Ο Εκχριστιανισμός των Σλάβων

Timeline created by facebooker_2479936955580381
In History
 • 862

  Ο Ραστισλάβος ζητάει βοήθεια απο Μιχαήλ Γ' και Πατριάρχη Φώτιο για την αποστολή ιεραποστόλων

  Ο Ραστισλάβος ζητάει βοήθεια απο Μιχαήλ Γ' και Πατριάρχη Φώτιο για την αποστολή ιεραποστόλων
  Με σκοπό να ευρύνει την ευελιξία του ο Ραστισλάβος προσπάθησε
  να περιορίσει τις δραστηριότητες των Φράγκων
 • 863

  Ο Μιχαήλ Γ' στέλνει τον Κύριλλο (Κωνσταντίνο) και τον Μεθόδιο

  Ο Μιχαήλ Γ' στέλνει τον Κύριλλο (Κωνσταντίνο) και τον Μεθόδιο
  Ως απάντηση στο αίτημα του Ραστισλάβου ο Μιχαήλ Γ' στέλνει τους δύο αδελφούς τον Κύριλλο (Κωνσταντίνο) και τον Μεθόδιο.
 • Period:
  863
  to
  866

  Ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος στην Μεγάλη Μοραβία

  Ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος μεταφράζουν για πρώτη φορά την Αγία Γραφή στην παλαιά εκκλησιαστική Σλαβονική.
 • 864

  Η Βάπτιση του Βόρη ως Χριστιανός Ορθόδοξος

  Η Βάπτιση του Βόρη ως Χριστιανός Ορθόδοξος
  Το 864 ο Μιχαήλ Γ', εξαιτίας της συμμαχίας των Βουλγάρων με τον Λουδοβίκο Γερμανό ενατντίον της Μεγάλης Μοραβίας,έστειλε τον στρατό του στα σύνορα της Βουλγαρίας. Υπό την πίεση του λιμού ο Βόρης αναγκάστηκε να υποκύψει και να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με άμεση προϋπόθεση την βάπτισή του (του Βόρη). Βαπτίστηκε με τον όνομα Μιχαήλ με ανάδοο τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα.
 • 870

  Θάνατος του Ραστισλάβου

  Θάνατος του Ραστισλάβου
  Μετά τον θάνατό του την εξουσία ανέλαβε ο ανηψιός του Σβάτοπλουκ ο πρώτος
 • 870

  Υπάγεται η Βουλγαρία στην δικαιοδοσιά του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης

  Υπάγεται η Βουλγαρία στην δικαιοδοσιά του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης
  Μετά την Ιερά Σύνοδο του 870 η Βουλγαρική Εκκλησία υπάγεται στην δικαοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως.
 • 885

  Εκδίωξη των μαθητών του Μεθοδίου από τον Σβάτοπλουκ

  Εκδίωξη των μαθητών του Μεθοδίου από τον Σβάτοπλουκ
  Το 885 ο Σβάτοπλουκ μετά τον θάνατο του Μεθοδίου εκδίωξε τους μαθητές του Μεθοδίου και απαγόρευσε την Βυζαντινή Θεία Λειτουργία
 • 959

  Βάπτιση της Όλγας του Κιέβου

  Βάπτιση της Όλγας του Κιέβου
  Η βάπτιση της Όλγας του Κιέβου αποτέλεσε σταθμό του Εκχριστιανισμού των Ρώς. Κυβέρνησε το Κίεβο μετά τον θάνατο του Ίγκορ το 945. Ήταν επίτροπος του γιού της Σβάτοσλαβ μέχρι την ενηλικίωσή του το 961.
 • 980

  Ο Βλαντίμιρ ανέρχεται στην εξουσία των Ρως του Κιέβου

  Ο Βλαντίμιρ ανέρχεται στην εξουσία των Ρως του Κιέβου
  Έπειτα της δολοφονίας του Γιαροπλόκ ανήλθε στην εξουσία ο Βλαντίμιρ
 • 987

  Κλήση Βοηθείας του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου στον Βλαντίμιρ

  Κλήση Βοηθείας του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου στον Βλαντίμιρ
  Το 986 Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Ο Βασίλειος Ο Βουλγαροκτόνος αντιμετώπιζαν μια δύσχερη κατάσταση, όπου στον Βορρά υπήρχε η απειλή των Βουλγάρων και στην Ανατολή ήταν σε εξέλιξη η επανάσταση του Βάρδα Φωκά οδηγώντας τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο να ζητήσει την βοήθεια του Βλαντίμιρ
 • 987

  Βάπτιση του Βλαντίμιρ του Κιέβου

  Βάπτιση του Βλαντίμιρ του Κιέβου
  Ως προϋπόθεση για την βοήθειά του (Βλαντίμιρ) ζήτησε από τον Βασίλειο τον Δεύτερο (Βουλγαροκτόνο) να νυμφευθεί την αδελφή του Βασιλείου Β' την Πορφυρογέννητη. Ο Βασίλειος αναγκάστηκε για πρώτη φορά να δεχτεί τον γγάμο μιας Πορφυρογέννητης με ξένο ηγεμόνα, θέτοντας ο ίδιος ως προϋπόθεση της Βάπτιση του Βλαντίμιρ.