Symphonia cantigas sta mari a 160 57 540x335

Historia de la Musica

 • Period: 50,000 BCE to 5000 BCE

  Música a la prehistoria

  L'origen de la música a la prehistòria comença amb instruments molt fàcils i senzills amb elements que estiguesin al alcanç de les persones a aquella època, tot va començar amb la veu humana i la percussió, utilitzant el cos o elemnts de l'entorn.
  Un element important en per l'evolució de la música es relaciona amb l'engeny: L'invenció d'eines amb un objectiv especific. A partir d'aixó les persones van començar a fer instruments per produir so experimentant amb materials i la forma.
 • 42,000 BCE

  Primer instrument del món

  Primer instrument del món
  instrument musical més vell del món procedia de jaciments de França i Àustria de fa uns 30 mil anys, però aquesta flauta que poden veure a la fotografia va ser trobada per científics a Alemanya, va ser creada a partir d'ossos de Voltor i té 35 mil anys , fent-la l'instrument musical més vell conegut.
  La flauta estava partida en 12 trossos però va ser reconstruïda la part superior i estaven en excel·lents condicions, té 5 orificis i talls en forma de V en un dels extrems que servien per bufar-la.
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  Música en Mesopotamia

  En Mesopotamia la música era homofónica, pero sembla que haguessin conegut també la polifònica. Les lires i les arpes sempre es puntejaven amb les dues mans i la grinyola sonava a dues veus.
  A Mesopotàmia es van valorar els instruments musicals com a objectes artístics i de comunicació amb la divinitat i es va associar el cant als rituals religiosos.
 • 2000 BCE

  La primera partitura trobada

  La primera partitura trobada
  La primera forma de notació musical pot ser trobada en una tauleta cuneïforme que va ser creada a Nippur, a Sumèria (Iraq d'avui), prop del 2.000 AC.
  mostra una forma més desenvolupada de notació musical. Tot i que la interpretació del sistema de notació continua sent controvertida, és evident que la notació indica els noms de les cordes en una lira, l'afinació de la qual es descriu en altres taules.
 • Period: 1580 BCE to 712 BCE

  Música a Egipte

  La música a Egipte és una part primordial de la seva cultura des de temps immemorials, a l'antiguitat atribuïen al déu Thot la invenció de la música i que Osiris la feia servir per civilitzar el món.
  Les primeres evidències que es van trobar sobre la música a Egipte van ser durant el període predinàstic ia l'Imperi Antic, es va tractar de representacions de ciutadans tocant instruments musicals com ser arpes, flautes i clarinets dobles,.
 • Period: 76 to 476

  Música Antiga Grècia

  La música era per als grecs un art d'origen diví: El mateix terme música --«musiké» feia referència a l'art de les Muses La música a l'antiga Grècia ocupa un lloc important en aquest repàs que fem dels començaments de la història de la música i les antigues civilitzacions.
  Sobre l'any 1900 aC. a Grècia van arribar tribus com els jonis, aqueus i eolis. Aquests van ser els creadors de la cultura micènica en barrejar-se amb la cultura minoica de Creta.
 • Period: 476 to 601

  Música Imperi Romà

  Roma va conquerir Grècia, però la cultura d'aquesta era molt important, i encara que les dues cultures es van fondre, Roma no va aportar res a la música grega. La música tenia un paper transcendental en aquestes obres teatrals. Els romans intenten imitar aquestes arts i hi afegeixen l'element de la música vocal. Cap música d'aquest estil no ha arribat fins a nosaltres tret d'un petit fragment d'una comèdia de Terenci.
 • 600

  Cants Gregorians

  Cants Gregorians
  El gregorià era el cant litúrgic de l'església de Roma, influït pel galicà a la segona meitat del segle VIII, l'extensió del qual a tot l'Occident va tenir lloc alhora que la del ritu llatí mateix, del qual era l'expressió acústica.
  Cants Gregorians
 • Period: 800 to 1450

  Música Edat Mitjana

  La música de l'Edat Mitjana està representada principalment per composicions vocals religioses o seculars, marcades als primers segles per la monodia, en particular representada pel cant pla religiós i en l'àmbit secular per la lírica cortès dels trobadors i els trovers
  La música medieval està formada per dos períodes principals: el romànic i el gòtic.
  Dins la música medieval podem veure diferents fenòmens musicals, entre els quals es destaquen el cant gregorià, la música profana i la polifonia
 • 801

  Inici de la polifonia

  Inici de la polifonia
  La polifonia va ser una tècnica d'amplificació i recreació del repertori gregorià, de la mateixa manera que els trops. Video polifonia
  A Europa, els primers testimonis escrits de polifonia apareixen a mitjans del segle IX, com una evolució de la música vocal que s'interpretava als oficis religiosos: el cant pla o Gregorià.
 • 1201

  Dies Irae

  Dies Irae
  Dies irae és un famós himne llatí del segle xiii atribuït al franciscà Tomàs de Celano , amic i biògraf de Sant Francesc d'Assís. Se sol considerar el millor poema en llatí medieval, i difereix del llatí clàssic tant per la seva accentuació com per les seves línies en rima.
  El poema describeix el Judici Final
  Dies irae
 • 1270

  Santa Maria Strela do Dia

  Santa Maria Strela do Dia
  Santa Maria, strela do dia és una cantiga que pertany a un conjunt de 427 composicions en honor a la Verge Maria anomenat Cantigas de Santa María.
  Estan escrites en galaicoportuguès i es van compondre a la cort del Rei Alfons X el Savi, durant la segona meitat del segle XIII, entre 1270 i 1282 aproximadament.
  Cançó
  Títol: Cantiga nº 100, “Santa Maria, strela do dia”.