Línia del temps

 • 400

  Inicis música cristiana

  El inicis de la música cristiana a l'any 400.
 • 540

  Sant Gregori I "El Gran"

  Sant Gregori I "El Gran"
  Monjo romà, últim Papa de Roma escollit abans de l'Edat Mitjana. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.Durant l'època del papat va sistematitzat el cant gregorià.
 • Jan 17, 700

  Dies irae

  Dies irae
  Himne llatí del segle XIII. Considerat un dels millors poemes en llatí medieval.
 • Jan 24, 1080

  Guillem IX d'Aquitania

  El primer trobador.
 • Jan 20, 1100

  XII-XIII: Cant gregorià

  El Cant gregorià del segle XII fins al XIII Ars Antiqua, inici de la polifonia vocal, introducció de l'ús d'instruments per acompanyar la música vocal, més complicació tècnica i més ritme.
 • Jan 24, 1150

  Bernat de Ventadorm

  Va ser un popular trobador occità.
 • Jan 24, 1291

  Ars Nova

  Ars nova es una expressió deguda al teòric Philippe de Vitry que designa la producció musical.
 • Feb 6, 1300

  Missa de Notre-Dame(1300-1377)

  La Missa de Notre-Dame és una missa polifònica composta pel poeta, músic i clergue francès Guillaume de Machaut, per a la catedral Notre-Dame de Reims, d'on n'era canonge.
  Composta abans de 1365, és una de les obres mestres de la música medieval i de tot el repertori religiós.
 • Feb 6, 1335

  Francesco Landini

  Francesco Landini
  Francesco Landini o Landino (c. 1325 - 2 setembre 1397) va ser un compositor, organista, cantant, poeta, constructor d'instruments i astròleg italià. Va ser un dels compositors més famosos i reverenciats de la segona meitat del segle XIV i sens dubte el compositor més famós a Itàlia.
 • Feb 6, 1450

  Pas gradual de l'estil horitzontal (SXV) al vertical ( SXVI).

 • Feb 1, 1500

  MONTEVERDI, LASSUS. SXV-SXVI

  En aquest segle van ser els importants.
 • Feb 6, 1500

  El pentagrama.

  El pentagrama es va imposar com a pauta d'ús comú per a tota classe de música.
 • Feb 6, 1519

  Martin Luter

  A Alemanya, Martí Luter trenca amb Roma l'any 1519, ja que no comparteix algunes de les formes de comportament de l'església vaticana; crearà així el protestantisme, que es convertirà des d'aleshores i fins als nostres dies en la religió majoritària de Alemanya .
 • Feb 6, 1545

  Concili de Trento

  Des 1545-1563 es celebra "El Concili de Trento", en el qual es tracten d'establir les directrius de la nova església catòlica. Algunes de les novetats afectaran el terreny musical, de les quals destaquem les següents: Seguir utilitzant el llatí en les seves celebracions, ja que per a ells és un signe d'unitat cristiana. Aquesta norma seguirà vigent fins al Concili Vaticà II.
 • Feb 6, 1563

  Concili de Trento (Continuació)

  Evitar la polifonia complexa a la qual s'havia arribat, ja que no era possible entendre els textos religiosos, i recordem que la principal finalitat de la música religiosa era la de transmetre el missatge cristià. Prohibir els cants profans en els temples, ja que són territoris sagrats en els quals només s'ha d'interpretar música religiosa. Aquesta norma, en teoria, avui dia continua vigent.
 • Barroc

  Es coneix amb el nom de Barroc al període que va des de 1600 fins 1750.
 • Minuet

  A partir de 1600 sorgirà una nova dansa que es convertirà en la protagonista del període: el minuet.
 • Orfeo

  Creació de la primera òpera "Orfeo" de l'italià Claudio Monteverdi
 • Johann Sebastian Bach

  Va ser un organista, clavecinista i compositor alemany de música del Barroc, membre d'una de les famílies de músics més extraordinàries de la història, amb més de 35 compositors famosos i molts intèrprets destacats.
 • Feuillet

  L'any 1700, un important mestre de ball, anomenat Feuillet, va crear el primer sistema de notació de dansa de la història. Gràcies a aquest fet, es conserven més de 350 coreografies de saló i teatre. La dansa, a poc a poc, va anar adquirint una reglamentació que donarà lloc a la dansa clàssica.
 • Mort de Johann

  Va morir Johann Sebastian Bach
 • Beethoven

  És un dels compositors més importants de la història de la música i el seu llegat ha influït de manera decisiva en la música posterior.
  Considerat l'últim gran representant del classicisme vienès, Beethoven va aconseguir fer transcendir la música del romanticisme, influint en diversitat d'obres musicals del segle XIX. El seu art es va expressar en nombrosos gèneres i encara que les simfonies van ser la font principal de la seva popularitat internacional, el seu impacte va resultar ser principalm
 • Romanticisme (1800-1890)

  Delimitem cronològicament el Romanticisme entre els anys 1800 i 1890.
 • Mort de Beethoven

  Va morir el 1827
 • Romanticisme Primerenc 1800-1830

  Romanticisme primerenc (1800-1830): Beethoven serà la figura que serveixi com a pont entre les dues èpoques. Sorgeixen les primeres manifestacions que combinen innovació i continuïtat amb el Classicisme. En aquesta etapa destaca Schubert, que aconseguirà l'expressió plena del lirisme romàntic en les seves peces per a piano i en els lieder.
 • Romanticisme

  Romanticisme ple (1830-1850): El moviment romàntic s'estén per tot Europa. París es converteix en un centre important de cultura musical. És l'època del virtuosisme instrumental amb autors com Listz (piano) o Paganini (violí). S'assenten noves formes compositives com la Música Programàtica (descriptiva).
 • Romanticisme tardà

  Romanticisme tardà (1850-1890): Els grans operistas de l'època, Wagner i Verdi, escriuen les seves millors obres. Destaquen compositors de la talla de Brahms. Apareixen els nous corrents: Post-romanticisme i Nacionalisme.
 • Canvis musicals segle XX

  La pèrdua d'unitat estilística i tècnica es fa evident ja que no hi ha un llenguatge i un tipus d'expressió únics, sinó una pluralitat de moviments. Cada compositor busca el seu propi llenguatge musical per expressar-se.
  La ruptura amb el passat es manifesta en el progressiu abandonament del llenguatge tonal, que sembla haver arribat al final. El ritme adquireix gran protagonisme.
 • Canvis musicals segle XX (continuació)

  Cerca de la novetat, cap obra pot semblar-se a una altra i per a això cal experimentar amb tot el que es tingui a mà. Qualsevol objecte pot ser capaç de produir música.
  El compositor no busca la bellesa de melodies, sinó cridar l'atenció de l'oient, per tant ens trobarem davant peces estranyes que no tenen res a veure amb la música que s'havia realitzat fins llavors.
 • Ballet ruso

  El gran impulsor d'aquesta reforma va ser Sergei Diaghilev, qui tot i no ser ni ballarí ni músic va canviar el destí de la dansa fundant els "Ballets Russos" en 1909.
 • Mort de Sergei

  La companyia de "Ballets Russos" es va desfer el 1929 amb la mort de Diaghilev, però els col · laboradors i ballarins que s'havien format en ella es van dispersar i van estendre els seus ensenyaments per tot el món.
 • Música Alternativa

  Moviment que sorgeix durant els anys 60 i que reacciona contra el Serialisme, introdueix en la música una major llibertat compositiva. Es tracta d'una música indeterminada, en funció de l'atzar i de la llibertat de qui la interpreta. El compositor no escriu una obra acabada i tancada, sinó que confia en la creació i independència del músic per fer de cada audició una obra única i irrepetible.
 • Hang

  Hang
  Aquest instrument es diu Hang és un instrument musical de percussió creat per
  Felix Rohner i Sabina Schärer l'any 2000, amb la idea de traslladar el so del steel
  drum a un instrument portàtil. Hang significa mà en idioma Bernés.
 • Guido Arezzo

  Guido Arezzo
  Va ser un teòric de la música medieval. Se'l reconeix com al creador de la notació musical moderna que va reemplaçar el sistema de notació neumàtic. El seu text Micrologus va ser el segon tractat de música més estès en l'edat mitjana després dels escrits de Boeci. És venerat com a beat per l'Església catòlica.
 • Notació Neumàtica

  Notació Neumàtica
  Un neuma és un signe de la notació musical emprat a l'edat mitjana. El seu nom ve del grec antic pneuma, "respiració".Inicialment, els neumes indicaven, de manera aproximada, el moviment ascendent o descendent de la melodia.
 • Primers inicis polifonia

  Primers inicis polifonia
  La polifonia és l'art de juxtaposar dues o més línies melòdiques que interactuen. L'aparició de l'art polifònic va suposar la creació d'un nou llenguatge musical.