HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA

 • Period: 400 to 1301

  MÚSICA MEDIEVAL

 • 401

  Cant gregorià

  És un cant monòdic, en llatí i sense acompanyament instrumental de la liturgia catòlica.
  Era cantat per homes i nens que cantaven de manera natural una mateixa melodia en tesitures diferents.
 • Period: 401 to 500

  MONODIA RELIGIOSA

 • Period: 476 to 1453

  La dansa a l'edat mitjana

  Durant l'edat mitjana, l'església tenia dues visions sobre la dansa: per una banda, la rebutjaven ja que l'associaven amb la sexualitat, i per l'altre banda, alguns sacerdots l'intentaven incorporar en el culte cristià i algunes danses de celebració religioses.
  Danses cortesanes:
  - ràpides: trotto, saltarello
  - tempo moderat: ductia, nota, estampida
 • Period: 801 to 900

  POLIFONIA

 • Period: 801 to 1200

  Primeres formes polifòniques

  Les primeres formes polifòniques són:
  - El organum
  - El discantus
  - El organum melismàtic
 • 1001

  Lírica trobadoresca i joglars

  Els trobadors eren senyors feudals instruïts en els momasteris o en escoles catedraliques. Eren al mateix temps poetes, compositors i intèrprets de les seves pròpies obres.
  Els juglars eren d'origen humild. Anaven de poble en poble i per distreure als habitants d'aquests, feien representacions, mímica, malabarismes i música. Cantaven cançons compostes per trobadors amb acompanyament instrumental.
 • Period: 1001 to 1100

  MONODIA PROFANA

 • Period: 1001 to 1200

  La dansa de la mort

  Va surgir per culpa a la peste negre. Es ballava cridant i movent-se per expulsar l'enfermetat.
 • 1101

  Moviment trobadoresc a tota Europa

  • Sud de França
  • Nord de França
  • Península Ibèrica
  • Alemania
 • 1201

  Desaparició dels trobadors i juglars

  Van ser substituits pels ministrils: músics, instrumentistes asalariats.
 • Period: 1201 to 1301

  Ars antiqua

  Es va incorporar una nova forma:
  - El conductus Autors: Leonin i Perotin
 • Period: 1300 to

  La dansa al renaixement

  Neix a les corts italianes del Quattrocento la dansa com espectacle.
  A més, la dansa és un dels principals requisits per ser un bon cortès. En les corts existia la figura del "mestre de dansa", encarregat d'ensenyar i guiar les danses en les festes de palau.
 • 1301

  Ars nova (França) / Trecento (Itàlia)

  Un aspecte més modern i popular. Més llibertat rítmica i melòdica, amb el desarrollament d'armonies noves.
  Formes musicals d'aquesta etapa:
  - El motet
  - La missa
  - Balada, virelai , rondó
  - Canon, caccia, hoquetus Autors: G. de Machaut, F. Landini i J. Dunstable
 • 1401

  Naixement de l'orquesta

  És una orquesta de mida reduïda, ja que té com a base els instruments de corda i alguns de vent afegits.
 • Period: 1401 to

  MÚSICA DEL RENAIXEMENT

  Època daurada de la polifonia
 • Period: 1450 to 1504

  L'art de dansar i dirigir conjunts de Doménico de Piacenza o Doménico da Ferrara

 • 1501

  Concili de Trento

  Noves bases de la música
 • Period: 1510 to

  Andrea Gabrieli

 • Period: 1525 to

  Giovanni Pierluigi da Palestrina

 • Period: 1532 to

  Orlando Di Lasso

 • Period: 1548 to

  Tomás Luis de Victoria

 • Period: 1554 to

  Giovanni Gabrieli (1554-1612)

 • 1572

  Ballet de cour

  El ballet de cour va ser un ball organitzat al voltant d'una acció dramàtica i amb fins propagandístics.
  El primer ballet de cour que es conserva la partitura completa va ser a França el 1572. Creada per un coreògraf italià.
 • Period: 1580 to

  Barroc primerenc

  Caracteritzat per obres de poca extensió. Música al servei de la paraula. Comença a veure diferències entre la música instrumental i la vocal.
 • Period: 1580 to

  Dansa al barroc

  Lluis XIV, el Rei del Sol, funda el primer ballet professional: l'Academic Royale de Danse. Institució que admet dones per primera vegada i que cobren.
  El ballet es converteix en una disciplina artística que es va anar adaptant als canvi estètics i polítics.
 • Period: to

  G. Frescobaldi

  Organista precursó de la fuga.
 • Orchésographie de Thoinot

 • Period: to

  MÚSICA DEL BARROC

  Comença amb la primera ópera escrita que tenim; Euridice, de J. Peri. Acaba l'any de la mort del compositor més important de la època; J. S. Bach.
 • Period: to

  Formes instrumentals barroques

  Orquestals:
  - Suite
  - Concert per a solista
  - Concert grosso
  Grups de càmera:
  - Sonata
  Solista:
  - Tocata, preludio
  - Fuga
  - Suite
  - Partita, variacions
  - Sonata a sol
 • Period: to

  Formes vocals barroques

  Profanes:
  - ópera
  - madrigal
  - cantata
  Religioes:
  - oratori
  - cantata
  - pasió
  - missa
  - motet
 • Period: to

  Barroc mitjà

  Predomini de l'ópera i la cantata.
 • Period: to

  A. Corelli

  Organista precursó de la fuga.
 • Academic Royale de Danse

  Primera academia fundada per Lluis XIV, que tracta el ballet professional. A part és la primera institució que admet dones ballarines per primera vegada i que cobren.
 • Period: to

  Barroc tardà

  Predomini de la música instrumental per sobre de la vocal.
  Època del concert i obres més llargues.
 • Period: to

  J. S. Bach

  Compositor més important de l'època.
 • Choréographie ou Art de noter la danse

  És un sistema tècnic precís creat per el mestre de la dansa Beauchamps però el seu deixeble Feuillet el va materialittzar.
 • Period: to

  El ballet clàssic

  Al principi, els ballerins, es veien entorpitsper la vestimenta, però les ballarines Marie Anne Camargo i María Sallé van sustituir la vestimenta per uns vestits més comodes.
  A la segona mitat del segle, a París es va perfeccionar la tècnica de la dansa.
 • Period: to

  María Sallé

  María Salléva ser una ballarina francesa.
  Va fer els seus primers passos en la pantomima a Londres. Es presentà per primera vegada en la Royal Academy of Music el 1721, en substitució de Françoise Prévost, de qui Sallé fou alumna, amb l'obra La princesses de Carisme, de Lesage i J. Lafont.
  La seva carrera es dividí entre París i Londres, on ressaltà per la seva interpretació de Caràcters de la dansa, de Rebel (1725), una de les seves peces fortes.
 • Period: to

  Marie Anne Camargo

  Marie-Anne de Cupis de Camargo va ser una ballarina francesa d'origen espanyol.
  Era filla d'un músic i abans de complir els deu anys d’edat passà a París, debutant en l'Òpera el 1726. Des de llavors l'èxit l'acompanyà durant vint-i-cinc anys.
 • Period: to

  Gaetano Vestris

  Gaetano Apolline Baldassarre Vestris va ser un ballarí de ballet francès que debutà en la òpera el 1749. Va ser l'artista millor dotat de tota la nissaga, fins al punt que se'l coneixia amb el sobrenom de "le dieu de la danse". El 1748 entrà a formar part de l'Òpera de París. La seva brillant tècnica, de l'estil d'Rinaldi i de la Barbarina, (Barbara Campanini), li proporcionà un gran èxit.
 • Period: to

  MÚSICA DEL CLASSICISME

 • Period: to

  Formes musicals clàsiques

  Música de càmera: Sonata
  Música orquestal: Sinfonia, concert, casació, serenata, divertiment
 • Period: to

  Anna Friedrike Heinel

  Anna Heinel va ser una ballarina alemanya.
  Estudiant de Noverre, balla a Stuttgart i a Viena, abans de començar l'any 1767, i a l'Òpera de París. Va ser una carnissada rival de Auguste Vestris a causa del seu virtuosisme, excepcional en una dona, però també era una intèrpret excel·lent i gran tràgica, molt admirada per Noverre pel seu estil.
  Va ser la primera ballarina a fer la doble pirueta.
 • Period: to

  Ludwig Van Beethoven

  Va ser un compositor de dues èpoques: al principi segueix les directius clàssiques però després evoluciona cap el romanticisme.
  La seva obra es pot dividir en tres períodes:
  - Primer (1794-1802)
  - Segon (1802-1814)
  - Tercer (1815 fins quan ja està practicament sord)
 • Period: to

  El ballet romàntic

  Es comença a ballar sobre les puntes.
  El segle XIX va ser l'era del ballet romàntic que reflexa el culte dela ballarina i la lluita del mon terrenal i espiritual. La dansa havia de deixar la rigidessa per convertir-se en expressió, poesia del cos, fluidesa dels gestos... Aquest proces va portar a l'invenció del arabesc i l'ús de les sabates de punta.
 • Period: to

  Niccolò Paganini

  Niccolò Paganini va ser un violinista, violista, guitarrista i compositor romàntic italià. Va ser un dels més cèlebres virtuosos del violí, i és considerat com un dels més grans violinistes que mai han existit, amb una entonació perfecta i amb el desenvolupament de tècniques interpretatives innovadores.
 • Period: to

  EL ROMANTICISME

 • Period: to

  Instrument de moda: el piano

  Era l'instrument romàntic per excelència.
 • Period: to

  Molta imporància de l'orquesta sinfònica

  Durant el romanticisme l'orquesta sinfònic obte molta importància.
 • Period: to

  Formes musicals romàntiques

  Música pel piano: Balada, impromptu, elegia, intermezzo...
  Música de càmera: Quartet, quintet...
  Música orquestal: Sinfonia romàntica, poema sinfònic, concert
 • Period: to

  Música vocal del romanticisme

  La música profana destaca per sobre de la religiosa.
  Profana: lied i òpera
  Religiosa: missa i oratori
 • Period: to

  Música profana

  Lied:
  Cantada per una veu amb acompanyament d'un piano
  Formes:
  - Lied estrofic
  - Lied ternari
  - Lied rondó Òpera:
  És l'espectacle preferit de la burgesia d'aquella època.
  - òpera italiana: òpera còmica, el bel cant, el verisme
  - òpera alemana: s'independitza de la italiana.
  - òpera francesa: basada en elements de gran espectacularitat.
 • Period: to

  Louis Hector Berlioz

  Berlioz va ser un compositor francès del Romanticisme, molt conegut per la seva Simfonia fantàstica. És considerat el primer músic romàntic de França i el creador de la instrumentació moderna.
  Va ser l'impulsor de l'orquesta sinfònica.
 • Period: to

  M. Glinka

  Mikhaïl Ivànovitx Glinka va ser el primer compositor rus a obtenir un ampli reconeixement en el seu propi país. Les obres de Glinka van tenir una influència important en els següents compositors russos, principalment sobre el Grup dels Cinc, que va prendre el relleu de Glinka i va crear un estil distintiu de música russa.
 • Period: to

  F. Schubert

  François Schubert va ser un violinista i compositor alemany del Romanticisme. Va composar nou sinfonies, encara que la vuitena no la va acabar.
 • Period: to

  F. Mendelssohn

  Felix Mendelssohn Bartholdy va ser un compositor alemany, pianista i director d'orquestra del primer període romàntic. La seva obra inclou simfonies, concerts, oratoris, piano i música de cambra.
 • Period: to

  F. Chopin

  Frédéric-François Chopin és considerat el millor compositor polonès de la història i un dels millors compositors de piano, instrument per al qual va compondre quasi exclusivament.
 • Period: to

  R. Schumann

  Robert Alexander Schumann va ser un compositor i pianista romàntic alemany. Va composar 4 sinfonies seguint l'exemple de Beethoven.
 • Period: to

  Franz Liszt

  Va ser un compositor i pianista hongarès.
  Liszt és considerat un dels grans virtuosos del Romanticisme i en nombroses ocasions fou considerat el més gran pianista de l'època.
 • Period: to

  Richard Wagner

  Compositor alemany que va crear el leitmotiv i ho empleava a les seves obres.
 • Period: to

  Francisco Asenjo Barbieri

  Francisco Asenjo Barbieri va ser un compositor i musicòleg espanyol. En la seva obra destaca la composició de sarsueles, gènere a què va contribuir a consolidar i desenvolupar-se.
 • Period: to

  B. Smetana

  Bedřich Smetana va serun compositor txec. Se'l reconeix com el pare de la música txeca. Internacionalment és conegut per la seva òpera La núvia venuda, pel cicle de poemes simfònics Má vlast ('La meva pàtria') –que representen la història, les llegendes i els paisatges de la pàtria natal del compositor– i pel quartet de corda núm. 1 De la meva vida.
 • "Ballet romàntic"

  Va neixer a París al 1832, representat per primera vegada pel ballet La sílfide, interpretat per María Taglioni.
 • Period: to

  J. Brahms

  Johannes Brahms va ser un compositor alemany de música clàssica, un dels més representatius del Romanticisme. Brahms és una figura prominent de la música del segle XIX, potser l'últim gran compositor clàssic.
 • Escola nacionalista russa

  És la primera escola nacionalista i pren com a punt de partida la obra de Glinka Una vida per el Zar.
 • Creació del saxofón

  El belga Adolphe Sax inventa el saxofon.
 • Giselle

  Un altre dels grans ballets romàntics. Escrit per el poeta Th. Gautier per la seva estimada.
 • Period: to

  Felip Pedrell i Sabaté

  Felip Pedrell i Sabaté va ser un compositor, pedagog musical, musicòleg i crític musical català, capdavanter del nacionalisme musical a Catalunya.
 • Period: to

  Primer nacionalisme

  Música interpretada en el folklore. Apareixen tres grans escoles: la russa, la bohemia i l'escandinava.
 • Period: to

  EL NACIONALISME

 • Period: to

  El ballet romàntic a la segona mitat del segle

  El ballet perd interès a Europa i també per el protagonista masculí. Només es manté a Russia gracies al coreògraf frances Marius Petipa.
 • Period: to

  E. Elgar

  Edward Elgar va ser un compositor anglès. La seva principal obra orquestral, Variacions Enigma, va ser rebuda amb entusiasme. També va compondre oratoris, música de cambra, simfonies i obres concertants.
 • Period: to

  Claude Debussy

  Claude Debussy (1862-1918) va ser un compositor francès, considerat un dels principals compositors del segle XX. Admirador en un principi de l'obra de Wagner, va trencar amb el corrent romàntic del segle XIX per desenvolupar un sistema d'harmonia i estructura musical molt original anomenat Impressionisme.
 • Period: to

  J. Sibelius

  Jean Sibelius va ser un compositor finlandès, un dels més populars de finals del segle XIX i principis del XX. La seua música i el seu geni van jugar un important paper en la formació de la identitat nacional finesa.
 • Period: to

  Scott Joplin

  Scott Joplin (1868–1917) va ser un compositor i pianista de Estats Units d'Amèrica.
  Una de les figures més importants en el desenvolupament del ragtime clàssic, per al qual desitjava un estatus similar al de la música seriosa provinent d'Europa i la possibilitat d'admetre composicions extenses com òperes i simfonies.
 • Period: to

  El ragtime

  Abans de dir-li jazz, es va dessarrollar aquest estil piaistic. Es tractava d'una música per piano.
 • Period: to

  Diáguilev

  Serguéi Pávlovich Diáguilev, conegut també com Serge, va ser un empresari rus fundador dels Ballets Russos, una companyia de la qual sorgirien molts ballarins i coreògrafs famosos.
 • Period: to

  Schönberg

  Arnold Franz Walter Schönberg (1874-1951), creador, amb els seus deixebles, del mètode dodecafònic o serial.
  Tres estils o períodes que podem trobar en les seves obres:
  - El postromàntic (1899-1907)
  - L'expresionista i atonal (1908-1921)
  - El dodecafonisme o música serial (1923-1951)
 • Period: to

  Charles Ives

  Charles Edward Ives (1874–1954) va ser un compositor nord-americà de música clàssica, reconegut com un dels primers de transcendència internacional.
  Un compositor que va adoptar un estil americà únic, amb tonades folklòriques americanes teixides a llarg de totes les seves composicions.
 • Escola nacionalista bohemia

  Els musics bohèmics d'aquesta època adopten el lema: " per les cançons s'arriba al cor, per al cor, a la pàtria".
 • Escola nacionalista escandinava

  Ens els països escandinaus destaquen el finlandès Jean Sibelius i el norueg Edward Grieg.
 • Period: to

  B. Bartók

  Béla Bartók va ser un compositor i pianista hongarès, considerat el compositor hongarès més important del segle XX. Per les seves investigacions sobre la música folklòrica, Bartók es considera un dels fundadors de l'etnomusicologia, l'estudi de la música folklòrica i la música de cultures no occidentals.
 • Period: to

  Anna Pàvlova

  Anna Matvéievna Pàvlova va ser una famosa ballarina de ballet russa d'inicis del segle XX. Va ser part dels Ballets russos.
 • Period: to

  Ígor Stravinski

  Ígor Fiódorovitx Stravinski (1882-1971), va ser un compositor rus. Va compondre una gran quantitat d'obres clàssiques abordant diversos estils com el Primitivisme, el Neoclassicisme i el Serialisme.
 • Period: to

  Edgar Varèse

  Edgar Varèse (1883-1965) va ser un compositor francès, un dels innovadors del segle XX per l'ús de música electrònica en les seves composicions.
  En l'obra "lonización" utilitza 37 instruments de percusió amb els que va crear una nova sonoritat.
 • Period: to

  Edgar Varèse

  Edgar Varèse (1883-1965) va ser un compositor francès, un dels innovadors del segle XX per l'ús de música electrònica en les seves composicions.
 • Period: to

  Joe King Oliver

  Joe King Oliver (1885-1938) va ser un director d'orquestra de jazz estatunidenc.
  També se'l coneixia amb el nom de King ('rei'), perquè va ser considerat en la dècada de 1920 com el rei del swing. Es pot dir d'Oliver que va ser el creador de l'anomenat jazz de Nova Orleans.
 • L'impressionisme

  Un moviment renovador i que es dessarrolla a França, però va arribara influir de manera general en la música del s.XX.
  Iniciador: C. Debussy
 • Period: to

  H. Villalobos

  Heitor Villa-Lobos va ser un compositor brasiler. Algunes de les seves obres són la Bachianas brasileiras, el Concierto para piano i orquesta...
 • Period: to

  Max Steiner

  King Kong - 1933
  Casablanca - 1942
 • Period: to

  Vàtslav Nijinski

  Vàtslav Fomitx Nijinski va ser un ballarí i coreògraf d'origen polonès. Va ser el primer ballarí absolut de la companyia dels Ballets Russos, que va revolucionar el ballet amb les seves coreografies. Els seus salts prodigiosos i el seu estil depurat foren l'admiració del seu temps. És considerat el pare de la dansa moderna.
 • Cine mut

  Creació dels cine mut pels germans Lumière l'any 1895. L'acompanyament musical es feia en directe.
 • Period: to

  Paul Hindemith

  Paul Hindemith (1895–1963) va ser un compositor i musicòleg alemany.
  Promotor del corrent de la música utilitarista, es proposa fer música que agradi més al poble i practica el neoclassicisme.
 • Period: to

  Fletcher Henderson

  Fletcher Henderson (1897-1952) va ser un pianista de jazz estatunidenc, també conegut pel malnom de Smach.
 • Period: to

  G. Gershwin

  George Gershwin va ser un compositor estatunidenc. Va composar musacls i cançons agafant elements del jazz.
 • Period: to

  Duke Ellington

  Edward Kennedy "Duke" Ellington, més conegut com a Duke Ellington (1899-1974) va ser un compositor, director d'orquestra i pianista estatunidenc de jazz. És considerat un dels més importants i influents compositors de jazz de la història.
 • Escola nacionalista: anglesa, nord-americana, sud-americana

  Anglesa: tracta varis estats d'ànims
  Nord-americana: es comença a dessenvolupar el jazz
  Sud-americana: s'aprofitava de la música popular
 • Escola nacionalista espanyola

  Van agafar de punt de partida el material folkloric andalus, elaborant música cult, genuïnament espanyola i reconeguda internacionalment.
 • Period: to

  Segon nacionalisme

  És busca l'essencia. Dues escoles: l'hongaresa i l'espanyola.
 • Period: to

  MÚSICA CULTA s.XX

 • Period: to

  Primera meitat del s.XX

  Impresionisme: França
  Expressionisme/ dodecafonisme: Alemanya
  Neoclassicisme: Rusia, França, Alemanya, Anglaterra, EUA, Espanya
 • Period: to

  MÚSICA POPULAR DEL s.XX: pop-rock

  El rock neix al sud dels EUA agafant la millor múisca que sonava en l'època de la postguerra.
 • Period: to

  La música utilitària

  Neix a Alemanya com a reacció al allunyament del públic provocat per la música anterior.
  Promotor d'aquesta corrent: P. Hindemith
 • Period: to

  El ballet i la dansa contemporània

  El ballet resurgeix a Russia proporcionant els millors coreògrafs, compositors i disenyadors.
 • Period: to

  Miklós Rózsa

  Lo que el viento se llevó - 1939
  El libro de la selva - 1942
  Ben-Hur - 1959
 • Period: to

  Pierre Schaeffer

  Pierre Schaeffer (1910-1995), va ser un enginyer, investigador, teòric, compositor i escriptor francès, creador de la música concreta i la música electroacústica.
 • Period: to

  Nino Rota

  La Strada - 1954
  Romeo y Julieta - 1968
  El padrino - 1972
  Amarcord - 1974
 • Period: to

  John Cage

  John Cage (1912-1992) va ser un compositor estatunidenc. Pioner de la música aleatòria, la música electrònica i de la utilització no estàndard dels instruments musicals tradicionals,[1] com la creació del piano preparat.
 • EL JAZZ

  És la música afro-americana que apareix a principis del s.XX en el sur dels EUA a partir de l'unió del ritme de la música negra, del tractament melòdic euro-africà i de l'harmonia procedent d'Europa.
  Es basa en l'improvisació.
 • Period: to

  Benjamin Britten

  Benjamin Britten (1913-1976), va ser un compositor i pianista britànic.
  Amb un estil personal, destaca amb obres com: Ceremony of Carols, Guia d'orquesta per a joves.
 • Primera gravació de jazz

  Va ser realitzada per la Original Dixieland Jazz Band.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  El Neoclassicisme va ser un moviment musical desenvolupat a Europa entre les dues guerres mundials, caracteritzat pel retorn a les formes musicals clàssiques. La seva estètica es centrava en l'objectivitat i la concisió.
 • Period: to

  Margot Fonteyn i Rudolf Nureyev

  Margaret "Peggy" Hookham,(1919-1991) coneguda com Margot Fonteyn, va ser una famosa ballarina britànica que va desenvolupar tota la seva carrera artística al Royal Ballet gran part d'aquesta com a primera ballarina absoluta.
  Rudolf Khamétovitx Nuréiev, habitualment conegut com a Rudolf Nureyev (1938 - 1993), va ser un ballarí de dansa clàssica, sobretot, però també de dansa contemporània, i coreògraf, que gaudí de reconeguda fama internacional.
 • Grup dels Sis

  Grup dels Sis era un grup de compositors francesos de principis del segle XX. La seva música reaccionava essencialment contra el wagnerianisme i la música impressionista de Claude Debussy i Maurice Ravel. Estaven molt influïts per les idees d'Erik Satie i de Jean Cocteau. Encara que en alguna ocasió van escriure música col·lectivament, cada un d'ells va mantenir el seu estil personal.
  Estava format per: Auric, Tailleferre, Dureu, D. Milhaud, A. Honegger, F. Poulenc.
 • Edat d'or: Chicago

  Presencia d'improvisacions solistes, enmarcades per improvisacions col·lectives, i per la substitució d'alguns instruments de la banda.
  Intèrprets:
  King Oliver i la seva banda Creole Jazz Band
  Louis Armstrong amb els Hot five (1925) o amb els Hot Seven (1927)
  ...
 • Period: to

  Charlie Parker

  Charles Christopher Parker Jr. (1920-1955), conegut per Charlie Parker, va ser un saxofonista i compositor estatunidenc de jazz.
  Sobrenomenat Bird, és considerat com el millor saxofonista de la història, sent una de les figures claus en l'evolució del jazz i un dels seus artistes més llegendaris i admirats.
  Juntament amb Bud Powell i Dizzy Gillespie, és l'iniciador del bebop.
  El seu estil trenca amb el del swing i es basa en la improvisació sobre una melodia.
 • Dodecafonisme

  És un sistema que està composta per dotze sorolls d'igual importància i sense relació entre si.
  Creat per Schönberg.
 • Period: to

  Oscar Peterson

  Oscar Emmanuel Peterson, Oscar Peterson (1925-2007) va ser un pianista i compositor canadenc de jazz.
 • Period: to

  Bill Haley

  William John Clifton, Bill Haley (1925 - 1981) va ser un dels primers músics de rock and roll dels Estats Units. Per a moltes persones ell va ser el primer a popularitzar aquest estil musical a principis de la dècada de 1950 amb el seu grup Bill Haley & His Comets.
 • Period: to

  B.B. King

  Riley B. King, més conegut com a B.B. King (1925-2015), era un famós guitarrista de blues i compositor dels EUA. Era conegut per anomenar a les seves guitarres "Lucille"; fins i tot va compondre una cançó amb aquest títol fent referència a la manera que la seva guitarra va canviar la seva vida.
 • Period: to

  Miles Davis

  Miles Dewey Davis III (1926-1991) va ser un dels músics més influents i innovadors del segle XX. Trompetista, compositor i líder de banda, Davis va ser a primera línia de gairebé totes les evolucions que va fer el jazz després de la II Guerra mundial.
 • La Generació del 27

  La Generació del 27 va ser una constel·lació d'autors barons que va sorgir al voltant de l'any 1927, marcada per la Guerra Civil, cosa que va fer deixar-los al marge de les innovacions musicals europees.
 • El musical

  Està considerat un gènere dins del cine, existeix des de l'invnció del cine sonor.
  En els anys 30, Broadway va ser un gran productor de comedia musical. En 40 i 50, Hollywood va adapatr molts dels musicals al cine.
 • Period: to

  Pierre Henry

  Pierre Henry (1927-2017) va ser un compositor francès considerat, junt amb Pierre Schaeffer, el creador de la música concreta.
 • Period: to

  Karlheinz Stockhausen

  Karlheinz Stockhausen (1928-2007) va ser un dels compositors més importants de música clàssica del segle XX. Obres d'aquest període són, entre d'altres, Kreuzspiel i Formel.
 • Period: to

  Fats Domino

  Antoine Domino, més conegut com a Fats Domino, (1928 - 2017) va ser un cantant, pianista i compositor nord-americà. Va conrear el rhythm & blues al anys cinquanta i posteriorment el rock and roll, estil del qual va esdevenir un dels màxims representants.
 • L'era del swing: Nova York

  • Aparició de les big band
  • Passatges d'improvisació anomenats riffs. Principals big band:
  • Fletcher Henderson
  • Duke Ellington ...
 • Period: to

  Ornette Coleman

  Ornette Coleman (1930-2015), va ser un saxofonista, trompetista, violinista i compositor nord-americà. Figura fundacional de l'avantguarda del jazz amb un quartet que comptava, entre altres, amb Don Cherry, les seves innovacions en l'àmbit del free jazz van ser tan revolucionàries com fortament controvertides.
 • Period: to

  Dècada dels 30 i 40

  El cine neix a Europa, però el dessarrollament del cine sonor es nota més a Amèrica.
 • Period: to

  J. Williams

  Star Wars - 1977
 • Philip Glass

  Philip Glass (1937) és un compositor estatunidenc de música minimalista.
 • El Mago de Oz

  Harold Arlen
 • Bebop

  Petites agrupacions de solistes de raça negra que es juntaven per realitzar improvisacions experimentals de jazz.
 • Period: to

  Natalia Makárova

  Natalia Makárova és una prima ballerina russa nacionalitzada nord-americana.
 • Period: to

  John Lennon

  John Lennon (1940 - 1980) va ser un cantant i compositor anglès que va saltar a la fama per ser el fundador de The Beatles juntament amb Paul McCartney, amb qui va formar una de les parelles de compositors més famoses i amb més èxit de la història de la música pop.
 • Chick Corea

  Chick Corea (1941-actualitat) és un pianista de jazz i jazz-rock conegut pels seus treballs durant els anys 1970. Forma part del grup de talents descoberts per Miles Davis durant el seu període Bitches Brew. És igualment un excel·lent pianista clàssic.
 • Period: to

  Bob Dylan

  Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan (1941-actualitat), és un compositor i cantant estatunidenc, considerat un dels músics més influents i prolífics del segle XX.
  Bob Dylan ha aportat a la música rock una dimensió poètica més rica i adulta.
  Al llarg de la seva carrera ha experimentat amb tota mena de ritmes i formes harmòniques, cosa que ha enriquit la seva expressió musical i ha influït en molts altres intèrprets i compositors.
 • Escola nacionalista hongaresa

  La música d'aquesta escola es caracterítza per una preponderacia del ritme i per la inestabilitat tonal.
 • Period: to

  Bob Marley

  Robert Nesta Marley, més conegut com a Bob Marley (1945 - 1981), va ser un músic de reggae jamaicà.
 • Period: to

  Mijaíl Nikoláyevich Barýshnikov

  És un ballarí, coreògraf i actor estatunidenc d'origen rus. Sovint hom el reconeix com un dels millors ballarins de ballet. El crític Clive Barnes una vegada digué d'ell «és el ballarí més perfecte que mai hagi vist».
 • El cool-jazz

  Es tracta d'una música de càmera elaborada i fresca, més racional i equilibrada, i menys passional que el bebop.
 • Dècada dels 50

  El rock-and-roll recull característiques de la música negra i blanca americanes, però predomina la primera.
  Estils:
  -Rhythm and blues negre
  -Rock-and-roll blanc
 • Period: to

  Tendencies musicals de la segona meitat del s.XX

  El sorollisme
  La música concreta
  La música electroacústica i electrònica
  El serielisme integral
  Música aleatoria
  Música estocàstica
  Música intuitiva
  Minimalisme
 • Period: to

  Dècada dels 50, 60 i 70.

  Música interpretada per grups més reduits i per la presencia d'altres estils, com el jazz. A finals dels 70 es comencen a utilitazr músiques preexistens i també procedents del pop-rock.
 • Period: to

  Segona meitat del s.XX

  Nous tractaments musicals:
  - El piano
  - La veu
 • Period: to

  Michael Jackson

  Michael Joseph Jackson (1958 - 2009) va ser un cantant, compositor, intèrpret, ballarí i músic en general de música pop estatunidenc, així com filantrop Conegut com el «rei del pop», les seves contribucions a la música, el ball i la moda, a més a més de la seva coneguda vida pública, en feren una figura destacada de la cultura popular durant pràcticament quatre dècades.
 • Period: to

  Madonna

  Madonna Louise Veronica Ciccone (1958-actualitat), coneguda simplement com Madonna, és una cantant, compositora, actriu i empresària nord-americana.
 • Els free-jazz

  Fuig de les característiques més típiques. La textura és contrapuntística. Vol sorpendre l'espectador.
 • Dècada dels 60

  Per primera vegada s'escolta el terme "pop" al Regne Unit.
  Als EUA es celebren els macro-festivals més grans de l'història del rock.
 • Period: to

  The Beatles

  The Beatles van ser un grup de música procedent de Liverpool, Anglaterra, format per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr.
  Són el grup de música pop amb més èxits i vendes de discs de la història de la música popular, i, a més, han aconseguit el reconeixement dels crítics.
 • West Side Story

  L. Bernstein
 • The Rolling Stones

  The Rolling Stones és un grup anglès de música rock.
  El seu estil musical va estar influït per la música nord-americana especialment el blues i el Rock and Roll que ells van fusionar en un so basat en dues guitars rítmiques i prototip del Rhythmic and blues.
 • Period: to

  Whitney Houston

  Whitney Elizabeth Houston (1963 – 2012) va ser una cantautora de R&B, pop i gospel, pianista i actriu estatunidenca, una de les més populars i famoses cantants durant la dècada dels 80 i dels 90. En el moment de la seva mort era la dona que havia rebut més premis de tots els temps, segons el Guinness World Records.
 • El fusió-jazz

  Incorpora característiques del jazz-rock, per això també és anomenat així.
 • Dècada dels 70

  Dos grans corrents:
  - Més elaborada i racional ( rock sinfònic, glam rock, tecno)
  - Més directa i sencilla ( hard rock, heavy metal, punk, disco)
 • Aparició musica electrònica

  Un dels aparells que van fer possible va ser el sampler, que permitia gravar qualsevol font sonora externa i després manipular els sons i reproduir-los com qualsevol so generat per un sintetitzador.
 • Evolució musica electrònica: dècada dels 70

  Els primers grups experimentats van ser els alemanys. Tots aquells son encara font d'inspiració per alguns grups de techno actual.
 • Period: to

  Eminem

  Marshall Bruce Mathers III, conegut pel seu nom artístic Eminem, (1972-actualitat) és un raper, productor discogràfic i actor estatunidenc. Es va fer popular el 1999 amb el seu àlbum d'estudi The Slim Shady LP, que va guanyar el premi Grammy per Millor Àlbum de Rap. El seu següent àlbum, The Marshall Mathers LP, es va convertir en l'àlbum més venut de hip hop en la història i el més ràpid dels Estats Units.
 • Dècada dels 80

  Aparició d'estils nous:
  - New Wave
  - Main Stream
  - Rap
  - Tecno-pop
  - Ska
  - New Age
 • Fame

  M. Gore i D. Pitchford
 • Evolució musica electrònica: dècada dels 80

  Es va crear l'estil tecno-pop. Aquest estil oferia música electrònica més comercial. La gran accepatció d'aquest estil, va donar pas a l'aparició de molts altres subestils que s'allunyen del pop i es tecnifiquen cada vegada més:
  - hard-tecno
  -electric body music
  -new beat
  -cyber-punk
  -electro
 • Evolució musica electrònica: dècada dels 80 als Estats Units d'Amèrica

  També es va activar la música electrònica, però es diferencien tres grans tendencies:
  - El House Sound of Chicago
  - El New Dance Sound of Detroit
  - El Ambient o Chillout
 • MIDI

  Creació del MIDI (musical instruments digital interface) per l'Associació Internacional de Fabricants d'Instruments Electrònics
 • Period: to

  Del 1980 fins l'actualitat

  Es caracteritza per la convivència de moltes corrents i per la fusió dels estils.
 • Period: to

  Dècada dels 80 fins l'actualitat

  Un dels compositors més destacats ha sigut John Williams. Amb ell s'ha recuperat el model sinfònic postromàntic, complementant amb el so estéro digital.
  És important destacar que la companyia Walt Disney dona una gran importància a la música en les seves pel·lícules de dibuixos animats.
 • Period: to

  Nirvana

  Nirvana va ser un grup de música grunge estatunidenc molt popular, fundat l'any 1987. Amb la cançó "Smells like teen spirit" del disc Nevermind de l'any 1991, Nirvana assoliren el seu màxim nivell de popularitat.
 • Dècada dels 90 fins l'actualitat

  Nous estils apareguts:
  - Grunge
  - Hip-hop
  - Manchester's sound/ múisca inde
  - Brit pop
  - Pop comercial
 • Pretty Woman

  R. Obison i G. Dees
 • Evolució musica electrònica: dècada dels 90 fins l'actualitat

  Del techno va surgir el harcore o makina i les seves variants, el trance, el progressive.
  Del house va surgir el technohouse, el acid house, el balearic beats...
  Del chillout va surgir el classical chillout, el ambient club, el brasil chillout...
  Trip-hop: mescla de melodies de soul i sons electrònics
 • La vida es bella

  Nicola Piovani
 • Moulin Rouge

  C. Armstrong, M. de Vries, S. Hitchcock
 • Chicago

  J. Kander i D. Elfman