Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων

 • Jan 1, 860

  Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

  Ο Μοραβός ηγεμόνας Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν στο λαό του το Χριστιανισμό διότι επιθυμούσε να στηριχτεί στο Βυζάντιο, για να αντισταθμίσει την απειλή των Γερμανών και των Βουλγάρων. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο Πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη αυτής της πρότασης και ανταποκρίθηκαν θετικά καθώς, το Βυζάντιο θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή και την πνευματική του ακτινοβολία στην Κεντρική Ευρώπη.
 • Jan 1, 863

  Το γλαγολιτικό αλφάβητο

  Ο Κωνσταντίνος δημιούργησε ένα σλαβικό αλφάβητο που απέδιδε όλες τις φωνητικές ιδιαιτερότητες της σλαβικής. Ωστόσο, απέδωσε στα σλαβικά τη Θεία Λειτουργία και άλλα ιερά βιβλία. Η χρήση της Σλαβικής διευκόλυνε τους Μοραβούς να κατανοήσουν το κήρυγμα και την λειτουργία και εξασφάλισε μεγάλη επιτυχία στο ιεραποστολικό έργο.
 • Jan 1, 863

  Η αποστολή των αδελφών Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία

  Αυτήν την αποστολή ανέλαβαν δύο αδέλφια από την Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος (που αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος) λόγω του ότι ήταν έμπειροι διπλωμάτες και γνωστοί λόγιοι και γνώριζαν άριστα τη σλαβική και άλλες γλώσσες. Οι δυο τους κατέφθασαν στη Μοραβία το θέρος του 863.
 • Jan 1, 864

  Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

  Σύγκρουση εκκλησίας με τον πάπα, ο οποίος επιδίωκε την επέκταση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην γειτονιά του Βυζαντίου. Ο βυζαντινός στρατός υποχρέωσε τον βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη να δεχτεί τον χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να βαπτιστεί ο ίδιος με ανάδοχό του τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄.
 • Jan 1, 867

  Η Σύνοδος του έτους 867

  Οι Βούλγαροι ζήτησαν Ιεραποστόλους από τον πάπα, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την αντίδραση του Πατριαρχείου και του αυτοκράτορα. Αυτή η σύνοδος καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία, αναθεμάτισε τον πάπα και απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού.
 • Jan 1, 870

  Η Σύνοδος του έτους 870

  Η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
 • Jan 1, 957

  Η επίσκεψη της ηγεμονίδας Όλγας

  Το 957 η ηγεμονίδα του Κιέβου Όλγα επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, φαίνεται ότι τέθηκαν οι βάσεις του δεύτερου και οριστικού εκχριστιανισμού των Ρώσων.
 • Jan 1, 987

  Οι συνέπειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων

  Την υιοθεσία του χριστιανισμού ακολουθεί η μακρά περίοδος θρησκευτικού συγκρητισμού, κατά την οποία η παλιά και η νέα πίστη ουσιαστικά συνυπάρχουν. Σταδιακά, οι ιδιότητες των παλιών θεοτήτων μεταφέρονται στη νέα θρησκεία, ενώ πολλές παγανιστικές δοξασίες και όντα της σλαβικής μυθολογίας επιζούν σχεδόν άθικτα στη λαϊκή παράδοση. Το εθιμικό δίκαιο των ανατολικών Σλάβων συνεχίζει να ρυθμίζει, ως ένα βαθμό, τη λειτουργία της κοινωνίας.
  Άρνηση των Ρώσων να καθιερώσουν στοιχεία του βυζαντινού δικαίου.
 • Jan 1, 988

  Η κατάληψη της Χερσώνας

  Λόγω της εξέγερσης της μικρασιατικής αριστοκρατίας, ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' έκανε έκκληση για βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδιμήρου, υποσχόμενος γάμο με την αδελφή του, Άννα. Αυτός ανταποκρίθηκε, αλλά ο Βασίλειος λησμόνησε την υπόσχεσή του. Τότε ο Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να συναινέσει στο γάμο, με την προϋπόθεση ότι ο Ρώσος θα βαπτιζόταν χριστιανός. Στη Χερσώνα, έγιναν η βάπτιση του Βλαδιμήρου, ο γάμος και η ομαδική βάπτιση των Ρώσων στο Δνείπερο.
 • Jan 1, 989

  Τα οφέλη του εκχριστιανισμού των Ρώσων

  Χάρη στον εκχριστιανισμό των Ρώσων μια τεράστια έκταση εντάχθηκε στη σφαίρα επιρροής της Ορθοδοξίας και του βυζαντινού πολιτισμού. Η μεταβολή αυτή επηρέασε καθοριστικά τη νοοτροπία και τον πνευματικό και υλικό πολιτισμό των Ρώσων. Οι εμπορικές ανταλλαγές με το Βυζάντιο εντατικοποιήθηκαν. Αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των Βαράγγων και Ρώσων μισθοφόρων που υπηρετούσαν στην αυτοκρατορική φρουρά και το βυζαντινό στρατό.