Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

By tinapap
 • 334 BCE

  Εκκίνηση από την Πέλλα

  Εκκίνηση από την Πέλλα
  Ο Αλέξανδρος ξεκινά από την Πέλλα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας με μια μέτρια στρατιωτική δύναμη, που δεν ξεπερνούσε τους 40000 άνδρες.
 • 334 BCE

  Η πρώτη μάχη

  Η πρώτη μάχη
  Την ίδια χρονιά, το 334 π.Χ., ο Αλέξανδρος κάνει την πρώτη νικηφόρα μάχη του στον Γρανικό Ποταμό. Οι Πέρσες ηττώνται και ο Αλέξανδρος έγινε κύριος της Μικράς Ασίας.