Images 2

Història de la música

 • Period: 50,000 BCE to 4000 BCE

  Prehistòria

  • Instruments d'os trobats als jaciments arqueològics.
  • No hi ha cap evidència escrita.
  • Música per proporcionar la caça (imitació de la naturalesa)
 • 45,000 BCE

  Os de mamut

  Os de mamut
  Jaciment: Ucrania
 • Period: 4000 BCE to 476

  Edat Antiga

  Grans civilitzacions amb molta riquesa musical i artística.
 • 3100 BCE

  Egipte

  Egipte
  (fins al 146 a. C)
  - Música vocal acompanyada.
  - Danses fúnebres.
  - No hi ha registre de música escrita.
  - Ús d'instruments de corda, vent i percussió.
 • 1200 BCE

  Grècia

  Grècia
  (fins el 146 aC)
  - No hi ha registre de música escrita.
  - Unió de la poesía i la música.
  - Ritmes marcats per la poesía.
  - Ús d'escales modals.
  - Música con l'art dels déus.
 • 800 BCE

  Roma

  Roma
  (fins el 400 aC)
  - Característiques semblants als grecs.
  - Ritme marcat per la lletra a la música local.
  - Música per fins militars, religiosos i d'oci.
  - Més riquesa insteumental.
 • Period: 501 to 1401

  Edat Mitjana

  • El cristianisme s'espandeix juntament amb la seva música.
  • El sistema social canvia d'esclavista a feudal.
  • Sustitució de la cultura grega - romana per la teocèntrica.
  • Nova organització de la societat. (noblesa, clergat, campesins i més tard la burgesia)
 • 502

  Musica religiosa medieval

  Musica religiosa medieval
  • Convivència de música religiosa amb popular per les festivitats.
  • Poc a poc la música es va diferenciant segons la zona.
  • (S.VII) Papa Gregorio Magno realitza una reforma per unificar els criteris i recuperar el missatge original de Deu.
  • Inicis de la notació musical per unificar la música religiosa.
 • 601

  Cant Gregorià

  Cant Gregorià
  • Cant religiós en llatí
  • Ritme lliure
  • Acapella
  • Monòdic
  • Tetragrama
  ESTILS DE CANT:
  · Sil·làbic: una nota per síl·laba
  · Neumàtic: dos o tres notes per síl·laba
  · Melismàtic: combinació dels dos anteriors.
 • 1001

  Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Va idear la manera de recordar la entonació mitjançant una peça musical: l'Himne de San Joan.
  Es recolzava en la primera nota de cada frase.
 • 1001

  Música popular medieval

  Música popular medieval
  TROBADORS: Poetes-compositors que escrivien i cantaven en occità o provençal.
  JOGLARS: Artistes ambulants-interprets, malabaristes que narraven històries amb la seva música.
 • 1101

  Ars Antiqua i Ars Nova

  Ars Antiqua i Ars Nova
  (fins al S.XIV)
  Ars Antiqua: principis de la polifonia.
  Ars Nova: màxima complexitat rítmica i qualitat.
 • Period: 1401 to

  Renaixement

  • Antropocentrisme i Helicentrisme
  • Avenços tecnològics, culturals i científic.
  • La burgesia pren importàcia.
  • Personatges: LEONARDO DA VINCI I NICOLÁS COPÉRNIC
 • 1402

  Música religiosa renaixentista

  Música religiosa renaixentista
  • Predomini de la música vocal.
  • Pentagrama.
  • Llatí.
  • Els religiosos es converteixen en mecenes de la música religiosa.
  • Composicions vocals fins a quatre veus (Soprano, contralt, tenor i baix)
  • Compositors: TOMÁS LLUIS DE VICTORIA, JOAQUIM DES PREZ
 • 1402

  Música profana renaixentista

  Música profana renaixentista
  • Llengua vulgar.
  • Mecenes (nobles) que pagaven per la música.
  • Naixement de la música instruental lligada a les danses.
  • Noves formes musicals (dansa, fanfarri, improvitzacions)
  • Conciencia per agrupar instruments per timbres i potències.
  • Inicis de la música pragmàtica.
  • La música vocal, instrumental i dramatització s'uneixen.
  • Pentagrames.
  • Primers teatres musicals.
 • Òpera renaixentista

  Òpera renaixentista
  • Neix dels humanistes per la necessitat de reviure la tragèdia grega.
  • La Dafne, primera òpera representada (1598)
  • Monteverdi va composar l'Orfeo, primera òpera amb introducció musical.
 • Period: to

  Barroc

  • Monarquies absolutes.
  • Noves rutes comercials.
  • Desenvolupament de la filosofía i la ciència moderna.
  • Art com a propaganda.
 • Música del Barroc

  Música del Barroc
  • Baix continu.
  • Violí com a instrument estrella.
  • La tècnica es desenvolupa portant músics virtuosos i obres més complexes.
  • Música cada cop més instruental.
  • Sorgiment de les orquestres.
  • Ús de contrastos i contraposicions entre plans sonors.
  • Composicions: LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI; CONCERTS DE BRANDERBURG DE BACH.
 • Òpera Barroca

  Òpera Barroca
  TIPUS:
  - Òpera Seria: temes heròic i mitològics.
  - Òpera bufa: cómica, temes quotidians i critiques socials. PARTS:
  · Obertura: preludi instrumental abans d'obrir el teló.
  · Recitatiu: Part recitada que avança guió.
  · Aria: Fragment líric per un personatge.
  · Cors: Fragment que representa colectius del guió.
  · Pasatge instrumental: Enllaça escenes i interludis.
 • Formes musicals del Barroc

  Formes musicals del Barroc
  RELIGIOSES:
  - Oratoris
  - Cantates
  - Mises INSTRUMENTALS:
  - Concertos
  - Fugues
 • Period: to

  Classicisme

  • Periode de la il·lustració.
  • La burgesia ascendeix generalitzant l'educació, la difusió i la popularització de l'art.
  • Les famílies adinerades consumien art.
  • Neoclassicisme.
 • Música del Classicisme

  Música del Classicisme
  • Melodia com a element principal i l'acompanyament respón a la melodia i es torna un motor rítmic.
  • Frases de 8 i 16 compassos dividides en 2 semifrases.
  • Harmonies és senzilles.
  • Les Orquestres creixen.
  • Cmposicions: "Für Elise" de Beethoven; La Flauta Màgica de Mozart
 • Òpera classicista

  Òpera classicista
  • Estil preferit per la noblesa i l'aristocràcia per demostrar el seu esplendor.
  • Destaca l'òpera bufa.
 • Música de cambra

  Música de cambra
  • Agrupacions reduides.
  • Desenvolupament del violoncel i la viola sustitunt la viola de gamba.
  • El piano substitueix al clave.
 • Simfonia

  Simfonia
  Estructura de la música instrumental que formalitza i utilitza la forma sonata. Molt contrast fort-piano. Haydn 104 simfonies
  Mozart 41 simfonies
  Beethoven 9 simfonies
 • Sonata

  Sonata
  PARTS:
  - Exposició: Introducció i presentació dels temes.
  - Desenvolupament: Llibertat de composició amb els temes.
  - Reexposició: Tornen els temes principals i s'afegeix una coda per finalitzar.
 • Period: to

  Romanticisme

  • L'art al servei de l'art.
  • Trencament de les idees classicistes.
  • Moviment en defensa de la llibertat, el sentiment i l'individuealisme.
  • Interés per temes de naturalesa, mitologia, ruines i l'Edat Mitjana.
  • L'artista crearà per la burgesia.
 • Música instrumental romàntica

  Música instrumental romàntica
  • Art ideal, ja que treballa a la ment dels individus sense necessitat de paraules.
  • Elements follòrics.
  • Aparició de nous instruments con el saxo.
  • Destaquen violí i piano.
  • Les orquestres creixen.
  • Les simfonies prenen més llibertat.
  • Més contrastos dinàmics.
  • Compositors: F. SHUBERT; F. CHOPIN
 • Música vocal romàntica

  Música vocal romàntica
  • Menys importancia.
  • Nous estils.
  • Lied: veu solista i acompanyament.
  • Encara es composen obres religioses (ex. Requiem de Verdi)
 • Òpera romàntica

  Òpera romàntica
  • Espectacle preferit per la burgesia.
  • Increment de dansa, música, escenografía i literatura.
  • L'òpera seria es converteix en la Grand Òpera.
  • Temàtica: Popular; llegendes.