Tema 1- Introducció a la informàtica

Timeline created by guillemdomenech
 • -500 BCE

  Abaco

  Abaco
  Va surgir fa 2500 anys a egipte, també es diu que ho van inventar abans a Xina. Serveix per càlculs matemàtics complexes a gran velocitat
 • Leibniz

  Leibniz
  Inspirat amb Ramon Llul, que havia creat una calculadora mecànica que permetia fer sumes, Leibniz va crear també una calculadora mecànica que permetia sumar, restar, multiplicar, dividir i fins i tot arribava a fer arrels quadrades.
 • Joseph Jacquard

  Joseph Jacquard
  Va desarrollar una tela que servia per fer tarjetes perforadas per controlar la creació de dissenys tèxtils complexes. La mateixa tècnica s'utilitza ara com a mitjà d'emmagatzematge de la informació.
 • Sistema Hollerith

  Sistema Hollerith
  Es va sol.licitar la patent per a una màquina de tabulació automàtica de targetes perforades. Amb això era possible saber quants enginyers hi havia en cada ciutat determinada o realitzar consultas similars.
  Gracies a això l'any 1890 quan es va dur aterme una operació de processament de dades de manera mecanitzada.
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC era una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital. El disseny i construcció de l'ordinador fou finançat per l'Armada dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Va ser dissenyat pel càlcul de taules de tir de l'artilleria al Laboratori de Recerca Balística de l'Armada dels Estats Units.
 • Transistor

  Transistor
  Va ser realitzat per tres cientifics, els qual per això van guanyar un premi nobel.
  El transistor va remplasar les vàlvules de buit com element fundamental en la electrònica i la seva miniaturització, portaria la revolució de la micro electrònica.
 • Microprocessador

  Microprocessador
  El microprocessador va permetre la fabricació de circuits molt complexes sense la necessitat de soldar o integrar components i per un altre banda, nivells cada cop més alts de miniaturització.
  La importancia que te el microprocessador en l'actualitat, li va donar a Kilby el premi nobel.
 • Apple 2

  Apple 2
  Apple 2 va ser el primer ordinador personal posat a la venda de cara al públic ja que era verdaderament assequible, llençat al mercat l'any 1977
 • Internet

  Internet
  A finals dels anys 70 i primers dels 80 del segle 20, es van desarrolar els primer protocols per la interconexió de reds, donan lloc al voltant del any 1982, al neixement d'internet.
  La invenció de la web va acabar de popularitzar internet a finals dels anys 90 del segle 20.
  L'impacte de l'internet, en pricipal i el de la web, en particular, en la societat actual és innegable.
 • Xarxes Socials

  Xarxes Socials
  Les xarxes socials són sense dubte, uns dels serveis amb més ull a l'actualitat.
  Encara que existeixin multitud d'elles, les mes conegudes, són facebook, creada l'any 2004 i twitter, creada l'any 2006.
  L'exit que han tingut les xarxes socials, han canviat la forma de relacionar-se a internet, pero també ha tingut repercusió fora d'internet, per la seva capacitat per difundir informació o marcar tendencies.