Historia musica

Història de la música

By Its_
 • 4000 BCE

  Els Egipcis

  Els Egipcis
  Principalment la música egipcia es va desarrollar als temples on es feia servir per els ritus dedicats a els deus i com a remei terapèutic . En alguns papirs s'indica, que el signe jeroglífic per la música, era el mateix per el benestar i l'alegria.
 • 4000 BCE

  La Cultura Xinesa

  La Cultura Xinesa
  Els orígens de la música xinesa es fonamenten en el sagrat, aristocràtic, popular i els instruments tradicionals que s'utilitzen per fer melodies i que es remunten als dos mil anys d'antiguitat.
 • 3000 BCE

  La Cultura India

  La Cultura India
  Es diu que al principi de la música india, per l'any 3000 A.C, els instruments musicals consistian en una espècie de instrument de vent semblant a una trompeta, acompanyat d'una espècie de tambor
 • 2000 BCE

  Els Grecs

  Els Grecs
  La música de l'antiga Grècia era un art que es trobava molt present en la societat, tant en celebracions com funerals, al teatre, a través de la música popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes èpics. Representava, per tant, un paper integral en les vides dels habitants de l'antiga Grècia.
 • Period: 200 BCE to 100

  Epitafi De Seikilos

  És la composició musical completa més antiga d'arreu del món, amb notació musical. La melodia de la cançó, en la notació musical grega antiga, junt amb la seva lletra, es van trobar gravades en un una làpida, prop d'Aidin, Turquia.
 • 1 CE

  Crist

  Crist
  Neixement de jesus
 • Period: 900 to 1000

  Edat mitjana

  Es caracteritza per l'aparició de la notació musical, el naixement de la polifonia, la música cortesana i el cant cortès. Serà també el període en què sorgiran les primeres formes vocals i instrumentals, algunes de les quals seran el germen de les grans formes de la música occidental.
 • 1100

  Renaixement

  Renaixement
  La música renaixentista és la música europea escrita durant el Renaixement, des de l'any 1400 fins al 1600 aproximadament.
 • 1100

  Polifonia

  Polifonia
  És una composició musical consistent a juxtaposar dues o més línies melòdiques que interaccionen amb simultaneïtat. L'aparició de l'art polifònic va suposar la creació d'un nou llenguatge musical. Una molt famosa es orfeo i eurididre
 • Period: 1200 to 1300

  El Marroc

  Cada regió del Marroc disposa d'una música de caràcter únic. És l'expressió fonamental de la cultura popular del país. La música tradicional marroquina és una part important de la vida quotidiana, s'encuenta present en els naixements, matrimonis, funerals, reunions religioses i festivals.
 • Period: 1400 to 1500

  Antropocentrisme

  és una concepció que considera l'ésser humà i les seves necessitats com el centre de l'univers.
 • Barroc

  Barroc
  És, a la vegada, un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle xvii i els inicis del segle xviii
 • Esglèsia vs Pensament

  Esglèsia vs Pensament
  Quan els llibres i pergamins que estaven confinats als monestirs, es van començar a expandir gràcies a la creació de la imprenta.
 • Romanticisme

  Romanticisme
  La música romàntica està relacionada amb el romanticisme literari, pictòric i filosòfic, malgrat que la datació convencional de la musicologia difereix notablement de les altres arts, que defineixen com a romàntic el període comprès entre el 1780 i el 1840.
 • Period: to

  Classicisme

  El període clàssic se situa entre el Barroc i el Romanticisme. Els compositors més destacats són Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven,
 • Period: to

  Mozart

  va ser un dels compositors més grans en la història de la música
 • Period: to

  Beethoven

  Al igual que en mozart en Beethoven també va ser i és considerat un dels millors compositors musicals de la història.
 • Impressionisme

  Impressionisme
  Fou un moviment musical europeu en la música clàssica sorgit a finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX sobretot en la música francesa, amb la necessitat dels compositors de provar noves combinacions d'instruments per aconseguir una major riquesa tímbrica.
 • Ragtime(JAZZ)

  Ragtime(JAZZ)
  És un estil i un gènere de música de ball desenvolupat als Estats Units cap a finals del segle XIX. Es va convertir principalment en un gènere pianístic en què destaca una melodia sincopada a la mà dreta sobre un compàs uniforme en estil de marxa a la mà esquerra.