίας (τσεχικά Bořivoj I) από τον Οίκο των Πρεμυσλιδών βαπτίστηκε από τον Σβιατοπλούκ και τον Μεθόδιο.
 • 957

  Επίσκεψη της ηγεμονίδας του Κιέβου Όλγας και βάπτισή της στην Κωνσταντινούπολη

  Επίσκεψη της ηγεμονίδας του Κιέβου Όλγας και βάπτισή της στην Κωνσταντινούπολη
  Με την επίσκεψη της ηγεμονίδας του Κιέβου Όλγας στην Κωνσταντινούπολη τέθηκαν οι βάσεις του οριστικού εκχριστιανισμού των Ρώσων. Η Όλγα, βαπτίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 957 μ.Χ. ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το 955 μ.Χ. Ανάδοχός της ήταν ο Κωνσταντίνος ο Ζ΄και έλαβε το χριστιανικό όνομα Ελένη από τη νονά της Ελένη Λεκαπηνή, σύζυγο του αυτοκράτορα. Ήταν ο πρώτος ηγέτης των Ρως που εγκατέλειψε τον παγανισμό για το χριστιανισμό, αλλά δεν ανάγκασε και τον λαό της να βαφτιστεί.
 • 966

  Εκχριστιανισμός Πολωνίας-Βάπτιση Μιέτσκο της Πολωνίας

  Εκχριστιανισμός Πολωνίας-Βάπτιση Μιέτσκο της Πολωνίας
  To Βάπτισμα της Πολωνίας (πολ. Chrzest Polski) ήταν ένα γεγονός του 966 μ.Χ. που σημάδεψε την αρχή του εκχριστιανισμού της Πολωνίας. Πρώτος βαπτίστηκε ο Μιέσκο Α΄,από τον Οίκο των Πιάστ, ο πρώτος ηγέτης του Πολωνικού κράτους. Το επόμενο βήμα για τον εκχριστιανισμό της Πολωνίας ήταν το κτίσιμο καθεδρικών ναών και ο διορισμός κληρικών, στο διάστημα μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα.Οι διάδοχοί του ενθάρρυναν την εξάπλωση του Χριστιανισμού.
 • 988

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων - Κατάληψη της Χερσώνας από το Ρώσο ηγεμόνα Βλαδίμηρο

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων - Κατάληψη της Χερσώνας από το Ρώσο ηγεμόνα Βλαδίμηρο
  Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β', ζήτησε τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδιμήρου για να αντιμετωπίσει την εξέγερση της μικρασιατικης αριστοκρατίας και του υποσχέθηκε να τον παντρέψει με την αδελφή του, Άννα. Αυτός ανταποκρίθηκε, αλλά ο Βασίλειος "ξέχασε" την υπόσχεσή του. Τότε ο Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα και ο αυτοκράτορας συναίνεσε στο γάμο, με την προϋπόθεση ότι ο Ρώσος θα βαπτιζόταν χριστιανός. Στη Χερσώνα, έγιναν η βάπτιση του Βλαδιμήρου, ο γάμος και η ομαδική βάπτιση των Ρώσων στο Δνείπερο.
 • 988

  Συνέπειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων

  Συνέπειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων
  Με τον εκχριστιανισμό των Ρώσων:
  1. Μια τεράστια έκταση εντάχθηκε στη σφαίρα επιρροής της Ορθοδοξίας και του βυζαντινού πολιτισμού.
  2. Η μεταβολή αυτή επηρέασε καθοριστικά τη νοοτροπία και τον πνευματικό και υλικό πολιτισμό των Ρώσων.
  3. Οι εμπορικές ανταλλαγές με το Βυζάντιο εντατικοποιήθηκαν.
  4. Αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των Βαράγγων και Ρώσων μισθοφόρων που υπηρετούσαν στην αυτοκρατορική φρουρά και το βυζαντινό στρατό.
 • 988

  Ο ηγεμόνας του Κιέβου Βλαντιμίρ αποδέχεται την Ορθοδοξία

  Ο ηγεμόνας του Κιέβου Βλαντιμίρ αποδέχεται την Ορθοδοξία
  Το 988 ο ηγεμόνας του Κιέβου Βλαντιμίρ αποφάσισε να αποδεχτεί την Ορθοδοξία.Το 988 θεωρείται το χρονικό σημείο έναρξης του εκχριστιανισμού των Ρώσων.
 • 1096

  Μπρετίσλαβ Β΄

  Μπρετίσλαβ Β΄
  Ο ηγεμόνας της Βοημίας Μπρετίσλαβ Β΄ εκδίωξε τους μοναχούς από την Μονή Σαζάβα και έκαψε τα σλαβικά λειτουργικά βιβλία.
 • Period:
  846
  to
  870

  Εδραίωση κυριαρχίας Ραστισλάβου

  Ξεκίνησε τη βασιλεία του ως υποτελής του Λουδοβίκου του Γερμανού, βασιλιά της Ανατολικής Γαλλίας, αλλά εδραίωσε την κυριαρχία του σε βαθμό που μετά το 855 ήταν σε θέση να αποκρούσει μια σειρά από επιθέσεις των Φράγκων.Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία του προσπάθησε να περιορίσει τις δραστηριότητες των Φράγκων ιεραποστόλων στο βασίλειό του.
 • Period:
  863
  to
  866

  Οργάνωση της σλαβικής εκκλησίας

  Οι δύο αδελφοί Κωνσταντίνος - Κύριλλος και Μεθόδιος οργάνωσαν τη σλαβική εκκλησία.
  Αποτελέσματα:
  1. Μύησαν τους Σλάβους στο πολιτιστικό σύστημα των Ελλήνων και του Χριστιανισμού.
  2.Ο εκχριστιανισμός συντέλεσε επίσης στην ενότητα των Σλάβων, καθώς ενίσχυσε την κοινότητα της φυλής με την κοινότητα της πίστης.
 • Period:
  864
  to
  867

  Οργάνωση της βουλγαρικής εκκλησίας -Επέμβαση της Ρώμης

  Μετά το βάπτισμα του Βόρη ο ελληνικός κλήρος οργάνωσε την βουλγαρική εκκλησία. Όμως, ο Βόρης απογοητεύτηκε από το ότι η διοίκησή της ανατέθηκε σε Έλληνα επίσκοπο. Στράφηκε στον πάπα που επενέβη στα ζητήματα της βουλγαρικής εκκλησίας.
  Ο πατριάρχης Φώτιος, υπερασπιζόμενος την ανεξαρτησία της βυζαντινής εκκλησίας και τα συμφέροντα του Βυζαντινού Κράτους, κατήγγειλε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία και κατηγόρησε τη ρωμαϊκή εκκλησία για λειτουργικά και δογματικά λάθη.
 • Period:
  900
  to
  1000

  Ο εκχριστιανισμός της Σερβίας

  Τον 10ο αιώνα οι Σέρβοι ζήτησαν από τον Βασίλειο Α΄ (σύμφωνα με τον Πορφυρογέννητο) να τους στείλει ιεραποστόλους για να βαπτιστούν.Ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Σερβίας ήταν ο Ράστιο Νέμανιτς.
 • Period:
  1100
  to
  1200

  Ο εκχριστιανισμός της Πομερανίας

  Έγινε στη διάρκεια της ηγεμονίας του Βάρτισλαβ Α΄, ο οποίος είχε βαπτιστεί χριστιανός όταν ήταν αιχμάλωτος των Σαξόνων. Μετά την ήττα στη μάχη του Νάκλο, υποχρεώθηκε από τον Μπόλεσλαφ Γ΄, δούκα της Πολωνίας να του πληρώνει φόρο υποτέλειας και να εκχριστιανίσει τους Πομερανούς. Οι δύο ηγεμόνες υποστήριξαν τον Όθωνα επίσκοπο τού Μπάμπερκ για τον εκχριστιανισμό της Πομερανίας.