Partitura de um canto gregoriano

Evolució Música i notació musical

 • 300

  musica religiosa

  Música vocal monòdica, senzilla sense instruments i amb textos en llatí.
  Melodies d'influència oriental: melismes (llargues vocalitzacions).
  Lligam de la melodia amb el text que s'ha d'entendre
  ritme lliure i
  uniforme i pauses al final de cada frase.Sentit solemne ,sublim i místic.
 • 300

  Ascens de la importancia de la literatua cristiana

 • Period: 300 to Mar 1, 1492

  Edat mitjana

 • 350

  Imperi Bizanti

 • 400

  Primeres biblioteques eclesiàstiques i monàstiques

 • 450

  Església romana

 • 500

  producció del llibre

 • Jan 1, 1000

  Sta Maria Ripoll

 • Jan 1, 1000

  Sistema de tetragrama

  El sistema del tetragrama, ideat per Guido d'Arezzo (s.XI). Permet tenir una idea de l'alçada dels sons.
 • Jan 24, 1000

  Segona meitat del renaixement

  Gòtic
 • Jan 1, 1200

  MUsica civil

  Fins el S.XII les cançons són en llatí. Després s'usa la llengua pròpia i les
  canten els còmics , els músics itinerants (goliards, joglars...).
  Hi ha les cançons de trobadors (d'amor, de gestes...) i música instrumental per
  ballar.
 • Jan 24, 1200

  Leonin

  pentagrama a Espanya, Cantigues de Sta Maria
 • Feb 5, 1300

  Notació quadrada

  Cant gregorià amb notació quadrada. (s. XIV)
 • Jan 1, 1400

  Musica del renaixement

  Tècnica de la imitació ( cànon). En el SXV és més complicada i artificiosa i
  en el XVI més senzilla. Polifonia ( entre 4 i 8 veus)
  Menys complicació rítmica i preferència per una línia melòdica senzilla i
  adaptada a la respiració humana i concepció simultània de les veus.
  Preocupació pel color i pel timbre.
  Alternança del contrapunt i de l'homofonia.
  Formes musicals:
  música religiosa:missa
  motet (cançó de caràcter lent i
  solemne en llatí).
  música profana: madrigal (cançó de caràcter més
  lleuger
 • Jan 24, 1400

  S'incorpora la nota musical "si"

 • Period: Mar 1, 1498 to

  Edat moderna

 • Música del Barroc

  Més importància de la música profana i equilibri de la música vocal i
  instrumental. L'estil instrumental s'independitza del vocal.
  Hi ha més demarcació dels estils segons el territori; es diversifiquen els
  estils i els gustos musicals.
  Predomina l'estil vertical, homofònic; neix el concepte d'harmonia vertical:
  Baix continu ( acords xifrats)
  Melodia acompanyada ( clavicèmbal o orgue, viola de gamba o tiorba)
  Estil concertant ( diversitat d'individualitats musicals i contrast amb el suport
  del ba
 • l'ut passa a dir-se do

 • Musica del classicisme

  És una música basada en els acords amb moltes repeticions de temes i
  melodies i una harmonia molt senzilla.
  Hi ha un excés d'ornamentació que ofega la melodia.
  Domini de la música profana : òpera i música instrumental.
  Melodia amb frases quadrades, clares amb algun ornament però menys que
  en el barroc o el rococó.
  Ritme: senzill i regular.
  Harmonia: s'abandona el baix continu. Hi ha poques dissonàncies, sempre
  resoltes amb
  suavitat. Sobretot predomina el mode major. Música plenament tonal.
  Dinàm
 • Música del romanticisme

  Domini de la música profana : òpera i música instrumental.
  Melodia amb frases quadrades, clares amb algun ornament però menys que
  en el barroc o el rococó.
  Ritme: senzill i regular.
  Harmonia: s'abandona el baix continu. Hi ha poques dissonàncies, sempre
  resoltes amb
  suavitat. Sobretot predomina el mode major. Música plenament tonal.
  Dinàmica: contrastos expressius usats amb mesura.
  Música instrumental:
  bases de la instrumentació i orquestració moderna:
  Combinacions instrumentals.
  Atenció al colo
 • Period: to

  Actualitat

 • Música del s. XX

  Trencament de la unitat artística --- superposició d'estils i estètiques.
  Reacció contra el romanticisme i contra els elements extramusicals; es
  reacciona contra l'emotivitat, buscant un art més intel·lectual.
  Melodia: alliberament i independència. Melodies tenses i anguloses.
  Ritme: independència i elasticitat. Nous esquemes mètrics complexos i
  variats. Polirrítmies.
  Superposició de compassos.
  Harmonia: Trencament de la tonalitat. Dissonància. Nous sistemes
  harmònics: el dodecatonisme, música p
 • Partitura clàssica

  La notació tradicional pot representar una partitura complexa, amb dinàmiques, instrumentació, etc.
 • cant gregorià

  organum, la polifonia s'estén per Europa i creen el sistema modern de la notacio occidental
  • Ars Antiqua (SS.XII / XIII):
  Inici de la polifonia vocal.
  Introducció de l'ús d'instruments per acompanyar la música vocal.
  Més complicació tècnica i més ritme.
 • ús del tetragrama

  Escriure de manera polifonica, nom de les notes i pentagrama (guido d'Arezzo)
 • Guido d'Arezzo

  Inventor del tetragrama
 • tecnica d'Hucbald

  Organum a dues veus paral·leles segons la tècnica d'Hucbald (840-930). Cada sïl·laba va a diferent altura segons l'entonació que correspongui