Història de la Música

 • 476

  Aparició de la música medieval

  Quan comença l'edat mitjana, comença a aparèixer la música medieval. Al llarg d'aquesta etapa, la música va evolucionant.
 • 476

  Caiguda de l'imperi Romà

  A partir de la caiguda de l'Imperi romà comença l'edat mitjana, on la cultura, l'art i les creences canvien totalment.
 • 502

  Boeci

  Va ser un important filòsof romà que va viure una mica després de la caiguda de l'mperi. "De Institutione musicae" és la seva obra més important, on parla de la relació de la música amb l'home.
 • 540

  Papa Gregori

  Gregori Magne és un dels quatre pares de l'església llatina. També va ser monje i l'implusor del cant gregorià, important durant l'edat mitjana.
 • 700

  Invenció de l'orgue

  Instrument que suposa un gran avenç per a la música. És un instrument aerófon i va prendre gran importància durant l'edat mitjana, sobre tot en l'àmbit religiós.
 • 800

  Cant Gregorià (Papa Gregori)

  El cant gregorià és un tipus de cant monòdic que s'utilitzava durant la litúrgia de l'església catòlica. Va ser impulsat pel Papa Gregori.
 • 800

  Polifonia

  És una composició musical consistent a incluïr dues o més línies melòdiques que interaccionen amb simultaneïtat. Es comença a utilitzar 300 anys després de l'aparició de la música medieval.
 • 840

  Hucbald

  Hucbald va traçar línies més entenedores en l'escriptura musical. És un gran avenç per a la història de la música.
 • 840

  Invenció de la pauta musical

  Va ser inventada per Hucbald. La pauta musical facilita l'enteniment de la lectura i la interpretació d'una obra musical.
 • 991

  Guido d'Arezzo

  Creador del la notació musical moderna o solfeig.
 • 1086

  Guillem IX de Poitiers

  Fou un noble i el primer trobador en llengua d'occitània.
 • 1100

  Organum

  És una duplicació del cant mitjançant octaves, quartes o quintes.
 • 1150

  Léonin

  Organista i mestre de capella de l'església Beate Maria Virginis, de París. Fou important durant l'Edat Mitjana.
 • 1160

  Pérotin

  Pérotin va ser un compositor francès. Pérotin és el primer compositor que compon per a més de dues veus independents.
 • 1200

  Cantar del Mío Cid

  És un cantar de gesta anònim que narra les gestes heroiques del Cid el Campeador. És la primera obra narrativa extensa en llengua romanç. Molt important per a la literatura castellana.
 • Period: 1200 to 1300

  Ars Antiqua

  Període anterior a l'Ars Antiqua, on es va desnvolupar mínimament la polifonia.
 • 1209

  Berenguer de Palou

  És un dels primers i més destacats dels trobadors catalans.
 • Period: 1291 to 1361

  Ars Nova

  És el període on es produeix la polifonia musical, tant francesa com italiana.
 • Period: 1291 to 1361

  Philippe de Vitry

  És un dels impulsors de l'Ars Nova i un gran compositor amb una influència bastant àmplia.
 • 1300

  Guillem de Machaut

  Escriptor i compositor més important segle XIV, amb influència sobre la música europea. Fixa les formes del virolai, el rondó i la balada. Va compondre la Missa de Notre-Dame.
 • 1346

  Dansa de la mort

  Dansa que va representar la gran mortalitat a Europa, tema molt present a la societat de l'època.
 • Period: 1397 to 1474

  Guillaume Dufay

  Compositor i músic franco-flamenc del primer Renaixement. És un compositor que influeix a la música europea a meitats del S. XV.
 • 1399

  Llibre Vermell de Montserrat

  És un llibre escrit a mà (Còdex) que conté les primeres notacions coreogràfiques.
 • Period: 1400 to

  Música del Renaixement

  Entre els anys 1400 i 1600 la música canvia en molts aspectes. El Renaixement provoca una gran onada d'antropocentrisme i repercuteix en molts àmbits, com la música.
 • 1453

  Caiguda de Constantinoble

  Amb la caiguda de Constantinoble i amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492, finalitza l'edat mitjana.
 • 1483

  Martin Luter

  Martí Luter va ser un teòleg, frare catòlic de l'Orde de Sant Agustí i reformador religiós alemany. Va incentivar la reforma protestant durant l'edat mitjana.
 • 1500

  L'escola Francoflamenca

  És l'estil de música vocal polifònica produïda en els segles XV i XVI a Europa. Dufay i Ockeghem en són alguns dels seus representants.
 • 1500

  Tablatura

  La tabulatura és una forma notació musical que indica a l'intèrpret on ha de posar els dits, no les noter que que ha d'interpretar. La tablatura es va inventar entre l'Edat Mitjana i el Renaixement.
 • 1500

  Luis de Narváez

  Important compositor i violinista espanyol. La seva obra més important és "Los seys libros del delphín".
 • Period: 1500 to

  Música instrumental

  Durant aquesta etapa comença a prendre importància la música instrumental.
 • 1504

  L'art de dansar i dirigir conjunts

  Primer tractat de dansa escrit per Domenico Da Ferrara
 • Period: 1510 to

  Andrea Gabrieli

  Va ser un compositor i organista italià de finals del Renaixement. Era el tiet de Giovanni Gabrieli, el primer membre important de l'Escola Veneciana de compositors. Va tenir influència a Itàlia i a Alemanya.
 • 1517

  Concili de Trento

  Va ser un tractat important de l'església catòlica. Es va convocar per a la proposta de la reforma protestant.
 • Period: 1528 to

  Francisco Guerrero

  És un dels grans compositors del Renaixement. El "Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero" de Sevilla porta el seu nom en el seu homenatge.
 • Period: 1532 to

  Orlando Di Lasso

  Va ser un important compositor franco-flamenc del Renaixement tardà. Va compondre madrigals, misses, motets i cançons entre d'altres.
 • 1540

  Policoral

  L'estil policoral venecià va ser un tipus de música de finals del Renaixement i principis del Barroc. És un gran canvi per a la música polifònica.
 • 1562

  Ottavio Rinuccini

  Va ser un poeta italià de comencaments del Barroc. Va ser l'escriptor de la que es considerada la primera òpera ("La Dafne", 1597")
 • 1567

  Claudio Monteverdi

  Va ser un compositor, gambista i cantant istalià. És la figura més important de la transició entre el Renaixement i el Barroc.
 • 1572

  Ballet de cour

  Ballet interpretat a la cort/aristocràcia. Se solia interpretar per parelles d'home i dona.
 • 1581

  El ballet còmic de la reina

  Espectacle de dansa dut a terme a la cort francesa, va durar sis hores, però que va donar prestigi a França durant els 300 següents anys.
 • Orchéstographie

  Tractat de dansa escrit per Thoinot Arbeau.
 • "La dafne" (primera òpera de la història)

  Primera òpera de la història de la música, escrita per Ottavio Rinuccini.
 • Motet

  Composició a tres o més veus. Es basa en una melodia gregoriana anomenada tenor. Les veus podien cantar-se en idiomes diferents.
 • Missa

  Al prinicipi era un tipus de cant gregorià, pero després, es va desenvolupant en la seva forma.
 • Retorn a la monodia

 • Baix continu

 • Barroc

  Aquest període s'inicia al 1600 amb l'estrena de la primera òpera escrit i finalitza al 1750 amb la mort d'un compositor molt important; Bach.
 • Suite

  Agrupació de danses amb diferents caraterístiques en una sola obra. S'alternen els ritmes i es interpretat per un instrument solista o un grup instrumental.
 • Aparició de l'òpera

  Òpera (de l'italià opera, 'obra musical') és un gènere de música teatral en el que hi ha acció escènica acompanyada instrumentalment.
 • Joan Cererols

  Juan Cererols Fornells va ser un frare espanyol organista, arpista, violonista i compositor de música barroca.
 • Llully

 • San Casino

 • Stradivarius

  És un dels instruments de corda (violí) inventat per Antonio Stradivari.
 • Pachelbel

  Johann Pachelbel va ser un gran compositor, clavicembista i organista del període barroc. Es troba d'entre els més importants compositors de la seva generació (Anterior a J.S Bach).
 • Purcell

  Henry Purcell va ser un compositor anglès que va ingorporar a la seva música elements estlístics francesos i italians. Àmbit de la música barroca.
 • Académie Royale de Danse

  Primera institució de ballet professional. Va ser fundada per Lluís XIV, el rei Sol.
 • Vivaldi

  Antonio Lucio Vivaldi va ser un compositor, violinista i sacerdot del barroc.​ És una de les figures més rellevants de la història de la música. L'obra més important és "Les quatre estacions".
 • Cànon de Pachbel

 • Telemann

  Georg Philipp Telemann va ser un compositor barroc alemany, encara que la seva obra també conté rasgos del classicisme. Va ser contemporani de Häendel i Bach.
 • "Le triomphe de l'amour"

  Primera actuació de dansa (ballet) de la història interpretada per dones. Fins a aquell moment no havien aparegut en escena.
 • Georg Friedrich Händel

 • Scarlatti

  Alessandro Scarlatti va ser un compositor italià que va desenvolupar i va perfecionar l'òpera. Aquest va jugar un paper fonamental durant la història de la música.
 • Johann Sebastian Bach

  Johann Sebastian Bach va ser un compositor, organista, clavecinista, violinista, violista etc. Alemany del període barroc.
 • Häendel

  Georg Friedrich Händel va ser un compositor alemany, considerat una de les peces fonamentals del Barroc (música).
 • Pierre Beauchamp

  Coreògraf que va introduir la tècnica en el ballet, on hi va afegir les 5 posicions que encara es treballen en l'actualitat.
 • Sonata

 • Coréographie ou Art de noter la danse

  Sistema tècnic de dansa creat per Pierre Beauchamps i materialitzat pel seu deixeble Feuillet.
 • Gluck

  Va ser un important compositor que va reformar l'òpera. Les seves primeres innovacions es mostren en el ballet Don Juan (1761) i en l'òpera Orfeo y Eurídice (1762).
 • Stamitz

  Johann Wenzel Anton Stamitz va ser un compositor, violonista i director d'orquestra. És el pare de molts altres compositors importants.
 • Minuet

  Era una tipologia de dansa anomenada "dansa de la reina".
 • "Les quatre estacions"

  És un grup de quatre concerts per a violí i orquestra. Cada concert està dedicat a una estació de l'any. Compost per Antonio Vivaldi.
 • La Passió segons Sant Mateu

  És una passió oratòrica escrita per a veus solistes, dobles cor i doble orquestra. Presenta el sofriment i la mort de Crist segons Sant Mateu.
 • J.G Noverre

  Gran reformador de la dansa, el qual va canviar la vestimenta dels ballarins per a facilitar la comoditat d'aquests.
 • J. Haydn

  Franz Joseph Haydn va ser un compositor austríac i un dels màxims representants del període clàssic. Pare de la simfonía i del quartet de corda. Va fer grans contribucions en diferents gèneres.
 • "La serva padrona"

  "La serva padrona" és un intermezzo (òpera) amb música de Giovanni Battista Pergolesi i llibret en italià de Gennaro Antonio.
 • "Pigmalió"

  Obra ballda per la francesa M.A Camargo
 • Messies (Häendel)

  El Messies de Häendel és un oratori compost al 1741. Es basa en antigues passions i cantantes alemanyes.
 • Manheim (escola)

  És una escola que va sorgir a Alemanya. Destaca la innovació dinàmica en la forma del Barroc.
 • Classicisme

  És un moviment cultural, musical, estètic i intelectual influenciat en l'antigüitat clàssica.
 • Querella dels Bufons

  És una controversia parisiana que va enfrontar als defensors de la música francesa amb els partidaris d'italianitzar l'òpera francesa.
 • Anne Heinel

  Primera ballarina que va dur a terme la doble pirueta.
 • Boccherini

  Luigi Rodolfo Benito Boccherini va ser un compositor i violonchelista italià. Pertany a l'estil galant.
 • Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart va ser un compositor i pianista austríac, mestre del Classicisme. És un dels músics més importants i destacats de la història.
 • "Empinsamer stil"

  Significa "estil expressiu". Va nèixer al segle XVIII. L'estil consta d'una harmonia i un ritme lliures.
 • Jean Georges Noverre

  Important coreògraf que va escriure les "cartes sobre la dansa i els ballets". En aquestes cartes parlava de moviments harmònics i sensibles, que devien concordar amb l'argument.
 • Salvatore Viganò

  Coreògraf italià, nebot de Boccherini, va desenvolupar una gran varietat de gestos expressius ballats al tempo exacte de la música.
 • Beethoven

  Ludwig van Beethoven va ser un compositor, director d'orquestra i pianista. Va compondre des del Classicisme fins al període romàntic.
 • Carlo Blassis

  Ballarí i coreògraf italià que va definir la tècnica de la dansa en el seu Codi de Terpsícore.
 • Rèquiem de Mozart

  El Réquiem de Mozart es basa en els textos llatins católics del réquiem, on se celebra la mort d'una persona. Mozart el va compondre abans de morir.
 • Fortepiano

  És un instrument de corda percutida amb teclat, instrument intermig del clavicordi i el piano del segle XIX.
 • Ballet romàntic

  Neix aquest any, quan es representa per primera vegada "La sílfide", interpretat per Maria Taglioni.
 • "Giselle"

  Estrena del ballet "Giselle".
 • Max Steiner

  Compositor de la decada dels anys 30 i 40 que va compondre bandes sonores com les de King Kong o Casablanca.
 • Germans Lumière

  Van inventar el cinema l'any 1895
 • Alfred Newman

  Compositor que va compondre la música de la pel·lícula de Cims Borrascosos, entre d'altres.
 • Blues

  Estil musical que ocupa dels anys 20 als 30. Va tenir una gran repercussió en la població negra nord-americana.
 • Jazz

  El jazz és un estil musical nascut a Nova Orleans (Louisiana, Estats Units d'Amèrica) a principis de la dècada del 1900, on es barreja una rítmica pròpia dels afroamericans dels Estats Units.
 • Rithm and Blues (R&B)

  Estil que deriva del blues, el gòspel i el jazz dels anys quaranta. És un tipus de música que incita a ser ballada.
 • Country

  Estil musical popular en els anys vint en algunes zones rurals de l'oest i el sud dels Estats Units. Barreja música folklòrica de diferents zones europees i americanes.
 • El cantant de Jazz

  Primera pel·lícula de cinema sonor.
 • Gènere musical

  Apareix a partir de la pel·lícula del "Cantant de jazz" de 1927. El gènere musical es pot dividir entre adaptacions cinematogràfiques de Broadway i musicals de nova creació.
 • Cinema en color

 • Swing

  Estil musical que prové del jazz del segle XX. Va aparéixer gràcies a l'emigració de músics de Chicago i Nova Orleans cap a Nova York.
 • Recuperació del model simfònic postromàntic

  John Williams recupera el model simfònic postromàntic en la creació de les seves bandes sonores, de pel·lícules com "La guerra de les galàxies" o "Superman".
 • So estereofònic

  L'enregistrament magnètic del so permet el so estereofònic.
 • TVE a Europa

  Primeres televisions en blanc i negre a Europa.
 • Música concreta

  Tipus de música o corrent que prové del furutisme. Representa sons de la realitat.
 • Música electrònica

  Va sorgir de la música concreta. Es basa en gravar sons reals que després son manipulats.
 • Moulin Rouge

  Pel·lícula musical filmada per John Huston basada en la vida de Toulouse Lautrec
 • CinemaScope

  Invenció del CinemaScope.
 • Cantant sota la pluja

  Musical de nova creació.
 • Soul

  Estil dels EEUU interpretat i basat en músics afroamericans, que barreja elements del rythm and blues i el gòspel.
  Aretha Franklin és una de les majors representants.
 • Bernard Hermann

  Compositor de la dècada dels 50,60 i 70 que va compondre per a pel·lícules de Hitchcock, com ara Psicosi.
 • Serialisme Integral

  Moviment que consistia en l'aplicació del concepte de serie, introduït per a Dodecafonisme.
 • The Beatles

  Banda de pop/rock anglesa que va tenir un gran èxit en la dècada dels anys 60.
 • West Side Story

  Musical que s'adapta des de Broadway.
 • The rolling stones

  És una de les bandes representatives del rock originaria de Banda provinent de Londres. És una de les bandes més important de rock.
 • Pop Rock

  Estil musical important del segle XX, el qual neix al Regne Unit i als Estats Units. Combina els elements del pop i el rock.
 • Pop

  Estil musical que va sorgir els en els anys seixanta del segle XX al Regne Unit i Estats Units. Conté influències del jazz, folk i blues.
 • Minimalisme

  És la música repetitiva. Va néixer als Estats Units a principis dels anys 70. Música de creació sencilla a través d'elements melòdics. S'introdueixen canvis en les repeticions.
 • Tecno

  Música que neix als EEUU i que es caracteritza per l'ús d'instruments electrònics.
 • Cabaret

  Musical de nova creació.
 • Hip-Hop

  Estil musical que neix del moviment cultural més important dels anys seixanta en relació a les comunicats afroamericanes i hispanoamericanes.
 • J.Williams

  Compositor de la dècada dels anys 50,60 i 70 que va composar la banda sonora d'Star Wars.
 • Hair

  Musical adaptat des de Broadway
 • Fame

  Musical de nova creació.
 • MIDI

  Llenguatge utilitzat per alguns instruments musicals electrònics per tal de comunicar-se entre ells. Va ser creat per l'Associació Internacional de Fabricants d'instruments electrònics.
 • Aparició del so digital

 • Dansa Contemporània

  Estil de dansa que es basa en el clàssic però que empra la lliberat en l'estil i és molt més expressiva. De vegades s'utilitzen seqüències determinades de manera aleatòria.
 • Cats

  Musical adaptat des de Broadway
 • Nicola Piovani

  Compositor que va dur a terme la banda sonora per a la conegudíssima pel·lícula "La vida es bella".
 • Moulin Rouge

  Musical de nova creació.