HISTÒRIA DE LA MÚSICA

 • Period: 500 to Jan 1, 1400

  EDAT MITJANA

  CARACTERÍSTIQUES MUSICALS:
  Durant l'edat mitjana s'utilitza la monofonia, que està fromada per una sola linia melòdica i és senzilla i austera.
  Destaca el cant gregorià: Vocal A Capella, tema religiós, en llatí, amb textura monódica, utilitza neumes, només poden intervindre veus masculines, la seva finalitat és desctacar l'oració
 • 540

  Cants gregorians

  El cant gregorià és un tipus de música vocal monòdica, que té ritme lliure, que és cantada sobre textos en llatí, que és propi de litúrgia cristiana, i que s'origina a l'alta edat mitjana.
 • 540

  Joglars

  Joglars
  Eren artistes ambulants de l'entreteniment.
  Tocaven instruments i cantaven històries i llegendes però no composaven.
 • Jan 1, 1237

  Adam de la Halle

  Adam de la Halle
  Trobador francès que va acabar amb la tradició d'escriure poesíai música litúrgica.
  Obra més destacada: Le jeu de Robin et Marion considerat el precursos de la òpera còmica.
 • Jan 1, 1250

  Martin Codax

  Trobador galaicoportuguès de mitjans del segle XIII.
  La seva obra més destacada és Cantigas de Amigo.
  Característiques dels trobadors:
  Composicions acompanyades amb instruments
  Llengues vulgars
  Utilitzàven un ritme marcat i escales modals
 • Jan 1, 1284

  Cantigas de Santa María

  Cantigas de Santa María
  És un dels reculls més importants de canços monofòniques
  Va ser redactat entre 1221-1287
  Colecció de 400 cançons escites en galaico-portuguès
  Alaven a la Verge explicant els seus miracles
  Pertanyien a Alfons X el sabi
  Esta composat a l'estil dels trobadors
 • Jan 1, 1300

  Llibre Vermell de Montserrat

  Llibre Vermell de Montserrat
  Colecció del segle XIV que conté 10 peçes de virelais, canons i danses .
  Els cants són en català, llatí i occità, i són d'autor desconegut.
  La seva finalitat era entetindre als peregrins que arribaven
  És anomenat així pel color de la seva coberta.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  RENAIXEMENT

  Característiques musicals:
  Creació de la polifonía, en la qual es junten dues linies melòdiques. Va suposar la creació d'un nou llenguatge musical. Les formes polifòniques són:
  -L'organum: Afegir una nova
  Altres formes musicals importants
  -El dicantus: Les veus es miuen amb moviments contraris
  - El motet: Composat per 3 veus o mési amb melodia gregoriana.
  Altres formes musicals importants són: els motets, les misses i el madrigal.
 • Jan 1, 1440

  Josquin Des Prés

  Josquin Des Prés
  Considerat un dels millors compositors del Renaixement.
  Va ser un dels creadors de la música polifònica.
  Va ser el primer compositor en reflectir sentiments i emocions en la música
  Obres destacades:
  Ave Maria
  Mille Regrets
  Missade beata Virgines
 • Mar 4, 1525

  Giovanni Pierlugi da Palestrina

  Giovanni Pierlugi da Palestrina
  Va composar 104 misses, la més destacada Missa Papae Marcelli
  Va ser mestre de l'art imitatiu
  Va evolucionar la polifonía religiosa
 • Jan 1, 1548

  Tomás Luis de Victoria

  Tomás Luis de Victoria
  Músic polifonista més important del renaixement espanyol.
  Totes les seves obres són religioses vocals i en llatí, les més destacades:
  Officium defunctorum.
  Officium hebdomadae sanctae.
 • Period: to

  BARROC

  es caracteritzava pel predomini de la musica instrumental sobre la musica vocal. També fou l'epoca del concert i de les obres mes llargeus de la historia.
  Son distintius del barroc: la riquesa d'ornamentació,
  la tendència a les variacions tant en el camp vocal com en l'instrumental,
  l'aplicació de la tècnica del baix continu
  l'aparició de noves formes organístiques.
 • A. Vivaldi

  A. Vivaldi
  Lloc de naixement: Viena
  Obres:
  La seva obra més important va ser les quatre estacions.
 • G.F. Telemann

  G.F. Telemann
  Lloc de naixement: alemanya
  Obres:
  Hizo dos tipos de compisiciones, La Sacred musica y la musica secular
 • George Frideric Händel

  Georg Friedrich Händel fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las cumbres del Barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal.
 • J.S. Bach

  J.S. Bach
  Lloc de naixement: Alemanya
  Obres:
  En total hi ha més de 260 cantates (conservades unes 200), passions, oratoris, magníficats, una vintena de concerts, nombroses obres per a clavecí, sonates, suites... Va compsar moltes obres
 • H. Purcell

  H. Purcell
  Lloc de naixemen: Alemanya, pero va viure a Anglaterra
  Obres:
  Va començar a composar als vuit anys, va composar musica per The Theodosius i the Virtuous
 • A. Corelli

  A. Corelli
  Lloc de naixement: Roma
  Obres:
  -Opus 1 (Sonate da Chiesa)
  -Opus 2 (Sonate de camera)
  -Opus 3 (Sonate da chiesa)
  -Opus 4 (Sonate da camera)
  -Opus 5 (Sonati a violino e violone o cimbalo)
  -Opus 6 (Concerti grossi)
 • Haydn,J.

  Haydn,J.
  Lloc de naixement: Viena
  Obres:
  La vera costanza
 • Period: to

  CLASSICISME

  CARACTERÍSTIQUES:
  -Proporció, equilibri, control i moderació
  -L'objectiu es l'equilibri entre l'expressivitat i l'estructura
  -Frase quadrada:8 compasos en 4 períodes cadascun
  -Instrument: Clavicèmbal
 • Mozart,W.A.

  Mozart,W.A.
  Lloc de naixement:Salzburg
  Obres:
  La flauta màgica
  Les noces de Fígaro
  Requiem
 • Beethoven,L.V

  Beethoven,L.V
  Lloc de naixement: Bonn
  Obres:
  -Per a Elisa
  -Himne de l'Alegría
 • Niccolo Paganini

  Niccolo Paganini
  Va ser un compositor Italià que va destacar desde que era un nen. Va acabar sent un gran violinista, que va extendre les propietats interpretatives del violí. Una de les seves Obres es la de Moto perpetuo, al 1830. Va morir al 1840.
 • Romanticisme primerenc

  Del 1800 al 1830, es va donar aquest període de romanticisme. beethoven va servir com a figura entre les dues èpoques. Hi havia la expressió plena lirisme romàntic.
 • Period: to

  ROMANTICISME

  El romanticisme, és consdierarda l'época més brillant de la música. La música, comença a transmetre l' essència de les coses.El piano, va ser l'instrument estrella. La música en el Romanticisme, pretén arribar al cor. Hi ha més expressió, més llibertat de composició, hi ha més armonía i melodia, i es busca expressivitat, sentimients i provocar estats d'ànim al espectador.
 • Period: to

  NACIONALISME

  El nacionalisme, surgeix a l'últia época del romanticisme, i en aquest moviment, es reforça l'idea d'individualitat. Afecta molt a la música. Al món de la música, es va tronar a la tradició. Estava basada en el folkclore. Els compositors, revinidcaven la úsica popular de les seves parties. Musicalment, s'escollien temes nacionals per les óperes, hi havia molt d'interés per el folcklore i les tradicions de cada país, neix l'eutnomusicología, i apareixen nous estils.
 • Robert Schumann

  Robert Schumann
  Va nèixer a Alemania. va estudiar piano, música i dret. Va començar a composar al 1829. Va treballas amb diferents gèneres: Música per piano, Música Orquestral i Música de càmara. Una de les seves obres és genoveva, una òpera, que va composar al 1848. Va morir al 1856.
 • Frédéric Chopin

  Frédéric Chopin
  Va ser considerat un dels creadors del Romanticisme. Les seves composicions tenien molta armonía, i gran snetit i talent líric. Una de les seves obres va ser la Sonata nº3 en si menor, al 1844.
 • Giuseppe Verdi

  Giuseppe Verdi
  Va ser un compostor Italià. Composava només òperes. en va composar més de 26. Esta va inspirat en autors romàntics. La seva obra principal va ser Aída, al 1871, que el va portar al èxit. Va morir al 1901.
 • Romanticisme ple

  Va ser una etapa que va començar al 1830 i va acabar al 1850. Aquí, el romanticisme es va extendre per tot Europa. es va començar a composar amb la música Programàtica.
 • Edward Grieg

  Va ser un compositor nascut a Noruega. Va ser la figura més important del romanticisme Escandinau. Va començar amb l'estil romàntic però va acabar amb el nacionalisme. Va morir al 1907, despres de haver composat moltes obres.
 • Georges Bizet

  Georges Bizet
  Va ser un compositor Francès. Al 1875, va fer l'obra Carmen, la seva gran obra, que va fer abans de morir. Acostumava a composar unicament óperas. Va morir al 1875.
 • Felipe Pedrell

  Felipe Pedrell
  Va ser un compositor Español. va ser el precursor del nacionalisme musical, a Espanya. tenia un aire orientalista a les seves primeres obres. Una de les seves obres, es la Celestina, al 1902.
 • George Gershwin

  Va nèoxer als Estats Units. Va ser un compositor que es va adpatar al món clàssic quan li agradava el Jazz i a la Música Lleugera. Tenia un gran sentit del ritme, tenía inventiva melòdica, i un gran talent per les melodies. Va morir al 1937.