1238417668ys62tv

Historia de l'evolució musical

 • Period: 300 to

  Alta Edat Mitjana

 • Period: 300 to Jan 1, 1454

  ESCRIPTURA MANUSCRITA

 • 400

  Inici de la música Cristiana

  cacaAAAA
 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà - Inici de l'Alta Edad Mitjana

  Caiguda de l'Imperi Romà - Inici de l'Alta Edad Mitjana
  Es coneix com l’època en que l’imperi Romà va caure en mans de les incursions dels pobles germànics, que van aconseguir derrocar l’imperi. Es va desenvolupar un sistema de govern feudal, i es va adoptar el cristianisme com a religió predominant a la major part de l’imperi.
 • 500

  Música - Característiques

  Música - Característiques
  : La música medieval està formada per dos períodes principals: el Romànic i el Gòtic. Dins de la música medieval es poden distingir diferents fenòmens musicals, entre els quals destaquen el cant gregorià, la música profana i la polifonia.
  El cant gregorià va tenir gran importància, ja que és l'única música conservada anterior al segle IX. Era un tipus de música estrictament vocal hi ha una sola veu, o, com a molt, amb un acompanyament a base de quintes paral•leles. Però va ser a conseqüència d'u
 • 570

  Papa Greogori I

  Papa Greogori I
  El papa benedictí Gregori I el Magne va reordenar totes les melodies del cant eclèsiastic i en va compondre de noves Aquest recull de melidies liturgíquies s'anomenen Cant Gregoria
 • Jan 1, 600

  Cant Gregori

  ExempleÉs un cant monòdic, a una sola veu, normalment d'homes
  És a capella, cant vocàlic, sense instruments
  És cantat en llatí (per això no reconeixies l'idioma?)
  Té ritme lliure, lligat al text i als seus accents
  la melodia evoluciona sense brusquedat
  Sovint s'alternen les veus de solista i cor
 • Jan 1, 1100

  Arquitectura Romànica - Art Romànic

  Arquitectura Romànica - Art Romànic
  En l’alta edat mitjana es va desenvolupar l’art romànic, que era present en tot tipus d’elements arquitectònics de la època, com es el cas de catedrals, esglésies, palaus senyorials..
 • Jan 1, 1200

  CANTIGAS DE SANTA MARIA

  CANTIGAS DE SANTA MARIA
  http://www.youtube.com/watch?v=5MGQOvuiOms</a> Cantigues de Santa Maria és una obra encarregada per Alfonso X el Savi i escrita en galaico-portuguès. Són composicions musicals, per a ser cantades i que narren els miracles de la Mare de Déu. La majoria són narratives, encara que també n'hi ha líriques, de mètrica variada.
  De les Cantigues de Santa Maria hi ha quatre còdexs conservats, procedents tots ells de la pròpia cort del rei Alfons X:Son:El Còdex Toledà,còdex de Florència,Cantigues de Nostra Senyora,Cantigues de Loor
 • Jan 1, 1305

  Música Vocal del Renaixement

  Música Vocal del Renaixement
  En el renaixement apareixen varietat de músiques vocals, n'hi han de molts tipus religioses (Missa), no religioses (Cançons i Madrigals...)
  En l'enllaç hi ha una explicació de cada tipus de música:
  Música Vocal del Renaixement
 • Jan 1, 1305

  Instruments de la musíca Renaixentastista

  Instruments de la musíca Renaixentastista
  En la música medieval s'evoluciona un seguit de coses una de les quals són els instruments, en l'epoca del Renaixement els més corrents eren els següents (entre d'altres):
  L'Orgue, El Claviorgue, El Clavicordi, El Cèmbal, L'Arpa i El Llaüt .
 • Jan 1, 1305

  Grans Músics del Renaixement

 • Jan 1, 1305

  Característiques generals de la música en el Renaixement

  Característiques generals de la música en el Renaixement
  En el link es veuen les principals caracteríctiques de la música en el renaixement:
  Caracterísitiques Musicals de l'època
  Aquí 2 clars exemples on es pot comprovar que comença a aparèixer la polifonía:
  O Magnum Mysterium
  <a href='http://www.youtube.com/watch?v=d7r_YmgoORw' >Il bianco e dolce cigno
 • Period: Jan 1, 1305 to Jan 1, 1500

  Renaixement

 • Jan 1, 1306

  Agrupacions Instrumentals del Renaixement

  Agrupacions Instrumentals del Renaixement
  En el renaiexement encara no existia l'orquestra tímbrica en sí per això els instruments eren ordenats per la seva potència de so:
  Alta i Baixa.
  L'Alta, formats per instruments de so potent i brillant, com els de vent i percussió. S'utilitzaven per tocar a l'aire lliure, a les festes i a les processons.
  Baixa, formats per instruments de so suau, com els de corda i els de vent de so més delicat. S'utilitzaven en interiors i per tocar música en la intimitat.
 • Jan 1, 1400

  Llibre Vermell de MontserraT

  Llibre Vermell de MontserraT
  ExempleAlfons X el savi,rei de castella 1252-1284 va realitzar un manuscrit ple d'ilustracions i miniatures en el qual s'hi poden trobar + de 400 melodies a la mare de Deu escrites en galaico-portugúes aquest maniscrut s'anomena les Cantigues de santa Maria.El llibre vermell de Montserrat es un manuscrit de finals del S.XIV i principis del S.XV
 • Jan 1, 1405

  Cànon per augmentació

  Cànon per augmentació
  Usat per primera vegada a Itàlia a principis del citat segle de mans de l'editor musical Petrucci, aquest sistema consisteix en una sèrie de línies paral·leles que representen a les cordes de l'instrument.
 • Jan 1, 1454

  La Imprenta

  La Imprenta
  En el nou món, es va desenvolupar un tècnica d'impressió de textos escrits anomenada imprenta, que va permetre que la literatura tradicional i universal estigues al abast de la població renaixentista. Aquest fenómen va enriquir la societat, i va aportar coneixements intel·lectuals interessants
 • Jan 1, 1455

  El primer llibre imprès (una edició de la Bíblia) i posterior imprimició de partitures musicals.

  El primer llibre imprès (una edició de la Bíblia) i posterior imprimició de partitures musicals.
  Gràcies a la imprenta de Gutenberg es va començar a copiar llibres ràpidament i aixó també va arribar a l'escritura musical.
 • Period: Feb 8, 1460 to

  ESCRIPTURA PER IMPRENTA

 • Jan 1, 1500

  Escriptura Musical: -Tablatura

  Escriptura Musical: -Tablatura
  El sistema de notació usat en el segle XVI per a escriure la música destinada als instruments de corda polsada era la tablatura. Usat per primera vegada a Itàlia a principis del citat segle de mans de l'editor musical Petrucci, aquest sistema consisteix en una sèrie de línies paral·leles que representen a les cordes de l'instrument, la línia inferior representa la primera cuerda i la línia superior la més greu, en el que coneixem com tablatura italiana.
 • Period: Jan 1, 1505 to

  Barroc

 • Jan 1, 1545

  Cant Sibila

  El cant Sibila és un drama litúrgic de melodia gregoriana que s'interpreta en la versió catalana de forma tradicional en la Missa de Gall
 • Escriptura Musical: -Amb Ornamentació

  Escriptura Musical: -Amb Ornamentació
  L'ornamentació que s'observa a les arts plàstiques té el seu paral·lel musical en unes línies melòdiques carregades de notes d'ornament, improvisades sovint pels mateixos intèrprets.
 • Period: to

  Classicisme/Romanticisme

 • MUSICA DELS TROBADORS

  MUSICA DELS TROBADORS
  Paral·lelament a la música religiosa, s’estava desenvolupant la música profana o trobadoresca. No coneixem gaires mostres de cançons profanes de l'edat mitjana anteriors al s.XI.
  La música trobadoresca, fou creada pels trobadors per acompanyar les seves poesies, des de finals del s. XI fins a finals del s.XIII. Aquestes poesies eren generalment dels gènere amorós per lloar i idealitzar la dama, però també tractaven altres temes com la natura, la política, la moral o les gestes heroiques.
 • Period: to

  S.XX

 • Origen del Feudalisme

  Origen del Feudalisme
  Els reis van començar a perdre part del seu poder, i els propietaris d’aquelles terres van començar a construir castells i a reunir exercits per defensar-se. Els pagesos que buscaven únicament protecció i un lloc on establir-se van recórrer als senyors feudals, a canvi de la seva fidelitat se’ls donava un tros de terra.
 • Societat Feudal-Característiques Generals

  Societat Feudal-Característiques Generals
  Degut a la inseguretat i la pèrdua de poder central, es a dir, del rei, la societat feudal es dividia en petits estaments: La noblesa i el clero, era el pilar de la societat mes privilegiat, la noblesa estava composta per cavallers al servei del rei, als que cridava per anar a fer la guerra. El clero, era la part de la societat que es dedicava plenament a les activitats relacionades amb la religió. Per sota de la nobles i el clero es troben els pagesos o serfs, que havien jurat lleialtat al rei
 • Escriptura Musical: -Notació Neumàtica

  Escriptura Musical: -Notació Neumàtica
  Al segle IX es feia servir la notació neumàtica. Els neumes (del grec "senyal, gest") eren uns signes que es col·locaven sobre les síl·labes del cant i que intentaven dibuixar la línia melòdica, sense voler indicar l'altura ni la durada exacta sinó servir només com a recordatori.
 • Escriptura Musical: -Tetagrama

  Escriptura Musical: -Tetagrama
  Va ser Guido D'Arezzo (995-1050), que després de patir en la seva infància els problemes de l'aprenentatge, va idear un sistema de set noms cantables i quatre ratlles on col·locava les síl.labes.
 • Period: to Jan 1, 1300

  Baixa Edat Mitjana