Musica

Treball Música

 • Tema 1 LA MÚSICA UN PLAER

  Tema 1 LA MÚSICA UN PLAER
 • Period: to

  TEMA 1

 • La Música un plaer

  La Música un plaer
  La Música és la més immediata de totes les arts , l que ens arriba a més gran intensitat , i es capaç de produir-nos diferents tipus de plaers : Corporal , Mental i Emocional.
 • Plaer Emocional , Corporal i Mental

  Plaer Emocional , Corporal i Mental
  El Plaer Emocional : És una Emoció es un estat mental intens que sorgeix en el sistema Nerviós d'una manera espontània i provoca una RESPOSTA PSICOLÒGICA positiva o negativa.
  El Plaer Corporal : Mentre escoltem Músic a moltes vegades fem petits MOVIMENTS sense ser conscients i ens porten la pulsació.
  El Plaer Mental : Quan fem la mental utilitsem la nostra MENT per fixar-nos en com estan treballat els elements musicals de la Peça Musical.
 • Música Instrumental i Vocal

  Música Instrumental i Vocal
  La Música pot ser de 2 tipus :
  - Vocal: Amb Sols veu.
  - Instrumental: Sols instruments.
 • TEMA 2 LA MÚSICA UNA FUNCIÓ

  TEMA 2 LA MÚSICA UNA FUNCIÓ
 • Period: to

  Tema 2

 • La Música Una Funció

  La Música Una Funció
  La música, busca sobretot el plaer i el gaudi de l'oient. Normalment, la música més agradable per a l'oïda, sol ser la instrumental, és a dir, aquella que no té lletra. Aquest tipus de música ens resulta més agradable, ja que permet a la nostra ment imaginar infinitat de coses, a partir de la melodia que escoltem.
 • La Música Funcional

  La Música Funcional
  És la musica encarregada per un motiu concret o per a una ocasió determinada.
 • La Música artista

  La Música artista
  Es compon , s'esclta o s'interpreta en plaer , i té una pretensió estrictament musical.
 • TEMA 3 EDAT MITJANA : DE LA MONODIA A LA POLIFONIA

  TEMA 3 EDAT MITJANA : DE LA MONODIA A LA POLIFONIA
  La música mediaval és un tema apasionat , perquè a diferència d'altres arts que perduren en el temps , aquesta música desapareixia en el moment de produir-se
 • Period: to

  Tema 3

 • Música Religiosa

  Música Religiosa
  El cant de les literúrgies en els monestirs és el Cant gregorià , una compilació dels cants d'influència cristana.
 • Música Civil

  Música Civil
  A les corts , els trobadors , -poetes i músics - componen i csnten temes relacionats amb l'amor i la guerra.
 • Tema 4 Renaiximent: Sensualitat i descobriments.

  Tema 4 Renaiximent: Sensualitat i descobriments.
  Entre els anys 1400 i 1600.
 • Period: to

  Tema 4

 • Madrigal

  Madrigal
  Representa el primer intent d'interrelacionar la música i el text a fi que tots dos expressen la mateixa emoció.
 • Música Vocal Religiosa

  Música Vocal Religiosa
  Presenta una POLIFONIA AUSTERA , amb l'Orgue com a únic acompanyament.
 • Tema 5 Barroc

  Tema 5 Barroc
  Desde el 1600 al 1750.
 • Period: to

  Tema 5

 • Música Vocal

  Música Vocal
  2 tipos
  Religiosa i Profana
 • Música Religiosa Vocal

  Música Religiosa Vocal
  Triomfaven els oratoris , obres molt extenses que no s'escenificaven , i demostraven a DÉU com poderós i magnífic.
 • Música vocal Profana

  Música vocal Profana
  Era la música civil. Es componien cançons i cantates no religioses.
 • Tema 6 Classicisme : bellesa i equilibri

  Tema 6 Classicisme : bellesa i equilibri
  Desde el 1750 i 1820.
 • Period: to

  Tema 6

 • El Neoclassicisme

  El Neoclassicisme
  És el segon retorn a les idees de la cultura Clàssica. El primer retorn s'esdevingué durant el renaiximent.
 • Sonata

  Sonata
  te tres parts:
  Exposició : on es presenten 2 temes.
  Desenvolupament: on es juga amb aquestd 2 temes d'una manera creativa i enginyosa.
  Reexposició: apereixen novament 2 temes.
 • Tema 7 Romanticisme

  Tema 7 Romanticisme
  Moviment cultural i polític s'originà a Alemanya a final del segle XVIII.
 • Period: to

  Tema 7

 • La Burgesia

  La Burgesia
  és una classe social , tal com l'entenen l'economia política i el marxisme, que acostuma a estar caracteritzada per posseir els mitjans de producció, sobretot el capital, en les relacions econòmiques.
 • L'artista ròmantic

  L'artista ròmantic
  és individualista , rebel i sent necessitat d'innovar i de sorprendre.