Niklas

  • Period: to

    1900-talet

  • Niklas föddes

    Niklas föddes
  • Börjar skolan

  • Jul 2013