La literatura medieval

 • Jan 1, 1196

  Mort de Guillem de Berguedà

  Mort de Guillem de Berguedà
 • Jan 1, 1200

  Homilies d'Organyà

  Homilies d'Organyà
  És un dels documents més antics que es coneixen escrit en català.
 • Jan 1, 1232

  Naixement de Ramon Llull

  Naixement de Ramon Llull
 • Jan 1, 1259

  Naixement de Cerverí de Girona

  Va ser un trobador català vinculat a la casa reial aragonesa.
 • Jan 1, 1274

  Crònica de Jaume I o Llibre dels Fets

  Crònica de Jaume I o Llibre dels Fets
  És la primera de les quatre grans cròniques de la corona d'Aragó.
 • Jan 1, 1274

  Publicació del Llibre de contemplació

  Obra escrita per Ramon Llull.
 • Jan 1, 1274

  Llibre gentil e dels 3 savis

  Llibre gentil e dels 3 savis
  Obra escrita per Ramon Llull.
 • Jan 1, 1276

  A vós, dona verge Santa Maria

  A vós, dona verge Santa Maria
  Obra escrita de Ramon Llull.
 • Jan 1, 1276

  Llibre de l'Ordre de cavalleria

  Llibre de l'Ordre de cavalleria
  Obra escrita per Ramon Llull.
 • Jan 1, 1283

  Llibre d'Evast e Aloma e Blanquera

  És una novel·la de Ramon Llull que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana.
 • Jan 1, 1283

  Inici de l'escriptura de la Crònica de Bernat Desclot

  Inici de l'escriptura de la Crònica de Bernat Desclot
  És una de les quatre grans cròniques.
 • Jan 1, 1287

  Llibre de Meravelles

  Llibre de Meravelles
 • Jan 1, 1288

  Fi de l'escriptura de la Crònica de Bernat Desclot

  Fi de l'escriptura de la Crònica de Bernat Desclot
 • Jan 1, 1290

  Mort de Cerverí de Girona

  Trobador català.
 • Jan 1, 1295

  Lo Desconhort

  Poesia de Ramon Llull escrita a Roma.
 • Jan 1, 1300

  Cant de Ramon

 • Jan 1, 1316

  Mort de Ramon Llull

  Mort de Ramon Llull
 • Jan 1, 1326

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Va ser escrita per Ramon Muntaner i és la més llarga de les quatre grans cròniques.
 • Jan 1, 1328

  Naixement de Francesc Eiximenis

  Naixement de Francesc Eiximenis
  <a href='http://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Eiximenis' > Francesc Eiximenis
 • Jan 1, 1340

  Naixement de Bernat Metge

  Naixement de Bernat Metge
  Bernat Metge, escriptor i funcionari reial. Considerat un dels millors prosistes del tombant del segle XIV, innovador i introductor de l'estil renaixentista a la literatura catalana.
 • Jan 1, 1350

  Naixement de Sant Vicent Ferrer

  Naixement de Sant Vicent Ferrer
  Va ser un dominic valencià que recorregué mitja Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme.
 • Jan 1, 1355

  Naixement d'Anselm Turmeda

  <a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Anselm_Turmeda' >
  Anselm Turmeda
 • Jan 1, 1383

  Inici de l'escriptura de la Còronica de Pere el Cerimoniós

  Inici de l'escriptura de la Còronica de Pere el Cerimoniós
 • Jan 1, 1387

  Fi de l'escriptura de la Crònica de Pere el Cerimoniós

  Fi de l'escriptura de la Crònica de Pere el Cerimoniós
 • Jan 1, 1399

  Lo Somni

  Lo Somni
  És l'obra mestra de Bernat Metge, l'obra esttà en prosa i dividida en quatre llibres.
 • Jan 1, 1400

  Naixement d'Ausiàs March

  Naixement d'Ausiàs March
 • Jan 1, 1405

  Naixement de Joanot Martorell

  Naixement de Joanot Martorell
  Va ser un escriptor medieval valencià cunyat d'Ausias March. Era un cavaller vigoròs i un molt bon escriptor.
 • Jan 1, 1413

  Mort de Bernat Metge

  Mort de Bernat Metge
 • Jan 1, 1423

  Mort d'Anselm Turmeda

 • Jan 1, 1429

  Mort de Sant Vicent Ferrer

  Mort de Sant Vicent Ferrer
 • Jan 1, 1430

  Naixement d'Isabel de Villena

  Naixement d'Isabel de Villena
  <a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Villena' > Isabel de Villena
 • Jan 1, 1432

  Inici de l'escriptura de Curial e Güelfa

  Inici de l'escriptura de Curial e Güelfa
  És una de les obres més importants del gènere novel·la cavalleresca en català, és un manuscrit anònim i sense títol.
 • Jan 1, 1435

  Naixement de Joan Roís de Corella

  Naixement de Joan Roís de Corella
  Va ser un poeta, cavaller i sacerdot valencià del segle XV
 • Jan 1, 1459

  Mort d'Ausiàs March

  Mort d'Ausiàs March
 • Jan 1, 1465

  Mort de Joanot Martorell

  Mort de Joanot Martorell
 • Jan 1, 1468

  Fi de l'escriptura de Curial e Güelfa

  Fi de l'escriptura de Curial e Güelfa
 • Jan 1, 1490

  Publicació Tirant lo Blanc

  Publicació Tirant lo Blanc
  <a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Tirant_lo_Blanc' >
  Tirant lo Blanc
 • Jan 1, 1497

  Mort de Joan Roís de Corella

  Mort de Joan Roís de Corella