Mozart1

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L'ESCRIPTURA MUSICAL

By cgm123
 • Period: 400 to Jan 1, 1440

  Edat mitjana

  En aquesta època neix el cant gregorià, apareix la polifonia, la música trobadoresca i la notació neumàtica.
 • 572

  Papa Gregori I "El Magne"

  Papa Gregori I "El Magne"
  Recopilà tots els cants religiosos d'Occident sota el nom de Cant Gregorià.
 • Period: Jan 1, 700 to Jan 1, 795

  Notació neumàtica

  Els neumes eren símbols elementals que es col·locaven sobre cada síl·laba del text, no indicaven ni l'altura relativa del so ni el ritme de la melodia, sinó que indiquen la direccionalitat que havia de tenir la línia melòdica.
 • Period: Jan 1, 900 to Jan 1, 995

  Tetragrama

  Guido d'Arezzo va crear el tetragrama afegint dues línies a la antiga pauta musical que ja en tenia una per el Fa i una per el Do.
 • Jan 1, 995

  Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Guido d'Arezzo va ser un monjo cantor benedictí que va inventar-se la manera d'escriure les notes musicals, també va crear el tetragrama i finalment donà nom a les 6 primeres notes.
 • Period: Jan 1, 1200 to Jan 1, 1295

  Notació mensural

  En la notació mensural les notes tenien formes diferents segons la seva durada.
 • Jan 1, 1201

  Ars antiqua

  Ars antiqua
  Apareix al s.XII, on va haver-hi el desenvoplupament de l'organum i de les noves formes polifòniques. Es començaren a introduir instruments per acopmanyar la música volcal i el ritme pren més d'importancia.
 • Jan 1, 1400

  Llibre vermell de Montserrat

  Llibre vermell de Montserrat
  Es troba al monestir de Santa Maria de Monterrat, on hi trobem el cançoner musical o cançoner montserratí. Aquest llibre es va fer perquè els pelegrins del Santuari de Montserrat poguessin cantar o ballar cançons dirigides a la Verge de Montserrat.
 • Jan 1, 1400

  Ars nova

  Ars nova
  Al s. XV apareix l'ars nova, on la polifonia ja és refinada i es va desenvolupant la individualitat del compositor.
 • Period: Jan 1, 1450 to

  Renaixement

  Es formen les famílies d'instruments però no obstant continua predominant la música vocal tant la religiosa com la profana. La música del renaixement es basa encara en els modes antics però se'n va lliberant.
 • Jan 1, 1455

  Impremta

  Impremta
  La seva invenció va suposar un canvi radical en la divulgació de les partitures. També s'editaren obres de pedagogia musical i manuals de música.
 • Period: to

  Barroc

  Vivaldi, IL Tigrane.
  La música té una funció propagandística. La música instrumental s'allibera de la música vocal. Predomina l'escriptura harmònica. Neix l'òpera.
 • Period: to

  Matisos de dinàmica i d'intensitat

  Comença l'ús del forte i el piano, i dels crescendo i decrescendo.
 • Period: to

  Classicisme

  Gulda, Mozart.
  En aquesta època hi predominen les melodies fàcils i estructurades, amb un rítme regular i harmonia clara. Es desenvolupa l'òpera i la principal forma instrumental és la sonata.
 • Period: to

  Romanticisme

  Detalls expresius a la partitura, indicacions de tempo.
 • Period: to

  Segle XIX

  Existeix una tendència a escriure tots els detalls expressius a la partitura. També s'amplia l'espectre d'indicacions de tempo.
 • Metrònom Maelzel

  Metrònom Maelzel
  Vídeo sobre metrònom de Maelzel
  Aquest metrònom indica exactament el nombre de negres que s'han de fer per minut.
 • Period: to

  Contemporani

  S'hi van introduir poques inovacions però tot i així han aparegut noves tendències per renovar el llenguatge musical (atonalisme, dodecafonisme, serialisme...) La música entra a formar part dels nous mitjans de comunicació (ràdio, cinema i televisió). Creix l'interès per la recuperació del nostre folklore.
 • Period: to

  Segle XX i XXI

  My little girl, Jack Johnson.
  S'han introduit poques inovacions i la música s'ha individualitzat tant que els compositors fan servir els seus propis sistemes de notació musical.
 • Jazz

  Jazz
  Cool Jazz, Miles Davis.
  Neix el jazz.
 • Rock and roll

  Rock and roll
  Satisfaction, Rolling Stones.
  Neix el rock and roll.