Otto

 • Period: to

  Eesti Vabariigi iseseisvumine

 • Saksaväed jõuavad Läti teritooriumile

  Saksaväed jõuavad Läti rindele, mille käigus jäi pärast rinne stabiilseks.
 • Vene armeed nõrgenevad

 • Vene sõdurite arv

  Eestis oli 200 00 Vene sõdurit, kui enamlaste võimu ajal jooksis suur osa sõjaväest laiali.
 • Vene sõdurite arv 2

  Vene sõdureid oli alles 60 000, lisaks sellele oli 35 000 Eesti väe sõdureid ja 5 000 punakaartlast ning sellest ei piisanud Saksa vägede takistamisest. Enamlased arvasid, et Sakslased ei ründa, sest muidu algaks Saksamaal revolutsioon.
 • Läbirääkimiste katkestus

  Enamlased kuulutavad, et Venemaa ja Saksamaa vahel ei ole sõda, ega rahu ning läbirääkimised katkestusid.
 • Sakslased ründavad

  Sakslased olid kindel, et mingit revolutsioon ei alga Saksamaal ning sellega öeldes lõpetasid Sakslased oma ettevalmistused ja alustasid rünnakut Haapsalusse. Samal ajal olid Vene armeed lagunemas ning nad taganesid.
 • Haapsalu tagasi võtmine

  Eesti rahvusväeosad võtsid võimu üle Haapsalus ning vangistasid kohalikud enamlased.
 • Päästekomitee

  Pääste komitee suundub Haapsalusse, et kuulutada Eesti iseseisvumist, kuid on sunnitud tagasi pöörduma, sest sakslased on juba võimu üle võtnud.
 • Tartu ja Pärnu

  Eesti rahvusväeosad võtavad võimu üle Tartus ja Pärnus.
 • Päästekomitee 2

  Järgmine sihtpunkt oli Tartu, kuid enamlaste valve tõttu ei olnud võimalik Tallinnast välja pääseda.
 • Viljandi ja Võru

  Eesti rahvusväed võtavad võimu üle Viljandis ning proovivad samamoodi Võrus, kuid see ebaõnnestus ja Võru jäi punakaartlaste kätte.
 • Eesti Vabariigi väljakuulutamine

  Kell kaheksa õhtul luges advokaat Hugo Kuusler manifesti rahvale ette ning Eesti Vabariik oli väljakuulutatud.
 • Tallinn

  Rahvusväeosade sõdurid võtavad Tallinnas võimu üle ning ametisse astus Eesti Ajutine Valitsus. Samal ajal on sakslased juba jõudnud Tallinna alla.
 • Tallinn okupeeritakse

  Sakslased okupeerivad Tallinna. Samal aja loetakse Eesti iseseisvumis manifest Viljandis ette.
 • Paide

  Eesti iseseisvumis manifest loetakse Paides ette.
 • Eesti on Saksamaa käes

  Peaaegu kogu Eesti ala on Saksa vägede käes.