Linia del temps musical

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà

  La Caiguda de l'imperi Romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476
 • Period: 476 to Feb 22, 1492

  Edad Mitjana

  L'edat mitjana o medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492.
 • Period: 500 to Feb 7, 900

  Alta Edad Mitjana

  L'alta edat mitjana és una de les divisions convencionals de la historiografia que fa referència al període entre la caiguda de l'Imperi Romà Occidental i l'auge del feudalisme.
 • Feb 7, 600

  Cant Gregorià

  És un cant monòdic, a una sola veu, normalment d'homes
  És a capella, cant vocàlic, sense instruments
  És cantat en llatí (per això no reconeixies l'idioma?)
  Té ritme lliure, lligat al text i als seus accents
  la melodia evoluciona sense brusquedat
  Sovint s'alternen les veus de solista i cor
  http://www.youtube.com/watch?v=lfwuZaf6WXw
 • Feb 22, 840

  Evloució de la notació musical

  Organum a dues veus paral·leles segons la tècnica d'Hucbald. Cada sïl·laba va a diferent altura segons l'entonació que correspongui.
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • Feb 7, 995

  Evolució de la notació musical (Guido d'Arezzo)

  El sistema del tetragrama, ideat per Guido d'Arezzo (s.XI). Permet tenir una idea de l'alçada dels sons.
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • Feb 7, 1000

  Art Romànic

  Arquitectura massissa, amb parets gruixudes de pedra, la planta de creu llatina, la volta de canó, l'arc de mig punt, les arquivoltes i l'absis. Com que no poden obrir grans finestres a les parets, els temples tènen una il·luminació escassa.
  Pintura esquemàtica, us de colors plans.
 • Period: Feb 7, 1000 to Feb 7, 1400

  Baixa Edad Mitjana

  La baixa edat mitjana és el terme utilitzat per descriure la història europea dels segles XI a XIV. Aquest període va ser precedit per l'alta edat mitjana, i va ser succeït per l'edat moderna
 • Feb 7, 1070

  Trobadors

  Un trobador és un poeta cantor de l'Edat mitjana que crea composicions literàries i musicals, destinades a ser difoses pel cant dels joglars.
 • Feb 7, 1080

  Polifonia. Ars Antiqua

  A partir del s. IX i fins el XII, i coincidint en un moment d'economia en alça a tot Europa, comença un període de temps on els canvis socials i culturals afectaran la música del moment, no tant sols la religiosa sinó també la música profana.
  En la música Gregoriana hi començaran a haver canvis que aniran avançant cap a una polifonia que evoluciona amb lentitud. Polifonia significa varies veus
 • Feb 7, 1092

  Les Croades

  Les croades van ser una sèrie de campanyes militars, de caràcter religiós, a fi d'alliberar Terra Santa (Jerusalem) dels musulmans, sostingudes pels estats autoanomenats cristians durant l'edat mitjana.
 • Feb 7, 1200

  Art Gòtic

  Arquitectura esvelta i pintura una mica més naturalista.
  A la sobrietat de l'art romànic succeeix l'impuls vertical de l'art gòtic, la gosadia del qual sembla desafiar les lleis de la gravetat.
  Utilitzen l'arc apuntat, la volta de creueria, obertura d'amplis finestrals i creació de grans espais interiors. En els edificis religiosos s'aixequen alts pilars que s'entrecreuen en el més alt de les voltes en forma d'ogiva.
 • Feb 7, 1221

  Alfons X "El Savi"

  Va escriure las "Cantigas de Santa María".
  Va fomentar l'activitat cultural, promocionant l'Escola de traductors de Toledo.
  Alfons X va realitzar també la primera reforma (normalització) ortogràfica del castellà, idioma que va adoptar com a oficial del regne en detriment del llatí.
 • Feb 22, 1300

  Evolució de la notació musical

  Cant gregorià amb notació quadrada. (s. XIV)
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • Feb 7, 1400

  Ars Nova

  Al segle XIII hi hagué una transformació radical de la música quan naixé la veritable polifonia tal i com la coneixem avui en dia.
  CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
  Admissió de l’acord. L’església, que no admetia la polifonia si impedia la intel·lecció de la lletra, va començar a veure-la amb bons ulls, sense deixar de ser oficial el Cant Gregorià.
  Perfeccionament de l'escriptura musical
  Pel que fa al ritme, hi ha la introducció del ritme o compàs binari, l'admissió de la síncopa i l'us de la Isori
 • Period: Feb 22, 1400 to

  Renaixement

  El Renaixement és un nom que s'aplica a l'època artística, i per extensió cultural, que dóna començament a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XVI.
  Aquesta nova etapa va plantejar una nova forma de veure el món i l'ésser humà, l'interès per les arts, la política i les ciències, revisant el teocentrisme medieval i substituint-lo per
  un cert antropocentrisme.
 • Feb 7, 1445

  Impremta de Gutemberg

  va ser un orfebre i inventor alemany, famós per les seves contribucions i la invenció de la impremta de caràcters mòbils durant la dècada del 1450. El seu invent va fer possible la publicació de llibres en grans quantitats i va ser un dels factors més decisius per a la difusió de les idees del Renaixement a tot Europa.
 • Feb 22, 1500

  Evolució de la notació musical (Madrigal de J.Arcadelt)

  Madrigal de J.Arcadelt, Renaixement. (s.XVI).
  Ja s'utilitza el pentagrama i les figures indiquen la durada i l'alçada de la nota. Encara no hi ha línies divisòries però si compàs.
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • Primera Òpera

 • Barroc

  El mot "Barroc" s'aplica en totes les arts a aquells estils posteriors al Renaixement, que s'allunyen de les normes ben determinades anomenades "clàssiques". En el cas de la música no podem parlar de l'allunyament de les formes clàssiques perquè el "Classicisme" en música ve precisament després de l'època barroca. Però aquesta llibertat i fantasia barroques signifiquen un gran impuls per a l'evolució de la música.
 • Classicisme

  El classicisme és un moviment artístic caracteritzat per una mirada nostàlgica a l'antiguitat clàssica. Es considera que el primer classicisme és el Renaixement i és difícil concretar la totalitat dels classicismes, sovint són moviments d'una nació o regió d'àmbit reduït o transcorren en un espai de temps curt.
 • Evolució de la notació musical (Partitura clàssica)

  Partitura clàssica.
  La notació tradicional pot representar una partitura complexa, amb dinàmiques, instrumentació, etc.
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • Revolució Francesa

  És considerada el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.
 • Romanticisme

  El Romanticisme va ser el moviment cultural que acompanyà aquesta època, anomenada de les revolucions burgeses. L'esperit romàntic va impregnar totes les esferes de la vida des de la filosofia fins a la política. Els polítics i els economistes liberals reclamaven més espai per a la iniciativa individual; els poetes i els artistes, la llibertat total per crear.
 • Dodecafonisme

  És una tècnica de composició en la qual es dóna la mateixa importància a les dotze notes de l'escala cromàtica, a diferència d'altres sistemes en els quals hi ha una nota central i les altres compleixen relacions harmòniques o modals. Utilitza plenament els dotze sons de l'escala cromàtica, rebutja el sistema tonal i estableix unes bases pròpies de composició.
 • Música concreta

  Música concreta és el nom que va donar el compositor francès Pierre Schaeffer, a finals de la dècada del 1940, a la música composta de manera "concreta" és a dir, música realitzada directament en una cinta magnetofònica i no pas de manera abstracta anotant les notes sobre un pentagrama.
 • Ofiarom Hiroszimy

  Obra de Krzysztof Penderecki. Basada en el bombardeig de Hiroshima del 6 d'agost de 1945.
 • Evolució de la notació musical ( Penderecki, Fluorescències)

  La partitura tradicional no pot reflectir els sons proposats per els autors contemporanis, per això cada a obra s'inventa un nou codi que permeti als intèrprets entendre la partitura.
  http://grups.blanquerna.url.edu/m39/notacio/index.htm
 • In C

  Obra més important de Terry Riley, compositor musical dels EUA asociat al minimalisme (es refereix a qualsevol cosa que ha esta reduïda del essencial).