Mellomkrigstida

Timeline created by Aleksfred
  • Den russikse revolusjonen

    i løpet av 1 verdenskrig ble ettervert matmangelen et stort problem for folk i byene, russisk landbrukbruk var primitivt, plogende var enkle og de store godsene var avhengi av store arbeidstyrker for å høste kornet. med de fleste unge mennene ved fronten falt produksjonen. resultat var lange køer for brød i byene, og motstand mot Tsaren. i 1916 brøt det ut streiker, som soldater sluttet seg til. i begynnelsen av 1917 var de så sterke av Tsaren ikke klarte å slå de ned. han abdiserte i 1917
  • borgerkrig 1917-1922

    motstand mot bolsjevikstyret startet etter at Lenin Tokk kontroll over Petograd. Rester av Tsarens hær bevæånet seg og fikk navndet de hvite. De hvite fikk hjelp ententmaktene. Fransk, brititiske og amerikanske soldater ble landsatt. Lenins hær skulle ta opp kampen mot de hvite med "den røde hær". De røde seiret og sovjetrepublikker ble innført.