Índice

Treball Musica, por Carles Martí Femenía

 • Period: 500 to 1500

  L' Edat Mitjana

 • Period: 500 to 1000

  Alta Edat Mitjana

  Època de pobresa, la societat pateix grans epidèmies.
 • 550

  Cant Gregorià

  Cant Gregorià
  Característiques:
  - Cant oficial de l´esglèsia
  -Musica sols vocal
  -Cant monòdic
  -Cantat en llatí
  -Ritme lliure
  Tipus segons la formació
  -Antifonal
  -Responsorial
  -Directa
  Tipus segons la relació del text i notes
  -Sil.làbic
  -Pneumàtic
  -Melismàtic
 • Period: 1000 to 1500

  Baixa Edat Mitjana

  Època de gran prosperitat econòmica, política i cultural.
  L´esglésica Catòlica es converteix en l´eix fonamental de la societat.
 • 1100

  Trobadors, Trobers i Joglars

  Trobadors, Trobers i Joglars
  TROBADORS:
  Naixen en la zona sud de França, utilitzaven una llengua provençal i els temes eren d´amor platònic.
  TROBERS:
  Van sorgir al nord de França, les obres estàn escrites en la llengua "d´Oil", la temàtica es similar a la dels trobadors.
  JOGLARS:
  Músics ambulants de clase baixa, que cantaven i tocaven per a divertir al poble, plagiaven les composicions dels trobadors.
 • Period: 1500 to

  El renaixement

  Poder en mans de les monarquies absolutes.
  Els grans nobles i aristòcrates van a ser els principals "mecenes" de l'època.
  En l'àmbit cultural triomfarà l'Humanisme, ideal que considera l'home com el centre de totes les coses, deixant enrere les idees teocentristes l'edat mitjana.
  La producció musical augmentarà impulsada per les idees humanistes
 • 1519

  Creació del protestanisme

  Creació del protestanisme
  Per Martin Luter.
  -Es proposarà utilitzar la llengua vernacla en les celebracions religioses.
  -S'evitarà la complexa polifonia gòtica, desenvolupant així la música homofònica.
 • 1525

  Giovanni Perluigi da Palestrina

  Giovanni Perluigi da Palestrina
  1525-1594
  Va compondre 102 misses, uns 300 motets i 133 madrigals amb textos profans.
 • 1548

  Tomás Luis de Victoria

  Tomás Luis de Victoria
  1548-1611
 • Period: 1580 to

  Barroc

  Les monarquies absolutes dominen el paronama polític d´Europa, el poder el te l´aristocràcia i l´església.
  L´home del barroc centra els seus pensaments en la raó i el sentiment, açó es va veure reflexat al panorama musical, buscant una codificació de tots el paràmetres musicals (tonalitat, ritme.)
 • Aparició de l´òpera

  La primera òpera de la cual es te constància, es la de Jacobo Peri, titulada "Dafne"
 • Orfeo "Òpera"

  Orfeo "Òpera"
  Montiverdi va crear la primera gran òpera, fent de referència a tots els compositors que el succeiran.
  L´òpera va començant a tindre molta importància a Italia
 • Aparició de l´oboè

  Aparició de l´oboè
 • Els compositors específiquen els intruments a les partitures

 • Creació del primer sistema de notació per a la dansa

  Va ser creat per Feuillet
 • Noves formes musicals barroques

  -La suite: Successió de danses de diferent caràcter
  -La sonata: Musica tocada per intruments, feta per a soanr
  -El concert:
  * Grosso: Contrast entre un grup de solistes
  *Concerto: Un sol intrument solista contrasta amb l´orquestra
 • Period: to

  El classicisme

  1750 (Mort de J.S.Bach) - 1827 (Mort de Beethoven)
  - Accens de la burgesia
  -Els musics troven un nou public, la burgesia
  -Els musics s´allibern de la obligació de treballar per als mecenes
  -Retorn als ideals de la cultura clàssica grecoromana
 • La companya ambulant d´òpera s´instala a París

  Es va representar l´òera de Pargolesi titulada "La serva padrona"
 • Mozart

  Mozart
  1756-1791
  Va ser capaç de conrear tots els gèneres, la sinfonia, l´òpera...
  Va ser un dels compositors més destacats de la història
 • Beethoven

  Beethoven
  1770-1827
  Va coneixer a Viena a Mozart i a Haydin.
  Va buscar nous horitzons i noves passions a l´hora de crear musica.
 • Revolució Francesa

  Revolució Francesa
  Afecta a la cultura i a la manera de comunicar-se
 • Period: to

  Romanticisme primer

  Beethoven fa de pont entre les dues èpoques.
  Durant aquesta etapa va destacar el compositor Schubert
 • Period: to

  El Romanticisme

  La burgesia ha prés el poder social
  El pensament de l´ésser humà es de llibertat, accentuant l´exaltració de les passions.
  La música destaca sobre la resta de les arts, la musica es considerada com a llenguatge de l´esperit enfront a la raó.
 • Beethoven - Redacta el Testament de Heiligenstadt

  Beethoven - Redacta el Testament de Heiligenstadt
  En questos moments estava a la vora del suicidi
 • Period: to

  Romanticisme ple

  París es el centre de de la cultura musical
  Va assolir una nova forma compositiva "Música Programàtica"
 • Revolucions europees

  A partir d´ací es desenvolupen completament els nacionalismes, fent que cada país buscara i recatara la seva tradició folklòrica i cultural
 • Period: to

  Romanticisme tardà

  Destaquen els grans operistes de l´època Wagner i Verdi.
  Apareixen dos noves corrents:
  -Post-romanticisme
  -Nacionalisme
 • Period: to

  El nacionalisme

  Europa va viure un agitat període nacionalista
  La musica va tornar a mirar cap a les tradicions i va buscar materials folklorics de cada territori.