Antiphon1250

Origen i evolució de l'escriptura musical

 • Period: 400 to Jan 1, 1095

  Alta Edat Mitjana

  Hi ha una ruralització i una davallada del comerç i la cultura
 • Period: 400 to Jan 1, 1395

  Edat Mitjana

  Neix el cant gregorià, la polifonia i la música trobadoresca. Destaca la forma instrumental
 • 500

  Aparició cant gregorià

  Aparició cant gregorià
  http://www.youtube.com/watch?v=lfwuZaf6WXwApareix en honor del Papa Gregori I El Magne que va reordenar totes les melodies del cant eclesiástic i en va compondre de noves..
  Era el cant oficial de l'església.
 • Jan 1, 700

  Notació musical neumàtica

  Notació musical neumàtica
  Els neumes eren signes elementals que es colocaven a sobre de cada síl·laba del text i servien de guia per a recordar la melodia.
 • Jan 1, 1000

  Art romànic

  Art romànic
  Es caracteritza pels seus murs, l'arc de mig punt, la bóveda de cañó, poques finestres, la representació d'històries sagrades, per difundir-se per les pregrinacions i per ser rural.
 • Jan 1, 1000

  La música religiosa

  La música religiosa
  http://www.youtube.com/watch?v=FTjBVHxRFXE&feature=relatedÉs vocal, sense acompanyament instrumental, monòdica, amb melodies modals senzilles i amb textos en llatí. Es cantava als monestirs i catedrals
 • Jan 1, 1100

  Inici Ars Antiqua

  Durant aquesta etapa es comencen a introduir instruments per acompanyar la música vocal i el ritme pren més importància.
 • Jan 1, 1100

  La música civil

  Apareix el moviment del trobadors.
  Les cançons que ens han arribat són en llatí, després la música civil és cantada per músics itinerants en la seva llengua pròpia (goliards, joglars...)
 • Jan 1, 1100

  Trobadors i joglars

  Trobadors i joglars
  http://www.youtube.com/watch?v=xkh6LhWj5IAEls trobadors eren poetes i músics cultes i refinats, que canten en el seu propi idioma els ideals cavallerescos del moment; i els joglars, cantaires ambulants que cantaven o recitaven les composicions dels trobadors.
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1395

  Baixa Edat Mitjana

  Apareix la burgesia, es desenvolupa el comrç, s'organitzen el gremis, apareixen les universitats i es construeixen grans catedrals
 • Jan 1, 1200

  Art gòtic

  Art gòtic
  .Es caracteritza per l'arc apuntat, la bóveda de creuera, per les dimensions, pels murs, per la decoració, per ser urbà i per ser més natural, refinada i l'ús d'una pintura anomenada óleo.
 • Jan 1, 1200

  Cantigues de Santa Maria

  Cantigues de Santa Maria
  http://www.youtube.com/watch?v=5MGQOvuiOmsAlfons X El Savi va realitzar un manuscrit ple d'il·lustracions i miniatures, en el qual s'hi poden trobar més de 400 melodíes de lloança a la mare de Déu escrites en galaico-portuguès. Rep el nom de Les Cantigues de Santa Maria.
 • Jan 1, 1400

  Inici Ars Nova

  La polifonia és preciosista i refinada. Els instruments adquireixen més importància i es desenvolupa l'individualització del compositor.
 • Jan 1, 1400

  Invenció de l'imprempta

  Invenció de l'imprempta
  Va suposar un canvi radical per a la divulgació de les partitures.
  Apareix el llibre imprès i com a conseqüència desapareix la xilografia. Va tenir una gran difusió, va beneficiar les biblioteques i va acabar amb el poder cultural de l'església.
 • Jan 1, 1400

  El llibre Vermell de Montserrat

  El llibre Vermell de Montserrat
  http://www.youtube.com/watch?v=oPZahAsQkRI&feature=relatedÉs un manuscrit enquadernat en vellut vermell i que es troba en el monestir de Santa Maria de Monsterrat. S'hi troba el Cançoner musical que es va fer per als pelegrins.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  Renaixement

  La Música encara es basa en els modes antics, però se'n va alliberant. Predomina la música vocal: religiosa i profana. Alguns instruments es constitueixen en famílies.
  Pel que fa a l'escriptura apareixen els símbold de ritme, l'imprempta i hi ha canvis en l'ecriptura
 • Jan 1, 1500

  El llibre imprès

  El manuscrit desapareixen definitivament. Acaba la Reforma de Lutero, La Contrareform i la Il·lustració. La imprempta es favoreix pel mecenazgo i contribbueix a augmentar la lectura. Es deixa d'utilitzar la lletra gòtica. L'església exerceix la censura sobre la imprempta i amb el Renaixement les biblioteques es posen al servei públic
 • Period: Jan 1, 1500 to

  Edat moderna

  Inclou El Renaixement, El Barroc i el Classicisme.
 • Neixement de l'òpera

  La música té una funció propagandística del poder civil i religiós.
 • Les literatures nacionals

  Les literatures nacionals
  Al segle d'Or d'Espanya es realitza la 1a edició de "El Quijote" de Cervantes i apareixen les primeres publicacions periòdiques.
  Es fomenten les societats científiques.
 • Distribució música impresa a gran escala

  La burgesia ajudada pels avanços tecnològics desembocarà en una precència constat de la música en les nostres vides. L'ús de signes va ser estandaritzat.
 • Avanços en l'impremta

  Avanços en l'impremta
  Es produeix un gran desenvolupament de les enciclopèdies i els diccionaris. Es crea el diari "The Times". Es recupera la qualitat de l'impresió i comença el reconeixement legal dels drets d'autor. Aquest etapa es considera la Edat d'Or de la tipografia Española.
 • Period: to

  Barroc

  La música té una funció propagandística en mans del poder civil i religiós. Destaca l'expressivitat i l'artifici a les Arts. Predomina l'escriptura harmònica. La música instrumental s'independitza de la vocal i neix l'òpera.
  Pel que fa a l'escriptura s'afegeixen les línies divisories, es perfeccionen el matisos d'intensitat i s'amplia la divulgació de les partitures.
 • Period: to

  Classicisme

  La Música es caracteritza per les seves melodies fàcils i estructurades, el ritme regular i l'harmonia clara. Es desenvolupa l'òpera. La principal forma instrumental és la sonata. Es consolida la simfonia entesa com a peça orquestral sense instruments solistes.
  Pel que fa a l'escriptura apareixen els matisos de dinàmica i tots els detalls partitius.
 • Ampliació dels indicadors

  Tendència generalitzada dels compositors a escriure tots els detalls expressius en la partitura.
 • El progrés del llibre

  El llibre difon l'actualitat i arriba a sectors més amplis de la societat amb un gran desenvolupament de la prensa on els diaris desplacen al llibre. S'introdueixen les fotografíes en color i millora l'enquadernació. Es creen importants editorials amb gran ugment del negoci editorial.
 • Period: to

  Romanticisme

  Es valoren èpoques passades, la cultura popular i la Natura. La Música està al servei de l'expressivitat. Destaquen l'òpera romàntica i el lied dins de la música vocal L'instrument predilecte és el piano. Apareixen els diferent Nacionalismes.
  Pel que fa a l'escriptura apareix el metrònom, les indicacions de temps i les d'expressivitat són molt importants.
 • Period: to

  Edat contemporània

  Inclou el Romanticisme i els S. XX i XXI
 • Individualització de l'ecriptura musical

  Els compositors utilitzen el seu propi sistema de notació musical.
 • Competències del llibre

  Grans avanços en la tècnica i les comunicacions on la ràdi, la televisió i la informàtica competeixen contra el llibre escrit. Programes informàtics revoluciones el món del llibre, es creen redes telemàtiques de cooperació bibliotecària i esdevenen els nous suports digitals. El llibre es fa accesible a milions de persones i apareixen nous metodes de comercialització.
 • Period: to

  S.XX i S.XXI

  Apareixen noves tendències per renovar el llenguatge musical i al S.XXI apareixen noveas alternatives musicals i la música es converteix en un element essencial.
  En l'escriptura hi ha una individualització per part dels escriptors.
 • L'actualitat del llibre

  L'actualitat del llibre
  L'aparició del llibre digital qüestiona el futur del llibre imprès fent que sigui menys costós y amb un estalvi d'espai.
 • Primeres obres polifòniques

  Estan basades el l'organum.
 • Ús de línies en la notació musical

  Ús de línies en la notació musical
  El monge benedictí Guido d'Arezzo va crear el tetragarama o pauta de quatre línies i la manera d'escriure les notes musicals. Va donar nom a les sis primeres notes de l'escala.