Tema 2 (Danmark bliver demokratisk)

Timeline created by facebooker_759774497897955
 • Kongeloven

  Kongeloven
 • Stavnsbåndet bliver indført

 • Grundloven bliver indført

  Grundloven bliver indført
  Den der fik stemmeret var: Mænd (over 30 år), som havde egen bopæl og en pletfri straffeattest. Dem er ikke havde stemmeret var de 5 F'er
  - Fattigfolk (hjemløse)
  - Fremmede (ikke født i Danmark)
  - Forbryder
  - Fruen til manden (kvinder)
  - Forsørger (tjenestefolk)
 • Krigen i 1864

  Krigen i 1864
  Det var uenigheder med Preussen og Østrig om hvem der skulle have Slesvig og Holtsten. Der var danske polittiker der mente vi skulle helt ned til Eiben (en flod i Tyskland), med den mente "Tysklang" ikke. Så det resulterede i at vi mistede begge hertugdømmer og blev forkortede ved Kolding. Danmark var nu et "lilleputte land".
 • Grundlovsændring

  Grundlovsændring
  Efter Slesvig og Holtsten blev tabt og Danmark blev et lille land, måtte der ske en ændring i grundloven. Valgretten til folketinget forblev den samme. Men valgret til Landstinget, der er 27 + 27 + 12 (66 pladser i alt).
  De første 27 pladser, er mænd over 30 år.
  De andre 27 pladser, er til de rige i samfundet.
  De 12 er kongen der bestemmer.
  Så der var en klar fordel fordel de rige, sp man kan stoppe lovforslag fra folketinget.