EVOLUCIÓ DE LA MÚSICA AL LLARG DELS PERÍODES MUSICALS

By jorx16
 • 1752 BCE

  Haydn (1732-1809)

  Joseph Haydn fou un compositor austríac. Aquest fou un dels màxims representants del període clàssic a part de ser conegut com "el pare de la simfonia i del cuartet de corda". Així mateix, també contribuí al desenvolupament del trio per a piano i a l'evolució de la forma de la sonata. Tanmateix, pel que fa la simfonia, en aquest gènere li va donar la seva estructura fonamental, fent que això formés aquest "classicisme vienès". De les seves obres cal destacar la Simfonia número 100 sol Major.
 • 476

  MÚSICA MEDIEVAL

  En aquí es produeix l'aparició d'aquest tipus de música medieval que apareix després de la caiguda de l'imperi Romà l'any 476 aC
 • Period: 500 to 1500

  DANSA DE L'EDAT MITJANA

  La dansa va tenir una paper molt neutral a causa de la religió cristiana, ja que hi havia personatges que la volien i d'altres no, per això, es desenvolupava a dins dels temples
  Hi havies dos grups de danses cortesanes:

  - danses ràpides: trotto i el saltarello
  - danses de tempo moderat: la ductia, la nota i l'estampida
  Però la dansa més important del segle XIV va ser la dansa de la mort, un ball que, ballat per diferents personatges, anunciava que la mort arriba a tothom
 • 502

  Boeci (480-425) ( De Instiutione Musicae)

  Boeci va ser un filòsof, cristià, teòleg i escriptor que va tenir una gran influència en la música medieval. Aquest va introduir la teoria musical grega en aquesta Edat Mitjana juntament amb Cassiodor. De les seves obres destaca el llibre De Institutione Musicae, un tractat que es va convertir amb lla referència de tota la música de l'Edat Mitjana
 • 540

  Papa Gregorià (540 aC-604 aC)

  Aquest és un personatge destacat a l'època per a introduir a través de la recopil·lació d'aquests diferents cants litúrgics que es duien a terme durant l'Imperi Romà. Així mateix, a part de ser aquest introductor d'aquesta forma musical litúrgica també va destacar per a ser l'autor d'obres com: Regula Pastoralis, on es troba aquesta recopil·lació d'aquests diferents cants primitius. També és autor d'obres com: Libri quattour o Fory gospel homilies
 • 840

  Hucbald(840-930)

  Va ser un sacerdot teòric francès. En aquesta aquesta època va introduir unes línies horitzontals i separades cada una a una altura diferents, segons el tipus d'entonació, a partir de la modificació de la notació grega basada en lletres, tot reduint-la a 15. Aquesta influència es pot veure en el llibre De Institutione Harmonica, amb la seva obra principal, "Haleluia", a partir de la qual la va escriure amb aquestes línies horitzontals amb la notació amb lletres i amb l'altura de cada so
 • 991

  Guido d'Arezzo (991-1033)

  Aquesta en aquesta època medieval es caracteritza perquè va ser el personatge que va perfeccionar el sistema de notació musical, tot formant-ne aquesta moderna. Aquest formà un tipus de notació basada en aquesta figura del Tetragrama, on va canviar les notes musicals per a signes o neumes. Així mateix, també va ordenar les qualitats dels tons de la taula segons el model Tetracòrdic, tot i que més tard va aplicar la sèrie de sis notes, Hexachordum
 • 1086

  Guillem IX de Poitiers (1086-1127)

  Cal destacar a aquest personatge, ja que va ser el primer trobador que es conèix de llengua occitana dins de l'època trobadoresca medieval. Aquest presenta una gran producció poètica, del qual se'n conserven onze poesies que permeten veure el seu rebuig cap al poder de l'Església i a activitats joglaresques esporàdiques. Una de les seves poesies més destacades és la títulada "Farai un vers de dreit nien" un poema que mostra un tipus de poesia amorosa i trobadoresca perduda
 • 1143

  Cantar del Mio Cid (1143-1200)

  Aquest consisteix en un cantar de gesta d'autor desconegut inspirat en els últims anys de vida del cavaller Rodrigo Díaz, el Campeador. Aquesta va ser la primera obra poètica extensa dins de la literatura espanyola fent sorgir aquest estil de la cançó de gesta característica d'aquesta època medieval a través de la qual s'explicaven les accions dels cavallers a través d'una incorporació d'una gran fantasia. Quant a aquest document, encara se'n conserva gran part
 • 1150

  Léonin (1150-1201/1210)

  Va ser el mestre de capella de l'Església Notre- Dame de París. Aquesta va ser el primer i el millor autor de la composició de l'òrgum polifònic, el qual va crear un tipus d'orgànum basat en el predomini d'aquesta nota tenida que consisteix en un tipus de nota que es manté inalterada al llarg dels diferents compassos.
 • 1160

  Catedral Nostre- Dame (París)

  Aquesta catedral va entrar en vigor l'any 1163. Aquesta va ser molt important en aquesta època de l'Ars Antiqua, ja que en aquesta es creà una escola musical que va formar els músics més bons dels moments, entre els més importants LEONIN i PEROTIN
 • 1160

  Pérotin (1160-1230)

  És considerat el compositor més important de l'escola de Notre- Dame. Aquest va destacar per a ser el creador d'aquest altre tipus de composició que es troba en l'època, el Motet. Així mateix, també va ser un dels creadors més destacats del contrapunt. En el cas de les seves obres, aquest utilitzava, majoritàriament, l'estructura musical de tres i quatre veus. Aquesta característica es pot veure en una de les seves obres més importants: "Sederunt principies"
 • Period: 1200 to 1300

  ARS ANTIQUA (1200-1300)

  És el primer període d'aquesta polifonica. Durant a aquest temps, a Europa es va dur a terme una gran prosperitat musical. En el cas de l'àmbit musical va evolucionar la notació musical, la tècnica musical i també va permetre ja aquest gran desenvolupament de la polifonia, amb dos composicions destacants: ORGANUM I MOTETE
 • 1221

  Cantigas de Santa Maria (Alfons X el savi) (1221-1284)

  És un recull de càntics monòfics que va dur a terme ell durant el seu regnat. En aquest hi ha més de quatre-centes melodies dedicades a la Mare de Déu, amb acompanyament musical, que foren molt importants durant aquesta Edat Mitjana. Aquest tipus de càntigas es poden dividir en dos grups: "las cantigas de nosa senyora" un conjunt d'històries i miracles relacionats amb la Mare de Déu i per l'altra banda les cantigues d'or on són narracions externes, que eleven la figura de la Mare de Déu.
 • Period: 1291 to 1361

  Ars Nova (1291- 1361)

  És l'últim periode de la música polifònica musical. Aquesta va sorgir gràcies al un tractat del compositor Philippe de Vitry, títulat igual que l'etapa, atès que aquest va establir les pautes de la música de l'època. En aquesta es van desenvolupant noves tècniques que van donar més llibertat al compositor com: el motet, que va evolucionar respecte l'època passada on cada veu podia tenir un text diferent i el canon, una composició contrapuntística on totes les veus canten la mateixa melodia
 • 1300

  Guillem de Machaut (1300-1377)

  Compositor francès que va ser considerat com al més qualificat en aquesta última etapa de l'Ars Nova. Aquest era compositor de melodies de missa, la qual aquesta forma va formar ser el model d'aquesta primera etapa polifònica vocal religiosa. De les seves obres destaca la "Missa de Notre Dame", obra mestre de la música medieval i el repertori religiós.
 • 1390

  Domenico da Piacenza (1390-1470)

  Va ser un mestre de cerimonies, coreògraf i compositor italà que va treballar per a la Casa Est de Ferrara. Va ser molt important en la corografia, ja que a través d'ell, la dansa es va convertir en un ofici professional.
 • Period: 1400 to

  MÚSICA RENAIXEMENT

  Aquest tipus de música va sorgir a Itàlia al segle XV i va tenir fi al finals del segle XVI
 • 1468

  Juan del Encina (1468-1529)

  Aquest va ser un autor molt important de la reinaixença, sobretot, en el gènere de les nadales. Aquest elaborava un tipus de música basada en el dramatisme del text i on en les seves obres hi havia una gran predominança de la polifonia, el contrapunt simple i també era una tipus d'obres molt expressives. Quant a les seves obres, en el cas de la poesia destaca el "Cancionero", on destaca la melodia "Hoy comamos y bebamos" i de les obres dramàtiques "Èglogues"
 • 1483

  Martin Luter (1483-1546)

  Aquest va ser el Pare de la Reforma protestant d'Alemanya i fundador de la doctrina teològica i cultural luterana. Dins de l'àmbit musical, partint de melodies senzilles, populars i conegudes va formar cançons religioses, canviant-hi la lletra, la qual cosa va fer que d'aquesta manera promogués la música religiosa entre el poble i així aquests comprenguessin les cançons i les cantessin a les celebracions protestants
 • 1500

  Importància de l'escola Francoflamenca

  És un tipus d'escola musical que va tenir una gran rellevància durant al segle XV. En aquesta es va formar l' anomenat canon i en la qual s'hi van dur a terme l'evolució i la barreja de moltes veus, que van ajudar al desenvolupament de la música polifònica en l'època. D'aquesta escola destaquen autors com Palestrina, Josquin Ds Prés o Jacobus Obrecht
 • Period: 1500 to

  Augment de la importància de la música instrumental

  L'esdeveniment més important d'aqueta Època Renaixentista és aquest augment de la importància de la música instrumental, un element que havia estat abandonat fins en aquells moments. A partir d'aquí, gràcies a la perfecció dels instruments, al llarg de tota l'època va anar guanyant prestigi gràcies a aquesta presència de la música basada en el pensament humanista.
 • Period: 1501 to

  DANSA DEL RENAIXEMENT

  Apareix la dansa com a element d'espectacle, en les corts italianes del Quattrocentos i les corts franceses i italianes van dur a terme el ball gràcies al mecenatge, mestres de danses i els músics que van formar un cortesano. s'han trobat manuscrits com: practica su arte tripuldii de Guglielmo Un ballet important va ser el ballet de cour, organitzat al voltant d'una acció drmàtica i amb finalitat propagandística. Un altre és el ballet còmic de la Reina de l'any 1581 molt important a França
 • 1525

  Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

  Fou el compositor i director musical de les capelles papals i el màxim representant de l'escola romana en el segle XVI, com també un dels millors compositors europeus dels seus temps, gràcies al seu cant polifònic religiòs roma, que seguia el Concili de Trent. Referent a les seves obres, va compondre tant obres profanes com religioses, però, sobretot, religioses, amb 100 misses i més de 400 motets, entre altres.
 • 1528

  Francisco Guerrero (1528-1599)

  Va ser un sacerdot i mestre de capella. Aquest, on juntament amb Tomás Luís de Victoria i Cristóbal de Morales va ser un delgs grans compositors de la música polifònica religiosa espanyola Renaixentista, com també de tots els temps. Una de les seves misses que va tenir repercussió va ser la títulada "De Beata Virgine" de la qual se'n van fer dues versions
 • 1532

  Orlando di Lasso (1532-1594)

  Aquest va ser un compositor de l'escola francoflamenca del Renaixement. Juntament amb l'autor Palestrina, amb el qual va aconseguir una gran difusió de la polifonia vocal, va ser considerat un dels musics europeus del segle XVI, sobretot, pels motets, ja que va ser considerat el millor compositor d'aquestes composicions.
 • 1540

  William Byrd (1540-1623)

  Va ser un dels compositors angelsos renaixentista més conegut. Tot i que es va especialitzar en diferents gèneres, aquesta va destacar en el gènere de la música litúrgica, tot i que la va dur a terme de manera intermitent. Malgrat això, també va tenir una gran incidència en la música instrumental del piano, ja que les seves composicions de teclat van ser el començament de l'Època Barroca. De les seves obres destaquen noms com: "Salms", "Sonnets" i "Songs of sundry natures"
 • 1550

  Lluís del Milà (1500-1561)

  Era un compositor i music de la Cort de València. Aquest destaca per a ser el precursos de la música per a la viola de mà, com també per a ser el primer compositor que va introduir el tempo a les partitures, per això, gràcies a la seva personalitat i accions és considerat un dels representats del Renaixement més qualificats. De les seves obres destaca el llibre titulat "Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro" de l'any 1536
 • 1554

  Giovani Gabrieli (1554/1557-1612)

  Va ser el compositor de l'escola polifònica italiana, com també organista. La seva música polifònica litúrgica va ser molt rellevant en aquesta època fent que aquesta signifiqués la transició entre la música renaixentista i la música barroca. El seu repartori d'obres, s'hi poden trobar obres de gran complexitat, amb dobles i fins i tot cors triples, on la característica comuna que tenien totes aquestes obres és que estaven pensades per a encaixar amb la sonoritat de la basílica de Sant Marc
 • 1567

  Monteverdi (1567-1643)

  Fou un compositor, cantor, gambista i mestre de capella italià. Aquest es caracteritza per la seva obra, atès que aqeusta mostra el canvi de la música del Renaixement, basada en la tradició polifònica cap a la música del barroc. A partir d'aquí doncs, a partir d'ell s'inicia l'òpera i aqeust aplicar els atributs d'expressivitat i d'intencionalitat dramàtica, per la qual cosa en les seves obres, ja es mostra aquesta harmonia, un ritme organitzat en compassos,.. amb "l'Orfeu" com a obra principal.
 • Utilització de la monodia

  A causa del fet que els compositors del Barroc consideraven que la melodia procedent del Renaixentisme presentava una gran complexitat, ja que era un tipus de música que la seva complexitat no permetia expressar cap tipus de sentiment, van decidir implantar aquesta monodia acompanyada, una tècnica que consistia en l'utilització d'una sola melodia acompanyada d'instruments musicals, que aquesta permetia una millor comprensió del text i una millor expressivitat.
 • Incorporació del Baix continú

  Una de les característiques noves dins d'aquesta música del barroc és la incorporació d'aquest Baix continú, una línia de notes greus que s'interpreten de manera continuada des de l'inici fins al final de la cançó, que la seva interpretació sobre les notes de la melodia principal permeten donar una presència de relleu harmònic que permet donar a la melodia un gran creixement del seu cos melòdic.
 • Period: to

  DANSA DEL BARROC

  • El ball es professionalitza,gràcies a la fundació de l'Académie Royale de Danse l'ay 1672, que va permetre l'admissió de dones i la professionalització de la dansa,
   -El ballet té 5 posicions específiques de peus lligades amb la posició dels braços corresponent -L a dansa va passar a formar part de l'òpera i es va formar elballet de cour. La representació més famosa va ser l'òpera-ballet
  • En el cas de la vestimenta, es ballava en vestits de la cort, perruques, sabates de taló i màscares
 • Period: to

  Música Barroca (1600-1750)

  El naixement d'aquesta etapa anomenada Barroc, és un tipus d'etapa que es troba entre el Renaixement i el Classsicisme que es va originar, concretament, l'any 1607 amb el sorgiment de la primera òpera "Orfeo" de l'italià Claudi Monteverdi i es va acabar l'any 1750 amb la mort del gran compositor alemany J.S. Bach
 • Period: to

  Suite

  Consisteix en una forma musical complexa formada per una successió de danses de diferent caràcter, que el nombre i diposició d'aquestes es diferent segons la composició. Aquesta està formada per un nombre indetermintat de moviment amb la mateixa tonalitat i que el seu nom prové a causa que consisteix en un nombre fragments o peces que sonen uns darrere els altres, una successió.
 • Aparició de l'òpera (1607)

  Tal com s'ha dit amb Peri, l'any 1607 va aparèixer aquest gènere de l'òpera gràcies a la publicació de l'obra "Eurípide". A partir d'aquí, es van formar dos tipus d'òpera: l'òpera sèria, basada en arguments mitològics i heroìcs i l'òpera Bufa, basada en arguments quotidians i amb una dificultat menor en comparació a la Seria. A partir d'aquí, aquesta es va escampar per les diferents ciutats d'Itàlia (Roma, Venècia o Nàpols), fent que aquest estil operístic italià influís a tot Europa més tard.
 • Pierre Beauchamp (1631-1705)

  Va ser un coreògraf i ballarí francès, fundador de la notació Beauchamp. Va ser el coreògraf de la companyia Molière durant el 1664 i el 1773 i el mestre de l'academia més important del ballet "l'Académie Royale de Musique" Així mateix, va ser una de les figures més importants de la "belle danse" a França en el segle XVII
 • Llully (1632-1687)

  Jean Baptiste Llully fou un ballarí, coreògraf i compositor francès que tenia una gran influència en la dramaturgia. No obstant això, en aqeusta època del Barroc va destacar per a ser el creador de l'òpera fracncesa, un tipus de gènere que presentava una complexa posada en escena barrejant-ho amb una música estilística i la seva gran densitat dramatúrgica. Així mateix, a part de l'incorporació d'aqeusta forma, també va concebre el gran motet i l'obertura francesa.
 • J. Peri (1561-1633)

  Jacopo Peri va ser un compositor i cantant italià que se situa entre el període de transició entre el Renaixement i el Barroc. Aquest va ser un dels autors més rellevants en l'època ja que va ser el creador d'aquest gènere de l'òpera a través de la seva obra "Eurídice" l'any 1600. A part d'aquesta obra, dins de la seva trajectòria operística també cal destacar que també va ser autor d'una altra òpera molt important, "Dafne" , una òpera considerada la primera en la història de l'òpera.
 • Pachelbel (1653-1706)

  Fou un compositor, organista i professor alemany de l'època del Barroc. Aquest va ser un dels músics més importants dins d'aquesta generació de Bach. Quant a la seva obra, destaca per a ser l'autor d'un gran nombre de composicions compostes amb orgue: preludis, tocates, fugues, els lieds espirituals, un tipus de composició breu amb piano i veu d'origen alemany, entre altres, en les quals hi predomina aquest estil tan comú de Pachelbel, l'estil cantabile, basat en la regularitat i la harmonia.
 • Purcell (1659-1695)

  Henry Pucell va ser un compositor anglès del Barroc que fou considerat el compositor anglès més important. Aquest té una gran rellevància en la música del Barroc per a incorporar elements estilístics italians i francesos, tot i que va desenvolupar un estil musical anglès peculiar. No obstant això, aquest és molt conegut per a ser el creador de l'òpera anglesa, amb una òpera destacada "Dido and Aeneas i per a tenir una gran obra musical, formada per 861 obres, tant religioses com vocals.
 • Vivaldi (1678-1741)

  Va ser un reconegut violinista i un dels principals compositors del Barroc. Aquest va ser un dels creadors de la forma concertant i de la moderna escola violinística. Aquest es caracteritza pel gran nombre d'obres que va dur a terme al llarg de la seva carrera: 777 obres, de les quals 477 són concerts i 46 òperes. D'aquesta gran quantitat d'obres, la més coneguda és l'anomenada "Les quatre estacions"
 • Cànon de Pachelbel (1680)

  El Cànon de Pachelbel o de Re major és l'obra més important d'aquest artista. Tal com indica el seu nom, aquesta està elaborada amb la tonalitat de Re Major. Aquesta està formada per a tres violins i un baix continu. Tanmateix, aquest tipus de música, es troba estructurada en tres veus harmòniques que es combinen amb el so d'aquests violins i baix continu a dos compassos, tot i que a causa de la seva popularitat, aquesta ha rebut diferents arrenjaments que li provoquen diferents canvis melòdics
 • Telemann (1681-1767)

  George Philip Teleman va ser un compositor del barroc alemany. Aquest es va caracteritzar per a ser el creador d'un estil que va permetre el pont d'enllaç entre el règim contrapuntístic i el sistema harmònic de Haydn. Així mateix, també es popular per la seva extensa obra musical, amb el voltant de 1.000 suites per a orquestra, una gran quantiat de concerts per a diversos instruments, 40 òperes i un gran nombre d'obres religioses com oratoris, cantates i passions.
 • Scarlatti (1685-1757)

  Giuseppe Domenico Scarlatti va ser un compositor italià del Barroc que va tenir una gran influència en el desenvolupament de la música per a teclat a Espanya, Portugal i Anglaterra. Aquest va ser el creador d'una sonata en un sol moviment per a l'instrument del clavicèmbal que aquesta va significar el punt més alt dins de la música, "la Sonata per a teclat en Sib Major". Davant d'això, aquest és un dels artistes més reconeguts pel seu gran repartori de clavicèmbal, cinc-centes obres amb binari.
 • J.S. Bach (1685-1750)

  Va ser un dels autors més rellevants del Barroc. Aquest va ser un organista i compositor que fou famós per la seva profundiat intel·lectual, la seva perfecció tècnica i la seva bellesa artística i, sobretot, per la seva gran extensió en els diferents gèneres, atès que va desenvolupar tots els gèneres menys l'òpera. Quant a la seva obra és una de les més extenses i es troba entre les més destacades amb dues-centes esglésies i unes vint de profanes, on destaca l'obra "La Passió segons sant Mateu.
 • Häendel (1685-1759)

  Fou un compositor del barroc britànic amb una gran presència en els països d'Alemanya i Anglaterra, on va tenir una gran importància juntament amb altres autors del barroc tardà com Haydn, Mozart o Beethoven. Quant a la seva producció, composà en la majoria dels gèneres del seu temps, que això és pot observar amb el seu catàleg titulat HWV, en el qual es poden observar 13 sonates, 18 concerti grossi, 12 concerts per a orgues, entre altres. De les seves obres destaca la titulada " El Messies".
 • Sonata (1700-1830)

  Consisteix en una forma musical del barroc que significa "música per a sonar". A partir d'aquí, aquesta és una forma molt complexa, la qual desenvolupa quatre moviments que constrasten en quant al tempo. Aquesta està destinada per a ser tocada per a un instrument solista o conjunt instrumental de cambra.
 • Period: to

  BALLET ROMÀNTIC

  • Es comença a ballar sobre puntes. Definició de la tècnica de la dansa en el Codi de Terpsicore. - Destaca l'obra Attitude El segle XIX va ser l'era del ballet romàntic
  • La dansa havia d'evitar la rigidesa tècnica i afavorir a l'expressió
  • Aparició de l' arabesc i a l'utilització de sabatilles de puntes. Va néixer a París l'any 1832 gràcies al ballet La silfide. A segona meitat del segle XIX, Europa perd l'interès pel ballet. Es manté a Rússia
 • Marie Sallé (1707-1756)

  Va ser una altra ballarina francesa molt important en el ball clàssic. Va debutar per primera vegada a Londres amb la companyia de la seva família l'any 1818. En el 1721 va debutar en "Royal Academy of Music". Igual que Marie- Anne de Camargo va estudiar a Blondy. Tanmateix, va ser famosa gràcies a la seva evolució expressiva i de la mímica
 • Marie-Anne de Camargo (1710-1770)

  Va ser una ballarina francesa d'origen espanyol. Va estudiar amb Blondy a Prís i va debutar en l'òper l'any 1726. Va ser una de les ballarines més importants del ballet clàssic, aconseguint una pensió de 1.500 lliures gràcies a la seva habilitat d'Òpera
 • W.C. Gluck (1714-1787)

  Fou un compositor Alemany d'origen germanànic-bohemi. Aquest es va caracteritzar per a ser el reformador de l'òpera a través de noves innovacions en aquesta formant òperes series que apropessin el públic més cap al gènere. De les seves obres destaquen òperes com: "Alceste", "Orfeu i Eurídice" o "Amida". De totes aquestes òperes destacava aquesta intenció de l'autor d'utilitzar una música poètica per a reforçar l'expressió dels sentiments a partir del rebuig d'adornacions superficials.
 • Les quatre estacions, Vivaldi (1725)

  Consisteix en un conjunt de quatre concerts per a violí i és una de les obres més populars de la música clàssica. Aquests diferents concerts formen part d'un conjunt de dotze concerts, op.8 amb el títol "II Cimento dell'armonia e dell'inventione, dels quals els quatre primers són aquests que fan referència a les quatre estacions de l'any. Aquests són importants perquè suposen el trencament del paradigma del "concerto soli", un concert on un instrument tenia tot el pes melòdic envers l'orquestra.
 • La serva padrona (1733)

  Consisteix en un tipus de d'òpera amb llibret de Gennaro Antonio Federico formada a Nàpols l'any 1733. Aquesta està formada per a dos actes i va ser la primera òpera representada tant a Espanya com a Catalunya. Aquesta es troba en italià i el seu gènere és l'intermezzo buffo. Tot i això, el seu renom internacional va ser gràcies a que la seva representació de l'any 1752 va agradar a molta gent i va ser l'inici d'aquest conflicte anomenat "Querelle des Bouffons"
 • Period: to

  BALLET CLÀSSIC

  A partir del segle XVII les disfresses, perruques i el calçat de taló molesten i les dones es vesteixen·"mirinyacs"
  Davant d'això, ballarines importants com Marie Anne Camargo i Marie Sallé van substituir els vestits sumptuosos, per un vestit còmode
  A la segona meitat del segle XVIII, es perfecciona la tècnica de la dansa gràcies a l'òpera de París. El coreògraf Jean Georges Noverre, parlava de moviments harmònics i naturals, sensibles i realistes, que harmonitzarien la dansa.
 • Period: to

  Música Clàssica

  És una música que es troba dins del Classicisme, un tipus de moviment que es troba entre el Barroc i el Romanticisme i que va començar el 1750 amb aquest acabament del Barroc i la mort de J.S. Bach i acabà l'any 1827 quan mort un altra gran artista, Beethoven. Aquesta va ser una etapa curta però va ser molt important, atès que va marcar la transició entre l'Edat Moderna i l'Edat Contemportània.
 • Period: to

  Decadència de la música religiosa

  Durant aquesta etapa del Classicisme, la música religiosa va entra en decadènci, atès que tant la música instrumental com l'òpera es van convertir en els gèneres dominants de l'època. Tot i van crear-se els mateixos gèneres religiosos, aquests no van ser tant aclamats pel públic. A partir d'aquí, d'aquesta música religiosa només va tenir una certa importància un gènere, "el Réquim", un tipus de música composta per a la misa dels difunts. D'aquest destaca "El Réquim de Mozart".
 • Period: to

  Querella dels bufons

  Consisteix en una controversia parisiana que va enfrontar durant dos anys als defensors de l'òpera francesa, agrupats en un grup dels quals n'era l'encapçalador Rameau i, per altra banda, els defensors d'implantar un tipus d'òpera procedent d'Itàlia que s'ajustava als ideals classicistes de sencillesa i claritat, que el líder d'aquest grup era Rousseau. Aquest enfrontament va beneficiar el sorgiment d'una nova figura, gLUCK, que intentà reconciliar els dos grups enfrontats amb una òpera seria.
 • Boccherini (1743-1805)

  Fou un compositor i violoncel·lista italià que s'instalà als 25 anys a Espanya, lloc a on desenvoluà gran part de la seva carrera com a compositor. Així mateix, la seva estada a terres espanyoles va permetre que aquest fos l'encarregat d'introduir la nova música a Espanya. Quant a la seva obra, aquest va dur a terme 124 quintets de corda, 90 cuartets de corda, 48 trios, més de 21 sonates, 28 simfonies i 12 concerts per a violoncel i orquestra.
 • Mozart (1756-1791)

  Wofgang Amadeus Mozart fou un compositor i pianista austríac que va ser el mestre del Classicisme, sent un dels músics més influents i destacats de la història. Començant la seva trajectòria des de ben jove, a partir dels quatre anys, formà una gran quantitat d'obres musicals, que barrejaven la gràcia de les creacions italianes amb el rigor tècnic de la música alemanya. Tanmateix, a part de les seves obres, destaca per a ser el primer a defensar la figura del músic independent.
 • Beeethoven (1770-1827)

  Fou un compositor, director d'orquestra i pianista alemany que va tenir influència durant dos perídoes: el Classicisme i el Romanticisme. Igual que Mozart és considerat un dels músics més importants dins de la història de la música. Aquest va abastar tots els gèneres musicals, en els quals desenvolupà una temàtica sentimental, amb una pinzallada d'una radicalitat musical. De les seves obres destaquen les nou simfonies, concerts per a piano, per violí i violoncel.
 • Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788)

  Fou un músic i compositor alemany. Aquest és considerat un dels fundadors de l'estil càssic i un dels compositors més importants durant el període galant. Aquest va dur a terme grans innovacions com l'accentuació del règim de la melodia acompanyada harmònicament. Així mateix, també va contribuir en el desenvolupament de la forma sonata per a piano i va produir una música més senzilla que la del seu pare. De la seva obra destaquen 6 sonates per a orgue i sonates per a flauta i piano.
 • Period: to

  BALLET I DANSA CONTEMPORANIA

  Després de la gran decadència, el ballet ressorgeix a Rússia
  - Els ballets russos van tenir una gran influència a París.
  - L'empresari i director Diaghilelva amb Forkine i diferents ballarins va produir grans espectacles
  La combinació de ball , música i vestuari van permetre una gran importància al ball
  - L'exili de molts ballarins va permetre que s'extengués
  A la segona meitat, les companyies russes obtenen una força més important i incorporen expressivitat dramàtica i virtuosisme tècnic
 • Carlo Blasis (1798-1878)

  Fou un coreògraf, ballarí, compositor i escriptor italià. És conegut per definir la tècnica de la dansa en el seu "codi de Terspsicore" l'any 1830, la tècnica de marcació, que consisteix en que el ballarí fixa un punt i torna el cap abans del cos. Va dirigir la famosa es escola de ball d'on van sortir les ballarines més famoses de l'època, Blondy i va compondre més de cent balls
 • Escenaris Romàntics

  A diferència d'altres èpoques musicals, el Romanticisme, a causa del fet que té una gran influència en els diferents gèneres, fa que s'hagin de dur a terme concerts en diferents escenaris. Per la qual cosa, en aquesta època hi ha: "concerts públics", com simfonies, òperes. "salons privats", llocs més privats on es solia representar la música de cambra i "música en família", representacions musicals que es feien en cases o llocs familiars, on destacava el gènere del Lied.
 • Òpera Italiana

  Aquest és el país progenitor d'aquesta òpera, on al llarg del temps, en aquest la seva importància va anar augmentant. Dins d'aquesta òpera italiana van destacar dos grans corrents: "El Bel Canto", un tipus d'òpera que el seu objectiu era l'exhibició del cant a través de formes melòdiques d'una gran exigència tècnica. L'altre corrent era e l "Verisme", gènere que relacionat amb el naturalisme i realisme, per la qual cosa presentava arguments de la vida quotidiana, sense cap ideal romàntic.
 • Òpera francesa

  Aquesta va tenir una gran rellevància en aquest segle XIX en el país francès. D'aquest també se'n troben dos estils: "La gran òpera", un òpera caracteritzada per a grans muntatges escenogràfics, grans cors i escenes multitudinàries i "l'opereta", una estil operístic que barrejava els fragments cantats i parlats dins d'un argument que solia ser de caràcter humorístic. Un exemple d'aquest tipus d'òpera és l'obra "Bella Helena" d'Offenbach
 • Òpera Alemanya

  Aquest tipus d'òpera que es trobava en aquest país, consistia en una òpera basada en els ideals dels poetes i filòsofs alemanys, la qual presentava arguments llegendaris, en els quals la naturalesa i els elements sobrenaturals tenien una gran importància. D'aquesta òpera cal destacar característiques com la recerca de la fusió de totes les arts en les diferents obresm o la utilització de la tècnica leitmotiva, una tècnica per a representar personatges, fets...
 • Òpera espanyola

  Pel que fa aquest gènere en l'Estat Espanyol, en aquest segle XIX, aquest s'allunya de les influències d'altres manifestacions d'altres paÏsos promou un gènere propi que fins aquell moment no havia tingut èxit: la Zarzuela. No obstant això, a falta de recursos econòmics, aquest gènere va haver de reduir la seva producció escenogràfica i es va reduir, anomenant-se "Gènere Xic", fent que aquesta només fos encarada cap a les classes més populars.
 • Period: to

  Òpera

  Durant aquest Romanticisme, l'òpera va aconseguir una gran evolució, fetn que aquest gènere arribés al seu màxim, convertint-se amb un dels espectacles preferits de la burgesia. A causa d'això, es van construir una gran quantitat de teatres per a ser representada i els cantants es van convertir en autèntics déus. Aquest gènere va tenir importància en diferents punts d'Europa
 • Period: to

  Romanticisme

  Aquest tipus de música va ser present durant tot aquest segle XIX, amb diferent data d'acabament durant tot el país, on aquesta música va ser la continuació de la música classicista
 • Period: to

  Romanticisme Primerenc

  Aquesta primera etapa romanticista està caracteritzada per a tenir una gran influència del compositor Beethoven, que la seva música va servir d'enllaç entre les dues èpoques. En aquesta època sorgeixen manifestacions que innoven i combinen la música classicista. Dins d'aquesta etapa un dels autors importants va ser Schubert
 • Hector Berlioz (1803-1869)

  Aquest fou un compositor francès que va ser conegut per la simfonia fantàstica, estrenada l'any 1830. Aquest va ser el màxim representant de la òpera francesa. A través d'aquesta simfonia fantàstica, va dur a terme una revolució estètica augmentant l'ús del gènere literari en l'òpera, com també va establir l'ús de la música programàtica com el gènere dominant a les obres orquestrals romàntiques. Així mateix, també va ser l'autor del "Tractat d'instrumentació i orquestració modernes".
 • Schumann (1810-1856)

  Fou un compositor i pianista romàntic alemany. Aquest destaca per a dur a terme composicions inspirades en l'exaltació i la malenconia (amors, intents de suïcidi, bogeria, somnis...) Aquest va contribuir amb gran importància en la cristal·lització del romanticisme, a través de melodies amb un toc intimista i harmònicament refinat, especialment, amb l'instrument del piano. A part de l'instrument del piano també va tenir presència en el gènere del Lied, la música de cambra, orquestra o concerts
 • Felix Mendelssohn (1809-1847)

  Fou un compositor alemany, pianista i director d'orquestra del primer període del Romanticisme, el qual va ser considerat un dels creadors d'aquest Romanticisme musical, aportant un sentit tradicional de forma. A causa que va ser molt bo en les facetes de pianista, compositor i director d'orquestra, d'aqeust trobem una gran quantitat d'obres: cinc simfonies, set obertures, diverses obres de piano i orquestra, com també de violí i orquestra, entre moltes altres,
 • Fanny Elssler (1810-1884)

  Fou una ballarina austríaca. Des de ben petita ja formava part del cos infantil de ball més important dels teatres de Viena. Als quinze anys va obtenir una gran fama, sent contractada amb la seva germana Teresa en companyies de Milà, Nàpols, Berlín, Londre i, finalment, París, on va aconseguir el major èxit. No obstant això, és coneguda per a ballar el famós ball del "Diablo cojo" de l'any 1836
 • Liszt (1811-1856)

  Franz Liszt va ser un compositor i pianista. Aquest es caracteritza per a ser el creador del poema simfònic, com també de la moderna tècnica de la interpretació de piano. Tanmateix, també va ser un dels autors que va introduir aquest virtuosisme romàntic a través de l'instrument del piano amb obres de Haydn, Mozart i Beethoven. De la seva producció musical, cal destacar que va tocar dotze estudis trascendentals, sis estuids de Paganini, una sonata en si menor, tres sonets de Petrarca...
 • Richard Wagner (1813-1883)

  Wagner fou un compositor d'òpera, director d'orquestra i teòric musical alemany. Aquest destaca per a ser el creador del drama música i per a ser el renovador del gènere de l'òpera, on a través d'establir unes bases en l'òpera alemanya, basada en que l'acció dramàtica té més importància sobre el virtuosisme vocal, va permetre ampliar l'horitzo del teatre dins d'aquest gènere. A causa d'aixo`, les seves composicions tenien una harmonia rica i utilitzaven la tècnica del leitmotiv.
 • Jaques Offenbach (1819-1880)

  Fou un compositor i violoncel·lista alemany, amb nacionalitat francesa, que es caracteritza per a ser el creador del gènere de l'òpereta, com també per a ser un precursor de la moderna comèdia musical. Aquest destaca per la seva gran llista d'obres compostes, 97, tot i que només en van ser publicades 94. D'aquestes obres cal destacar titols com "La Bella Helena" o "Madame Papillon"
 • Música Programàtica

  És un tipus de música que es trobava en altres èpoques, però que gràcies a la seva importància es pot considerar que va sorgir en aquest Romanticisme. Aquest tipus de música tenia l'objectiu d'evocar idees o imatges a través de la música. Davant d'això dins d'aquest gènere hi ha dues formes: "la simfonia programàtica", basada en una simfonia de caràcter descriptiu, de la qual destca H.Berlioz i "el poema simfònic", que tracta elements poètics i descriptius, del qual destaquen Strauss o P. Dukas
 • Niccolò Paganini (1782-1840)

  Fou un violinista, violista, guitarrista i compositor que va tenir una gran importància en la primera etapa del Romanticisme. Tot i així, va destacar en l'instrument del violí, ja que va ser un dels violinistes més virtuosos que mai han existit, gràcies a la seva gran entonació i la seva gran desenvolupació tècnica que tenia amb l'instrument. Aquest va dur una gran quantitat d'obrs: 24 capritxs, 12 sonates, 18 centoni di sonate per a violí i guitarra, 12 quartets i també obres arrenjades.
 • Franz Schubert

  És un d'aquest compositors del Romanticisme Primarenc que va enllaçar el Classicisme amb el Romanticisme. Un dels seus gèneres amb els quals va aconseguir tenir més importància va ser amb el Lied, peça formada per una veu i piano, on d'aquest tipus de gènere va composar més de 600 composicions. No obstant això, aquest també va escriure música per a orquestra, òperes, música de cambra o música religiosa, amb obres destacades com: Simfonia número en Re Major o La Truita un dels seus Lieders.
 • Chopin (1810-1849)

  És considerat el millor compositor polonès de la història gràcies a les seves composicions per a piano, instrument per al qual va compondre quasi exclusivament. Aquest va mostrar una gran predominança en aquest instrument del piano, per la qual cosa va ser anomenat "El poeta del piano". A partir d'aquí, a través d'aquest va aportar en aquest moviment del romanticisme una gran producció plena d'intuïcions harmòniques. D'aquest destaquen: 2 concerts de piano, 3 sonates, 4 scherzos, entre altres.
 • Period: to

  Romanticisme Ple

  En aquesta època, el Romanticisme aconsegueix expandir-se per arreu d'Europa, fent que París es converteix-hi amb la ciutat cultural del món. Així mateix és l'epoca del sorgiment d'aquesta característica del virtuosisme musical amb autors com Listz, en el piano o Paganini, al violí. Així mateix també apareix el gènere de la Música Programàtica o descriptiva
 • Camille Saont - Säens (1835-1921)

  Va ser un compositors francès, que fou un dels fundadors de les primeres bandes sonores. Aquest va ser un gran compositor amb la realització de diferents tipus de gèneres musical: música simfpnica i concertant, òpera, música de cambra, piano, orgue, música religiosa i profana o cançons
 • Modest Mússorgski (1839-1881)

  Va ser un dels compositors nacionalistes russos més originals i influents del segle XIX. Durant la seva trajectòria va composar obres relacionades amb aquesta temàtica del país, on de les seves obres, la més destacada és l'òpera Borís Godunov, de l'any 1868, basada en el drama de l'escriptor rus Aleksandr Puixkin. No obstant això, també va dur a terme altres obres com la titulada Quadres d'una exposició de l'any 1874 o El matrimoni de l'any 1868.
 • Mikhaïl Glinka (1804- 1857)

  Va ser el primer compositor rus en aconseguir el primer reconeixement del seu propi país, ja que va ser l'impulsor d'aquest nacionalisme rus. Aquest se'l coneix amb el nom del "pare de la música clàssica russa". Aquest va composar diferents obres operístiques, les quals van tenir una gran importancia en altres compositors rusos, un dels el Grup dels Cinc, que van ser aquells que van agafar el relleu del compositor, madurant aquest estil distintiu musical que rus que buscava Glinka
 • Antoni Dvorák (1841-1904)

  Fou un compositor bohemi del Nacionalisme, que va dur a terme llenguatges de la música tradicional de Moràvia i del seu país natal, Bohèmia. Aquest va dur a terme un estil propi que és conegut amb el nom de "romàntic-classicista de síntesi". Quant al seu treball muscial, aquest va dur a composar música simfònica, per cor, música de cambra, concerts, moltes òperes i altres peces orquestrals i vocals-instrumentals.
 • Felip Pedrell (1841- 1922)

  Va ser un compositor, pedagog musical, musciòleg i crític musical català, que va encapçalar el movment nacionalista català. Aquest va dur a terme diferents viatges a Itàlia i a França, que li van permetre ser el primer músic modernista català a contactar amb música estrangera, el qual, aquest contacte va ser essencial per a definir les tendències musicals que va dur a terme com a compositor culta i popular. Així mateix, també va introduir la música de Wagner a Espanya i Catalunya.
 • Edvard Grieg (1843-1907)

  Va ser un compositor i pianista noruec. Aquest va ser conecut, principalment, per la seva musica incidental de l'obra titulada "Peer Gynt" del dramatur Henrik Ibsen. Aquest és considerat el compositor nacionalista que va partir del folklora de la terra noruega. A partir d'aquí, en la seva producció musical, va dur a terme diferents tipus de gèneres: Simfonies, sonates, quartets, balades, Lieders, quintets, trios o també diverses peces únicament per a piano.
 • Period: to

  Nacionalisme Rús

  Aquest nacionalisme rús es va dur a terme gràcies al promotor Mijail Glinka. La música que es duia a terme en aquest moviment, tot i no ser músics professionals, era una música d'una gran qualitat, amb temes tradicionals d'inspiració i altres recursos del folkre com: ritmes, instruments, antigues escales... En aquí també es va formar un tipus de musical gràcies a un grup de nacionalistes anomenat "Grup del cinc"
 • Period: to

  Nacionalisme Bohemi

  Aquest nacionalisme va tenir una gran importància en l'actual República Txeca, ja que la seva gran riquesa, va permetre imposar un tipus de música originaria del territori, eliminant aquestes influències austrohongareses i alemanyes que havia tingut anteriorment. A partir d'aquí, gràcies al progenitor d'aquest moviment, Bedrich Smetan, en aquest territori es va implantar un tipus de música basada en el cant coral, que va ser desenvolupada per diferents autors com: Antoni Dvorák o Janácek
 • Period: to

  Nacionalisme Hungar

  gual que en altres països europeus, Hongria també va tenir aquest predomini de l'escola nacionalista. Aquest moviment nacionalista es va dur a terme gràcies a dos autors: Bela Barók i Zoltán Kodály, els quals van recopilar elements folklòrics dels seus país, a través d'una funció etnomusicològica, com també elements investigats en els viatges que duien a terme a altres països, que els va permetre formar una música hungara musicalment rica.
 • Period: to

  Nacionalisme en altres països

  Així mateix, el nacionalisme també es va expandir en altres territoris tant a fora com a dins d'eruopa, com seria el nacionalisme Nord.Americà, amb l'autor George Gershwin, el nacionalisme Sud-Americà, que va destacar, bàsicament. a Brasil, amb l'autor Heitor Villalobos o també el nacionalisme anglès, amb el compositor Elgar com a màxim representant
 • Period: to

  Romanticisme Tardà

  En aquesta època és quan es desenvolupen les millors obres de l'òpera dels operistes més destacats: Wagner i Verdi. Així mateix, en aquesta també apareixen les noves corrents del Nacionalisme i el Post-Romanticisme
 • Period: to

  Nacionalisme

  Els diferents moviments d'autonomia, i diferents moviments polítics nacionalistes també van tenir influència en la música. Això, dins d'aquest àmbit musical, va desencadenar amb una major importància de la tradició i la recerca de materials musicals propis de cada territori. Això va provocar que en aquesta època, cada país tingués la seva pròpia música, fent que molts països rebutjessin la música que havien rebut d'altres països
 • Period: to

  Nacionalisme escandinau

  Pel que fa aquesta nacinalisme escandinau aquest estava dominat per a dos autors: Edvard Grieg i Jan Sibelius, on a partir d'aquest, es va aconseguir una gran recol·lecció de danes, cançons populars de l'època o llegendes populars filandeses, que totes aquestes van permetre formar aquesta música arrelada a la terra escandinava. No obstant això, dins d'aquest període, hi va haver enfrontaments també dels nacionalistes amb conservadors que volien matenir la música que hi havia anteriorment.
 • Léos Janácek (1854- 1928)

  Fou un compositor, tèoric musical, folklorista i professor Txec, que es va inspirar amb Moràvia i altra música popular del seu país, per a poder crear un estil musical original i modern. Aquest va destacar per les seves òperes, que van ser considerades una de les més importants dels inicis del segle XX, encara que també va dur a terme composicions orquestrals, música vocal i coral, obres per a piano, obres religioses o obres de cambra.
 • Edward Elgar (1857-1934)

  Fou un compositor anglès, que va ser el màxim representant de l'escola modernista anglesa. La seva principal obra orquestral és la titulada "Variacions Enigma", que va ser molt ben rebuda per al públic. No obstant això, a part de música orquestral. també va compondre oratoris, música de cambra, simfonies i obres concertants, d'entre les quals van tenir una gran popularitat les titulades "Marxes de Pompa" i "Circumstància".
 • Mihail Ippolitov-Ivanov (1859-1935)

  Compositor, director i mestre que va ser l'altre fundador de les bandes sonores. Va crear una gran quantitat d'òperes, musica orquestral, música de cambra i cançons
 • Issac Albéniz (1860-1909)

  Fou un compositor i intèrpret de piano català que va tenir una gran rellevància internacional, però, especialment, en el nacionalisme català. A causa de la seva mort a una edat jove, 49 anys, aquest només va escriure obres per a piano, sis òperes, encara que algunes estaven inacabes o esbossades, i més de dues dotzenes de cançons, de temes diversos per a ser tocades per una orquestra i també en el gènere de la música de cambra. La seva música es basava en el paisatge de la Península Ibèrica.
 • Grup dels cinc

  Consisteix en un petit grup de compositors nacionalistes russos, que van formar aquest grup ja que tenien el desig de crear un art musical propi de Rússia, prescindint de les formes d'Europa. Durant el temps que va estar vigent, va dur a terme diferents tipus de moviments per a aconseguir un estil pròpiament rus, componen òperes sobre temes russos, un objectiu que no van aconseguir, ja que l'any 1870 es va començar a dissoldre
 • Claude Debussy

  Fou el compositor més important del moviment de l'impressionisme musical. Aquest és important per a manifestar totes aquestes innovacions d'aquest moviment a través de diferents instruments com: el piano amb obres com: "Deux Arabesques" o "Pour Le Piano", obres per a dos pianos "Petite Suite", òpera, Lied i música vocal i cantates, música per a instrument solista i orquestra i música de cambra.
 • Jean Sibelius (1865-1957)

  Fou un dels compositors finlandesos més populars de finals del segle XIX, principis del XX. Aquest va ser molt important, atès que la seva música va tenir un gran paper en la formació de la identitat nacional finlandesa. De les seves obres van destacar diverses simfonies, com la titulada "Kullervo", com també poemes simfònics, diverses obertures, suites o composicions per a orquestres i cors.
 • Enric Granados (1867-1916)

  Fou un compositor i pianista català, que, juntament amb Albéniz, va ser el creador de l'escola moderna de piano. Aquest és conegut per la seva obra pianística, concretament, la seva suite Goyescas, de l'any 1911,que es va basar en l'òepra del mateix nom. La seva creació de les escoles de Barcelona i l'Acadèmia Granados ha format talentosos pianistes com Frank Marshall i Alúcia de Larrocha. Així mateix, cal destacar que l'estil que desenvolupava es basava en Chopin i Schumann.
 • Serguei Diàguilev (1872-1929)

  Va ser un emprasari rus i fundador dels Ballers Russos, que va ser una companyia de ball que va permetre el resorgiment del ballet a Europa a partir del segle XIX.
 • Serguei Rakhmàninov (1873-1943)

  Va ser un compositor, pianista i director d'orquestra rus. Aquest és recordat com un dels pianistes més influents del segle XX, ja que tenia una facilitat tècnica i rítmica llegendàries, ja que les seves grans mans podien tocar intervals de trezenta de teclat, és a dir, amb una mà podia arribar a tocar dotze tecles. Dins del seu repartori van destacar bàsicament obres per a piano i orquestra, però també va composar obres com la "Aleko" de l'any 1892, com també dues simfonies i diversos preludis.
 • Max Reger (1873-1916)

  Fou un compositor, organista pianista i professor alemany post-romàntic. Tot hi tenir una vida creativa de poc més de vint anys, aquesta va compondre una gran quantitat de diferents gèneres: sonata, trios, sis cançons op 4, de l'any 1891, tres cançons per a cor i piano, tres peces per a orgue, dotze Visos-Capritx per a piano a quatre mans, vint danses alemanyes per a piano a quatre mans, set valsos per a piano, Lose Bläter per a piano, deu cançons per a mitja veu i piano o suites per a orgue.
 • Arnold Schönberg (1874-1951)

  És el compositor més important de l'expressionisme musical. Aquest va ser un dels primers expositors en utilitzar l'atonalisme. La seva tècnica és la dodecafònica, que consisteix en utilitzar sèries de notes. Aquest va realitzar diversos tipus d'obres com: suite per piano, concert per a violí, piano, simfonia de cambra, quartets, cinc peces per a orquestra, lieders, 2 gesänge, entre altres.
 • Charles Ives (1874-1954)

  Fou un compositor del segle XX, que va tenir una gran importància entre els anys 1906 i 1916. Aquest va començar a escriure des de molt jove, amb 14 anys, i va esciure obres com "Primera simfonia" de l'any 1908, "Massachusetts, 1840-1860" (1909-1915) o "Fast Slow and Fast, Tone Roads, per a orquestra de cambra" (1911) on en la majoria d'elles utilitzava aquesta característica atonal.
 • Manuel de Falla (1876-1946)

  Va ser un compositor andalús de música clàssica d'un gran renom universal. Aquest va ser una de les figures més rellevants dins del nacionalisme espanyol, que amb Isaac Albéniz i Enric Granados va formar aquesta trilogia de la màxima esplandor de la música nacional espanyola. Pel que fa la seva música, aquesta presenta arrels hispàniques, de la música francesa i les avantguardes europees. Dins de la seva producció musical va compondre ballet, òpera i música instrumental.
 • Richard Strauss (1864-1949)

  Va ser un director d'orquestra i compositor alemany de la música clàssica, que va destacar pels seus poemes simfònics, òperes i lieders. Dins d'aqeusta etapa post-romàntica va obtenir un gran èxit, tot i que és un personatge singular en la hsitòria de la música, a causa de la seva influència exercida sobre els seus contemporanista com també per l'autonomia d'una obra sense fissures ni discontinuïtats. Tanmateix, aquest també va compondre obres orquestrals, ballets i obres per a cor musical.
 • Rudolf von Laban (1879-1958)

  Fou un coreògraf i tèoric de la dansa expressiva. Aquest va ser el fundador de la dansa moderna, l'estil expressionista, amb els seus alumnes Mary Wigman i Kurt Jooss. Se'l coneix per a ser el creador de "La Labanotació", un sistema de notacions de moviments que deia que la dansa presentava moviments geomètrics. També va teoritzar sobre els diferents plants de moviments (horitzontal, vertical, sagital ) i sis categories que escribien el moviment: cos, ritme intern, la interralació, la forma...
 • Mikhaíl Fokine (1880-1942)

  Va ser un dels coreògrafs russos més importants de la dansa clàssica. Durant la seva carrera va presentar diferents obres com: "l'oceel de foc, Narcís, Carnaval, L'espectre de la rosa o "Thamar"
 • Bela Bartók (1881- 1945)

  Fou un compositor i pianista hongarès quejuntament amb Kodály va ser considerat el compositor hongarès més important del segle XX. Gràcies a les investigacions sobre la música folklòrica, és considerat un dels fundadors de l'etnomusciologia, un estudi que classifica la música oral de tot el món. Aquest va ormar part del grup de compositors que utilitzaven característiques per a composar del segle XVIII, fent que composés divereses composicions orquestrals, corals, de cambra, piano i escèniques.
 • Zoltán Kodály (1882-1967)

  Va ser un compositor, musicòleg i pensador hongarès, que juntament amb Bartók va ser considerat el millor compositor del segle XX. Pel que fa la seva producció musical, aquesta va escriure un concert per a orquestra, l'any 1939, un trio per a dos violins i violes, un duo per a violí i violoncel, una sonata per a violoncel sol, una missa, Laudes per a cor i orgue, danses i també variacons musicals.
 • Bedrich Smetana (1824-1884)

  Fou un compositor txec, que va destacar per a ser el progenitor del nacionalisme bohemi, basat en aquest estil musical propi que va quedar lligat a les aspiracions independistes del seu país. Així mateix, aquest és conegut de manera internacional per la seva òpera "La núvia venuda", que es troba dins d'aquest famós volum titulat "La meva pàtria", en el qual s'hi troben cançons que descriuen el paisaitge del seu país. No obstant, també va dur a terme obres per a orquestra o música de cambra.
 • Heitor Villalobos (1887-1959)

  Va ser un compositor brasiler i capdavanter del nacionalisme Sud- Americà. Aquest va destacar per a escriure una gran quantiat dd'obres en el gènere de: les brasileres, choros, simfonies, treballs orquestrals,música de cambra, òperes, ballets, música de cines, obres per a guitarra i música per a piano.
 • Period: to

  POST-ROMANTICISME

  Paral·lelament al Romanticisme, també es desenvolupÀ aquesta etapa en que es produeixen les últimes accions del Romanticisme, que aquesta etapa es dur a terme a Alemanya i s'anomena Post-Romanticisme, que en l'àmbit expressiu com el tècnic, aquesta permet la prolongació del llenguatge romàntic
 • Max Steiner (1888-1971)

  Va ser un compositor de cinema austríac que, juntament amb Erich Gorngold, va permetre la professionalització de la música dins del cinema. Va començar la seva carrera com a arrenjadora a Broadway, on va crear partitures per a molts musicals novaiorquesos. Més tard va realitzar composicons que va fer que treballes amb directors importants com: John Ford, King Vidor o Raoul Walsh
 • Period: to

  RAGTIME

  Estil musical que consistia en un estil pianústic en el qual es tractava la música per a piano amb un compàs binari, on el músic amb la mà esquerra feia l'acompanyament a base d'acrods saltats de corxera mentre que amb la dreta realitzava melodia de sonoritat baixa. Aquest és un precessor del jazz.
 • Arthur Honegger (1892-1955)

  Va ser un compositor suís que va formar part del "Grup dels Sis". Aquest va escriure peces musicals com: simfonies, moviments simfònics, concentrs i altres tipus de peces com Preludis o Suites. La seva obra més important va ser la titulada "Pacífic 231" en la qual imita el so d'una locomotor de vapor.
 • Anton Bruckner (1824-1896)

  Va ser un compositor i organista austríac de principis del Post-Romanticisme. Aquest va destacar per a les seves simfonies, misses i motets. No obstant, les simfonies són el gènere més destacat, ja que gaudeixen de gran reconeixement per la seva profunditat i ambició emocional. Així mateix, després de la seva mort, es va descobrir també que havia escrit un quartet de corda en do menor, com a obra primerenca d'estudiant.
 • Erich Wolfang Korngold (1897-1957)

  Va ser un compositor austríac que va realitzar gran part de la seva carrera als Estats Units i va ser un dels personatges que va permetre la professionalització de la música dins del cinema sonor. Aquest destaca per la seva producció d'òperes, música orquestral, piano, música de cambra, música incidental, però, sobretot, per la música per a cine
 • George Gershwin (1898-1937)

  Va ser un compositor estatunidenc, que va representar una de les figures més representants del nacionalisme Nord-Americà. Aquest és conegut, principalment, per la seva música simfònica i, especialment, la seva òpera titulada "Porgy and Bess". Aquest va ser un music amb unes arrels post-romàntiques de Serguei Rakhmàninov, que això li va comportar grans crítiques
 • Period: to

  FUTURISME

  Corrent més radical del segle XX sorgit a Itàlia l'any 1909. Tómmaso Marinetti. Moviment que consisteix en la introducció de sorolls i el sol de les màquines de música, inspriant-se amb la societat industrial de la societat del segle XX i desvincular-se del passat. Aquest no va tenir una gran durada de temps, però la seva manera de fer música, va tenir una gran influència en molts compositors contemporanis i també va donar ja la base de les tècniques de la música concreta
 • Period: to

  Nacionalisme espanyol

  Pel que fa l'escola nacionalista espanyola, aquesta es va caracteritzar per a fer resorgir el gènere de la Zarzuela. El seu màxim impulsor va ser el català Felip Padrell, que va recollir un gran material tradicional i folkloric a través d'escrits. A partir d'aquí, d'aquests en va treure diferents teories, les quals es van plasmar en les composicions musicals de compositors com: Albéniz, Granados, però, sobretot, Manuel de Falla.
 • Period: to

  ATONALISME

  Aquest sorgeix, principalment, per la pèrdua de la tonalitat que es va anar produint durant les èpoques anteriors. Davant d'això, aquest corrent sorgeix quant una sèrie de compositors, encapçalats per Arnold Schoenberg, decideixen imposar la disonancia al mateix nivell que la consonancia i escriure les seves obres amb una tonalitat concreta, que això va implicar que les notes tinguessin el mateix valor, sense jerarquies, produint una gran pèrdua d'equilibri en l'oïda, atès que sona desafinat.
 • Period: to

  DODECAFONISME O MÚSICA SERIAL

  Els fonaments d'aquest tipus de música els van desenvolupar Arnold Schoenberg i dos dels seus amics, Alban Berg i Anton Webern. A partir d'aquí doncs aquest es va formar, fent sorgir el moviment l'any 1923. Es va formar la manera de crear música d'aquest estil, que consisteix en dotze sons d'igual importància i sense relació entre ells, on a través d'aquests, sorgits de l'escala cromàtica, és a dir, distància de mig to entre notes, s'estableix una sèrie que s'anirà repetint al llarg de l'obra.
 • Period: to

  IMPRESSIONISME

  És un moviment que es troba entre el segle XIX i XX. Aquest té origen a la pintura, amb el difuminat. En l'àmbit musical serà d'origen francès, sent un dels moviments més famosos amb la figura de Claude Debussy. En aquest els autors busquen suggerir, donar una imporessió subjectiva a la realitat. Les característiques seves són:
  - Melodies desdibuixades
  - Harmonia lliure
  - Aplicació del nou concepte de timbre
  - Incorporació d'elements musicals orientals, tan melòdics o rítmics
 • Period: to

  EXPRESSIONISME

  Aquesta expressió sorgeix l'any 1911 en la pintura . Igual que en la música, la temàtica és l'home i la seva situació interior plena de conflictes i pors, la qual es vol mostrar amb la música
  Les principals característiques d'aquest tipus de música són:
  - Recerca de l'aspecte dramàtic mitjançant l'ús constant de dissonancies
  - Utilització d'un sistema atonal
  - Pèrdua del concepte de melodia a favor del cant recitat (sprechgesang)
  - Les peces d'aquesta obra són petites formacions de càmera
 • Period: to

  PRIMERA ETAPA DE LA MÚSICA DEL SEGLE XX

  En aquest període de temps es troben els corrents musicals de: l'impressionisme, l'expressionisme, l'atonalisme, el dodecafonisme, futurisme i neoclacissisme
 • Period: to

  NEOCLASSICISME

  Sorgí al voltant dels anys 20 com a reacció del Post-Romanticisme, l'Impersionisme i el Expressionisme, sent un dels moviments que aporta menys novetat en la música del segle XX
  A partir d'aquí, en aquest es torna a les formes clàssiques, buscant senzillesa, per així tornar a la comprensió de les obres musicals i el plaer de l'oïda, per això es recupera la tonalitat clàssica.
  D'aquest moviment, els màxims representatns van ser el francés Erik Satie i l'anomenat "Grup dels sis".
 • Period: to

  GÒSPEL

  És un estil musicla d'origen religiós que va sorgir al començament del segle XX, al voltant del 1900, als Estats Units entre la població afroamericana, el qual aquest estil es caracteritza per a presentar polifonies i síncopes. La seva melodia es basa en els himnes evangèlics del ressorgiment protestant del segle XIX.
 • Period: to

  MÚSICA EN EL CINEMA MUT

  La música existí abans que aparegués el so en el cinema, ja que en el cinema mut servia com acompanyament. Per això, instruments com el piano o un gramòfon, petites orquestres o bandes, es trobaven a les sales de cinema del segle XX per a fer d'acompanyament de la pel·lícula. La músicaprincipi la música va passar de ser un element per evitar el soroll de les bobines a un element de l'acció dramàtica amb música de autors com Beethoven, Medelssohn o Chopin.
 • Tómmaso Marinetti

  Fou un poeta, novel·lista, dramaturg i editor italià molt conegut per a ser el fundador del Futurisme. D'aquest cal destacar que va composar una gran quantitat d'obres partint de les característiques, sobretot, obres teatrals amb noms com: "LElettricità sessuale", "II tamburo di fuoco" o " Vulcano"
 • Gustav Maher (1860- 1911)

  Aquest va ser un compositor, director d'orquestra i pianista que va tenir gran influència en el moviment de l'atonalisme. Es caracteritzar per a compondre deu simfonies, divresos lieders, amb un de destacat, el titulat "Das Lied von der Erde". L'atonalitat en les seves obres es pot veure amb la utilització d'acords dissonants, fent que això violés les normes del contrapunt clàssic i donessin lloc a aquesta atonalitat present en la majoria de les seves obres
 • Anton Webern (1883-1945)

  Formava part de la Segona Escola de Viena i també era estudiant d'Arnold Schönberg. Va ser un dels impulsors del dodecafonisme, ja que les seves organitzacions sistemàtiques de l'altura, el ritme i la dinàmica van ser decisives per aquest estil musical. Aquest va composar un gran nombre d'obres de les quals predominen els Lieder, peces per a orquestres, peces per a violí i piano, entre altres.
 • APARICIÓ DE LES PRIMERES BANDES

  L'any 1908 va aparéixer la primera banda sonora, un conjunt de paraules, sons i música que acompanyen una pel·lícula amb una melodia composada . L'any 1914, les bandes sonores van agafar una gran força i va fer que algunes pel·lícules, quatre, tinguessin un fons musical específic, una de les més importants, Cabiria, que va incorportar la música de J.K. Briel,. Des d'aquest moment, les composicons d'aquest tipus es van anar extenent i cada estudi va arribar a tenir els seus propis compositors
 • Benny Goodman (1909-1986)

  Fou un clarinetista i director de jazz estatunidenc. És conegut com "el rei del swing", juntament amb altres autors com Glenn Miller i Count Basie. Va ser el director d'una de les big bands més importants de la seva època. Va desenvolupar la varietat més suau del gènere, el sweet bands i va ser el que va iniciar el gènere global del jazz. La seva cançó més famós és la titulada "Sing, sing, sing (with a swing)"
 • Period: to

  BLUES

  És un estil musical que va durar entre el 1910-1930 en la població negra nord-americana. Aquest presenta un caràcter melancòlic, amb una fòrmula harmònica constant i un compàs de quatre temps.
 • Gustav Mahler (1860-1911)

  Fou un compositor, director d'orquestra i pianista autríac més importants del post-romanticisme. Com a compositor va compondre deu simfonies i diversos cicles de lieder, entre els quals cal destacar el titula "Das Lied von der Erde (El cant de la terra)". Pel que fa en la faceta de director, el seu afany perfeccionista i la seva extrema professionalitat el van dur a ser un dels director més importants de l'època, arribant a ser nominat director de l'Òpera de Viena.
 • Erik Satie (1866-1925)

  Va ser un compositor i pianista francès, conegut amb el propi nom amb el que s'anomenava "gimnopedista". Va ser un dels màxims representants del Neoclassicisme i es trobava molt especialitzat en l'àmbit de la fonometrografia, és a dir, en mesurar i escriure els sons. La seva obra es caracteritza per a presentar peces musicals curtes, on destaquen cinc peces de música d'amoblament i altres obres en forma de sonata
 • El manifest dels sorolls

  És un document que va publicar Russolo l'any 1913. En aquesta va donar a conèixer els fonaments dels corrents, En aquest llibre l'autor classifica els instruments de l'orquestra futurista en sis families, que en destaquen : grinyols, xiulets, riures, crits, cops...
 • Louis Amstrong (1901-1971)

  Va ser un dels músics del jazz del segle XX que amb el seu talent va transformar el jazz en un estil de música popular. Tot i que va ser famos en l'àmbit de trompatista, també va tenir una gran fama com a a cantant de jazz, caracteritzat per una veu profunda i identificable. A partir d'aquí, al llarg dels anys la seva música va anar evolucionant, sent cada vegada més completa i amb un caràcter més popular. Una de les seves cançons més importants és la titulada " Hello Dolly"
 • Mamie Smith (1883-1946)

  Va ser una cantant, ballarina, pianista i actriu coneguda amb el sobrenom "la primera dama del blues". Aquesta va tocar blues i jazz, sobretot, el blues. Aquesta va tenir molta importancia en l'espectacle afroamericà i l'any 1920 va publicar un disc musical. La seva cançó de blues més destacada és la titulada "Crazy Blues"
 • Period: to

  Grup dels sis

  Va ser un grup de sis compositors francesos antimperessionistes i innovadors, formats amb el Saite, que tenien el lema "art nu" "S'ha acabat la música de núvols, onades i fragancies nocturnes, necessitem una música amb els peus a terra, música quotidiana...". Aquests sis compositors van ser: Geogres Auric, Louis Durey, Arthuer Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc i Germaine Tailleferre
 • Period: to

  JAZZ

  Aquest és un dels estils més importants d'aquest segle XX. Aquesta va sorgir principis d'aquest segle al sud dels Estats Units, que es basat en la improvització, la recerca del so i dels fraseig, en el swing i en les blue notes.
  Al principi era considerat un tipus de música folklòrica associada a la ciutat de Nova Orleans, però a partir dels trenta v a ser coneguda als estats units. A partir dels anys 40 ja és una música admirada arreu del món i a partir del 1960 es considera art.
 • Period: to

  COUNTRY

  Estil musical popular en els anys vint en algunes zones rurals de l'oest i el sud dels Estats Units, que combina la música folklòrica dels colons europeus, especialment els anglesos, irlandesos i escocesos, com també, el blues, el gòspel i d'altres d'arrels americanes. Aquest utilitza el banjo, la guitarra i el violí com a instruments prinicipals.
 • Period: to

  COUNTRY-BLUES

  Un tipus de blues dels anys vint que es caracteritza per l'ús d'instruments acústics, especialment, la guitarra. Una cançó d'aquest estil és la Spoonful Blues de Charley Patton
 • CINEMA SONOR

  Als 30 la música passa d'un acompanyament constant a una utilització més selectiva per a remarcar certs moments de la pel·lícula, música diegètica Un estil contrari a aquest, la música no diegètica, on la composició no estava subordinada a una font visual,
  Tots els estudis presentaven departaments musicals complets
  la música composada, no s'ajustava de manera precisa en l'acció cinematogràfica, fins quan Max Steiner va demostrar que es podia fer música original sincronitzada amb les imatges.
 • Period: to

  SWING

  Estil musical derivat del jazz d'aquest segle XX, que es caracteritza per a una interpretació del ritme marcat, però elàstica i impulsiva, que dona a la múica un caràcter ballable i més melòdic. Aquest va aparéixer gràcies a l'emigració de músics de Chicago i Nova Orleans cap a Nova York.
 • Period: to

  RUMBA

  Consisteix en un estil d'origen cubà dels anys 30, que es caracteritza per a tenir un ritme complex i la mètrica binària, amb un baix que segueix el ritme d'havanera i un acompanyament de percussió. Aquest ha tingut influència a Catalunya, inicialment en les civilitzacions gitanes i després s'ha convertit en un estil de música tradicional urbana arreu de Catalunya.
 • Johnny Cash (1932-2003)

  Va ser un cantant i compositor estatunidenc de música country. A través de la seva veu ronca, barrejava diversos estils d'Elvis Presley, Bob Dylan o Jerry Lee Lewis. Aquest va tenir una gran popularitat entre els anys 60 i 70, on va tenir una gran fama amb la venda de 50 milions d'àlbums. Una de les seves cançons més destacades és la titulada "Ring on fire"
 • Carl Pekins (1932-1998)

  Va ser un cantante estatunidenc pioner amb l'estil musical del Rockabilly, on també feia una barreja del rythm and blues i música country. Tot i patir un accident que no el va permetre desenvolupar del tot la seva carrera musical, va ser introduiït al Saló de la Fama del Rock and Roll, ocupant al lloc noranta nou i cent dels grans artistes de la Revista Rolling Stone. Una de les seves cançons a destacar és la titulada " Dixie Fried"
 • John Williams (1932)

  És el compositor de música de cinema més important, popular i conegut de tots els temps. És la persona viva que ha rebut més nominacions a l'Oscar, cinc vegades. És considerat l'artífex del retorn de les grans bandes sonores simfòniques i és membres de bandes molt importants, com serien la banda sonora de les pel·lícules "Star Wars", la de "Superman", "ET" o "Indiana Jones"
 • Alban Berg (1885-195)

  Fou un compositor austríac, que va ser alumne de Schönberg. Aquest formava part de l'escola de Viena. Aquest es va trobar inmers en el moviment de l'atonalisme i va ser l'impulsor, juntament amb Schönberg i Webern del dodecafonisme. A partir d'aquí, va escriure obres relacionades amb l'estètica expressionista, amb una sonoritat musical basada en la tonalitat i el vessant romàntic. La seva obra més coneguda és la titulada "Wozzeck"
 • Peret (1935- 2014)

  Va ser un cantant, guitarrista i compositor espanyol d'origen gitano considerat el màxim exponent de la rumba, especialment, a Catalunya i Espanya. Aquest ha tret diferents discs com"Peret 1967" o "Una lágrima 1972". Una de les seves cançons més destacada és la titulada " Mig amic".
 • Elvis Presley (1935-1977)

  Va ser el un cantant i actor estatunidenc considerat "el rei del rock and roll" o simplement "el rei". Aquest ha elaborat una gran quantitat de cançons: "can't help falling in love" o "Hound dog" i també ha participat en diverses pel·lícules com "Flaming Star". Així mateix, dins del gènere del rock una de les cançons amb la qual va tenir molt èxit va ser la dinàmica i energètica cançó "Jailhouse rock"
 • Pierre Schaeffer ( 1910-1995)

  Fou un enginyer, investador, tèoric compositor i escriptor francès que es caracteritza per ser el creador de la música concreta, com també de la electroacústica. Atès que la seva música es basava totalment en gravar i treballar-la a l'estudi, el seu mètode compositiu es basava en enregistrar en un magnetòfons sons quotidians com el so d'una campana, soroll d'un tap obrint una ampolla... que després passava d'una cinta a una altra anant-los combinant i canviant-los de velocitat.
 • Period: to

  CÚMBIA

  Estil de l'Amèrica Central que combina element melòdics d'hispània, ritmes d'influència africana i components harmònics americans.
 • Period: to

  RHYTHM AND BLUES (R&B)

  Estil derivat del blues, el gòspel i el jazz dels anys quaranta a través de música popular afroamericana que es toca amb la finalitat de ser ballada.
  Una cançó a destacar és la "Blueberry Hill" de Fats Domino
 • Rodolfo Aicardi (1946-2007)

  Va ser un cantautor de música colombiana, especialment, del gènere de la Cúmbia. Aquest va expandir-se arreu del país europeu i l'asiàtic, amb cançons com "El caminito", "Boquita de caramelo", "Enamorado" o "Tabaco y Ron". Malgrat això, la cançó amb la qual va obtenir més èxit va ser amb la titulada "La Colegiala".
 • Elton John (1947- encara és viu )

  És un cantant, compositor i pianista considerat un dels referents de l'estil pop-rock. Aquest porta una carrera de més de cincuanta anys, on ha aconseguit la publicació de trenta àlbums d'estudi i ha vengut més de tres-cents milions de copies en el món. Ha elaborat cançons com "Candle in the Wind" de l'any 1997, que va ser re-escrita per la mort de Diana de Gales, però la seva cançó més popular és la titulada "Your song".
 • Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

  Va ser un un dels compositors més importants e la música clàssica del segle XX, però, no obstant això, aquest també va ser molt important en la música electrònica. D'aquesta música va compondre obres com "Gesang der Jüngline", El cant dels adolescents, la peça més destacada d'aquest corrent musical. Així mateix, aquest era el que dirigia "L'Estudi de música electrònica de Colònia" on formava les seves diferents composicions musicals.
 • DAVALLAMENT DE LA IMPORTÀNCIA DEL CINEMA I LA MÚSICA

  A partir dels anys cinquanta el creixement televisiu als Estats Units va fer que la influència del cinema comencés a reduir-se, fent que les taquilles baixessin en picat i les empreses cinematogràfiques prenguessin mesures per a sostenir-se Això va provocar que durant aquesta dècada dels cinquanta les bandes sonores, juntament amb Hollywood, comencessin a decaures, perquè les companyies volien melodies i temes senzills
 • Period: to

  MÚSICA ALEATORIA

  Moviment sorgit els anys 60, que reacciona al Serialisme, intentant introduir a la música més llibertat de composició.
  Consistia en una música indeterminada, que tenia una funció a l'atzar, aleatoria i amb una gran llibertat de l'intèrpret, ja que el compositor deixava a les mans del músic i confiava en ell perquè formés una música única. Per a aconseguir aquesta llibertat interpretativa musical altetoria, els compositors utilitzaven notacions molt lliures i suggerents amb textos molt creatiuS.
 • Period: to

  MÚSICA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX

  Aquesta és la música de la segona meitat del segle XX, en la qual s'hi troben els moviments: Serialisme Integral, Música Concreta, Música Electrònica. Música Aleatoria i Altres tendències
 • Period: to

  SERIALISME INTEGRAL

  El Serialisme Integral va ser un moviment que consistia en l'aplicació del concepte de serie, introduït per a Dodecafonisme. Aquest volia convertir-se en un sistema complert, estructural i proporcional, però en veritat va ser totalment al contrari, ja que va donar una música freda, amb timbres i sons ordenats en series de dotze graus cada una i amb un alt grau d'elaboració prèvia, atès que el compositor organitzava la obra com si fos una peça de puzzle
 • Period: to

  MÚSICA ELECTRÒNICA

  Sorgeix de la música concreta. Aquest es basava en la gravació de diferents sons reals que posteriorment es manipulaven, però, a diferència de la música concreta, la música és creada totalment en el laboratori, són sons que no existeixen en la realitat, sinó que es crean i es graben.
  D'aquesta música també cal destacar que va unir-se amb la música concreta, donant lloc a peces musicals amb un contingut amb so real i altres creacions a través de mitjans electrònics: és l'electroacústica
 • Period: to

  MINIMALISME

  Minimalisme o més coneguda amb el nom de Música Repetitiva. Aquesta va néixer als Estats Units a principis dels anys 70. Consistia en una música de creació sencilla a través d'elements melòdics que es van transformant de manera minúscula i interrumpudament al llarg de l'obra, és a dir, consisteix en formar una petitula cèl·lula melòdica que es va repetint constantment, introduint canvis insignificants en cada repetició.
 • Period: to

  NOU ROMANTICISME O NOVA SIMPLICITAT

  El nou romanticisme o Nova Simplicitat: Aquesta tendència musicals va sorgir a Alemanya. Els compositors que pertanyen a aquest corrent rebutjen aquesta pràctica de l'experimentació i de la complexitat que caracteritza a totes aquestes obres contemporanies. Per tant, introdueixen elements nous juntament amb els tradicionals.
 • Period: to

  COOL-JAZZ

  És un estil contraposat al bebop. Consisteix en una música de cambra molt treballada i fresca, molt racional i amb més equilibri i passió que el bebop. A partir d'aquí, partint de les influències de la música europa, era atonal i la interpretació es feia a través d'un diàleg concertant entre els instruments, en l0ús de contrapunt i imitació.
 • Period: to

  ROCKABILLY

  Estil musical originals als anys cincuanta del segle XX al sud del Estats Units, que combina el rock and roll i el country.
 • Period: to

  MÚSICA CONCRETA

  És un corrent que es va inspirar amb el Futurisme, ja que utilitza qualsevol tipus de soroll extret de la realitat. El compositor surtIa al carrer amb una gravadora i anava recopilant tot tipus de sorolls interressants, on més tard els polia en el laboratori musicals i muntava una cinta magnetofònica. Per tant, en aquesta música, l'intèrpret és substituït per un mangetòfon i el compositor presenta una obra definitiva i objectiva, utilitzant per primera vegada aparells electrònics.
 • Miles Davis (1926-1991)

  Va ser un dels músics més influents en l'estil del cool-jazz, després de la II guerra mundial. Aquest va composar el bebop, va fer enregistraments i també va composar una gran quantitat de quintets i sextets. Una de les seves obres importants és "So What".
 • Period: to

  FREE JAZZ

  Consisteix en un estil amb una gran influència de la nova música occidental contemportànica, el qual es tracta d'un tipus de jazz que fugia de les característiques més típiques, com el beat, pulsació regular, el chorus o l'harmonia total, aocnseguint una harmonia contrapuntítica i ràpides imitacions en els diàlegs entre el conjunt i els solistes. Així mateix, aquest només vol sorprendre a l'oient.
 • Period: to

  SOUL

  Estil popular dels Estats Units de finals dels anys cincuanta elaborat per músics afroamericans, que presenta la barreja d'elements del rythm and blues i el gòspel. Predomina per l'emotivitat i intimisme de les lletres.
  Una cançó d'aquest estil és "Respect" de Aretha Franklin
 • Period: to

  BOSSA NOVA

  Estil d'origen brasiler, que combina elements tradicionals brasilers i, especialment, la samba i el jazz.
  Una cançó és la titulada "Garota de Ipanema"
 • Period: to

  ROCK AND ROLL

  Estil de mitjans dels anys cincuanta del segle X dels Estats Units, que es caracteritza per al seu compà se quatre per quatre, accentuat en els temps segon i quart.
 • Madonna (1958- actualitat)

  És una cantaautora, actriu i empresaria dels Estats Units que és considerada la cantant referent del gènere Dance. Aquesta ha destacat per diferents cançons amb èxit com: "Like a Virgin", "Material Girl", "Like a Prayer" o "Frozen". També ha participat amb pel·lícules com "Evita" de l'any 1996, però destaca en la música i per la seva gran producció musical i posada escena ha estat anomenada "la reina del pop".
 • Michael Jackson (1958-2009)

  Va ser "el rei del Pop". Gràcies a les seva música, dansa, la seva vida personal s'ha convertit amb una figura mundial de la cultura popular i una estrella del pop. De la seva discografia es poden destacar un gran nombre de cançons com: "Black or White", "Scream" "Thriller", però una de les més famoses que va compondre va ser "Bill Jeans".
 • James Brown (1933-2006)

  Va ser un cantant de soul, funk i rock estatunidenc que va ser considerat el padrí del soul. Aquest formava part de la Revista Rolling Stone, on es va posicionar en la posició setena com a millor dels cent grans artistes de tots els temps. Aquest va treure albums molt importants com: "Live at the Apollo", "In the Jungle Groove" o "Star Time". Una de les seves cançons més destacades és la titulada "Sex machine"
 • Oliver Messiaen (1908-1992)

  Va ser un compositor, organista i ornitòleg francès que va ser la figura més important del corrent del Serialisme Integral. Aquest desenvolupava música de tots gèneres: religiosa i sinestèsia a través de models grecs i hindús i, sobretot, la seva música, a causa del fet que pertanyia aquest moviment serialista, era una música molt detallada i, sobretot, serie
 • Period: to

  FUNK

  Estil musical de ball, originalt a finals dels anys seixanta als Estats Units, que conté influències del jazz, sou, rock i el rythm and blues, caracteritzat per a tenir una base rítmica constant.
 • Period: to

  ROCK O MÚSICA ROCK

  Estill sorgit als anys seixanta a Gran Bretanya, que es caracteritza per a tenir un rimte molt marcat i una melodia senzilla.
  Una cançó de l'estil és "Satisfaction" dels Rolling Stones
 • Period: to

  ROCKSTEADY

  Estil successor de l'ska i percursor del reggae, dels anys seixanta a Jamaica que es caracteritza pel seu temps lent,
 • Period: to

  BEAT

  Estil musical del Regne Unit, dels anys seixanta, que es caracteritza per la seva pulsació marcada i senzilla, com també per l'ús de la guitarra solista, la guitarra rítmica, el baix i la bateria com a formació instrumental principal.
  La cançó "Love me do" The Beatles és un cançó de l'estil.
 • Period: to

  The Beatles

  Va ser una banda de pop/rock anglesa, com també en el gènere del beat, que va tenir un gran èxit en la dècada dels anys 60. Aquesta la formaven els artistes John Lennon, guitarrista rítmica, Paul McCartney, baix i vocalista, George Harrison, guitarra i Ringo Starr, bateria, els quals van ser un dels grups més importants de la música popular. De les seva discografia cal destacar cançons com: "Let it be" o "Love me do".
 • Period: to

  SKA

  Estil jamaica dels anys seixanta del segle XX, que combina els temps ràpids i els ritmes marcats del jazz o el swing amb blues i la música llatina.
  Una cançó que es troba dins d'aquest estil és: "A messatge to you Rudy" The Specials
 • Period: to

  The Rolling Stones

  És una de les bandes representatives del rock originaria de Londres. Aquesta està formada per Mick Taylor, Mick Jagger, Bill Wyman, Ian Stewart i Charlie Watts. Aquests són una de les bandes més importants del rock, atès que han establert les bases del gènere. Una de les seves cançons destacades és "Satisfaction"
 • Period: to

  BLUES-ROCK

  Orginari dels Estats Units i el Regne Unit, combina elements del blues i el rock.
  Una cançó destacada és la titulada "Voodo Child"de "Jimi Hendrix
 • Period: to

  POP

  Estil musical molt popular originat els en els anys seixanta del segle XX al Regne Unit i Estats Units, que conté influències del jazz, folk i blues. Actualment, encara té molta importància.
 • Period: to

  POP-ROCK

  És un altre estil musical important del segle XX, sorgit al Regne Unit i als Estats Units, que combina els elements del pop i el rock i es caracteritza per a unes composicions d'estructura senzilla i l'ús de la guitarra elèctrica com a base instrumental.
 • Period: to

  COUNTRY-ROCK

  Estil derivat del country, que es va originar als anys seixantaa i sentanta del segle XX als Estats Units. Es caracteritza pel realisme de les seves lletres.
 • Period: to

  FOLK-ROCK

  Estil musical de finals dels anys seixanta del Regne Unit i els Estats Units, que barreja la pulsació rítmica marcada del rock amb la música popular del folk, arranada per a instruments elèctrics.
  D'aquest cal destacar la cançó "Mr. Tambourline men" The Byrds
 • Period: to

  DUB

  Original de Jamaica. Es caracteritza per l'ús de remescles de música ja enregistrada,sobretot, reggae, amb l'eliminació d'algunes veus i instruments i també per l'accentuació del baix elèctric.
  Una cançó és la titulada "Flag Dub· de King Tubby
 • Period: to

  ART-ROCK

  Música rock que té origen als anys seixant del segle XX, que combina característiques de la música tradicional i la música clàssica. Es diferencia dels altres estils per la seva tendència a l'experimentació i l'intel·lectualisme.
  Un exemple de melodia d'aquest període és la titulada "Bohemian Rhapsody" del grup capdavant del rock QUEEN
 • Period: to

  ROCK DE GARATGE

  Música rock sorgida a mitjans dels anys seixanta del segle XX als Estats Units, la qual esta vinculada a bandes urbanes emergents. Aquest estil de música es caracteritza pel seu to senzill i enèrgic
  La cançó "Have love. Will travell" T¡The Sonics, és una cançó destacada d'aquest estil
 • Queen

  És una banda britànica de rock originària de l'any 1970, que estava formada pel "rei del rock" Freddie Mercury, que va morir, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i també hi havia el baixista John Deacon, que va retirar-se. Aquest grup es va especialitzar en el gènere del Hard rock, art-rock, glam rock i heavy metall. Aquest grup presenta grans cançons com: "We are the champions", "we will rock you", però la més important a nivel mundial "Bohemian Rhapsody".
 • David Bowie (1947-2016)

  Va ser un gran reconegut compositor i músic britànic que va també fer d'actor, productor discogràfic i arreglista. Al llarg de la seva carrera va presentar un gran nombre de discs però el més famós va ser "The Rise and Fall of ZZiggy Stardust and the Spiders from Mars", al mateix temps. que va destacar per canççons destacades com: "Space Oddity" o "Starman"
 • Influència de la música dins

  a partir de la dècada dels anys 70, enmig de la gran influència de la música dins del cinema, quan es va formar una música més dramàtica i amb un caràcter simfònic que buscava una major integració de les imatges i el so, on consideraven que la música havia de ser un recolzament de les imatges, per la qual cosa, a partir d'aquesta idea, es van anar perfeccionant diferents aspectes melòdics i visuals que han permès la influència actual de la música en la publicitat.
 • Period: to

  JAZZ FUSIÓ

  També es pot anomenar jazz rock, atès que presenta característiques d'aquest estil com instruments electròfons com serien la guitarra elèctria o l'amplificació del so d'altres insturments, com també es basava en la improvisació col·lectiva i la incorporació de ritmes de rock.
 • Period: to

  GLAM ROCK

  Música rock procedent del Regne Unit, que es caracteritza pel retorn a l'espontaneïtat del rock and roll i per la importància de l'estètica, per la qual cosa s'hi trobaven els artistes maqullats i vestits d'una manera peculiar i teatral.
  Una cançó d'aquest estil és "Space Oddity" de David Bowie
 • Period: to

  TECNO

  Música formada als anys setanta als Estats Units, que es caracteritza pels ritmes repetitius i l'ús d'instruments elctrònics o programari musical.
  Un exemple de cançó és la titulada "Didgeridoo" d' Aphex Twin
 • Period: to

  HEAV- METAL

  Música nativa del Regne Unit. Aquest es caracteritza per un so distorsionat, un ritme agressiu marcat pel baix, l'ús de la bateria i la presència de balades amb solos de guitarra elèctrica. Una cançó es la titulada "Hallowed by the Name" d'Iron Maiden
 • Eagles (1971- 2016)

  És una banda dels Estats Units que la seva música al principi era country, per tant, va tenir una gran influència en el country i conseqüentment el country rock i en certa part rock pop. Algunes de les seves discografies han estat "Eagles", "Desesperado" o una de les més famoses "Hotel California". Una de les cançons més rellevants que tenen amb influència country rock és " Take it easy"
 • Period: to

  NEW-WAVE

  Música rock dels Estats Units i Gran Bretanya que combina aspectes del funck, reggae, ska i altres estils. Es caracteritza per a utilitzar sintetitzadors
  Una cançó és "Once in a Lifetime" Talking Heads
 • Period: to

  GLAM-PUNK

  Estils dels anys setanta dels Estats Units i Gran Bretanya que combina elements del glam-rock i el punk.
  Una cançó és: "Personality Crisis" de New York Dolls
 • Period: to

  POSTPUNK

  Música rock originada als dos paÏsos anglesos: Estats Units i el Regne Unit, que es caracteritza per a unes estructures musicals més complexes i un estil experimental radical i rebel.
  Una cançó d'aquest estil és "Boys don't cry" The Cure
 • Period: to

  HIP-HOP

  Estil musical derivat del moviment cultural més importants dels anys seixanta en les comunicats afroamericanes i hispanoamericanes dels país americà. Aquest estil presenta influències del funck i el blues, com també es caracteritza per a tocar instruments electrònics.
  Una cançó és "Fight the power" Public Enemy
 • Period: to

  OI!

  Estil derivat del punk, sorgit com a expressió de la lluita de classe. Aquest es caracteritza pel predomini del so de la guitarra en la melodia i per la presènca de lletres nihilistes i sovint racistes.
  Una cançó d'aquest estil és la titulada "Englands belongs to me" Cock Sparrer
 • Period: to

  ROCK GÒTIC

  Estil derivat del punk, sorgit com a expressió de la lluita de classe. Aquest es caracteritza pel predomini del so de la guitarra en la melodia i per la presènca de lletres nihilistes i sovint racistes.
  Una cançó d'aquest estil és la titulada "Englands belongs to me" Cock Sparrer
 • Period: to

  POP- PUNK

  Estil musical sorgit als Estats Units que combina el to melòdic del pop amb els temps ràpids i successius harmònics del punk. No obstant això,a diferència del punk, no tracta temes polítics i s'adreça especialment al públic adolescent.
  Una cançó és la reconeguda "Basket Case" de Green Day
 • Period: to

  MÚSICA INDUSTRIAL

  Estil musical experimental alemany que es caracteritza per a tractar temes transgressors i provocadors, a través d'una percussió forta, un temps ràpid, sons electrònics i veus distorsionades.
  Un exemple de melodia és la "Zyklon B" del grup Throbbling Gristle
 • Period: to

  EMO

  Originat als Estats Units, es caracteritza per a tenir una estètica semblant al punk, però a diferència, aquest presenta arranjament més complexos, temps més lents i lletres introspectives que tracten de temes personals.
  Una cançó del emo és la titulada "Remainder" de Rites of Spring
 • Period: to

  DISCO

  Estil musical de ball molt popular a finals dels anys setatanta en les discoteques americanes, que combinava el funk, sou i altres estils.
  Una cançó d'aquest estil és la "I feel love" Donna Summer
 • Period: to

  DANCE

  Música electrònica de principis dels anys noranta del segle XX, que es caracteritza per a ser suau i presentar un temps moderat.
  Una cançó és la de Maddona titulada "Intro the Groove"
 • Period: to

  ÀCID HOUSE

  Sorgit als anys vuitanta al país americà, es caracteritza pel tenir un caràcter psicodèlic i molt repetitiu. Així mateix, per a utilitzar instruments electrònics i les lletres recitades.
  Una cançó d'aqeust estil és "Acid Tracks" Phuture
 • Period: to

  ÀCID JAZZ

  Originat a Londres, aquest estil es caracteritza per a combinar el jazz amb elements del funk,. soul i el hip-hop.
  La cançó "Cosmic Girl" de Jamiroquai n'és un exemple
 • Period: to

  HOUSE

  Estil musical de ball derivat del dance dels anys noranta. Aquest és característic per l'ús de seqüències de sons pregravats i manipulas amb sintetitzador.
  Una cançó que presenta aquestes característiques és la titulada "House Music Tribute" de Back in the Days
 • Period: to

  TRASH-METAL

  Consisteix en un altre subestil del Heavy-Metal dels anys vuitanta que es caracteritza per a incorporar elements del funk i per tenir un temps ràpid.
  Una cançó d'aquest estil és la titulada "Master of Puppets" de Metallica
 • Period: to

  ROCK ALTERNATIU

  Música rock de la música independent dels anys vuitant, que està relacionada amb la cultura underground. Aquesta es caracteritza per a tenir un so de guitarra distorsionat, unes lletres transgressores i una poca voluntat comerical.
  "Schizophrenia" de Sonick Youth és una cançó d'aquest estil
 • Period: to

  RAP

  Estil originat als anys vuitanta entre la comunitat afroamericana dels Estats Units. Aquest tipus de música es caracteritza per a la recitació rítmica de diverses rimes i jocs de paraules, tan a capella com amb acompanyament instrumental.
  Un exemple és la cançó "Lose Yourself" d'Eminem
 • Period: to

  HARDCORE

  Estil musical derivat del punk, que es caracteritza per la potència de so i la minimització de la melodia.
  Una cançó d'aquest estil es "Scream!" de Misfits
 • Period: to

  BEATBOXING

  Consisteix en un estil de música que imita sons de percussió d'instruments a partir de la veu, la cavitat bucal, els llavis i la llengua.
  "Make the music with our mouth Biz" de Biz Markie, és un exemple d'aqeust estil de música
 • Period: to

  DEATH-METAL

  Sorgit als anys vuitanta als Estats Units, és un estil que deriva del Heavy-Metal, que es caracteritza per a tenir una posada en escena conceptual, l'utilització de veus guturals, pels canvis de temps freqüents i les lletres relacionades amb la mort, el patiment i la destrucció.
  Una cançó és "Where the Slime live" de Morbid Angel
 • Period: to

  RAGGAMUFFIN

  Estil musical derivat del reggae, a Jamaica, que es caracteritza per a incorporar elements del rap i utilitzar mostrejadors, sintetitzadors i caixes de ritmes com a instruments principals.
  D'aquesta destaca la cançó "Under me sleng steng" de Wayne Smith
 • Period: to

  FUNK-METAL

  Estil de finals del segle XX als Estats Units, que combina el funk i el heavy-metal amb elements d'altres estils contemporanis.
  Una cançó d'aquesta música seria "Killingin the name" de Rage Against the Machine
 • Period: to

  GRINDCORE

  Estil musical procedent del trash-metal, el punk i el hardcore, de mitjans dels anys vuitanta al Regne Unit, que es caracteritza per a rebutjar la melodia a canvi de la rapidesa i la força sonora i per la seva temàtica social i política de les lletres, moltes vegades curtes.
  Una cançó d'aquest estil és la titulada "Horrifed" de Repulsion
 • Green Day (1986-present)

  És una banda de pop-punk i punk-rock formada per Billie Joe Armastrong, la veu, Mike Dirnt, al baix, i Tré Cool, a la bateria. Aquest és un dels grups més destacats en aquest gènere i al llarg de la seva carrera han tret un gran nombre de discs amb noms com: "Dookie", "Warning" i un dels més rellevants "American Idiot". De les seves cançons cal destacar noms com "Wake me up when September ends", " 21 guns" o aquesta cançó famosa que dona nom al seu disc "American Idiot"
 • Period: to

  JUNGLE

  Estil de música electrònica de princpis dels anys noranta del Regne Unit, que combina els estils de tecno, reggae i el dub. La seva principal característica és que presenta un temps ràpid.
  Una cançó d'aquest estil és"Atlantis (I need you" d' Apollo Two.
 • Period: to

  GRUNGE

  Estil musical que combina elements de la música rock amb el punk. Aquest es caracteritza per presentar un so molt elevat, estrident de les guitarre, unes melodies vocals repetitives i unes lletres que transmeten indiferència i desencant.
  Una cançó d'aques grup és "Smells like teen spirit" de Nirvana.
 • Period: to

  CHILL.OUT

  Música electrònica suau i amb un temps molt moderat. A aquest estil se l'hi associen estils com el new-age.
  Una cançó d'aquest estil és "Need to feel love" de Cafè del Mar
 • Period: to

  BRITPOP

  Consisteix en un rock alternatiu de principis dels anys noranta del segle XX sorgit al Regne Unit, que es caracteritza per la incorporació de la tradició melòdica i el sol de guitarra del pop britànic dels anys seixanta.
  D'aquest destaca la cançó "Don't look back in Anger" d'Oasis
 • Period: to

  TRANCE

  Música dance originària d'Alemanya que es caracteritza pels ritmes i els sons hipnòtics, un tempo oscil·lant, frases melòdiques repetitives i una forma musical que va pujant i baixant al llarg de cada tema.
  "Windy Time" de Klaus Schulze és una cançó d'aquest estil
 • Period: to

  REGGAETON

  Estil musical de ball que té origen a Puerto Rico aquests anys noranta del segle XX. Aquesta música combina ritmes llatins, el hip-hop i el rap.
  D'aquest estil cal destacar la cançó "Rompe" de Daddy Yanke
 • Period: to

  DRUM AND BASS

  Música electrònica procedent del Regne Unit, que es caracteritza per a utilitzar una base de bateria i baix.
  Una cançó d'aquesta és "Silver Blade" de Dillinja
 • Period: to

  DANSA CONTEMPORÀNIA

  S'inicia a finals del segle XIX, gràcies a l'experimentació de l'expressió corporal amb més llibertat i formes naturals
  Laban va crear La Labanotació, una escriptura de la dansa basada en la notació geomètrica.
  Es van anar eliminant les regles del ballet clàssic.
  Marta Graham l'any 1927 va idear la tècnica pròpia de la percepció de moviments,
  Estil propi d'un ballari de la companyia Graham que consistia en l'ús aleatori d'una combinació de seqüènces seleccionades.
 • Period: to

  NU-METAL

  Estil musical de finals dels anys noranta que combina el grunge, el funk, el rap i alguns elements del heavy-metal.
  La cançó "Freak on a Leash" de Korn pertany a aquest estil.
 • Period: to

  DUBSTEP

  Música dance originada a finals dels anys noranta del segle XX al Regne Unit. Aquesta presenta un caràcter bàsicament instrumental, caracteritzat per ritmes sincopats i una línia de baix destacada.
  Una cançó d'aquest estil de música és "Midnight Request Line" de Skream