Partituras 2

TASCA 1 / TIMELINE

By juanmi7
 • 5000 BCE

  Prehistòria musical

  Prehistòria musical
  La Prehistòria musical comença l'any 50000a.C i acaba l'any 5000a.c.
  Tot va començar amb la veu humana i amb la percussió, utilitzant el cos o elements en l'entorn. Sabem una cosa i és que la música es feia servir per acompanyar esdeveniments o successos com la caça, la guerra, rituals funeraris i festes amb dansa. Ja que la música és una manifestació i un mètode d'expressió, les persones en la prehistòria l'associaven amb la vida i la natura, el silenci es relacionava amb la mort.
 • 476

  Edat antiga

  Edat antiga
  També anomenada Època Clàssica va començar l'any 5000a.C, i va acabar al segle V concretament a l'any 476 amb la caiguda de l'imperi romà.
  Destaquen dues civilitzacions d’aquesta etapa: la grega i la romana, que són les que més han influenciat a la música occidental.
  La música estava molt present en la seva vida: cantaven en bodes, funerals i cerimònies religioses.
  Tenien instruments de vent de corda i de percussió, a l'actualitat es conserven poques partitures i amb diferents notacions.
 • 1453

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L'edat mitjana va desde el segle V(la fi de l'imperi romà al 476) fins al segle XV(1453) amb la caiguda de l'imperi Bizantí.
  L'edat mitjana era monòdica, era d'una sola línia melòdica en què no intervé per a res l'harmonia sense acompanyament d'instrument, el ritme del cant gregorià és lliure, no sotmès a la rigidesa mètrica del compàs.Des del s. VII fins al XVI el cant gregorià va ser el tipus de música més important en el món occidental. En la música profana destaca el moviment trobadoresc.
 • 1500

  Renaixament

  Renaixament
  Comença el segle XV(l'any 1500) fins al XVI(l'any 1600).El Renaixament es considera com una edat d'or de la música.
  -Característiques utilització de tècniques de polifonia i homofonia, formes principals de la música profana: romanços, nadales,alguns instruments de el Renaixement populars van ser el llaüt, la viola de mà i l'òrgan.
 • Barroc

  Barroc
  Comença l'any 1600 (XVII) amb la primera opera publicada fins l'any 1750 amb la mort de Johann Sebastian Bach (XVIII).
  Apareixent compositors de l'història de la música Antonio Vivaldi (1678 - 1741, Itàlia), Claudio Moteverdi (1567 - 1643, Itàlia), Henry Purcell (1659 - 1695, Anglaterra), Georg Phillip Telemann (1681 - 1767, Alemanya).
  -Característiques, és formen les orquestres, gran importància a la música dramàtica (oratori i opera), abusa de l'adorn de les melodies.
 • Classicisme

  Classicisme
  El Classicisme comença l'any 1750(XVIII) i acaba a l'any 1800(XVIII).
  -Les seves característiques són: senzillesa melòdica, naixement de formes sonata, quartet, simfonia, equilibri formal, harmonia poc complexa, nous timbres i matisos com a conseqüència de l'orquestra.
  En el Classicisme els principals compositors eren: Joseph Haydn (1732 – 1809, Austria), Wolfgang Amadeus Mozart (1732 - 1791, Austria).
 • Romanticisme

  Romanticisme
  El Romanticisme 1810(XIX).
  En el Romanticisme pren importància l'expressió per mitjà de l'so. En el Classicisme la música era clara, mentre que ara veiem música fosca per a representar els sentiments personals. L'originalitat es converteix en un dels principals criteris en el Romanticisme. Els compositors més influents van ser: Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828), Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849)
  , Mendelssohn Hensel (1805-1847), Franz Joseph Liszt (1811-1886).
 • Segle XX-XXI

  Segle XX-XXI
  Evolució molt ràpida del llenguatge musical, apareixen nous gèneres musicals al segle XX: blues, jazz, expressionisme, atonalisme, neoclassicisme, dodecatonisme, serialisme, música concreta, música electrònica, música aleatòria, rock i pop, etc. En la imatge hi ha un exemple de dodecatonisme.