Nyelvfejlődés

 • Period: to

  Első hetek

  Az első hetek hangadásai többnyire csak az életfenntartó funkciókhoz kötődnek, kommunikációs tartalma csak a sírásnak van, ez azonban nem szándékos
  - 3 napos csecsemők felismerik anyjuk hangját(Rosta)
  - 2 hetesen képesek az emberi hangot megkülönböztetni más hangoktól(Rosta)
 • 1.hónap

 • 2.hónap

  gőgicsélés(Gervain)
 • 3.hónap

  gőgicsélés(gőgicsélés)
 • 4.hónap

  nevetés megjelenése - mint érzelmi kommunikáció
  gügyögés(gervain)
 • 5.hónap

  gügyögés(gervain)
 • 6.hónap

  -gagyogás megjelenése
  -gőgicsélés-kommunikációs céllal
  gügyögés(gervain)
 • Period: to

  6-10.hónap

  6-10 hónapos kor körül jelenik meg a gagyogás, amelynek már rendszeresen visszatérő, ismétlődő hangtani szerkezete van: a gyerek mássalhangzókból és magánhangzókból álló szótagsorozatokat mond, illetve kezdi észrevenni, hogy bizonyos hangsorok bizonyos eseményekkel járnak együtt.
 • 7.hónap

  -gagyogás megjelenése
  -gőgicsélés-kommunikációs céllal
 • 8.hónap

  -gagyogás megjelenése
  -szavak, mondatok megértése
  -protoszavak
  -kommunikációs szándék: Az első szándékos jelzések a 8-10 hónapos korra jellemzők, ilyen a tekintetváltás (pl. kukucsjáték), rámutatás, tárgyak felmutatása, átadása.
  -gőgicsélés-kommunikációs céllal
 • 9.hónap

  -gagyogás megjelenése
  -szavak, mondatok megértése
  -protoszavak
  -kommunikációs szándék: Az első szándékos jelzések a 8-10 hónapos korra jellemzők, ilyen a tekintetváltás (pl. kukucsjáték), rámutatás, tárgyak felmutatása, átadása.
  -az emberi kommunikáció szimbolikus-legelső formái: 9-12 hó
  -gőgicsélés-kommunikációs céllal(rosta)
  -a gügyögésben anyanyelvükre jellemző hangokat és hangkapcsolatokat használnak
 • 10.hónap

  -gagyogás megjelenése - ilyenkor leszűkül
  -szavak, mondatok megértése
  -protoszavak
  -holofrázisok
  -kommunikációs szándék: Az első szándékos jelzések a 8-10 hónapos korra jellemzők, ilyen a tekintetváltás (pl. kukucsjáték), rámutatás, tárgyak felmutatása, átadása.
  -az emberi kommunikáció szimbolikus-legelső formái: 9-12 hó
 • 11.hónap

  -holofrázisok
  -az emberi kommunikáció szimbolikus-legelső formái: 9-12 hó
 • 12.hónap - 1 éves kor

  első szavak kiejtése
  -holofrázisok
  -Egyéves kor körül a gyerekek egyre többféle kommunikációs szándékot fejeznek ki, így tudnak üdvözölni (Papa!), tárgyakat, cselekvéseket és információt kérni
  (Labda! Hamham! Még!), válaszolni, tiltakozni, tárgyakat vagy eseményeket kommentálni (Kutya ott! Baba hoppá!)
  -az emberi kommunikáció szimbolikus-legelső formái: 9-12 hó
  az első életév során begyakorolja azokat a
  hangképző szervekhez kapcsolódó mozgássorokatmelyek a beszédhangok létrehozásához szükségesek
 • 13.hónap

  -holofrázisok
  -egy-egy szóból, illetve elemzetlen szókombinációkból (adide, nemkell) álló megnyilatkozásokat használnak
  -produktív szókincsük ebben az időszakban 50 szó körüli
  -ebben a korban már egyszerű kérdésekre válaszolnak, utasításokat hajtanak végre
 • 14.hónap

  -holofrázisok
  -egy-egy szóból, illetve elemzetlen szókombinációkból (adide, nemkell) álló megnyilatkozásokat használnak
  -produktív szókincsük ebben az időszakban 50 szó körüli
  -ebben a korban már egyszerű kérdésekre válaszolnak, utasításokat hajtanak végre
 • 15.hónap

  -holofrázisok
  -egy-egy szóból, illetve elemzetlen szókombinációkból (adide, nemkell) álló megnyilatkozásokat használnak
  -produktív szókincsük ebben az időszakban 50 szó körüli
  -ebben a korban már egyszerű kérdésekre válaszolnak, utasításokat hajtanak végre
 • 16.hónap

  -holofrázisok
  -egy-egy szóból, illetve elemzetlen szókombinációkból (adide, nemkell) álló megnyilatkozásokat használnak
  -produktív szókincsük ebben az időszakban 50 szó körüli
  -ebben a korban már egyszerű kérdésekre válaszolnak, utasításokat hajtanak végre
 • 1,5 éves kor

  -rájönnek arra, hogy mindennek neve van(rosta)
 • Period: to

  1,5 - 2 év

  szókincsrobbanás, gyors ütemű szótanulás
  -valódi, gyermek által szerkesztett kétszavas kombinációk megjelenése
  -2év-megértik a kérdés formájú burkolt felszólításokat (Be van csukva az ajtó? kérdésre nem válaszolnak, hanem becsukják)
  - leghosszabb közlések terjedelme 1 és 9 morféma között szóródik 24 hónapos korban(szp)
  - a kételemű beszéd korszaka következik, amely során sokkal folyékonyabb a beszéd
  -A holofrázisok időtartamban egyre inkább közelítenek egymáshoz.
  -A hangsúlyok száma csökkenszp
 • 2 éves kor körül

  -két szó összefűzése(gervain)
  -2év-megértik a kérdés formájú burkolt felszólításokat (Be van csukva az ajtó? kérdésre nem válaszolnak, hanem becsukják)
  - leghosszabb közlések terjedelme 1 és 9 morféma között szóródik 24 hónapos korban(szp)
 • Period: to

  2 - 3 éves kor

  -többszörös utasításokat is végre tudnak hajtani
  -kételemű kombinációkból többszavas mondatokat kombinálnak(távirati jellegűek)
  -Szókincsük több száz szó
  -sokat utánozzák a felnőtt mondatait
  -beszédük egyre inkább érthető, bár számos felnőttnyelvi hang még nem jelenik meg benne
  2,5-3 év:körül sajátítják el a gyerekek a nyelvtani szabályok többségét, ekkor gyakoriak a szabályok túláltalánosításából eredő hibák
  -metaforák megjelenése,szimbolikus játék,megszemélyesítenek tárgyakat
  több elemű közlés
 • 3 éves kor körül

  3 év -> 3 vagy annál több szavas mondatok – TELEGRAFIKUS STÍLUSBAN – grammatikus elemek nélkül (ragok, névelők, névutók)(gervain)
  3 évesen többféle mondattal fejezik ki ugyanazt a felszólító jellegű szándékot, kialakul a folyamatos beszéd
  - 3. év körül 4-5 szavas mondatok(rosta)
 • Period: to

  3-4 éves kor

  3 évesen többféle mondattal fejezik ki ugyanazt a felszólító jellegű szándékot, kialakul a folyamatos beszéd
  - 3. év körül 4-5 szavas mondatok
  - 4.év:
  o összefüggő beszéd
  o időbeliség fogalma kialakul
  4–5 tagú közlések, a gyermek kezd szabályosságokat felfedezni a nyelvben
  4 éves korukban már összefüggően beszélnek, jelentősen fejlődik a szófelismerésük, egyre helyesebben
  használják a nyelvi toldalékrendszert, kialakul az időbeliség fogalma (ROSTA)
 • Period: to

  3-7 éves kor

  3-7 éves korig -> nyelvi képességeik fokozatosan fejlődnek
 • Period: to

  4-5 éves kor

  egyre pontosabb a hangképzés. A közelgő iskolaérettség miatt fontos, hogy minden fonémát megismerjenek. Egyre több társas szituációba kerülnek és megtanulnak dialógust indítani
 • Period: to

  5-6 éves kor

  5-6 éves gyerekek általában még nem tudnak magázódni, köszönéskor
  és megszólításokban is tegezik a felnőtteket
  - 5-6 évtől: kontextusos beszéd: minden információ a szövegből adódik (neub)
 • Period: to

  6 éves kortól

  Hatéves kortól a szabályok túláltalánosításából eredő hibák már csak szórványosan, ritkább szavaknál figyelhetőek meg, a szókincs több ezer szóra tehető, a mondatok hossza és bonyolultsága fokozatosan eléri a felnőtt szintet.
 • Period: to

  7 éves kortól

  7éves kor -> felnőttekéhez hasonló nyelvtani szerkezeteket használnak(gervain)
 • 14 éves kor

  nyelv kialakulásának kezdete kb. 14 éves korra éri el a végső fejlettségi szintjét