Monniken en Ridders

Timeline created by OSl_Liz
 • Period:
  500
  to
  950

  Ontstaan van het feodaal systeem

  De Middeleeuwen
  - Terug naar Landbouwsamenleving
  Het feodalisme
  - Decentraal bestuurt
  - Leenheer, Leenman, Achterleenman, Achter-achter leenmannen
  Overige mensen in de samenleving
  - Monniken
  - Ridders
  - Boer
  Standenmaatschappij
  - De eerste stand: Geestelijkheid
  - Tweede stand: Adel
  - Derde stand: Boeren
 • Period:
  950
  to
  1250

  Ontstaan van het hofstelsel en de horigheid

  Een periode van achteruitgang
  - Na volksverhuizingen begonnen Middeleeuwen
  - Terug naar landbouwsamenleving
  Een onveilige tijd
  - Eigen koninkrijken opgericht
  - Wegen waren onveilig door bijv. gewapende stammen
  Het hofstelsel
  - Vorst gaf leen (stuk land) aan hertog
  - Manier hoe een hof werd bestuurt noem je hofstelsel
  - Land van een heer werd verdeeld in vroon,-hoeveland
  Rechten en plichten
  - Horigen hadden 3 plichten
  - Domeinheer maar 1
 • Period:
  1250
  to
  1400

  Verspreiding van het Christendom

  Christendom onder de Romeinen
  - Constantijn
  - 394 staatsgodsdienst
  Begin van het verspreiden van het Christendom
  - Clovis bood tot god en versloeg zijn tegenstanders makkelijk
  Zendingswerk en kerstening
  - Missionarissen
  - Vooral de Friezen moesten bekeert worden
  Willibrord en Bonifatius
  - Waren missionarissen
  - Bonifatius werd vermoord bij Dokkum
  Karel de Grote
  - Werd gezien als belangrijkste vorst van middeleeuwen gezien
  - Vond de verspreiding van christendom erg belangrijk
 • Period:
  1400
  to
  1500

  Ontstaan en verspreiding van de Islam

  Ontstaan van de islam
  - Mekka is een belangrijke stad
  - Islam vooral in Arabische stammen
  Mohammed
  - Hij werd geboren in Mekka hij was zelf een belangrijke koopman als hij ging reizen kwam hij langs Joden en Christenen.
  - Hij dacht veel na over zijn geloof
  - Hij kreeg bezoek van aartsengel Gabriël om de boodschap van god te verspreiden
  - Hieruit kwam de Koran voort
  De verspreiding van de islam
  - Aanhangers moesten het geloof verspreiden
  - Van Mekka naar Medina Vijf regels (de zuilen) Islam