ΠΕΙΘΩ

Timeline created by elsociol
 • -750 BCE

  Όμηρος

  «μύθων ρητήρ και έργων πρηκτήρ»
 • -450 BCE

  Γοργίας

  « η δυνατότητα να πείθεις με τα λόγια ».
 • -400 BCE

  Πλάτωνας

  "Η φυσική ευγλωττία σε συνδυασμό με την γνώση και την άσκηση γεννούν τον ιδανικό ρήτορα"
 • -350 BCE

  Αριστοτέλης

  " η ριζική αλλαγή και βελτίωση της πειστικής
  τέχνης σημαίνει και οικειοποίηση των τεχνικών της"