O

TIC-Grupo1-Martín Vaquero Pallares

 • 1ª Xeración.

  1ª Xeración.
  A aparición dos primeiros ordenadores, moito máis grandes do que son agora. Tiñan válvulas electrónicas, de grandes dimensións. Estropéanse con facilidade e consumían moita enerxía.
  O ENIAC un dos primeiros ordenadores funcionou 10 anos cando estaba encendido habían apagóns na cidade.
 • 2ª Xeración.

  2ª Xeración.
  Aparece o transistor: conmutación electrónica. Na segunda xeración reducen tamaño, consumo,etc
  O transistor é un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar unha señal de saída en resposta a unha señal de entrada. Cumple funcións de amplificador ou conmutador . Actualmente encóntranse prácticamente en todos os aparatos electrónicos de uso diario tales como radios, televisores, reproductores de audio e video, aunque case sempre dentro dos chamados circuitos integrados.
 • 3ª Xeración.

  3ª Xeración.
  Aparecen os circuitos integrados: o chip
  Un circuito integrado (CI), tamén coñecido como chip ou microchip, é unha estructura de pequenas dimensións de material semiconductor, normalmente silicio, dalgúns milímetros cadrados de superficie. Os CI teñen dous principais ventaxas sobre os circuitos discretos: costo e rendemento. O baixo costo é debido ós chips; xa que posúen todos os seus compoñentes impresos nunha unidade de fotolitografía no lugar de ser construidos nun transistor á vez.
 • Lánzase o primeiro satélite.

  Lánzase o primeiro satélite.
  EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións Syncom 2,e establece a 1ª comunicación telefónica vía satélite.
  A empresa Unimationa comercializa o 1º robot industrial.
 • Primeiro satélite nunha órbita xeoestacionada.

  Primeiro satélite nunha órbita xeoestacionada.
  Lánzase o primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionada a unha altura de 36.000 km.
 • Fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.

  Fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.
  A fibra óptica é unha fibra flexible, transparente, feita ao embutir ou extruir vidrio (sílice) ou plástico nun diámetro lixeriamente máis groso que o dun cabelo humano. As fibras ópticas utilízanse máis comúnmente como un medio para transmitir luz entre dous puntas dunha fibra e teñen un amplo uso nas comunicacións por fibra óptica, donde permiten a transmisión en distancias e nun ancho de banda (velocidade de datos) máis grandes cos cables eléctricos.
 • 4ª Xeración.

  4ª Xeración.
  Texas Instruments fabrica os microprocesadores e lanza a primeira
  calculadora de peto cun microprocesador.
 • Xorde a rede internet: primeiro en ambientes universitarios, despois en empresas ata xeneralizarse o seu uso.

  Xorde a rede internet: primeiro en ambientes universitarios, despois en empresas ata xeneralizarse o seu uso.
  Internet é un conxunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan a familia de protocolos TCP/IP, o cal garantiza que as redes físicas heteroxéneas que a compoñen constitúan unha rede lóxica única de alcance mundial. Os seus oríxenes remóntanse a 1969, cando se estableceu a primeira conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos).
 • Sátelite en España: Hispasat.

  Sátelite en España: Hispasat.
  É unha empresa española operadora de satélites de comunicacións.
  Constituida en 1989, o seu ámbito de acción enmárcase nos servizos de comunicación nos sectores comercial e gubernamental (transmisión de conteñidos, redes corporativas, servizos avanzados de telecomunicacións, telefonía, videoconferencia, etc). A flota de satélites de Hispasat permite distribuir máis de 1300 canais de televisión e radio a máis de trinta millóns de casas servizos de banda ancha en entornos fixos e móviles.
 • Investigan sistemas inalámbricos de longo alcance: os WiMAX.

  Investigan sistemas inalámbricos de longo alcance: os WiMAX.
  Siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access. Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales).