Música

 • Period: 400 to Jun 11, 1400

  Edat Mitjana

  Es el llargisim perióde que va desde la caiguda de l'Imperi romà a causa de les invasions de les tribus bàrbares.
 • 540

  Cant gregoriá

  Cant gregoriá
  El repertori gregorià es va formar reunint i unificant es cants religiosos procedents de les zones en que el cristianisme tenia influeència.
 • Jun 11, 1200

  Universitat de salamanca

  Universitat de salamanca
  Es la primera universitat de Espanya.
 • Period: Jun 11, 1450 to

  Renaixement

  Es caracterista per la curiositat i l'afany de conèixer el funcionament de lla natura i de l'ésser humà
 • Jun 11, 1480

  Inquisició a Espanya

 • Jun 11, 1492

  Descobriment d'America

 • Jun 11, 1562

  Clausura del concili de trento

 • Period: to

  Barroc

  En aques periode s'estabilitzen grans monarquies eurpoees.
 • invenció del microscopi

  invenció del microscopi
 • Newton:Llei de la gravetat

 • Aparició del piano

  Aparició del piano
 • Period: to

  Classicisme

  Es un gran movimet cultural i progressista promou l'ideal d'igualtat i de benestar per a tots a través de l'educació i el coneixement.
 • Publicaió de l'enciclopedia

  Publicaió de l'enciclopedia
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
 • Period: to

  Romanticisme

  Es una etapa de pensament idealista i radical en que es valora la llibertat per damunt de tot.
 • S'inventa la fotografia

 • Revolució burgesa

  Revolució burgesa
 • L'origen de les espècies

 • La notació musical

  L'us del tetragrama.